Πώς να αντιμετωπίσετε προβλήματα SMS στο Samsung Galaxy S5 και να επιλύσετε προβλήματα λήψης μηνυμάτων κειμένου

post-thumb

Πώς να διορθώσετε το Samsung Galaxy S5 που δεν λαμβάνει μηνύματα & άλλα προβλήματα SMS

Αν είστε κάτοχος ενός Samsung Galaxy S5 και αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λήψη μηνυμάτων κειμένου, μην ανησυχείτε - δεν είστε μόνοι. Τα προβλήματα SMS μπορεί να είναι απογοητευτικά, αλλά ευτυχώς υπάρχουν μερικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να ακολουθήσετε για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Πίνακας περιεχομένων

Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ισχυρό σήμα και ότι βρίσκεστε σε περιοχή με καλή κάλυψη δικτύου. Μερικές φορές, ένα αδύναμο σήμα μπορεί να εμποδίσει τη σωστή λήψη μηνυμάτων SMS. Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του σήματος εξετάζοντας τις μπάρες σήματος στη συσκευή σας. Εάν οι μπάρες είναι χαμηλές, δοκιμάστε να μετακινηθείτε σε διαφορετική τοποθεσία ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για βοήθεια.

Μια άλλη συχνή αιτία προβλημάτων SMS στο Samsung Galaxy S5 είναι τα γεμάτα εισερχόμενα μηνύματα. Εάν τα εισερχόμενα μηνύματά σας είναι γεμάτα, ενδέχεται να μην μπορείτε να λαμβάνετε νέα μηνύματα. Για να το διορθώσετε αυτό, μεταβείτε στην εφαρμογή μηνυμάτων σας και διαγράψτε τυχόν παλιά ή ανεπιθύμητα μηνύματα. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε την επανεκκίνηση της συσκευής σας, καθώς αυτό μπορεί μερικές φορές να επιλύσει προσωρινά προβλήματα ανταλλαγής μηνυμάτων.

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λήψη μηνυμάτων κειμένου, ίσως αξίζει να ελέγξετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων της συσκευής σας. Ο αριθμός κέντρου μηνυμάτων είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός τηλεφώνου που χρησιμοποιείται από τη συσκευή σας για την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων SMS. Εάν αυτός ο αριθμός είναι εσφαλμένος ή έχει αλλάξει κατά λάθος, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τη λήψη μηνυμάτων. Για να ελέγξετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων σας, μεταβείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε “Μηνύματα” και στη συνέχεια “Κέντρο μηνυμάτων”. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός που εμφανίζεται είναι σωστός, και αν όχι, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για τον σωστό αριθμό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται ενημέρωση λογισμικού για την επίλυση προβλημάτων SMS στο Samsung Galaxy S5. Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορεί να περιλαμβάνουν διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις που μπορούν να βοηθήσουν στα προβλήματα ανταλλαγής μηνυμάτων. Για να ελέγξετε για ενημερώσεις λογισμικού, μεταβείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε “Ενημερώσεις λογισμικού” ή “Σχετικά με το τηλέφωνο”. Από εκεί, μπορείτε να ελέγξετε για τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις και να τις εγκαταστήσετε εάν είναι απαραίτητο.

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, θα μπορέσετε να επιλύσετε τα περισσότερα προβλήματα SMS στο Samsung Galaxy S5 σας και να αρχίσετε να λαμβάνετε ξανά μηνύματα κειμένου. Ωστόσο, αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, ίσως αξίζει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για περαιτέρω βοήθεια.

Αντιμετώπιση προβλημάτων SMS στο Samsung Galaxy S5

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα SMS στο Samsung Galaxy S5 σας, όπως η μη λήψη μηνυμάτων κειμένου, υπάρχουν μερικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να ακολουθήσετε για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα:

 1. Έλεγχος σήματος: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ισχυρή σύνδεση σήματος. Μερικές φορές, ένα αδύναμο σήμα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τη λήψη μηνυμάτων κειμένου. Μετακινηθείτε σε μια τοποθεσία με καλύτερο σήμα, εάν είναι απαραίτητο.
 2. Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας: Μια απλή επανεκκίνηση μπορεί συχνά να διορθώσει μικρές δυσλειτουργίες του λογισμικού που μπορεί να προκαλούν προβλήματα SMS. Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, πατήστε “Επανεκκίνηση” για να επανεκκινήσετε το Samsung Galaxy S5 σας.
 3. Ελέγξτε τον αριθμό κέντρου μηνυμάτων: Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός κέντρου μηνυμάτων στις ρυθμίσεις SMS είναι σωστός. Για να το ελέγξετε αυτό, ανοίξτε την εφαρμογή Μηνύματα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε “Περισσότερες ρυθμίσεις” και επιλέξτε “Μηνύματα κειμένου”. Από εκεί, πατήστε στο “Κέντρο μηνυμάτων” και βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός είναι σωστός.
 4. Καθαρίστε την προσωρινή μνήμη και τα δεδομένα της εφαρμογής μηνυμάτων: Η εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης και των δεδομένων της εφαρμογής μηνυμάτων μπορεί μερικές φορές να επιλύσει προβλήματα SMS. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή “Εφαρμογές” ή “Διαχείριση εφαρμογών”. Βρείτε την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στη λίστα, πατήστε την και, στη συνέχεια, επιλέξτε “Αποθήκευση”. Τέλος, πατήστε στις επιλογές “Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης” και “Εκκαθάριση δεδομένων”. Σημειώστε ότι η εκκαθάριση δεδομένων ενδέχεται να διαγράψει τυχόν μη αποθηκευμένα μηνύματα.
 5. Απενεργοποίηση βελτιστοποίησης μπαταρίας για την εφαρμογή μηνυμάτων: Εάν η εφαρμογή μηνυμάτων βελτιστοποιείται από τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας του τηλεφώνου σας, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητά της. Για να απενεργοποιήσετε τη βελτιστοποίηση μπαταρίας για την εφαρμογή μηνυμάτων, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε “Μπαταρία”. Πατήστε στην επιλογή “Χρήση μπαταρίας” και, στη συνέχεια, επιλέξτε “Βελτιστοποίηση χρήσης μπαταρίας”. Από εκεί, πατήστε στο αναπτυσσόμενο μενού και επιλέξτε “Όλες οι εφαρμογές”. Βρείτε την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στη λίστα και απενεργοποιήστε τη βελτιστοποίηση.
 6. Ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης ανάκτησης για MMS: Αν δεν λαμβάνετε μηνύματα MMS, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αυτόματης ανάκτησης είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή μηνυμάτων σας. Ανοίξτε την εφαρμογή Μηνύματα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε “Περισσότερες ρυθμίσεις” και επιλέξτε “Μηνύματα πολυμέσων”. Από εκεί, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή “Αυτόματη ανάκτηση” είναι ενεργοποιημένη.
 7. Ανανέωση υλικολογισμικού και εφαρμογής μηνυμάτων: Η ενημέρωση του υλικολογισμικού και της εφαρμογής μηνυμάτων του τηλεφώνου σας μπορεί συχνά να επιλύσει προβλήματα που σχετίζονται με το λογισμικό. Ελέγξτε για τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις στο μενού Ρυθμίσεις, στην ενότητα “Ενημέρωση λογισμικού”. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να ελέγξετε για ενημερώσεις για την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στο Google Play Store.

Εάν κανένα από αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων δεν επιλύσει τα προβλήματα SMS, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας ή με την υποστήριξη της Samsung για περαιτέρω βοήθεια.

Επίλυση προβλημάτων λήψης μηνυμάτων κειμένου

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λήψη μηνυμάτων κειμένου στο Samsung Galaxy S5, υπάρχουν διάφορα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να ακολουθήσετε για να επιλύσετε το πρόβλημα.

1. Ελέγξτε την ισχύ του σήματος:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ισχυρό σήμα κινητής τηλεφωνίας. Η κακή ισχύς του σήματος μπορεί να εμποδίσει το τηλέφωνό σας να λαμβάνει σωστά μηνύματα κειμένου. Μετακινηθείτε σε μια περιοχή με καλύτερη λήψη σήματος ή δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας για να δείτε αν αυτό βελτιώνει το σήμα.

2. Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας:

Η επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας μπορεί να σας βοηθήσει να διορθώσετε μικρές δυσλειτουργίες του λογισμικού που μπορεί να προκαλούν το πρόβλημα. Απλώς απενεργοποιήστε τη συσκευή σας, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.

Διαβάστε επίσης: Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων Amazon Fire TV Stick Sound Not Working Issue

3. Καθαρίστε την προσωρινή μνήμη της εφαρμογής μηνυμάτων:

Εάν χρησιμοποιείτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων στο Galaxy S5 σας, η εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης της εφαρμογής μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών. Βρείτε την εφαρμογή μηνυμάτων, πατήστε την και, στη συνέχεια, πατήστε “Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης cache”.

4. Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου σας:

Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του τηλεφώνου σας είναι ενημερωμένο. Οι κατασκευαστές συχνά κυκλοφορούν ενημερώσεις λογισμικού που περιλαμβάνουν διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων με τη λήψη μηνυμάτων κειμένου. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σχετικά με τη συσκευή > Ενημέρωση λογισμικού για να ελέγξετε για τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις.

Διαβάστε επίσης: Πώς να διορθώσετε ένα πρόβλημα μπαταρίας Huawei Nexus 6P: Η φόρτιση πέφτει ξαφνικά στο 0%

5. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων:

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις των μηνυμάτων σας είναι σωστές. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής μηνυμάτων και βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων είναι σωστός. Επιπλέον, ελέγξτε αν υπάρχουν φίλτρα μηνυμάτων ή ρυθμίσεις αποκλεισμού που ενδέχεται να εμποδίζουν τη λήψη ορισμένων μηνυμάτων.

6. Ελέγξτε για αποκλεισμένες επαφές:

Αν δεν λαμβάνετε μηνύματα κειμένου από συγκεκριμένες επαφές, ελέγξτε αν έχουν μπλοκαριστεί στο τηλέφωνό σας. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής μηνυμάτων και αναζητήστε τη λίστα αποκλεισμένων επαφών. Εάν υπάρχει κάποια από τις επαφές στη λίστα, ξεμπλοκάρετε τις επαφές αυτές για να αρχίσετε να λαμβάνετε ξανά μηνύματα.

7. Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου:

Αν κανένα από τα παραπάνω βήματα δεν έχει επιλύσει το πρόβλημα, δοκιμάστε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του δικτύου σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά > Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου. Αυτό θα επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων Wi-Fi, Bluetooth και δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Σημειώστε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε εκ νέου τους κωδικούς πρόσβασης Wi-Fi μετά την εκτέλεση αυτής της επαναφοράς.

8. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας:

Εάν έχετε δοκιμάσει όλα τα παραπάνω βήματα και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λήψη μηνυμάτων κειμένου, ίσως αξίζει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας για περαιτέρω βοήθεια. Μπορεί να είναι σε θέση να εντοπίσει τυχόν ζητήματα που σχετίζονται με το δίκτυο ή το λογαριασμό και προκαλούν το πρόβλημα.

Γιατί δεν λαμβάνω μηνύματα κειμένου στο Samsung Galaxy S5 μου;

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη μη λήψη μηνυμάτων κειμένου στο Samsung Galaxy S5 σας, υπάρχουν διάφοροι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα. Ακολουθούν ορισμένα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να δοκιμάσετε:

 1. Ελέγξτε τη σύνδεση του δικτύου σας: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει σταθερή σύνδεση δικτύου. Εάν βρίσκεστε σε περιοχή με αδύναμο σήμα, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου.
 2. Κάντε επανεκκίνηση της συσκευής σας: Μερικές φορές, μια απλή επανεκκίνηση μπορεί να επιλύσει τυχόν προσωρινές δυσλειτουργίες του λογισμικού που μπορεί να προκαλούν το πρόβλημα. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε το Galaxy S5 σας και στη συνέχεια να το ενεργοποιήσετε ξανά.
 3. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων σας: Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις των μηνυμάτων σας έχουν ρυθμιστεί σωστά. Μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε “Μηνύματα” και ελέγξτε επιλογές όπως το μπλοκάρισμα μηνυμάτων ή τα φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας που ενδέχεται να μπλοκάρουν τα εισερχόμενα μηνύματα.
 4. Καθαρίστε την προσωρινή μνήμη cache της εφαρμογής μηνυμάτων: Εάν το πρόβλημα επιμένει, η εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης cache της εφαρμογής μηνυμάτων μπορεί να βοηθήσει. Μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε “Εφαρμογές” ή “Διαχείριση εφαρμογών”. Βρείτε την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στη λίστα και πατήστε την. Από εκεί, επιλέξτε “Αποθήκευση” και, στη συνέχεια, επιλέξτε “Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης”.
 5. Ελέγξτε για ενημερώσεις λογισμικού: Η ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής σας είναι απαραίτητη για βέλτιστες επιδόσεις. Ελέγξτε για τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις για το Galaxy S5 σας μεταβαίνοντας στο μενού ρυθμίσεων, επιλέγοντας “Σχετικά με το τηλέφωνο” και, στη συνέχεια, πατώντας “Ενημέρωση λογισμικού”.
 6. Απενεργοποιήστε τυχόν εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων τρίτων κατασκευαστών: Εάν έχετε εγκατεστημένες στη συσκευή σας εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων τρίτων κατασκευαστών, δοκιμάστε να τις απενεργοποιήσετε ή να τις απεγκαταστήσετε προσωρινά για να δείτε αν επιλύεται το πρόβλημα. Αυτές οι εφαρμογές ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση με την προεπιλεγμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στο Galaxy S5 σας.
 7. Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας: Εάν κανένα από τα παραπάνω βήματα δεν επιλύσει το πρόβλημα, ενδέχεται να πρόκειται για πρόβλημα δικτύου. Επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας και εξηγήστε την κατάσταση για να δείτε αν μπορούν να σας παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια ή να επιλύσουν περαιτέρω το πρόβλημα.

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, θα μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα της μη λήψης μηνυμάτων κειμένου στο Samsung Galaxy S5 σας. Εάν το πρόβλημα επιμένει, ίσως χρειαστεί να αναζητήσετε περαιτέρω τεχνική υποστήριξη ή να εξετάσετε το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή σας.

ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ:

Γιατί δεν λαμβάνω μηνύματα κειμένου στο Samsung Galaxy S5 μου;

Εάν δεν λαμβάνετε μηνύματα κειμένου στο Samsung Galaxy S5 σας, μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό το πρόβλημα. Πρώτον, ελέγξτε αν η συσκευή σας έχει καλή σύνδεση δικτύου. Εάν το σήμα του δικτύου είναι αδύναμο ή δεν είναι διαθέσιμο, ενδέχεται να μην λαμβάνετε εισερχόμενα μηνύματα κειμένου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων της συσκευής σας δεν είναι γεμάτος. Εάν ο αποθηκευτικός χώρος είναι γεμάτος, δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε νέα μηνύματα. Επιπλέον, ελέγξτε αν ο αποστολέας έχει πληκτρολογήσει σωστά τον αριθμό σας και αν στέλνει τα μηνύματα από υποστηριζόμενο δίκτυο.

Γιατί δεν λαμβάνω μηνύματα κειμένου στο Samsung Galaxy S5 μου;

Εάν δεν λαμβάνετε μηνύματα κειμένου στο Samsung Galaxy S5 σας, μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό το ζήτημα. Πρώτον, ελέγξτε αν η συσκευή σας έχει σταθερή σύνδεση δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καλή κάλυψη κινητής τηλεφωνίας ή συνδεθείτε σε ένα σταθερό δίκτυο Wi-Fi. Επιπλέον, ελέγξτε αν ο χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων της συσκευής σας δεν είναι γεμάτος, καθώς αυτό μπορεί να εμποδίσει τη λήψη νέων μηνυμάτων. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις μηνυμάτων της συσκευής σας δεν είναι λανθασμένα ρυθμισμένες. Μεταβείτε στις “Ρυθμίσεις” > “Μηνύματα” > “Κέντρο μηνυμάτων” και βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί ο σωστός αριθμός κέντρου μηνυμάτων.

Δείτε επίσης:

comments powered by Disqus

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

post-thumb

Πώς να διορθώσετε το σφάλμα NBA 2K21 'Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη... Προνόμια λογαριασμού' στο PS4

Διόρθωση του σφάλματος NBA 2K21 “Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη… Προνόμια λογαριασμού” στο PS4 Αν είστε οπαδός του NBA 2K21 και έχετε στην κατοχή …

Διαβάστε το άρθρο