Πώς να αντιμετωπίσετε και να επιλύσετε το πρόβλημα μαύρης οθόνης θανάτου του LG Aristo 2

post-thumb

Πώς να διορθώσετε τη μαύρη οθόνη θανάτου του LG Aristo 2

Ένα από τα συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι χρήστες με το smartphone LG Aristo 2 είναι το πρόβλημα της μαύρης οθόνης θανάτου. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται όταν η οθόνη της συσκευής παραμένει μαύρη και δεν ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε άγγιγμα ή πάτημα κουμπιών. Μπορεί να είναι απογοητευτικό για τους χρήστες, καθώς καθιστά τη συσκευή άχρηστη.

Πίνακας περιεχομένων

Το πρόβλημα της μαύρης οθόνης θανάτου μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, όπως δυσλειτουργίες λογισμικού, βλάβες υλικού ή ακόμη και φυσική βλάβη της συσκευής. Για την αντιμετώπιση και την επίλυση αυτού του προβλήματος, υπάρχουν διάφορα βήματα που μπορούν να δοκιμάσουν οι χρήστες.

Βήμα 1: Αναγκαστική επανεκκίνηση της συσκευής

Το πρώτο βήμα που πρέπει να δοκιμάσετε είναι η αναγκαστική επανεκκίνηση του LG Aristo 2. Αυτό μπορεί να γίνει κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας για περίπου 10 δευτερόλεπτα ή μέχρι η συσκευή να δονηθεί και να επανεκκινήσει. Αυτό το απλό βήμα μπορεί μερικές φορές να επιλύσει μικρές δυσλειτουργίες του λογισμικού που μπορεί να προκαλούν το πρόβλημα της μαύρης οθόνης.

Βήμα 2: Ελέγξτε την μπαταρία

Εάν η αναγκαστική επανεκκίνηση δεν επιλύσει το πρόβλημα, είναι σημαντικό να ελέγξετε την μπαταρία του LG Aristo 2. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά φορτισμένη και δεν έχει αδειάσει. Δοκιμάστε να συνδέσετε τη συσκευή σε μια πηγή ρεύματος και δείτε αν η οθόνη ανάβει. Αν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά φόρτισης για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Εάν τα βήματα 1 και 2 δεν επιλύσουν το πρόβλημα της μαύρης οθόνης θανάτου, ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ή να ζητήσετε επαγγελματική βοήθεια. Συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σημαντικών δεδομένων πριν εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, καθώς θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα της συσκευής. Εάν το πρόβλημα επιμένει ακόμη και μετά την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών της LG ή να επισκεφθείτε ένα κέντρο σέρβις για περαιτέρω βοήθεια.

Πώς να διορθώσετε το πρόβλημα μαύρης οθόνης θανάτου του LG Aristo 2

Αν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της μαύρης οθόνης θανάτου στο LG Aristo 2, μην πανικοβάλλεστε. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί για διάφορους λόγους, όπως μια δυσλειτουργία του λογισμικού, ένα πρόβλημα υλικού ή ακόμη και ένα απλό πάγωμα του συστήματος. Ευτυχώς, υπάρχουν διάφορα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να δοκιμάσετε για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα:

1. Κάντε επανεκκίνηση της συσκευής σας

Συχνά, μια απλή επανεκκίνηση μπορεί να επιλύσει μικροπροβλήματα λογισμικού που προκαλούν το πρόβλημα της μαύρης οθόνης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στο LG Aristo 2 μέχρι να επανεκκινήσει η συσκευή σας. Εάν το πρόβλημα της μαύρης οθόνης προκλήθηκε από μια προσωρινή δυσλειτουργία, η συσκευή σας θα πρέπει να ξεκινήσει κανονικά μετά την επανεκκίνηση.

2. Φορτίστε τη συσκευή σας

Είναι πιθανό η μαύρη οθόνη να προκαλείται από άδεια μπαταρία. Συνδέστε το LG Aristo 2 σε μια πηγή ρεύματος χρησιμοποιώντας τον αρχικό φορτιστή και το καλώδιο. Αφήστε το να φορτίσει για τουλάχιστον 15-20 λεπτά πριν επιχειρήσετε να το ενεργοποιήσετε ξανά. Αν ο ένοχος ήταν η μπαταρία, η συσκευή σας θα πρέπει να ξεκινήσει μόλις φορτιστεί επαρκώς.

Διαβάστε επίσης: 9 παιχνίδια για κινητά για να μάθετε μια νέα γλώσσα Actual rating 2022

3. Εκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία

Εάν το πρόβλημα της μαύρης οθόνης επιμένει, δοκιμάστε να εκκινήσετε το LG Aristo 2 σε ασφαλή λειτουργία. Η ασφαλής λειτουργία σάς επιτρέπει την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το λογισμικό, εκτελώντας μόνο βασικές διεργασίες του συστήματος και απενεργοποιώντας εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών. Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία:

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί το μενού λειτουργίας.
 2. Πατήστε παρατεταμένα την επιλογή “Απενεργοποίηση” μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή “Επανεκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία”.
 3. Επιλέξτε “OK” για να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας σε ασφαλή λειτουργία.

Εάν η συσκευή σας εκκινήσει με επιτυχία σε ασφαλή λειτουργία, αυτό σημαίνει ότι μια εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή προκαλεί το πρόβλημα της μαύρης οθόνης. Απεγκαταστήστε μία προς μία τις πρόσφατα εγκατεστημένες εφαρμογές μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

4. Εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Αν καμία από τις παραπάνω λύσεις δεν λειτουργήσει, ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο LG Aristo 2. Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων θα διαγράψει όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, οπότε φροντίστε να δημιουργήσετε προηγουμένως αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών αρχείων. Για να εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας.
 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα Power και Volume down μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της LG.
 3. Απελευθερώστε το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, πατήστε το αμέσως και κρατήστε το ξανά πατημένο, ενώ εξακολουθείτε να κρατάτε πατημένο το κουμπί μείωσης της έντασης του ήχου.
 4. Απελευθερώστε και τα δύο κουμπιά όταν εμφανιστεί η οθόνη επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων.
 5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί μείωσης έντασης ήχου για να πλοηγηθείτε στην επιλογή “Yes” (Ναι) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για επιβεβαίωση.
 6. Περιμένετε να ολοκληρώσει η συσκευή σας τη διαδικασία επαναφοράς. Μόλις ολοκληρωθεί, επιλέξτε την επιλογή “Επανεκκίνηση συστήματος τώρα” για να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας.

Σημειώστε ότι η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων θα διαγράψει όλα τα δεδομένα της συσκευής σας, γι’ αυτό είναι σημαντικό να δημιουργήσετε προηγουμένως αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας.

5. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της LG

Εάν το πρόβλημα της μαύρης οθόνης επιμένει ακόμα και μετά την εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων, είναι πιθανό να υπάρχει κάποιο πρόβλημα υλικού με το LG Aristo 2. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της LG ή να φέρετε τη συσκευή σας σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για περαιτέρω βοήθεια και επισκευές.

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, θα μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα της μαύρης οθόνης θανάτου του LG Aristo 2 και να επαναφέρετε τη συσκευή σας σε ομαλή λειτουργία.

Διαβάστε επίσης: Ακρίβεια κυνηγετικού όπλου στα παιχνίδια: μύθος ή πραγματικότητα;

Πιθανές αιτίες της μαύρης οθόνης θανάτου LG Aristo 2

Υπάρχουν διάφοροι πιθανοί λόγοι για τους οποίους το LG Aristo 2 σας μπορεί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μαύρης οθόνης θανάτου. Αυτοί περιλαμβάνουν:

 • Διαφωνία λογισμικού: Μια δυσλειτουργία ή ένα σφάλμα λογισμικού μπορεί να προκαλεί το πρόβλημα της μαύρης οθόνης. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω ασύμβατων εφαρμογών, ενημερώσεων συστήματος ή άλλων προβλημάτων λογισμικού.
 • Βλάβη υλικού: Φυσική βλάβη στην οθόνη ή στα εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής μπορεί να προκαλέσει το πρόβλημα της μαύρης οθόνης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει σπασμένη οθόνη, ζημιά από νερό ή άλλες μορφές φυσικού τραύματος.
 • Αποφόρτιση της μπαταρίας: Εάν η μπαταρία του LG Aristo 2 έχει αδειάσει εντελώς, η συσκευή ενδέχεται να μην ενεργοποιείται και να εμφανίζει μαύρη οθόνη. Αυτό μπορεί να συμβεί αν η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν υπάρχει πρόβλημα με τη θύρα φόρτισης ή το καλώδιο.
 • Υπερθέρμανση: Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει την απενεργοποίηση της συσκευής και την εμφάνιση μαύρης οθόνης. Αυτό μπορεί να συμβεί αν η συσκευή εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή αν τα εσωτερικά εξαρτήματα έχουν υποστεί βλάβη και δεν μπορούν να αποβάλλουν σωστά τη θερμότητα.
 • Βλάβη υλικού: Μια βλάβη υλικού, όπως μια ελαττωματική υποδοχή οθόνης ή μια δυσλειτουργική GPU, μπορεί να οδηγήσει στο πρόβλημα της μαύρης οθόνης. Αυτό είναι συνήθως ένα πιο σοβαρό ζήτημα που μπορεί να απαιτεί επαγγελματική επισκευή ή αντικατάσταση των επηρεαζόμενων εξαρτημάτων.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις πιθανές αιτίες του προβλήματος μαύρης οθόνης θανάτου του LG Aristo 2. Είναι σημαντικό να γίνει σωστή διάγνωση του προβλήματος προκειμένου να εφαρμοστεί η κατάλληλη λύση. Εάν δεν είστε σίγουροι για την αιτία του προβλήματος ή χρειάζεστε βοήθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, συνιστάται να ζητήσετε βοήθεια από εξειδικευμένο τεχνικό ή να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών της LG.

Βήματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων μαύρης οθόνης θανάτου LG Aristo 2

 • Βήμα 1: Πραγματοποιήστε απαλή επαναφορά αφαιρώντας την μπαταρία, περιμένοντας για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επανατοποθετώντας την.
 • Βήμα 2: Ελέγξτε αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο πατώντας το κουμπί λειτουργίας και αναζητώντας ενδείξεις ζωής, όπως φωτεινές ενδείξεις LED ή δονήσεις.
 • Βήμα 3: Συνδέστε το τηλέφωνο σε μια πηγή ρεύματος χρησιμοποιώντας τον αρχικό φορτιστή και καλώδιο για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν έχει αδειάσει εντελώς.
 • Βήμα 4: Δοκιμάστε να εκκινήσετε το τηλέφωνο σε λειτουργία ανάκτησης πατώντας ταυτόχρονα και κρατώντας πατημένο το κουμπί μείωσης της έντασης του ήχου και το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της LG. Από εκεί, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης ήχου για να πλοηγηθείτε και το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε την επιλογή “Reboot System Now” (Επανεκκίνηση συστήματος τώρα).
 • Βήμα 5: Αν η οθόνη παραμένει μαύρη, δοκιμάστε να συνδέσετε το τηλέφωνο σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB και ελέγξτε αν ανιχνεύεται από τον υπολογιστή. Εάν εντοπιστεί, ίσως μπορέσετε να ανακτήσετε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας λογισμικό όπως το LG Bridge ή το Android Data Recovery.
 • Βήμα 6: Εάν κανένα από τα παραπάνω βήματα δεν λειτουργήσει, συνιστάται να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών της LG ή να φέρετε το τηλέφωνο σε πιστοποιημένο τεχνικό για περαιτέρω διάγνωση και επισκευή.

ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ:

Η οθόνη του LG Aristo 2 μου έγινε ξαφνικά μαύρη, τι πρέπει να κάνω;

Εάν η οθόνη του LG Aristo 2 σας έγινε ξαφνικά μαύρη, δοκιμάστε πρώτα να εκτελέσετε μια ομαλή επαναφορά αφαιρώντας την μπαταρία και κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 10-15 δευτερόλεπτα. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, δοκιμάστε να φορτίσετε το τηλέφωνό σας ή να το συνδέσετε σε μια πηγή ρεύματος για να δείτε αν ανάψει η οθόνη. Αν καμία από αυτές τις λύσεις δεν λειτουργήσει, ίσως χρειαστεί να πάτε το τηλέφωνό σας σε τεχνικό για περαιτέρω αντιμετώπιση προβλημάτων.

Γιατί η οθόνη του LG Aristo 2 παραμένει μαύρη ακόμη και μετά τη φόρτιση;

Εάν η οθόνη του LG Aristo 2 παραμένει μαύρη ακόμη και μετά τη φόρτιση, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα υλικού. Δοκιμάστε να εκτελέσετε σκληρή επαναφορά κρατώντας ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα αύξησης της έντασης και λειτουργίας για 10-15 δευτερόλεπτα. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, ίσως χρειαστεί να πάτε το τηλέφωνό σας σε τεχνικό για περαιτέρω διάγνωση και επισκευή.

Τι πρέπει να κάνω αν η οθόνη του LG Aristo 2 δεν ανταποκρίνεται;

Εάν η οθόνη του LG Aristo 2 δεν ανταποκρίνεται, δοκιμάστε να εκτελέσετε σκληρή επαναφορά κρατώντας ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα αύξησης της έντασης του ήχου και λειτουργίας για 10-15 δευτερόλεπτα. Εάν η οθόνη εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται, μπορείτε να δοκιμάσετε να εκκινήσετε το τηλέφωνό σας σε ασφαλή λειτουργία κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας και πατώντας την επιλογή “Απενεργοποίηση”. Εάν η οθόνη λειτουργεί στην Ασφαλή λειτουργία, είναι πιθανό το πρόβλημα να προκαλείται από κάποια εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή. Απεγκαταστήστε τυχόν πρόσφατα εγκατεστημένες εφαρμογές και δείτε αν επιλύεται το πρόβλημα. Αν καμία από αυτές τις λύσεις δεν λειτουργήσει, ίσως χρειαστεί να πάτε το τηλέφωνό σας σε τεχνικό για περαιτέρω αντιμετώπιση προβλημάτων.

Τι μπορεί να προκαλέσει το πρόβλημα της μαύρης οθόνης θανάτου στο LG Aristo 2;

Το ζήτημα της Μαύρης οθόνης θανάτου στο LG Aristo 2 μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες. Θα μπορούσε να είναι μια δυσλειτουργία του λογισμικού, ένα ελαττωματικό εξάρτημα υλικού ή ακόμη και ένα πρόβλημα με την μπαταρία του τηλεφώνου. Είναι δύσκολο να εντοπιστεί η ακριβής αιτία χωρίς περαιτέρω αντιμετώπιση προβλημάτων, γι’ αυτό συνιστάται να πάτε το τηλέφωνό σας σε έναν τεχνικό για διάγνωση και επισκευή.

Υπάρχει τρόπος να διορθώσετε το πρόβλημα της μαύρης οθόνης θανάτου του LG Aristo 2 χωρίς να το πάτε σε τεχνικό;

Υπάρχουν μερικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να δοκιμάσετε πριν πάτε το LG Aristo 2 σε τεχνικό. Μπορείτε να εκτελέσετε μια μαλακή επαναφορά, μια σκληρή επαναφορά ή να εκκινήσετε το τηλέφωνό σας σε Ασφαλή Λειτουργία για να διαπιστώσετε αν ένα λογισμικό ή μια εφαρμογή τρίτου μέρους προκαλεί το πρόβλημα. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να φορτίσετε το τηλέφωνό σας ή να το συνδέσετε σε μια πηγή ρεύματος για να δείτε αν ανάψει η οθόνη. Ωστόσο, αν καμία από αυτές τις λύσεις δεν λειτουργήσει, συνιστάται να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια για να αποφύγετε την πρόκληση περαιτέρω ζημιάς στο τηλέφωνό σας.

Ποιο είναι το πρόβλημα της μαύρης οθόνης θανάτου του LG Aristo 2;

Το θέμα LG Aristo 2 Black Screen of Death αναφέρεται σε μια κατάσταση κατά την οποία η οθόνη του smartphone LG Aristo 2 γίνεται εντελώς μαύρη και δεν ανταποκρίνεται, καθιστώντας αδύνατη τη χρήση της συσκευής.

Δείτε επίσης:

comments powered by Disqus

Μπορεί επίσης να σας αρέσει