Οδηγός βήμα προς βήμα: Samsung Galaxy S21: Πώς να σβήσετε το Cache Partition στο Samsung Galaxy S21

post-thumb

Πώς να σβήσετε το διαμέρισμα Cache στο Samsung Galaxy S21

Το διαμέρισμα cache στο Samsung Galaxy S21 μπορεί να αποθηκεύει προσωρινά αρχεία συστήματος, δεδομένα εφαρμογών και άλλους τύπους δεδομένων που μπορεί να επιβραδύνουν τη συσκευή σας με την πάροδο του χρόνου. Για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση του τηλεφώνου σας και να επιλύσετε τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με αργή ταχύτητα ή πάγωμα, συνιστάται η τακτική διαγραφή του διαμερίσματος cache. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην εκκαθάριση τυχόν περιττών αρχείων και στη βελτίωση της συνολικής λειτουργικότητας της συσκευής σας.

Πριν προχωρήσετε στη διαγραφή του διαμερίσματος cache, είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι αυτή η διαδικασία δεν θα διαγράψει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα ή ρυθμίσεις στο Samsung Galaxy S21 σας. Αφαιρεί μόνο τα προσωρινά αρχεία και καθαρίζει την προσωρινή μνήμη cache. Ωστόσο, είναι πάντα μια καλή πρακτική να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας πριν εκτελέσετε οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης του συστήματος.

Πίνακας περιεχομένων

Για να διαγράψετε την κατάτμηση cache στο Samsung Galaxy S21 σας, ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα:

 1. Απενεργοποιήστε το Samsung Galaxy S21.
 2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας.
 3. Αφήστε τα κουμπιά όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Samsung στην οθόνη.
 4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί μείωσης της έντασης του ήχου για να πλοηγηθείτε στην επιλογή “Wipe cache partition”.
 5. Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε την επιλογή.
 6. Χρησιμοποιήστε το κουμπί μείωσης της έντασης του ήχου για να επισημάνετε την επιλογή “Ναι” και πατήστε το κουμπί λειτουργίας για επιβεβαίωση.
 7. ** Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαγραφή του διαμερίσματος cache.**
 8. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα επισημανθεί η επιλογή “Reboot system now” (Επανεκκίνηση συστήματος τώρα).
 9. Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για να επανεκκινήσετε το Samsung Galaxy S21.

Μετά την επανεκκίνηση της συσκευής σας, θα πρέπει να λειτουργεί ομαλότερα και ταχύτερα, καθώς το διαμέρισμα cache έχει διαγραφεί. Αυτός είναι ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος για να διατηρήσετε την απόδοση του Samsung Galaxy S21 σας και να εξασφαλίσετε καλύτερη εμπειρία χρήσης.

Οδηγός βήμα προς βήμα: Samsung Galaxy S21: Πώς να σβήσετε το διαμέρισμα cache στο Samsung Galaxy S21

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το Samsung Galaxy S21 σας, όπως αργές επιδόσεις ή καταρρεύσεις εφαρμογών, η εκκαθάριση του διαμερίσματος cache μπορεί συχνά να βοηθήσει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Η εκκαθάριση του διαμερίσματος cache δεν διαγράφει προσωπικά δεδομένα ή αρχεία, αλλά αφαιρεί προσωρινά αρχεία και δεδομένα εφαρμογών που ενδέχεται να προκαλούν προβλήματα.

Ακολουθούν τα βήματα για τη διαγραφή του διαμερίσματος cache στο Samsung Galaxy S21:

 1. Απενεργοποιήστε το Samsung Galaxy S21 πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, πατώντας “Απενεργοποίηση”.
 2. Μόλις η συσκευή απενεργοποιηθεί εντελώς, πατήστε και κρατήστε πατημένο ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης της έντασης του ήχου και το κουμπί λειτουργίας.
 3. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένα και τα δύο κουμπιά μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Samsung στην οθόνη και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί λειτουργίας ενώ εξακολουθείτε να κρατάτε πατημένο το κουμπί αύξησης της έντασης του ήχου.
 4. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί το μενού Android Recovery. Χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης προς τα κάτω για να πλοηγηθείτε στην επιλογή “Wipe cache partition” και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Power για να την επιλέξετε.
 5. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης που θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγράψετε το cache partition. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Volume Down για να επισημάνετε την επιλογή “Yes” (Ναι) και το κουμπί Power για να την επιλέξετε.
 6. Το διαμέρισμα cache θα διαγραφεί τώρα, κάτι που μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που υποδεικνύει την πρόοδο της διαδικασίας.
 7. Μόλις διαγραφεί το διαμέρισμα cache, θα εμφανιστεί ξανά το μενού Android Recovery. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Volume Down για να πλοηγηθείτε στην επιλογή “Reboot system now” (Επανεκκίνηση συστήματος τώρα) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Power για να την επιλέξετε.
 8. Το Samsung Galaxy S21 σας θα επανεκκινήσει τώρα με την εκκαθάριση του διαμερίσματος cache. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Σημείωση: Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εκκαθάριση του διαμερίσματος cache δεν διαγράφει προσωπικά δεδομένα ή αρχεία στο Samsung Galaxy S21 σας. Αφαιρεί μόνο προσωρινά αρχεία και δεδομένα εφαρμογών που ενδέχεται να προκαλούν προβλήματα. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα μετά την εκκαθάριση του διαμερίσματος cache, ίσως χρειαστεί να εξετάσετε άλλα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων ή να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της Samsung για περαιτέρω βοήθεια.

Ελπίζουμε ότι αυτός ο οδηγός σας βοήθησε στη διαγραφή του διαμερίσματος cache στο Samsung Galaxy S21 σας και ότι τώρα έχετε βελτιωμένες επιδόσεις.

Τι είναι το διαμέρισμα προσωρινής αποθήκευσης;

Το διαμέρισμα cache είναι μια περιοχή αποθήκευσης στο Samsung Galaxy S21 που αποθηκεύει προσωρινά αρχεία και δεδομένα διαφόρων εφαρμογών και διεργασιών. Αυτά τα προσωρινά αρχεία δημιουργούνται όταν χρησιμοποιείτε διάφορες εφαρμογές, περιηγείστε στο διαδίκτυο ή εκτελείτε άλλες εργασίες στη συσκευή σας.

Το διαμέρισμα προσωρινής μνήμης βοηθά στη βελτίωση των επιδόσεων του Galaxy S21 αποθηκεύοντας δεδομένα στα οποία γίνεται συχνή πρόσβαση. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια εφαρμογή ή εκτελείτε μια εργασία, η συσκευή ελέγχει πρώτα το διαμέρισμα προσωρινής αποθήκευσης για τα απαιτούμενα δεδομένα. Εάν τα δεδομένα βρεθούν στο διαμέρισμα προσωρινής αποθήκευσης, ανακτώνται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι εάν έπρεπε να φορτωθούν ξανά από τον κύριο αποθηκευτικό χώρο.

Διαβάστε επίσης: Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του Sims 4 Wicked Whims που δεν λειτουργεί στα Windows 10

Με την πάροδο του χρόνου, η κατάτμηση cache μπορεί να συσσωρεύσει μεγάλο αριθμό προσωρινών αρχείων, τα οποία μπορεί να καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο αποθήκευσης και ενδεχομένως να επιβραδύνουν την απόδοση της συσκευής σας. Η εκκαθάριση του διαμερίσματος cache μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με αργές επιδόσεις, συντριβές εφαρμογών και άλλες δυσλειτουργίες του λογισμικού.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εκκαθάριση του διαμερίσματος cache δεν διαγράφει προσωπικά δεδομένα ή ρυθμίσεις εφαρμογών. Αφαιρεί μόνο προσωρινά αρχεία και δεδομένα που δεν χρειάζονται πλέον. Το διαμέρισμα cache δημιουργείται αυτόματα εκ νέου από το σύστημα μετά την εκκαθάρισή του.

Για να καθαρίσετε την κατάτμηση cache στο Samsung Galaxy S21, μπορείτε να ακολουθήσετε έναν οδηγό βήμα προς βήμα ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανάκτησης της συσκευής σας. Η εκκαθάριση του διαμερίσματος cache είναι μια ασφαλής διαδικασία και μπορεί να γίνει χωρίς κανένα κίνδυνο για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Γιατί πρέπει να διαγράψετε το διαμέρισμα cache στο Samsung Galaxy S21;

Το διαμέρισμα cache στο Samsung Galaxy S21 είναι μια περιοχή αποθήκευσης που περιέχει προσωρινά αρχεία και δεδομένα που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές και διεργασίες του συστήματος. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η προσωρινή μνήμη μπορεί να γίνει ακατάστατη και να γεμίσει με ξεπερασμένες ή περιττές πληροφορίες, οι οποίες ενδεχομένως να επιβραδύνουν τη συσκευή σας ή να προκαλέσουν άλλα προβλήματα.

Διαβάστε επίσης: Πώς να διορθώσετε το σφάλμα Instagram έχει σταματήσει στο Samsung Galaxy Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Η διαγραφή του διαμερίσματος cache μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της απόδοσης και της σταθερότητας του Samsung Galaxy S21 σας. Ακολουθούν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους μπορεί να θέλετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να διαγράψετε το διαμέρισμα προσωρινής μνήμης:

 • Βελτιστοποίηση της απόδοσης της συσκευής: Με την εκκαθάριση του διαμερίσματος cache, μπορείτε να αφαιρέσετε προσωρινά αρχεία και δεδομένα που μπορεί να προκαλούν καθυστέρηση ή πιο αργή λειτουργία της συσκευής σας από το συνηθισμένο.
 • Επιδιόρθωση προβλημάτων εφαρμογών ή συστήματος: Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με συγκεκριμένες εφαρμογές ή λειτουργίες του συστήματος στο Galaxy S21, η εκκαθάριση του διαμερίσματος cache μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Ορισμένες φορές, τα κατεστραμμένα αρχεία cache μπορούν να οδηγήσουν σε συντριβές εφαρμογών ή άλλα προβλήματα λογισμικού.
 • Απελευθέρωση αποθηκευτικού χώρου: Καθώς το διαμέρισμα προσωρινής μνήμης συσσωρεύει προσωρινά αρχεία και δεδομένα, μπορεί να καταλαμβάνει σημαντική ποσότητα αποθηκευτικού χώρου στη συσκευή σας. Με τη διαγραφή του διαμερίσματος cache, μπορείτε να απελευθερώσετε χώρο αποθήκευσης και ενδεχομένως να δημιουργήσετε περισσότερο χώρο για σημαντικά αρχεία ή εγκαταστάσεις νέων εφαρμογών.
 • Προετοιμασία για ενημερώσεις συστήματος: Πριν από την εγκατάσταση μιας σημαντικής ενημέρωσης λογισμικού στο Galaxy S21 σας, συνιστάται η εκκαθάριση του διαμερίσματος cache. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αφαίρεση τυχόν παλαιών ή ασύμβατων αρχείων, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών προβλημάτων εγκατάστασης ή συγκρούσεων με το νέο λογισμικό.
 • Απομάκρυνση προβλημάτων απορρήτου: Η εκκαθάριση του διαμερίσματος προσωρινής μνήμης cache μπορεί να βοηθήσει στην αφαίρεση τυχόν ευαίσθητων ή προσωπικών πληροφοριών που ενδέχεται να είναι αποθηκευμένες σε προσωρινά αρχεία. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν σκοπεύετε να πουλήσετε ή να χαρίσετε τη συσκευή σας.

Συνολικά, η διαγραφή του διαμερίσματος cache στο Samsung Galaxy S21 είναι ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της συσκευής και την επίλυση διαφόρων προβλημάτων λογισμικού. Είναι ένα συνιστώμενο βήμα συντήρησης που μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε την ομαλή λειτουργία της συσκευής σας.

Οδηγός βήμα προς βήμα για τη διαγραφή του διαμερίσματος cache στο Samsung Galaxy S21

Εάν το Samsung Galaxy S21 σας αντιμετωπίζει προβλήματα απόδοσης ή δυσλειτουργίες λογισμικού, η διαγραφή του διαμερίσματος cache μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Το διαμέρισμα cache αποθηκεύει προσωρινά δεδομένα συστήματος που μπορεί να συσσωρευτούν με την πάροδο του χρόνου και να προκαλέσουν προβλήματα. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να διαγράψετε την κατάτμηση προσωρινής μνήμης στο Samsung Galaxy S21 σας:

 1. Απενεργοποιήστε το Samsung Galaxy S21 πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί το μενού λειτουργίας και, στη συνέχεια, πατήστε “Απενεργοποίηση”.
 2. Αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης της έντασης του ήχου και το κουμπί λειτουργίας.
 3. Απελευθερώστε και τα δύο κουμπιά όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Samsung στην οθόνη. Αυτό θα εκκινήσει τη συσκευή σας σε λειτουργία ανάκτησης.
 4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί μείωσης έντασης για να πλοηγηθείτε στην επιλογή “Wipe cache partition” και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να την επιλέξετε.
 5. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας, πλοηγηθείτε στην επιλογή “Ναι” χρησιμοποιώντας το κουμπί μείωσης της έντασης του ήχου και πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
 6. Η κατάτμηση cache θα διαγραφεί τώρα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
 7. Μόλις ολοκληρωθεί η διαγραφή, θα πρέπει να επισημανθεί η επιλογή “Reboot system now” (Επανεκκίνηση συστήματος τώρα). Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να την επιλέξετε.
 8. Το Samsung Galaxy S21 σας θα κάνει τώρα επανεκκίνηση με ένα καθαρό διαμέρισμα cache.

Η διαγραφή του διαμερίσματος cache μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της απόδοσης και της σταθερότητας του Samsung Galaxy S21 σας. Είναι μια ασφαλής διαδικασία που δεν διαγράφει προσωπικά δεδομένα ή ρυθμίσεις. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα μετά τη διαγραφή του διαμερίσματος cache, ίσως χρειαστεί να εξετάσετε το ενδεχόμενο να εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ:

Γιατί πρέπει να διαγράψω την κατάτμηση προσωρινής μνήμης στο Samsung Galaxy S21;

Η διαγραφή του διαμερίσματος cache μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων στο Samsung Galaxy S21 σας, όπως συντριβές εφαρμογών, πάγωμα ή αργές επιδόσεις. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εκκαθάριση προσωρινών αρχείων και στην απελευθέρωση κάποιου αποθηκευτικού χώρου.

Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στη λειτουργία ανάκτησης στο Samsung Galaxy S21;

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία ανάκτησης στο Samsung Galaxy S21, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου και το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Samsung. Απελευθερώστε και τα δύο κουμπιά και θα εισέλθετε στη λειτουργία ανάκτησης.

Η διαγραφή του διαμερίσματος cache θα διαγράψει τυχόν προσωπικά δεδομένα στο Samsung Galaxy S21 μου;

Όχι, η διαγραφή του διαμερίσματος cache δεν θα διαγράψει προσωπικά δεδομένα στο Samsung Galaxy S21 σας. Θα διαγράψει μόνο τα προσωρινά αρχεία και την προσωρινή μνήμη cache που αποθηκεύονται από τις εφαρμογές και το σύστημα.

Πόσο συχνά πρέπει να σβήνω το διαμέρισμα προσωρινής μνήμης στο Samsung Galaxy S21 μου;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τη διαγραφή του διαμερίσματος cache στο Samsung Galaxy S21 σας. Συνιστάται να το κάνετε κάθε φορά που αντιμετωπίζετε προβλήματα απόδοσης ή μετά την εγκατάσταση ενημερώσεων συστήματος. Μπορείτε επίσης να το κάνετε ως τακτική πρακτική συντήρησης για να διατηρήσετε την ομαλή λειτουργία της συσκευής σας.

Δείτε επίσης:

comments powered by Disqus

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

post-thumb

Top 5 εφαρμογές βηματομετρητή για Android το 2023: Παρακολουθήστε τα βήματά σας με αυτές τις καλύτερες επιλογές

5 καλύτερες εφαρμογές βηματομετρητή για το Android το 2023 Με την αυξανόμενη δημοτικότητα της παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης και της υγείας, …

Διαβάστε το άρθρο