Vyřešeno: Samsung Galaxy S8 se nespustí - Průvodce řešením potíží

post-thumb

Vyřešeno Samsung Galaxy S8 se nespouští

Chytrý telefon, který se odmítá spustit, může být frustrující, zejména když se na něj spoléháte při různých každodenních úkolech. Pokud se v současné době potýkáte s tímto problémem u svého telefonu Samsung Galaxy S8, nezoufejte, protože existuje několik kroků, kterými můžete tento problém vyřešit.

1. Nabíjení telefonu: Prvním krokem je zajistit, aby byl telefon dostatečně nabitý. Připojte jej k nabíječce a nechte jej nabíjet alespoň 10 minut. Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se objeví známky života.

Obsah

2. Proveďte měkký reset: Pokud nabíjení nepomohlo, dalším krokem je provedení měkkého resetu. To lze provést současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund. To donutí zařízení k restartu a může vyřešit případné softwarové závady způsobující problém se spouštěním.

3. Spuštění do nouzového režimu: Pokud měkký reset nefungoval, můžete zkusit spustit zařízení Galaxy S8 do nouzového režimu. Za tímto účelem stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo Samsung, poté tlačítko napájení uvolněte a okamžitě stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti, dokud zařízení nedokončí spouštění. Nouzový režim zakáže všechny aplikace třetích stran a může pomoci zjistit, zda některá z těchto aplikací nezpůsobuje problém.

4. Obnovení továrního nastavení: Pokud vše ostatní selže, může být nutné provést obnovení továrního nastavení. Tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si předtím nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do Nastavení > Obecná správa > Reset > Obnovení továrních dat. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces.

Nezapomeňte se podívat na stránky podpory výrobce nebo se obrátit na jeho zákaznický servis, pokud máte se zařízením Samsung Galaxy S8 stále problémy se spouštěním. Mohou mít k dispozici konkrétní kroky nebo možnosti řešení potíží, které můžete vyzkoušet.

Dodržením těchto kroků pro řešení potíží byste měli být schopni vyřešit problém se spouštěním systému Samsung Galaxy S8. Pokud problém přetrvává, může to znamenat selhání hardwaru a v takovém případě doporučujeme konzultovat další pomoc s odborným technikem.

Vyřešeno: Samsung Galaxy S8 se nespouští

Pokud se váš telefon Samsung Galaxy S8 nespouští, může to být frustrující zážitek. Existuje však několik kroků k odstranění problémů, kterými se můžete pokusit problém vyřešit, než vyhledáte odbornou pomoc. Zde jsou některá běžná řešení, která pomohla mnoha uživatelům znovu zprovoznit jejich Galaxy S8.

1. Proveďte měkký reset

Prvním krokem, který byste měli udělat, je provést měkký reset. To může pomoci vyřešit drobné softwarové závady, které mohou bránit spuštění telefonu. Chcete-li provést měkký reset, stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu asi 10-15 sekund, dokud telefon nezavibruje a nerestartuje se.

2. Nabijte telefon

Pokud je baterie telefonu Galaxy S8 zcela vybitá, nemusí se telefon spustit. Připojte telefon k nabíječce a nechte jej alespoň 15-20 minut nabíjet. Poté jej zkuste znovu zapnout. Pokud byl problém v baterii, měl by se telefon normálně spustit.

3. Zkuste spustit počítač v nouzovém režimu

Pokud se telefon stále nechce spustit, můžete jej zkusit spustit v nouzovém režimu. Tím zakážete všechny aplikace třetích stran, které mohou způsobovat konflikty nebo pády. Chcete-li spustit nouzový režim, postupujte podle následujících kroků:

 1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se na obrazovce nezobrazí nabídka vypnutí.
 2. Klepněte na možnost “Vypnout” na obrazovce a podržte ji, dokud se neobjeví vyskakovací okno “Nouzový režim”.
 3. Výběrem možnosti “OK” spustíte počítač do nouzového režimu.

Pokud se telefon podaří spustit v nouzovém režimu, znamená to, že problém způsobuje aplikace třetí strany. Můžete tedy zkusit odinstalovat nedávno nainstalované aplikace a zjistit, zda to problém vyřeší.

4. Vymažte oddíl mezipaměti

Pokud předchozí kroky nepomohly, může problém se spouštěním systému vyřešit vymazání oddílu mezipaměti. Zde je návod, jak to můžete udělat:

 1. Vypněte zařízení Galaxy S8.
 2. Stiskněte a podržte současně tlačítko zvýšení hlasitosti, tlačítko napájení a tlačítko Bixby, dokud se na obrazovce nezobrazí nabídka Android Recovery.
 3. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti přejděte na možnost “Wipe cache partition” a stisknutím tlačítka napájení ji vyberte.
 4. Počkejte na dokončení procesu a poté vyberte možnost “Restartovat systém nyní”.

5. Proveďte obnovení továrního nastavení

Pokud žádný z předchozích kroků problém nevyřešil, možná bude nutné provést obnovení továrního nastavení. Tím dojde k vymazání všech dat v telefonu, proto si před pokračováním nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, postupujte podle následujících kroků:

 1. Vypněte zařízení Galaxy S8.
 2. Stiskněte a podržte současně tlačítko zvýšení hlasitosti, tlačítko napájení a tlačítko Bixby, dokud se na obrazovce nezobrazí nabídka Android Recovery.
 3. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti přejděte na možnost “Wipe data/factory reset” a stisknutím tlačítka napájení ji vyberte.
 4. Potvrďte akci výběrem možnosti “Ano” a počkejte na dokončení procesu.
 5. Výběrem možnosti “Restartovat systém nyní” restartujte telefon.

Pokud problém přetrvává i po obnovení továrního nastavení, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

Doufejme, že vám některý z těchto kroků řešení potíží pomohl vyřešit problém se spouštěním systému Samsung Galaxy S8. Hodně štěstí!

Přečtěte si také: Snadné kroky k vyřešení chyby Hulu kód 406 Průvodce řešením problémů

Průvodce řešením potíží: Návod k odstranění problému

Pokud se váš telefon Samsung Galaxy S8 nespouští, existuje několik kroků, kterými můžete problém odstranit a vyřešit. Postupujte podle těchto kroků, abyste identifikovali a vyřešili problém:

 1. **Provedení softwarového resetu: ** Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund, dokud se zařízení nerestartuje.
 2. Zkontrolujte zdroj napájení: Zkontrolujte, zda je zařízení řádně nabito. Připojte jej ke zdroji napájení pomocí originální nabíječky a kabelu a počkejte několik minut, zda se zapne.
 3. Odpojte externí příslušenství: Odpojte od zařízení veškeré příslušenství, například pouzdra nebo sluchátka. Někdy může nekompatibilní nebo vadné příslušenství zabránit spuštění zařízení.
 4. Spuštění do nouzového režimu: Restartujte zařízení a po zobrazení loga Samsung stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti. Držte je, dokud se zařízení nedokončí restartovat. Pokud se zařízení úspěšně spustí do nouzového režimu, znamená to, že problém způsobuje aplikace třetí strany. Odinstalujte nedávno nainstalované aplikace, dokud se problém nevyřeší.
 5. Vymazání oddílu mezipaměti: Vypněte zařízení. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení, tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko Bixby, dokud se nezobrazí logo Samsung. Uvolněte všechna tlačítka a pomocí tlačítka snížení hlasitosti přejděte na možnost “Vymazat oddíl mezipaměti”. Stisknutím tlačítka Napájení ji vyberte a počkejte na dokončení procesu. Po dokončení vyberte možnost “Restartovat systém nyní”.
 6. Provedení obnovení továrního nastavení: Pokud vše ostatní selže, může problém pomoci vyřešit provedení obnovení továrního nastavení. Mějte však na paměti, že tím dojde ke smazání všech dat, proto si předtím nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Chcete-li obnovit tovární nastavení zařízení, přejděte do nabídky Nastavení > Obecná správa > Reset > Obnovení továrních dat.

Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit kvalifikovaného technika, který vám poskytne další pomoc.

Poštovní schránka: Časté otázky a odpovědi

Zde jsou uvedeny některé běžné otázky uživatelů týkající se problému se spouštěním systému Samsung Galaxy S8 spolu s příslušnými odpověďmi:

**Otázka: Jak poznám, že můj Samsung Galaxy S8 nenaběhne?

Odpověď: To, že se zařízení Samsung Galaxy S8 nespouští, poznáte podle toho, že obrazovka zůstane prázdná nebo se na ní zobrazí logo Samsung, ale dále nepokračuje.

Otázka: Co může být příčinou toho, že se můj Samsung Galaxy S8 nespouští?

Přečtěte si také: Oprava problémů s internetovým připojením Samsung Galaxy Note 4: Průvodce řešením potíží

Odpověď: Důvodů, proč se váš Samsung Galaxy S8 nespouští, může být několik, včetně problémů se softwarem, hardwarem nebo vybitou baterií.

Otázka: Co mám dělat, když se můj Samsung Galaxy S8 nespouští?

Odpověď: Nejprve zkuste zařízení nabít, abyste se ujistili, že má dostatek energie v baterii. Pokud to nepomůže, můžete zkusit provést měkký reset současným stisknutím a podržením tlačítek Napájení a Snížení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund. Pokud problém přetrvává, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení nebo vyhledat odbornou pomoc.

**Otázka: Ztratím všechna data, když provedu obnovení továrního nastavení?

Odpověď: Ano, provedením obnovení továrního nastavení dojde ke smazání všech dat v zařízení, včetně aplikací, nastavení a osobních souborů. Před provedením obnovení továrního nastavení doporučujeme zálohovat důležitá data.

Otázka: Jak mohu zálohovat svá data před provedením obnovení továrního nastavení?

Odpověď: Svá data můžete zálohovat pomocí služby Samsung Cloud nebo zálohovacích aplikací třetích stran. Kromě toho můžete zařízení připojit k počítači a soubory přenést ručně.

Otázka: Mohu problém se spouštěním zařízení vyřešit sám, nebo potřebuji odbornou pomoc?

Odpověď: To záleží na příčině problému. Pokud se jedná o problém související se softwarem, můžete jej vyřešit pomocí kroků pro řešení problémů nebo provedením obnovení továrního nastavení. Pokud se však jedná o hardwarový problém, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc v servisním středisku Samsung nebo u autorizovaného technika.

Otázka: Jak dlouho trvá, než se zařízení Samsung Galaxy S8 normálně spustí?

O: Normální spuštění telefonu Samsung Galaxy S8 obvykle trvá přibližně 30 až 45 sekund.

Průvodce řešením problémů

| Krok | Akce | 1 | Nabijte zařízení | | 2 | Proveďte měkký reset | | 3 | Proveďte obnovení továrního nastavení | | 4 | Vyhledejte odbornou pomoc |

Doufejme, že vám tyto běžné otázky a odpovědi pomohly vyřešit problém se spouštěním zařízení Samsung Galaxy S8. Pokud máte stále obavy nebo další otázky, neváhejte se na nás obrátit pro další pomoc.

Viz také:

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit