Snadný postup opravy problému s černou obrazovkou smrti u telefonu Sony Xperia XA1

post-thumb

Jak opravit problém Sony Xperia XA1 s černou obrazovkou smrti (snadné kroky)

Pokud jste uživatelem telefonu Sony Xperia XA1 a narazili jste na frustrující problém s černou obrazovkou smrti, nezoufejte! Nejste v tom sami. Mnoho uživatelů telefonu Xperia XA1 hlásí, že se potýkají s tímto problémem, kdy obrazovka zůstává černá a nereaguje, což znemožňuje používání telefonu. Existuje však několik jednoduchých kroků, kterými můžete tento problém vyřešit, aniž byste museli s telefonem do servisního střediska.

Obsah

Krok 1: Vynucený restart

První věc, kterou můžete zkusit vyřešit problém s černou obrazovkou smrti, je vynucený restart telefonu Xperia XA1. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund. Tím donutíte telefon k restartování a možná vyřešíte problém s černou obrazovkou.

Krok 2: Vybití baterie

Pokud vynucené restartování nepomůže, můžete zkusit úplně vybít baterii. Připojte telefon Xperia XA1 k nabíječce a nechte jej několik minut nabíjet. Poté nabíječku odpojte a telefon vypněte. Nechte jej vypnutý asi 30 minut nebo dokud se baterie zcela nevybije. Po vybití baterie znovu připojte nabíječku a zapněte telefon. Tato metoda se některým uživatelům osvědčila při řešení problému s černou obrazovkou.

Krok 3: nouzový režim

Pokud výše uvedené kroky problém nevyřešily, můžete zkusit spustit telefon Xperia XA1 do nouzového režimu. To provedete tak, že stisknete a podržíte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka možností napájení. Stiskněte a podržte možnost “Vypnout”, dokud se nezobrazí výzva “Restartovat do nouzového režimu”. Klepnutím na “OK” restartujete telefon do nouzového režimu. V nouzovém režimu budou spuštěny pouze předinstalované aplikace a všechny aplikace třetích stran, které mohly způsobovat problém s černou obrazovkou, budou zakázány. Pokud telefon v nouzovém režimu funguje správně, můžete postupně odinstalovat všechny nedávno nainstalované aplikace, abyste zjistili viníka.

Krok 4: Obnovení továrního nastavení

Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení telefonu Xperia XA1. Mějte na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v telefonu, proto si nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky “Nastavení” > “Zálohování a obnovení” > “Obnovení továrních dat” a postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení obnovení by se měl telefon spustit bez problému s černou obrazovkou.

Tyto jednoduché kroky by vám měly pomoci vyřešit problém s černou obrazovkou smrti telefonu Sony Xperia XA1 a vrátit telefon do normálního provozu. Pokud však problém přetrvává, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Sony nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

Řešení problému Sony Xperia XA1 Černá obrazovka smrti

Pokud se u vašeho telefonu Sony Xperia XA1 vyskytl problém s černou obrazovkou smrti, nepanikařte. Existuje několik jednoduchých kroků, kterými můžete tento problém zkusit vyřešit.

1. Restartujte zařízení

Nejprve zkuste restartovat zařízení Sony Xperia XA1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka. Poté vyberte možnost “Restartovat” a počkejte, až se zařízení restartuje.

2. Proveďte nucený restart

Pokud normální restart nefunguje, můžete zkusit provést vynucený restart. To provedete současným stisknutím a podržením tlačítka zvýšení hlasitosti a tlačítka napájení po dobu přibližně 10 sekund. Tím byste měli zařízení donutit k restartování.

3. Zkontrolujte nastavení displeje

Zkontrolujte, zda je nastavení displeje v zařízení Sony Xperia XA1 správně nakonfigurováno. Přejděte do nabídky nastavení a přejděte do části “Displej”. Zkontrolujte, zda je jas nastaven na nízkou úroveň nebo zda je povoleno automatické nastavení jasu. Podle toho upravte nastavení.

4. Odstraňte všechny nedávno nainstalované aplikace

Pokud jste do zařízení před výskytem problému s černou obrazovkou nedávno nainstalovali nějaké aplikace, zkuste je odinstalovat. Tyto aplikace mohou způsobovat konflikty nebo problémy s kompatibilitou se softwarem vašeho zařízení. Chcete-li aplikaci odinstalovat, přejděte do nabídky nastavení, vyberte možnost “Aplikace a oznámení” a poté vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné a placené aplikace pro iPhone, které stojí za stažení online

5. Proveďte obnovení továrního nastavení

Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, možná bude nutné provést obnovení továrního nastavení zařízení Sony Xperia XA1. Mějte na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat a nastavení v zařízení, proto si předtím nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky nastavení, vyberte “Systém”, poté “Možnosti obnovení” a nakonec vyberte “Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení)”.

6. Obraťte se na podporu společnosti Sony

Pokud problém s černou obrazovkou smrti přetrvává i po vyzkoušení všech výše uvedených kroků, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Sony a požádat o další pomoc. Možná vám budou schopni poskytnout konkrétnější řešení nebo nabídnout možnosti opravy vašeho zařízení.

Přečtěte si také: Jak používat účet PSN v systému PS5: Jednoduché kroky - NOVINKA v roce 2023!

Dodržením těchto jednoduchých kroků byste měli být schopni vyřešit problém s černou obrazovkou smrti na zařízení Sony Xperia XA1 a obnovit bezproblémový provoz zařízení.

Restartujte telefon

Pokud se u vašeho zařízení Sony Xperia XA1 vyskytl problém s černou obrazovkou smrti, první, co můžete zkusit vyřešit, je restartování telefonu. Zde jsou uvedeny jednoduché kroky k restartování telefonu:

 1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 10 sekund nebo dokud telefon nezavibruje.
 2. Jakmile telefon zavibruje, uvolněte tlačítko napájení a počkejte, až se telefon restartuje.
 3. Pokud se telefon nerestartuje, stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund.
 4. Uvolněte obě tlačítka, jakmile se na obrazovce zobrazí logo Sony, a počkejte, až se telefon restartuje.

Restartování telefonu může pomoci vyřešit dočasné softwarové závady nebo konflikty, které mohou způsobovat problém s černou obrazovkou. Pokud problém přetrvává i po restartování, můžete vyzkoušet další kroky k jeho odstranění.

Zkuste nouzový režim

Pokud má váš telefon Sony Xperia XA1 problém s černou obrazovkou, jedním z prvních kroků, kterými se můžete pokusit problém vyřešit, je spustit zařízení do nouzového režimu. Nouzový režim umožňuje spustit telefon pouze se základním softwarem a nastavením, což vám může pomoci zjistit, zda problém s černou obrazovkou nezpůsobuje aplikace třetí strany.

 1. Vypněte zařízení Sony Xperia XA1 stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud se nezobrazí nabídka možností napájení.
 2. Klepněte na možnost “Vypnout” na obrazovce a podržte ji, dokud se nezobrazí vyskakovací nabídka.
 3. Na dotaz, zda chcete zařízení restartovat v nouzovém režimu, vyberte možnost “OK”.
 4. Telefon se nyní restartuje v nouzovém režimu. V tomto režimu budou povoleny pouze předinstalované aplikace a služby.
 5. Pokud se zařízení Sony Xperia XA1 úspěšně spustí v nouzovém režimu bez problému s černou obrazovkou, znamená to, že problém způsobuje aplikace třetí strany.

Pro identifikaci problematické aplikace můžete postupovat podle následujících kroků:

 1. Nouzový režim ukončete normálním restartováním zařízení.
 2. Otevřete aplikaci “Nastavení” na zařízení Xperia XA1.
 3. Přejděte dolů a klepněte na položku “Aplikace a oznámení” nebo “Aplikace”.
 4. Klepněte na položku “Zobrazit všechny aplikace” nebo “Informace o aplikacích”.
 5. Vyhledejte nedávno nainstalované nebo aktualizované aplikace nebo aplikace, u kterých máte podezření, že by mohly způsobovat problém s černou obrazovkou.
 6. Vyberte aplikaci a klepněte na “Odinstalovat” nebo “Zakázat”.
 7. Restartujte telefon a zkontrolujte, zda je problém s černou obrazovkou vyřešen.

Pokud problém s černou obrazovkou přetrvává i v nouzovém režimu nebo po odinstalování podezřelých aplikací, možná budete muset vyzkoušet další kroky řešení problémů nebo zvážit kontaktování podpory Sony pro další pomoc.

Obnovení továrního nastavení zařízení

Obnovení továrního nastavení je proces, který vymaže všechna data a nastavení zařízení Sony Xperia XA1. Může pomoci odstranit softwarové problémy a uvést zařízení do původního stavu. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, postupujte podle níže uvedených kroků:

 1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti a poté stiskněte a podržte tlačítko napájení.
 3. Jakmile se na obrazovce zobrazí logo Sony, obě tlačítka uvolněte.
 4. Pomocí tlačítek hlasitosti přejděte na možnost “Obnovení továrního nastavení”.
 5. Stisknutím tlačítka napájení potvrďte výběr.
 6. Pomocí tlačítek hlasitosti zvýrazněte možnost “Yes” (Ano).
 7. Stisknutím tlačítka Napájení spusťte proces obnovení továrního nastavení.
 8. Počkejte, až se zařízení resetuje a restartuje.

Poznámka: Provedením obnovení továrního nastavení dojde ke smazání všech dat v zařízení, včetně kontaktů, zpráv, aplikací a osobních souborů. Před provedením obnovení továrního nastavení nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.

Pokud se u vašeho zařízení Sony Xperia XA1 po provedení obnovení továrního nastavení stále vyskytuje problém s černou obrazovkou, může to znamenat problém s hardwarem. V takovém případě doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Sony nebo donést zařízení do certifikovaného servisního střediska, kde vám poskytnou další pomoc.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY:

Co je to problém s černou obrazovkou smrti u zařízení Sony Xperia XA1?

Problém Sony Xperia XA1 Black Screen of Death označuje problém, kdy obrazovka smartphonu Xperia XA1 zčerná a přestane reagovat.

Jak mohu problém Sony Xperia XA1 Black Screen of Death vyřešit?

Problém s černou obrazovkou smrti u modelu Sony Xperia XA1 můžete vyřešit tak, že zkusíte provést nucený restart podržením tlačítka napájení a tlačítka zvýšení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund. Pokud to nepomůže, můžete zkusit připojit telefon k počítači a použít software PC Companion od společnosti Sony k vyřešení problému. Pokud vše ostatní selže, budete možná muset kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Sony a požádat o další pomoc.

Proč obrazovka telefonu Sony Xperia XA1 zčernala a přestala reagovat?

Důvodů, proč obrazovka telefonu Sony Xperia XA1 zčernala a přestala reagovat, může být několik. Může to být způsobeno softwarovým problémem, hardwarovým problémem nebo kombinací obojího. Je také možné, že je vybitá baterie telefonu nebo že je problém s tlačítkem napájení.

Je možné problém s černou obrazovkou smrti telefonu Sony Xperia XA1 vyřešit svépomocí?

Ano, problém s černou obrazovkou smrti telefonu Sony Xperia XA1 je možné opravit svépomocí. Můžete zkusit provést vynucený restart nebo připojit telefon k počítači a použít software PC Companion od společnosti Sony k vyřešení problému. Pokud však tyto kroky nepomohou, bude nejlepší obrátit se na zákaznickou podporu společnosti Sony a požádat o další pomoc.

Jak dlouho trvá oprava problému s černou obrazovkou smrti telefonu Sony Xperia XA1?

Doba potřebná k odstranění problému s černou obrazovkou smrti Sony Xperia XA1 se může lišit v závislosti na příčině problému a krocích, které podniknete k jeho odstranění. V některých případech může nucený restart nebo aktualizace softwaru vyřešit problém během několika minut. Pokud je však problém složitější, může jeho vyřešení trvat několik hodin nebo dokonce dnů.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit