Snadné řešení opravy chyby obchodu Google Play 194 v zařízeních Samsung

post-thumb

Jak opravit chybu obchodu Google Play 194 v zařízeních Samsung

Pokud jste uživatelem systému Android, možná jste se při používání obchodu Google Play setkali s různými chybovými kódy. Jednou z častých chyb je chyba obchodu Google Play 194, která se obvykle vyskytuje v zařízeních Samsung. Tato chyba vám může zabránit ve stahování nebo aktualizaci jakýchkoli aplikací z Obchodu Play a může být poměrně frustrující. Existuje však několik jednoduchých řešení, kterými můžete tuto chybu zkusit opravit.

Vymazání mezipaměti a dat obchodu Google Play

Obsah

Jedním z nejjednodušších řešení opravy chyby obchodu Google Play 194 je vymazání mezipaměti a dat aplikace Obchod Play. To může pomoci vyřešit případné poškozené soubory nebo nastavení, které mohou chybu způsobovat. Za tímto účelem přejděte do aplikace Nastavení v zařízení Samsung a poté přejděte do části Aplikace nebo Správce aplikací. Najděte položku Obchod Google Play a klepněte na ni, poté vyberte možnost Vymazat mezipaměť a Vymazat data. Restartujte zařízení a zkontrolujte, zda je chyba vyřešena.

Poznámka: Vymazáním dat aplikace Obchod Play dojde k odstranění vašeho účtu a předvoleb aplikace. Budete se muset znovu přihlásit a nastavit své předvolby.

Aktualizace služby Obchod Google Play

Dalším řešením chyby obchodu Google Play 194 je aktualizace aplikace Obchod Play na nejnovější verzi. Zastaralé verze aplikace mohou někdy způsobovat problémy s kompatibilitou a chyby. Chcete-li aplikaci Obchod Play aktualizovat, přejděte na stránku obchodu Google Play v aplikaci Obchod Play a zkontrolujte, zda je k dispozici aktualizace. Pokud ano, klepněte na tlačítko Aktualizovat a počkejte, až se aplikace aktualizuje. Po dokončení aktualizace restartujte zařízení a zkontrolujte, zda je chyba vyřešena.

Odmítnutí odpovědnosti: Informace zde uvedené slouží pouze pro vzdělávací účely. Nezaručujeme účinnost těchto řešení, protože se mohou lišit v závislosti na vašem zařízení a verzi softwaru. Před provedením jakýchkoli změn v zařízení vždy doporučujeme zálohovat data.

Závěrem lze říci, že chyba obchodu Google Play 194 může být poměrně nepříjemná, ale existují snadná řešení, která můžete zkusit opravit. Vymazání mezipaměti a dat aplikace Obchod Play a aktualizace aplikace na nejnovější verzi mohou chybu často vyřešit. Pokud tato řešení nefungují, můžete také vyzkoušet další kroky řešení problémů nebo požádat o pomoc tým podpory společnosti Samsung. Před provedením jakýchkoli změn v zařízení nezapomeňte zálohovat data.

Řešení problémů s chybou obchodu Google Play 194 v zařízeních Samsung

Pokud se na svém zařízení Samsung setkáváte s chybou obchodu Google Play 194, postupujte při řešení problému podle následujících kroků:

 1. Restartování zařízení: Někdy může dočasné závady nebo problémy s obchodem Play vyřešit pouhý restart. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a poté vyberte možnost “Restartovat”.
 2. Zkontrolujte připojení k internetu: Ujistěte se, že máte stabilní připojení k internetu. Pokud používáte síť Wi-Fi, zkuste přepnout na mobilní data nebo naopak, zda to problém vyřeší.
 3. Vymazání mezipaměti a dat: Přejděte do Nastavení > Aplikace > Obchod Google Play. Klepněte na “Úložiště” a poté vyberte “Vymazat mezipaměť” a “Vymazat data”. Tím se odstraní všechna uložená data a aplikace se obnoví.
 4. Kontrola aktualizací: Zkontrolujte, zda jsou obchod Google Play i software společnosti Samsung aktuální. Přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace softwaru a v případě dostupnosti aktualizací vyberte možnost “Stáhnout a nainstalovat”.
 5. Zakázat VPN nebo proxy server: Pokud používáte virtuální privátní síť (VPN) nebo proxy server, dočasně je zakažte, protože někdy mohou narušovat připojení k obchodu Play.
 6. Odstranění a opětovné přidání účtu Google: Přejděte do Nastavení > Účty a zálohování > Účty. Vyberte svůj účet Google a poté klepněte na možnost “Odebrat účet”. Poté účet znovu přidejte klepnutím na “Přidat účet” a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 7. Obnovení předvoleb aplikací: Přejděte do Nastavení > Aplikace > Menu (tři tečky) > Obnovit předvolby aplikací. Tím obnovíte výchozí nastavení všech aplikací včetně Obchodu Play.
 8. Obnovení továrního nastavení: Pokud vše ostatní selže, můžete v zařízení Samsung provést obnovení továrního nastavení. Mějte na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si předtím nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory. Přejděte do Nastavení > Obecná správa > Reset > Obnovení továrních dat a postupujte podle pokynů.

Pokud žádný z těchto kroků řešení problémů nevyřeší chybu obchodu Google Play 194 v zařízení Samsung, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Google nebo Samsung a požádat o další pomoc.

Proč dochází k chybě obchodu Google Play 194?

Chyba obchodu Google Play 194 je běžný problém, který se vyskytuje v zařízeních Samsung. Obvykle je způsobena problémy s aplikací Obchod Google Play nebo softwarem zařízení. Mezi možné příčiny této chyby patří např:

 • Problémy se sítí: Chyba může nastat v důsledku špatného připojení k internetu nebo problémů se sítí. Pokud se zařízení nemůže připojit k internetu, nebude moci stahovat nebo aktualizovat aplikace z Obchodu Play, což povede k chybě 194. V případě, že se zařízení nemůže připojit k internetu, nebude moci stahovat nebo aktualizovat aplikace z Obchodu Play.
 • Problémy s mezipamětí a daty: Mezipaměť a data uložená v aplikaci Obchod Google Play se mohou časem poškodit nebo zastarat. To může zabránit správnému fungování aplikace a vést k různým chybám, včetně chyby 194.
 • Zastaralá aplikace Obchod Play: Pokud je aplikace Obchod Google Play zastaralá, nemusí být kompatibilní s nejnovější verzí operačního systému Android nainstalovanou v zařízení. To může způsobit problémy s kompatibilitou a vést k chybě 194.
 • Konfliktní aplikace: Některé aplikace nainstalované v zařízení mohou být v konfliktu s aplikací Obchod Google Play, což může způsobit chyby. K tomu může dojít, pokud konfliktní aplikace mění systémové soubory zařízení nebo zasahuje do normální činnosti obchodu Play.

Chcete-li opravit chybu obchodu Google Play 194, můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění potíží. Mezi ně patří např:

 1. Zkontrolujte připojení k internetu: Zkontrolujte, zda má vaše zařízení stabilní připojení k internetu. Připojte se ke spolehlivé síti Wi-Fi nebo v případě potřeby povolte mobilní data.
 2. Vymazání mezipaměti a dat: Přejděte do nastavení zařízení, najděte část Aplikace nebo Správce aplikací, vyhledejte aplikaci Obchod Google Play a vymažte její mezipaměť a data. Tím odstraníte všechny poškozené soubory nebo zastaralá data, která mohou být příčinou chyby.
 3. Aktualizace aplikace Obchod Play: Zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace aplikace Obchod Google Play. Pokud ano, nainstalujte nejnovější verzi, abyste zajistili kompatibilitu se softwarem vašeho zařízení.
 4. Odinstalujte konfliktní aplikace: Zjistěte a odinstalujte všechny aplikace, které mohou být v konfliktu s aplikací Obchod Google Play. Pozornost věnujte nedávno nainstalovaným aplikacím nebo těm, které mění systémové soubory.

Pokud tyto kroky chybu obchodu Google Play 194 nevyřeší, bude možná nutné zvážit pokročilejší možnosti řešení potíží, například obnovení továrního nastavení zařízení nebo kontaktování podpory společnosti Samsung nebo Google s žádostí o další pomoc.

Snadné opravy chyby obchodu Google Play 194

Pokud se na svém zařízení Samsung setkáváte s chybou obchodu Google Play 194, nezoufejte. Tato chyba může být frustrující, ale existuje několik snadných řešení, kterými ji můžete zkusit vyřešit. Zde je několik oprav, o které se můžete pokusit:

Vymazat mezipaměť a data obchodu Google Play

 1. Přejděte do aplikace Nastavení v zařízení Samsung.
 2. Klepněte na položku “Aplikace” nebo “Správce aplikací”.
 3. Přejděte dolů a v seznamu aplikací vyhledejte položku “Obchod Google Play”.
 4. Klepněte na ni a vyberte možnost “Úložiště”.
 5. Klepněte na “Vymazat mezipaměť” a “Vymazat data”.

Obnovení předvoleb aplikací

Vaše předvolby aplikací mohou někdy způsobovat konflikty s obchodem Google Play. Jejich resetováním můžete případně opravit chybu 194. Zde je návod, jak na to:

 1. Přejděte do aplikace Nastavení v zařízení Samsung.
 2. Klepněte na položku “Aplikace” nebo “Správce aplikací”.
 3. Klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami a vyberte možnost “Resetovat předvolby aplikací”.
 4. Restartujte zařízení a zkontrolujte, zda chyba stále přetrvává.

Zkontrolujte připojení k internetu

Špatné připojení k internetu může také vést k chybě obchodu Google Play 194. Před přístupem do obchodu Google Play se ujistěte, že máte stabilní a silné internetové připojení.

Aktualizace obchodu Google Play a služeb Google Play

Zastaralé verze obchodu Google Play a služeb Google Play mohou někdy způsobovat chyby. Chcete-li je aktualizovat, postupujte podle následujících kroků:

Přečtěte si také: Vymazat mezipaměť systému PS4: Snadné kroky k odstranění problémů v roce 2023
 1. Otevřete aplikaci Obchod Play v zařízení Samsung.
 2. Klepněte na ikonu třířádkové nabídky a přejděte do části “Nastavení”.
 3. Přejděte dolů a klepněte na položku “Play Store version” (Verze obchodu Play) nebo “Build number” (Číslo sestavení).
 4. Pokud je k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů k aktualizaci aplikace.

Pokud jste vyzkoušeli všechna výše uvedená řešení a stále se setkáváte s chybou 194, můžete zvážit kontaktování podpory Google nebo podpory Samsung pro další pomoc.

Metoda 1: Vymazání mezipaměti a dat obchodu Google Play

Pokud se na vašem zařízení Samsung vyskytuje chyba obchodu Google Play 194, jedním z řešení, které můžete vyzkoušet, je vymazání mezipaměti a dat aplikace Obchod Google Play. Zde je návod, jak to můžete udělat:

Přečtěte si také: Top 5 Meme Generator Apps pro Android v roce 2023
 1. Přejděte do aplikace Nastavení v zařízení Samsung.
 2. Přejděte dolů a klepněte na položku “Aplikace” nebo “Aplikace”.
 3. V seznamu aplikací vyhledejte položku “Google Play Store” a klepněte na ni.
 4. Klepněte na položku “Úložiště” nebo “Úložiště a mezipaměť”.
 5. Klepnutím na “Clear cache” (Vymazat mezipaměť) vymažete dočasné soubory uložené aplikací Obchod Google Play.
 6. Klepnutím na “Clear data” (Vymazat data) obnovíte výchozí nastavení aplikace Obchod Google Play.

Po vymazání mezipaměti a dat zkuste znovu otevřít aplikaci Obchod Google Play a zjistěte, zda se chyba vyřešila. Pokud ne, můžete vyzkoušet další metody uvedené v tomto návodu k odstranění chyby Google Play Store 194 v zařízení Samsung.

Metoda 2: Aktualizace aplikace Obchod Google Play

Pokud se v zařízení Samsung vyskytuje chyba obchodu Google Play 194, je jedním z možných řešení aktualizace aplikace Obchod Google Play na nejnovější verzi. Aktualizace aplikace může odstranit případné chyby nebo problémy s kompatibilitou, které mohou chybu způsobovat.

Při aktualizaci aplikace Obchod Google Play postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete aplikaci Obchod Google Play v zařízení Samsung.
 2. Klepněte na ikonu nabídky (tři vodorovné čáry) v levém horním rohu obrazovky.
 3. Přejděte dolů a klepněte na položku “Nastavení”.
 4. Přejděte dolů a klepněte na položku “Verze obchodu Play”.
 5. Pokud je k dispozici aktualizace, zobrazí se výzva s dotazem, zda chcete aplikaci aktualizovat. Klepněte na možnost “Aktualizovat”.
 6. Počkejte na dokončení aktualizace. To může trvat několik minut.
 7. Po dokončení aktualizace restartujte zařízení.
 8. Po restartování zařízení zkuste znovu vstoupit do obchodu Google Play a zjistěte, zda byla chyba 194 vyřešena. Pokud ne, můžete k odstranění problému vyzkoušet další metody uvedené v tomto článku.
MetodaPopis
Metoda 1: Vymazání mezipaměti a dat obchodu Google PlayTato metoda zahrnuje vymazání mezipaměti a dat aplikace Obchod Google Play, aby se odstranily všechny poškozené soubory nebo nastavení, které mohou chybu způsobovat.
Metoda 3: Zkontrolujte připojení k internetuK chybě 194 může dojít také v případě problému s připojením k internetu. Tato metoda zahrnuje řešení problémů s internetovým připojením, abyste se ujistili, že je stabilní a funguje správně.
Metoda 4: Aktualizujte software zařízeníZastaralý software může někdy způsobovat problémy s kompatibilitou aplikací. Tato metoda zahrnuje aktualizaci softwaru zařízení na nejnovější verzi, aby byla zajištěna kompatibilita s obchodem Google Play.

Vyzkoušejte každou z těchto metod, dokud nebude chyba obchodu Google Play 194 v zařízení Samsung vyřešena. Pokud žádná z metod nefunguje, bude možná nutné kontaktovat podporu společnosti Google nebo podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.+

Další řešení chyby obchodu Google Play 194

Pokud se v zařízení Samsung stále vyskytuje chyba obchodu Google Play 194, zde jsou další řešení, která můžete vyzkoušet:

 1. Vymazání mezipaměti a dat: Přejděte do Nastavení > Aplikace > Obchod Google Play a klepněte na “Vymazat mezipaměť” a “Vymazat data”. Tím odstraníte všechny dočasné soubory a nastavení, které mohou chybu způsobovat.
 2. Aktualizujte Obchod Google Play: Ujistěte se, že máte v zařízení nainstalovanou nejnovější verzi Obchodu Google Play. Přejděte do Nastavení > Aplikace > Obchod Google Play a klepněte na “Aktualizovat”, pokud je k dispozici.
 3. Zkontrolujte připojení k internetu: Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno ke stabilnímu připojení k internetu. Můžete zkusit přepnout z Wi-Fi na mobilní data nebo naopak a zjistit, zda to problém vyřeší.
 4. Odstranění a přidání účtu Google: Přejděte do Nastavení > Účty > Google a odstraňte účet Google. Poté jej znovu přidejte a zkontrolujte, zda se chyba vyřešila.
 5. Obnovení předvoleb aplikací: Přejděte do Nastavení > Aplikace > Další možnosti (tři tečky) > Obnovit předvolby aplikací. Tím obnovíte všechny předvolby aplikací, včetně zakázaných aplikací, omezení dat na pozadí atd.
 6. Obnovení továrního nastavení: Pokud žádné z výše uvedených řešení nepomůže, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení zařízení. Mějte na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si před pokračováním nezapomeňte zálohovat všechny důležité informace.

Pokud se vám ani po vyzkoušení těchto řešení nepodaří vyřešit chybu obchodu Google Play 194, budete se možná muset obrátit na zákaznickou podporu společnosti Samsung nebo na výrobce vašeho zařízení a požádat o další pomoc.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY:

Co je to chyba obchodu Google Play 194 v zařízeních Samsung?

Chyba obchodu Google Play 194 v zařízeních Samsung je problém, který nastane, když dojde k problému s instalací nebo aktualizací aplikací z obchodu Google Play. Může uživatelům zabránit ve stahování nebo aktualizaci aplikací.

Jak mohu opravit chybu obchodu Google Play 194 v zařízení Samsung?

Existuje několik snadných řešení, jak chybu obchodu Google Play 194 v zařízeních Samsung opravit. Můžete zkusit vymazat mezipaměť a data aplikace Obchod Google Play, odebrat a znovu přidat účet Google nebo aktualizovat aplikaci Obchod Google Play na nejnovější verzi. Kromě toho může k vyřešení chyby pomoci také kontrola internetového připojení nebo použití jiné sítě.

Co mám dělat, pokud vymazání mezipaměti a dat aplikace Obchod Google Play chybu neodstraní?

Pokud vymazání mezipaměti a dat aplikace Obchod Google Play chybu neodstraní, můžete zkusit odebrat a znovu přidat účet Google v zařízení Samsung. To může pomoci obnovit spojení mezi vaším zařízením a obchodem Google Play. Nezapomeňte také zkontrolovat, zda pro vaše zařízení nejsou k dispozici nějaké aktualizace softwaru, protože instalace nejnovějších aktualizací může někdy tyto problémy vyřešit.

Proč se mi i po vyzkoušení všech navrhovaných řešení stále zobrazuje chyba obchodu Google Play 194?

Pokud se vám i po vyzkoušení všech navrhovaných řešení stále zobrazuje chyba obchodu Google Play 194, je možné, že vaše zařízení ovlivňuje složitější problém. V takových případech můžete zkusit kontaktovat podporu společnosti Google nebo Samsung a požádat o další pomoc. Možná vám budou schopni poskytnout konkrétní kroky k odstranění potíží nebo vám pomohou problém vyřešit prostřednictvím vzdálené relace.

Mohu k odstranění chyby obchodu Google Play 194 v zařízení Samsung použít síť VPN?

Použití sítě VPN může někdy pomoci opravit chybu obchodu Google Play 194 na zařízeních Samsung. Připojením k jinému serveru a změnou IP adresy zařízení můžete obejít veškerá síťová nebo regionální omezení, která mohou chybu způsobovat. Je však důležité poznamenat, že použití sítě VPN nemusí vždy zaručit vyřešení problému, protože chyba může být způsobena i jinými faktory.

Jak mohu opravit chybu obchodu Google Play 194 v zařízení Samsung?

Chcete-li opravit chybu obchodu Google Play 194 v zařízení Samsung, můžete vyzkoušet několik jednoduchých řešení. Nejprve restartujte zařízení a zkuste to znovu. Pokud to nepomůže, vymažte mezipaměť a data aplikace Obchod Google Play. To můžete provést tak, že přejdete do Nastavení > Aplikace > Obchod Google Play > Úložiště > Vymazat mezipaměť/Vymazat data. Pokud chyba stále přetrvává, zkuste odinstalovat aktualizace aplikace Obchod Google Play. To provedete tak, že přejdete do Nastavení > Aplikace > Obchod Google Play > nabídka se třemi tečkami > Odinstalovat aktualizace. A nakonec, pokud žádné z těchto řešení nepomůže, můžete zkusit odebrat a znovu přidat účet Google v zařízení.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit