Snadné kroky k vyřešení problému s nefunkční Wi-Fi systému PS4 a odstranění problémů s připojením

post-thumb

Jak opravit problém s nefunkční Wi-Fi systému PS4 | Nelze se připojit

Pokud jste vášnivými hráči, víte, jak frustrující může být, když wifi na systému PS4 přestane fungovat. Ať už jste uprostřed intenzivní online hry pro více hráčů, nebo se snažíte streamovat svůj oblíbený film, spolehlivé wifi připojení je pro bezproblémový herní zážitek nezbytné.

Obsah

Naštěstí je řešení problémů s wifi na systému PS4 jednodušší, než si možná myslíte. V tomto článku vás provedeme několika jednoduchými kroky, jak vyřešit a odstranit problémy s wifi připojením systému PS4. Tato řešení, od kontroly nastavení sítě až po aktualizaci firmwaru, vám pomohou vrátit se k hraní během okamžiku.

Nejprve se ujistěte, že je systém PS4 správně připojen k síti wifi. Přejděte do nabídky Nastavení, vyberte možnost Síť a zvolte možnost Nastavit připojení k internetu. Zde můžete vybrat síť wifi a zadat heslo pro navázání připojení. Pokud máte stále problémy, zkuste vypnout modem a router, abyste obnovili připojení k internetu.

Pokud problém s wifi přetrvává, zkontrolujte nastavení sítě. Zkontrolujte, zda je systém PS4 nastaven na automatické získávání IP adresy a DNS, protože to může pomoci vyřešit problémy s připojením. Tato nastavení najdete v nabídce Síť v části Vlastní. Kromě toho zkuste změnit nastavení DNS na veřejné DNS společnosti Google (8.8.8.8 a 8.8.4.4) a zjistěte, zda se tím připojení k síti wifi zlepší.

Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, je čas aktualizovat firmware systému PS4. Společnost Sony pravidelně vydává aktualizace firmwaru s cílem zlepšit výkon systému a opravit chyby a aktualizace konzole může vyřešit problémy s připojením wifi. Jednoduše přejděte do nabídky Nastavení, vyberte možnost Aktualizace systémového softwaru a podle pokynů stáhněte a nainstalujte nejnovější firmware.

Podle těchto jednoduchých kroků můžete vyřešit problémy s wifi na systému PS4 a vrátit se k užívání oblíbených her a obsahu. Nezapomeňte zkontrolovat nastavení sítě, vypnout modem a směrovač a aktualizovat firmware konzole. S trochou řešení problémů budete v mžiku opět online a připraveni hrát!

Identifikace problému

Při problémech s připojením k síti Wi-Fi systému PS4 je důležité nejprve určit povahu problému. To pomůže určit vhodné kroky k jeho vyřešení. Zde jsou některé běžné problémy, se kterými se můžete setkat:

 • Nepřipojení k síti WiFi: Pokud se systém PS4 nemůže připojit k žádné síti WiFi, může být problém v konzoli nebo v jejím nastavení.
 • Přerušované připojení: Pokud připojení WiFi neustále vypadává nebo dochází k přerušovanému připojení, může se jednat o rušení signálu nebo problém se směrovačem.
 • Pomalé připojení: Pokud je rychlost připojení WiFi výrazně nižší, než se očekávalo, může se jednat o přetížení sítě nebo problém s poskytovatelem internetových služeb.

Pochopením povahy problému se můžete zaměřit na konkrétní kroky k jeho vyřešení. V následujících částech naleznete podrobné pokyny, jak se vypořádat s každým z těchto problémů a znovu zprovoznit Wi-Fi systému PS4.

Zkontrolujte sílu signálu

  1. Ujistěte se, že je systém PS4 v dosahu směrovače Wi-Fi. Stěny a jiné překážky mohou signál Wi-Fi oslabit.
  1. Zkontrolujte, zda v okolí nejsou další zařízení nebo spotřebiče, které by mohly způsobovat rušení. Zařízení, jako jsou bezdrátové telefony, mikrovlnné trouby a dětské chůvičky, mohou rušit signál Wi-Fi.
  1. Přesuňte systém PS4 a směrovač Wi-Fi blíže k sobě, abyste zlepšili sílu signálu. Případně můžete zkusit přemístit směrovač Wi-Fi na centrální místo v domácnosti.
  1. Pokud váš směrovač Wi-Fi podporuje pásmo 5 GHz, přepněte na něj, protože ve srovnání s pásmem 2,4 GHz poskytuje rychlejší a stabilnější připojení.
  1. Zvažte použití extenderu Wi-Fi nebo systému mesh sítě, abyste prodloužili dosah signálu Wi-Fi a zlepšili pokrytí v domácnosti.

Zajistěte správnou konfiguraci sítě

Pokud máte se systémem PS4 problémy s připojením k síti Wi-Fi, je důležité zajistit správnou konfiguraci sítě. Postupujte podle následujících kroků, abyste se ujistili, že je vaše síť správně nastavena:

Přečtěte si také: Snadné a efektivní řešení problému s nefunkčností služby Sling na zařízení Firestick
 1. Zkontrolujte připojení k internetu: Zkontrolujte, zda je vaše internetové připojení aktivní a správně funguje. Můžete to provést tak, že se pokusíte získat přístup k internetu na jiném zařízení, například na chytrém telefonu nebo počítači.
 2. Restartujte směrovač a modem: Někdy lze problém vyřešit pouhým restartováním směrovače a modemu. Odpojte je od zdroje napájení, počkejte několik sekund a poté je znovu zapojte. To může pomoci obnovit síťové připojení a vyřešit dočasné problémy.
 3. Umístěte systém PS4 blíže ke směrovači: Pokud je systém PS4 umístěn daleko od směrovače, může být signál wifi slabý. Zkuste systém PS4 přemístit blíže ke směrovači, abyste zlepšili kvalitu signálu a omezili problémy s připojením.
 4. Zkontrolujte, zda nedochází k rušení: Wifi signál může být rušen jinými elektronickými zařízeními, jako jsou bezdrátové telefony, mikrovlnné trouby nebo dětské chůvičky. Ujistěte se, že systém PS4 není umístěn v blízkosti takových zařízení, protože mohou rušit připojení wifi. Kromě toho mohou některé zdi a předměty zeslabit signál wifi, proto se snaž minimalizovat překážky mezi systémem PS4 a směrovačem.
 5. Aktualizujte firmware routeru: Pokud je firmware routeru zastaralý, může způsobovat problémy s kompatibilitou se systémem PS4. Zkontrolujte, zda na webových stránkách výrobce není k dispozici nejnovější aktualizace firmwaru, a postupujte podle pokynů k aktualizaci firmwaru směrovače.
 6. Změňte kanál wifi: Výběr správného kanálu může pomoci zlepšit signál wifi. Přistupte k nastavení směrovače prostřednictvím webového prohlížeče a změňte kanál wifi, abyste zjistili, zda se tím zlepší připojení systému PS4.
 7. Použijte kabelové připojení: Pokud vše ostatní selže, zvažte použití kabelového připojení místo wifi. Připojte ethernetový kabel od systému PS4 přímo ke směrovači, abyste zajistili stabilní a spolehlivé připojení.

Dodržením těchto kroků zajistíte, že je vaše síť správně nakonfigurovaná, a případně vyřešíte případné problémy s wifi připojením k systému PS4.

Proveďte cyklus napájení

Provedení cyklu napájení systému PS4 může pomoci vyřešit dočasné problémy, které mohou způsobovat problémy s připojením k síti Wi-Fi. Zde je návod, jak to můžete provést:

 1. Úplně vypněte systém PS4 stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu přibližně 7 sekund, dokud neuslyšíte zvukový signál.
 2. Po úplném vypnutí systému PS4 odpojte napájecí kabel ze zadní strany konzole.
 3. Nechte konzoli odpojenou alespoň 10 sekund, abyste se ujistili, že se vyčerpala veškerá energie.
 4. Po 10 sekundách zapojte napájecí kabel zpět do konzole.
 5. Zapněte systém PS4 stisknutím tlačítka napájení.

Provedením cyklu napájení v podstatě resetujete napájení konzole, což může pomoci vyřešit případné konflikty softwaru nebo hardwaru, které mohou ovlivňovat připojení Wi-Fi.

Řešení problémů s připojením

Pokud máte problémy s wifi připojením systému PS4, zde je několik kroků, které můžete provést při řešení problémů:

 1. Restartování směrovače: Začněte restartováním směrovače. Odpojte jej od zdroje napájení, počkejte asi 30 sekund a poté jej znovu zapojte. Než přejdete k dalšímu kroku, počkejte, až se směrovač zcela restartuje.
 2. Kontrola internetového připojení: Ujistěte se, že vaše internetové připojení funguje správně, a to tak, že jej vyzkoušíte na jiných zařízeních, například na chytrém telefonu nebo notebooku. Pokud připojení na jiných zařízeních funguje správně, může být problém specifický pro systém PS4.
 3. Přibližte systém PS4 ke směrovači: Někdy může být vzdálenost faktorem způsobujícím problémy s připojením k síti Wi-Fi. Zkuste systém PS4 přesunout blíže ke směrovači a zjistěte, zda se tím připojení zlepší.
 4. Zakázat další zařízení připojená k síti: Pokud je ke stejné síti připojeno více zařízení, mohou spotřebovávat šířku pásma a způsobovat špatné připojení k wifi pro váš systém PS4. Zkuste dočasně odpojit nebo zakázat další zařízení a zjistěte, zda se tím připojení zlepší.
 5. Resetování nastavení sítě: Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, můžete zkusit resetovat nastavení sítě v systému PS4. Přejděte do nabídky Nastavení > Síť > Nastavit připojení k internetu a vyberte možnost “Použít Wi-Fi” nebo “Vlastní”. Podle pokynů nastavte nové internetové připojení.
 6. Kontaktujte poskytovatele internetových služeb: Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené kroky a stále máte problémy s připojením, může se jednat o problém u vašeho poskytovatele internetových služeb. Obraťte se na něj s žádostí o pomoc a sdělte mu kroky, které jste již podnikli k vyřešení problému.

Dodržením těchto kroků pro řešení problémů byste měli být schopni vyřešit veškeré problémy s připojením k síti Wi-Fi na systému PS4 a vrátit se k bezproblémovému hraní.

Restartujte směrovač

Pokud máte se systémem PS4 problémy s připojením Wi-Fi, jedním z prvních kroků při řešení problémů by mělo být restartování směrovače. Restartování směrovače může často vyřešit dočasné poruchy sítě nebo konflikty, které mohou být příčinou problému. Chcete-li restartovat směrovač, postupujte podle následujících kroků:

Přečtěte si také: 5 nejlepších aplikací krokoměru pro Android v roce 2023: Sledujte své kroky s těmito nejlepšími možnostmi
 1. Vyhledejte napájecí kabel připojený ke směrovači.
 2. Odpojte napájecí kabel od směrovače.
 3. Počkejte alespoň 30 sekund.
 4. Zapojte napájecí kabel zpět do směrovače.
 5. Počkejte, až se směrovač plně restartuje a naváže spojení.

Jakmile se směrovač restartuje, zkuste systém PS4 znovu připojit k síti Wi-Fi a zjistěte, zda byl problém vyřešen.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Co mám dělat, když mi nefunguje Wi-Fi v systému PS4?

Pokud wifi v systému PS4 nefunguje, zkuste nejprve restartovat směrovač a systém PS4. Pokud to nepomůže, zkontrolujte nastavení internetového připojení nebo zkuste použít kabel LAN pro drátové připojení.

Proč se můj systém PS4 nepřipojuje k wifi?

Systém PS4 se možná nepřipojuje k wifi z různých důvodů. Může se jednat o problém s vaším routerem, nastavením sítě nebo rušením od jiných zařízení. Zkuste vyřešit problém s nastavením sítě nebo se obraťte na poskytovatele internetových služeb a požádejte o pomoc.

Jak mohu vyřešit problémy s připojením k wifi na systému PS4?

Chcete-li vyřešit problémy s připojením wifi na systému PS4, můžete vyzkoušet několik kroků. Nejprve vypněte router a systém PS4. Poté zkontrolujte nastavení sítě a ujistěte se, že jsou identifikátor SSID a heslo správné. Pokud problém přetrvává, zkuste změnit kanál wifi nebo použít kabelové připojení.

Je možné použít v systému PS4 místo wifi kabel LAN?

Ano, v systému PS4 je možné místo wifi použít kabel LAN. Jednoduše připojte jeden konec kabelu LAN k systému PS4 a druhý konec k routeru. Tím získáte kabelové připojení, které je často stabilnější a spolehlivější než wifi.

Co mám dělat, když je wifi v systému PS4 pomalá?

Pokud je wifi systému PS4 pomalá, můžete vyzkoušet několik řešení. Nejprve se ujistěte, že vaše internetové připojení funguje správně. Můžete také zkusit přemístit systém PS4 blíže k routeru, snížit rušení od jiných zařízení nebo použít kabel LAN pro drátové připojení. Kromě toho může ke zlepšení rychlosti pomoci optimalizace nastavení sítě nebo aktualizace internetového tarifu.

Proč se můj systém PS4 nepřipojuje k wifi?

Důvodů, proč se systém PS4 nepřipojuje k wifi, může být několik. Nejprve se ujistěte, že vaše wifi síť funguje správně a že se k ní mohou připojit ostatní zařízení. Za druhé zkontrolujte, zda není signál wifi slabý nebo zda nedochází k rušení jinými zařízeními. Můžete zkusit přemístit systém PS4 blíže ke směrovači nebo odstranit zdroje rušení. Nakonec zkontrolujte, zda je nastavení wifi v systému PS4 správné a zda jsou k dispozici nějaké aktualizace softwaru.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit