Snadné kroky k opravě neustálého restartování telefonu Samsung Galaxy J7 po aktualizaci softwaru

post-thumb

Jak opravit Samsung Galaxy J7, který se po aktualizaci softwaru neustále restartuje (snadné kroky)

Pokud se váš Samsung Galaxy J7 po aktualizaci softwaru neustále restartuje, může to být docela frustrující. Neustálé restarty mohou narušit každodenní používání telefonu a způsobit nepříjemnosti. Existují však jednoduché kroky, kterými můžete tento problém vyřešit a zajistit správné fungování zařízení.

Obsah

Nejprve zkuste provést měkký reset zařízení Galaxy J7. To lze provést jednoduchým podržením tlačítka napájení po dobu přibližně 10 sekund, dokud se zařízení nerestartuje. Tato metoda může pomoci odstranit drobné softwarové závady a vyřešit problémy s restartováním.

Pokud měkký reset nefunguje, můžete zkusit vymazat oddíl mezipaměti zařízení Samsung Galaxy J7. Soubory mezipaměti se někdy mohou během aktualizací softwaru poškodit, což způsobuje neustálé restartování zařízení. Chcete-li vymazat oddíl mezipaměti, vypněte telefon a poté stiskněte a podržte současně tlačítka zvýšení hlasitosti, domů a zapnutí. Jakmile se zobrazí logo systému Android a nabídka obnovení, tlačítka uvolněte. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti přejděte na možnost “wipe cache partition” a stisknutím tlačítka napájení ji vyberte. Po vymazání oddílu mezipaměti restartujte zařízení a zkontrolujte, zda je problém s restartováním vyřešen.

V případě, že výše uvedené kroky problém nevyřeší, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení zařízení Samsung Galaxy J7. Tím dojde k vymazání všech dat v telefonu, proto si před pokračováním nezapomeňte zálohovat důležité soubory a kontakty. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení v telefonu, poté vyberte možnost “Zálohování a obnovení” a nakonec vyberte možnost “Obnovení továrních dat”. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces. Po obnovení by již nemělo docházet k neustálému restartování zařízení.

Podle těchto jednoduchých kroků můžete vyřešit problém s neustálým restartováním zařízení Samsung Galaxy J7 po aktualizaci softwaru. Pokud problém přetrvává, možná budete muset vyhledat další pomoc odborného technika nebo se obrátit s žádostí o pomoc na zákaznickou podporu společnosti Samsung.

Snadné kroky k opravě neustálého restartování zařízení Samsung Galaxy J7 po aktualizaci softwaru

Pokud se váš Samsung Galaxy J7 po aktualizaci softwaru neustále restartuje, může to být frustrující a narušovat funkčnost zařízení. Zde je několik jednoduchých kroků, které vám pomohou tento problém vyřešit:

 1. Vyjměte baterii: Nejprve vypněte zařízení a sejměte zadní kryt. Vyjměte baterii ze zařízení Samsung Galaxy J7 a počkejte několik minut.
 2. Znovu vložte baterii a zapněte zařízení: Po několika minutách vložte baterii zpět do zařízení a zapněte jej. Tento krok by mohl vyřešit problém s neustálým restartováním.
 3. Vymazání oddílu mezipaměti: Pokud problém přetrvává, můžete zkusit vymazat oddíl mezipaměti zařízení Samsung Galaxy J7. Vypněte zařízení a poté stiskněte a podržte současně tlačítka Zvýšení hlasitosti, Napájení a Domů. Jakmile se zobrazí logo systému Android, tlačítka uvolněte a přejdete do režimu obnovení. Pomocí tlačítka Snížení hlasitosti přejděte na položku “Wipe cache partition” a stisknutím tlačítka Napájení ji vyberte. Po dokončení procesu restartujte zařízení.
 4. Obnovení továrního nastavení: Pokud žádný z předchozích kroků nefunguje, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení. Nezapomeňte, že tímto krokem dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si předtím nezapomeňte zálohovat důležité soubory a kontakty. Chcete-li zahájit obnovení továrního nastavení, přejděte v zařízení Samsung Galaxy J7 do “Nastavení” a poté klepněte na “Zálohování a obnovení” nebo “Obecná správa” v závislosti na verzi softwaru vašeho zařízení. Vyberte možnost “Obnovení továrních dat” a podle pokynů na obrazovce dokončete proces.

Pokud jste vyzkoušeli všechny tyto kroky a zařízení Samsung Galaxy J7 se po aktualizaci softwaru stále neustále restartuje, doporučujeme vyhledat pomoc odborného technika nebo kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung, která vám poskytne další pomoc.

Restartujte zařízení Samsung Galaxy J7

Pokud se zařízení Samsung Galaxy J7 po aktualizaci softwaru neustále restartuje, zkuste zařízení restartovat podle níže uvedených kroků:

 1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na boku zařízení.
 2. Na obrazovce se zobrazí nabídka.
 3. V nabídce vyberte možnost “Restartovat”.
 4. Zařízení Samsung Galaxy J7 se nyní začne restartovat.

Po restartování zařízení zkontrolujte, zda byl problém s neustálým restartováním vyřešen. Pokud ne, vyzkoušejte další kroky řešení potíží nebo se obraťte na podporu společnosti Samsung a požádejte o další pomoc.

Vymazání oddílu mezipaměti

Pokud se zařízení Samsung Galaxy J7 po aktualizaci softwaru stále restartuje, je jedním z možných řešení vymazání oddílu mezipaměti. To může pomoci vyřešit případné konflikty nebo problémy, které mohly nastat během procesu aktualizace. Zde se dozvíte, jak můžete vymazat oddíl mezipaměti v zařízení Samsung Galaxy J7:

Přečtěte si také: Jak opravit problém s načítáním profilu aplikace Outlook v systému Windows 11/10
 1. Zcela vypněte zařízení.
 2. Stiskněte a podržte současně tlačítko Zvýšení hlasitosti, tlačítko Domů a tlačítko Napájení.
 3. Jakmile se na obrazovce zobrazí logo Samsung, všechna tři tlačítka uvolněte.
 4. Zobrazí se nabídka obnovení systému Android. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti přejděte na možnost “Wipe cache partition”.
 5. Stisknutím tlačítka napájení tuto možnost vyberte.
 6. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti zvýrazněte možnost “Yes” (Ano) a potvrďte stisknutím tlačítka napájení.
 7. Oddíl mezipaměti bude vymazán.
 8. Po dokončení procesu přejděte pomocí tlačítka snížení hlasitosti na možnost “Restartovat systém nyní”.
 9. Stisknutím tlačítka napájení restartujte zařízení.

Po vymazání oddílu mezipaměti by se zařízení Samsung Galaxy J7 již nemělo neustále restartovat. Pokud problém přetrvává, možná budete muset vyzkoušet další kroky řešení potíží nebo vyhledat pomoc odborníka.

Obnovení továrního nastavení zařízení Samsung Galaxy J7

Pokud se zařízení Samsung Galaxy J7 po aktualizaci softwaru neustále restartuje, může problém pomoci vyřešit provedení obnovení továrního nastavení. Mějte však na paměti, že obnovení továrního nastavení vymaže všechna data a nastavení v zařízení, proto si před jeho provedením nezapomeňte zálohovat všechny důležité informace.

Chcete-li obnovit tovární nastavení zařízení Samsung Galaxy J7, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přejděte do nabídky Nastavení v zařízení.
 2. Přejděte dolů a klepněte na možnost “Zálohování a resetování”.
 3. Klepněte na položku “Obnovení továrních dat”.
 4. Prohlédněte si informace a klepněte na “Resetovat zařízení”.
 5. Pokud budete vyzváni, zadejte heslo zařízení nebo kód PIN.
 6. Klepnutím na “Delete All” (Smazat vše) potvrďte resetování.

Váš Samsung Galaxy J7 nyní zahájí proces obnovení továrního nastavení. To může trvat několik minut a zařízení se může několikrát restartovat. Po dokončení resetu bude vaše zařízení obnoveno do původního továrního nastavení.

Přečtěte si také: Jak provést tvrdý reset (obnovení továrního nastavení Samsung A3) Samsung Galaxy A3

Po obnovení továrního nastavení můžete zařízení Samsung Galaxy J7 nastavit jako nové zařízení nebo obnovit zálohu a obnovit svá data a nastavení.

Pokud problém s neustálým restartováním přetrvává i po obnovení továrního nastavení, může to znamenat problém s hardwarem. V takových případech doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

Aktualizace softwaru pomocí přepínače Samsung Smart Switch

Pokud dochází k neustálému restartování zařízení Samsung Galaxy J7 po aktualizaci softwaru, je jedním z možných řešení aktualizace softwaru pomocí přepínače Samsung Smart Switch. Zde jsou uvedeny následující kroky:

 1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Samsung Smart Switch do počítače.
 2. Připojte zařízení Samsung Galaxy J7 k počítači pomocí kabelu USB.
 3. Otevřete aplikaci Samsung Smart Switch v počítači.
 4. Jakmile je vaše zařízení rozpoznáno aplikací Samsung Smart Switch, klikněte na možnost “Aktualizace softwaru”.
 5. Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizaci softwaru pro zařízení Samsung Galaxy J7.
 6. Po dokončení aktualizace softwaru odpojte zařízení od počítače.
 7. Vypněte zařízení Samsung Galaxy J7 a poté jej znovu zapněte.
 8. Zkontrolujte, zda byl problém s neustálým restartováním vyřešen.

Aktualizace softwaru pomocí nástroje Samsung Smart Switch může pomoci odstranit všechny problémy související se softwarem, které mohou způsobovat neustálé restartování zařízení Samsung Galaxy J7 po aktualizaci softwaru. Před pokračováním v aktualizaci softwaru nezapomeňte zálohovat důležitá data.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč se můj Samsung Galaxy J7 po aktualizaci softwaru neustále restartuje?

Pokud se váš Samsung Galaxy J7 po aktualizaci softwaru neustále restartuje, může to být způsobeno chybou softwaru nebo problémem s kompatibilitou. Může to být také způsobeno problémem s firmwarem nebo aplikací, která nefunguje správně.

Co mohu udělat, abych vyřešil problém s neustálým restartováním zařízení Samsung Galaxy J7?

Existuje několik kroků, kterými můžete problém s neustálým restartováním zařízení Samsung Galaxy J7 vyřešit. Nejprve zkuste telefon restartovat a zjistěte, zda se tím problém vyřeší. Pokud ne, můžete zkusit vymazat oddíl mezipaměti nebo provést obnovení továrního nastavení. Můžete také zkusit aktualizovat software na nejnovější verzi nebo kontaktovat podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Jak vymazat oddíl mezipaměti v zařízení Samsung Galaxy J7?

Chcete-li vymazat oddíl mezipaměti v zařízení Samsung Galaxy J7, postupujte podle následujících kroků: 1. Vypněte telefon. 2. Stiskněte a podržte současně tlačítka Zvýšení hlasitosti, Domů a Napájení. 3. Jakmile se zobrazí logo systému Android, tlačítka uvolněte. 4. Pomocí tlačítka Snížení hlasitosti přejděte na možnost “Wipe cache partition” a stisknutím tlačítka Napájení ji vyberte. 5. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti zvýrazněte možnost “Yes” (Ano) a potvrďte stisknutím tlačítka napájení. 6. Počkejte na dokončení procesu, poté vyberte možnost “Reboot system now” a stisknutím tlačítka Napájení restartujte telefon.

Měl bych na svém zařízení Samsung Galaxy J7 provést obnovení továrního nastavení, abych vyřešil problém s neustálým restartováním?

Obnovení továrního nastavení může pomoci vyřešit problém s neustálým restartováním zařízení Samsung Galaxy J7, ale mělo by být použito jako poslední možnost. Před provedením obnovení továrního nastavení nezapomeňte zálohovat důležitá data, protože během procesu budou vymazána. Pokud ostatní kroky řešení potíží problém nevyřešily, může být k vyřešení problému se softwarem nebo firmwarem, který způsobuje neustálé restartování, nutné provést obnovení továrního nastavení.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit