Samsung Galaxy S5 má černou obrazovku, ale telefon funguje & Další související problémy - Průvodce řešením potíží

post-thumb

Samsung Galaxy S5 má černou obrazovku, ale telefon funguje & další související problémy

Samsung Galaxy S5 je oblíbený smartphone s řadou pokročilých funkcí. Jako každé elektronické zařízení se však může čas od času setkat s problémy. Jedním z běžných problémů, se kterými se uživatelé mohou setkat, je černá obrazovka, zatímco samotný telefon nadále funguje. To může být frustrující, protože to uživatelům znemožňuje přístup k funkcím a informacím telefonu.

Problém s černou obrazovkou telefonu Samsung Galaxy S5 může mít několik příčin. Může to být způsobeno softwarovou závadou, vadnou hardwarovou součástí nebo dokonce problémem s nastavením telefonu. Naštěstí existují kroky, které mohou uživatelé podniknout, aby problém odstranili a vyřešili sami.

Obsah

Tento průvodce řešením potíží poskytne pokyny krok za krokem pro diagnostiku a opravu problému s černou obrazovkou na telefonu Samsung Galaxy S5. Bude se zabývat také dalšími souvisejícími problémy, se kterými se uživatelé mohou setkat, například nereagujícími tlačítky nebo blikající obrazovkou. Dodržováním těchto pokynů mohou uživatelé ušetřit čas a peníze tím, že se vyhnou návštěvě opravny.

V tomto návodu se budeme zabývat tématy, jako je resetování zařízení, kontrola aktualizací softwaru a provedení hardwarového diagnostického testu. Kromě toho poskytneme tipy, jak předcházet budoucím problémům s obrazovkou a udržovat celkový výkon zařízení. Na konci této příručky by uživatelé měli mít jasnou představu o tom, jak odstraňovat a řešit běžné problémy související s obrazovkou zařízení Samsung Galaxy S5.

Samsung Galaxy S5 má černou obrazovku, ale telefon funguje a další související problémy - průvodce řešením potíží [návody]

Pokud vlastníte telefon Samsung Galaxy S5 a potýkáte se s problémem černé obrazovky, kdy telefon funguje, ale na obrazovce se nic nezobrazuje, nejste sami. Jedná se o běžný problém, který může být způsoben řadou faktorů. V tomto průvodci řešením potíží vás provedeme kroky k odstranění tohoto problému.

Možné příčiny problému s černou obrazovkou:

 • Závada softwaru: Někdy může černou obrazovku způsobit softwarová závada. K tomu může dojít v důsledku nedávné aktualizace softwaru nebo aplikace, která není kompatibilní s vaším zařízením.
 • Fyzické poškození: Pokud vám telefon spadl nebo byl vystaven vodě, může to mít za následek černou obrazovku. Fyzické poškození může způsobit nefunkčnost displeje telefonu.
 • Přehřátí: Přehřátí může způsobit různé problémy, včetně černé obrazovky. Pokud se telefon příliš zahřeje, může to mít za následek nesprávné fungování obrazovky.
 • Problém s hardwarem: V některých případech může být problém s černou obrazovkou způsoben hardwarovým problémem, například vadným displejem nebo uvolněným připojením.

Kroky k odstranění problému s černou obrazovkou:

 1. Proveďte měkký reset: Začněte tím, že provedete měkký reset zařízení Samsung Galaxy S5. Za tímto účelem vyjměte ze zařízení baterii (pokud je to možné) a počkejte několik minut. Poté baterii znovu vložte a zapněte telefon. Tím lze často odstranit drobné softwarové závady, které mohou způsobovat problém s černou obrazovkou.
 2. Spusťte telefon v nouzovém režimu: Chcete-li zjistit, zda problém způsobuje nějaká aplikace, spusťte telefon v nouzovém režimu. V nouzovém režimu budou spuštěny pouze předinstalované aplikace a všechny aplikace třetích stran budou dočasně zakázány. Pokud se problém s černou obrazovkou v nouzovém režimu nevyskytuje, je pravděpodobně způsoben aplikací třetí strany. Problém pak můžete vyřešit odinstalováním nedávno nainstalovaných aplikací.
 3. Zkontrolujte, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru: Zkontrolujte, zda je ve vašem zařízení Samsung Galaxy S5 použita nejnovější verze softwaru. Aktualizace softwaru často obsahují opravy chyb a vylepšení výkonu, které mohou vyřešit problémy související s obrazovkou.
 4. Vyčistěte oddíl mezipaměti: Vymazání oddílu mezipaměti může vyřešit různé problémy související se softwarem. Chcete-li vymazat oddíl mezipaměti, vypněte telefon a poté současně stiskněte a podržte tlačítka Zvýšení hlasitosti, Domů a Napájení. Jakmile se zobrazí nabídka obnovení systému Android, uvolněte tlačítka a pomocí tlačítka snížení hlasitosti přejděte na možnost “Wipe cache partition”. Stisknutím tlačítka Napájení tuto možnost vyberte a restartujte telefon.
 5. Obnovení továrního nastavení: Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení. Tím dojde k vymazání všech dat v telefonu, proto je důležité, abyste si před dalším postupem data zálohovali. Chcete-li obnovit tovární nastavení telefonu Samsung Galaxy S5, přejděte do nabídky Nastavení > Zálohování a obnovení > Obnovení továrních dat. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces.

Další související problémy a řešení:

 • Blikání obrazovky: Pokud obrazovka telefonu Samsung Galaxy S5 bliká, zkuste upravit nastavení displeje tak, že přejdete do Nastavení > Displej > Režim obrazovky. Můžete také zkusit vypnout možnost “Adaptivní zobrazení”.
 • Nereaguje dotyková obrazovka: Pokud dotyková obrazovka nereaguje, zkontrolujte, zda jsou vaše ruce a obrazovka čisté a suché. Pokud problém přetrvává, zkuste dotykovou obrazovku překalibrovat v nabídce Nastavení > Displej > Kalibrace dotykové obrazovky.
 • Přehřívání telefonu: Pokud se telefon Samsung Galaxy S5 přehřívá, zkuste sundat kryt telefonu a vyhnout se delšímu používání na přímém slunečním světle. Můžete také zavřít všechny nepotřebné aplikace a vymazat mezipaměť aplikací, abyste snížili zatížení procesoru.
 • Špatná výdrž baterie: Pokud je výdrž baterie telefonu Samsung Galaxy S5 nízká, zkuste snížit jas obrazovky, vypnout nepotřebné funkce, jako je GPS a Bluetooth, a zavřít aplikace na pozadí. Můžete také zkusit vyměnit baterii za novou, pokud je stará nebo poškozená.

Pokud žádné z výše uvedených řešení nezabere, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung nebo navštívit autorizované servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc. Tam budou schopni diagnostikovat a opravit všechny problémy související s hardwarem, které mohou způsobovat problém s černou obrazovkou.

Nezapomeňte, že metody řešení problémů se mohou lišit v závislosti na konkrétní situaci a konfiguraci zařízení. Pokud si nejste jisti některým z kroků, je vždy dobré nahlédnout do oficiální dokumentace nebo vyhledat odbornou pomoc.

Častý problém: černá obrazovka Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S5 je oblíbený model chytrého telefonu, ale mnoho uživatelů se s tímto zařízením setkalo s běžným problémem - černou obrazovkou. Tento problém nastává, když obrazovka zařízení zůstává černá, přestože samotný telefon funguje. Příčin tohoto problému může být několik a zde jsou uvedeny některé z těch nejčastějších:

 • Problém se softwarem: Někdy může být problém s černou obrazovkou způsoben softwarovou závadou nebo chybou. V takových případech může problém často vyřešit prostý restart nebo aktualizace softwaru.
 • Problém s hardwarem: V některých případech může být černá obrazovka způsobena hardwarovým problémem, například vadným displejem nebo poškozeným kabelem. V těchto případech je nejlepší odnést zařízení k opravě odbornému technikovi.
 • Problém s baterií: Vybitá nebo vadná baterie může rovněž způsobit zčernání obrazovky. Pokud se telefon nenabíjí nebo nevykazuje žádné známky života, je vhodné baterii zkontrolovat nebo se ji pokusit vyměnit.
 • Poškození vodou: Pokud byl telefon vystaven působení vody nebo jiné tekutiny, může to způsobit poškození vnitřních součástí včetně obrazovky. V takových případech je důležité zařízení okamžitě vypnout a odnést k opravě k technikovi.

Chcete-li vyřešit problém s černou obrazovkou, můžete vyzkoušet několik kroků:

Přečtěte si také: Jak se zbavit přehřívání počítače: užitečné tipy a doporučení
 1. Restartujte zařízení podržením tlačítka napájení, dokud se nezobrazí logo Samsung.
 2. Pokud obrazovka zůstane černá, zkuste provést měkký reset vyjmutím baterie, počkáním několik sekund a jejím opětovným vložením.
 3. Zkontrolujte případné aktualizace softwaru a nainstalujte je, pokud jsou k dispozici.
 4. Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, doporučujeme odnést zařízení k odbornému technikovi za účelem další diagnostiky a opravy.

Je důležité poznamenat, že tyto kroky řešení problémů nemusí fungovat ve všech případech, a pokud problém přetrvává, je nejlepší vyhledat odbornou pomoc. Kromě toho je vždy dobré pravidelně zálohovat data, abyste zabránili jejich ztrátě v případě jakýchkoli problémů se zařízením.

Kroky pro řešení problému s černou obrazovkou Samsung Galaxy S5

Pokud se u telefonu Samsung Galaxy S5 potýkáte s problémem s černou obrazovkou, kdy obrazovka zůstává černá, ale samotný telefon stále funguje, existuje několik kroků k vyřešení problému, které můžete vyzkoušet.

 1. Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý: Stiskněte a několik sekund podržte tlačítko napájení a zkontrolujte, zda telefon reaguje. Pokud zavibruje nebo vydá zvuk, znamená to, že je telefon i přes černou obrazovku zapnutý. V takovém případě přejděte k dalšímu kroku.
 2. Restartování telefonu: Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund, dokud se telefon nerestartuje. To může pomoci obnovit systém a opravit případné dočasné softwarové problémy, které mohou způsobovat problém s černou obrazovkou.
 3. Zkontrolujte nastavení displeje: Někdy mohlo dojít k náhodné změně nastavení displeje v telefonu, což vedlo k černé obrazovce. Připojte telefon k počítači nebo televizoru pomocí kabelu HDMI nebo zařízení pro zrcadlení obrazovky a zkontrolujte, zda zobrazení na externí obrazovce funguje. Pokud ano, přejděte do nastavení displeje v telefonu a odpovídajícím způsobem je upravte.
 4. Provedení soft resetu: Sejměte zadní kryt telefonu Samsung Galaxy S5 a vyjměte baterii. Počkejte několik minut, poté baterii znovu vložte a zapněte telefon. To může pomoci odstranit veškeré dočasné hardwarové problémy, které mohou způsobovat problém s černou obrazovkou.
 5. Obnovení továrního nastavení telefonu: Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení telefonu Samsung Galaxy S5. Mějte však na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v telefonu, proto si před pokračováním nezapomeňte zálohovat důležité soubory a kontakty.

Pokud problém s černou obrazovkou přetrvává i po provedení těchto kroků řešení potíží, může to znamenat vážnější hardwarový problém. V takových případech doporučujeme obrátit se na odborného technika nebo na výrobce, který vám poskytne další pomoc.

Další související problémy s obrazovkou Samsung Galaxy S5

Pokud máte problémy s obrazovkou zařízení Samsung Galaxy S5, může se vyskytnout několik dalších souvisejících problémů. Zde jsou uvedeny některé běžné problémy a jejich možná řešení:

Přečtěte si také: Navigační aplikace: jak zlepšují náš život v dnešním světě
 • Blikání obrazovky: Pokud obrazovka bliká, může to být způsobeno softwarovým nebo hardwarovým problémem. Zkuste zařízení restartovat, a pokud to nepomůže, proveďte obnovení továrního nastavení. Pokud problém přetrvává, může se jednat o hardwarový problém a měli byste se obrátit na společnost Samsung a požádat o další pomoc.
 • Nereagující dotyková obrazovka: Pokud dotyková obrazovka nereaguje nebo reaguje pomalu, zkuste ji vyčistit měkkým hadříkem, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky. Pokud to nepomůže, zkontrolujte, zda je zařízení aktualizováno na nejnovější verzi softwaru. Pokud problém přetrvává, bude možná nutné dotykovou obrazovku překalibrovat nebo ji vyměnit, pokud je poškozená.
 • Změna barvy obrazovky: Pokud se na obrazovce objeví změna barvy nebo podivné barevné vzory, může to být způsobeno problémem se softwarem nebo poškozenou obrazovkou. Zkuste upravit nastavení barev obrazovky v nastavení displeje. Pokud to nepomůže, proveďte obnovení továrního nastavení. Pokud problém přetrvává, může se jednat o hardwarový problém a měli byste se obrátit na společnost Samsung a požádat o další pomoc.
 • Zamrzání obrazovky: Pokud obrazovka zamrzá nebo přestává reagovat, zkuste zařízení restartovat. Pokud to nepomůže, proveďte měkký reset tak, že vyjmete baterii a po několika sekundách ji vložíte zpět. Pokud problém přetrvává, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení nebo se obrátit na společnost Samsung s žádostí o další pomoc.
 • Čáry nebo artefakty na obrazovce: Pokud se na obrazovce objevují čáry nebo artefakty, může to být způsobeno softwarovým nebo hardwarovým problémem. Zkuste zařízení restartovat, a pokud to nepomůže, proveďte obnovení továrního nastavení. Pokud problém přetrvává, může se jednat o hardwarový problém a měli byste se obrátit na společnost Samsung a požádat o další pomoc.
 • Nezapíná se obrazovka: Pokud je obrazovka zcela černá a nezapíná se, zkuste alespoň na 10 sekund podržet stisknuté tlačítko napájení a vynutit si restart. Pokud to nepomůže, zkuste zařízení nabít a zjistěte, zda se obrazovka zapne. Pokud problém přetrvává, může se jednat o hardwarový problém a měli byste se obrátit na společnost Samsung a požádat o další pomoc.

Pokud žádné z výše uvedených řešení vašeho problému nefunguje nebo pokud si nejste jisti, jak problém vyřešit, doporučujeme obrátit se na podporu společnosti Samsung pro další pomoc nebo navštívit autorizované servisní středisko pro odbornou pomoc.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč je obrazovka mého telefonu Samsung Galaxy S5 černá, ale telefon stále funguje?

Tento problém může nastat z několika důvodů, například kvůli selhání softwaru, vadnému displeji nebo uvolněnému připojení. Doporučujeme nejprve vyzkoušet měkký reset vyjmutím baterie na několik sekund a jejím opětovným vložením. Pokud to nepomůže, můžete zkusit spustit telefon do nouzového režimu nebo provést obnovení továrního nastavení. Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, může být nutná odborná oprava nebo výměna displeje.

Jak vyřešit problém s černou obrazovkou na zařízení Samsung Galaxy S5?

Existuje několik kroků k vyřešení problému s černou obrazovkou, které můžete vyzkoušet. Nejprve vyjměte baterii a počkejte několik sekund, než ji znovu vložíte. Pokud to nepomůže, zkuste telefon spustit do nouzového režimu současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti. Pokud obrazovka v nouzovém režimu funguje, znamená to, že problém může způsobovat aplikace třetí strany. Odinstalujte nedávno nainstalované aplikace nebo proveďte obnovení továrního nastavení. Pokud vše ostatní selže, obraťte se na odborníka, aby displej opravil nebo vyměnil.

Moje obrazovka Samsung Galaxy S5 náhodně zčerná. Co mám dělat?

Pokud obrazovka telefonu Samsung Galaxy S5 náhodně zčerná, může to být způsobeno softwarovou závadou nebo hardwarovým problémem. Zkuste provést měkký reset vyjmutím baterie na několik sekund a jejím opětovným vložením. Pokud problém přetrvává, můžete zkusit spustit telefon do nouzového režimu a zjistit, zda problém nesouvisí s aplikací třetí strany. Pokud obrazovka stále náhodně zčerná, bude možná nutné kontaktovat odborníka pro další diagnostiku a opravu.

Můj Samsung Galaxy S5 má po namočení černou obrazovku. Co s tím mohu dělat?

Pokud má váš Samsung Galaxy S5 po namočení černou obrazovku, prvním krokem je vypnutí telefonu a vyjmutí baterie. Poté telefon vložte do sáčku s neuvařenou rýží nebo do sáčků se silikagelem, aby pohltil vlhkost. Nechte jej v sáčku alespoň 24 hodin. Poté znovu vložte baterii a zkuste telefon zapnout. Pokud je obrazovka stále černá, může být nutná odborná oprava nebo výměna displeje.

Proč obrazovka telefonu Samsung Galaxy S5 bliká a poté zčerná?

Problém s blikáním obrazovky a následným zobrazením černé obrazovky na zařízení Samsung Galaxy S5 může být způsoben chybou softwaru nebo vadným displejem. Zkuste provést měkký reset vyjmutím baterie na několik sekund a jejím opětovným vložením. Pokud problém přetrvává, zkuste spustit telefon do nouzového režimu a zjistit, zda jej nezpůsobuje aplikace třetí strany. Pokud problém přetrvává, bude možná nutné se obrátit na odborníka, aby displej opravil nebo vyměnil.

Proč je obrazovka telefonu Samsung Galaxy S5 černá, ale telefon stále funguje?

Pokud je obrazovka telefonu Samsung Galaxy S5?černá, ale telefon stále funguje, může to být způsobeno softwarovým problémem nebo problémem s displejem. Zkuste telefon restartovat nebo provést obnovení továrního nastavení a zjistěte, zda se tím problém vyřeší. Pokud ne, možná budete muset kontaktovat společnost Samsung nebo přinést zařízení k odborníkovi, který vám poskytne další pomoc.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit