Samsung Galaxy S4 se nenabíjí: Průvodce řešením problémů krok za krokem

post-thumb

Samsung Galaxy S4 se nenabíjí (Průvodce řešením potíží)

Pokud se váš Samsung Galaxy S4 nenabíjí, může to být frustrující a nepříjemný problém. Existuje několik možných příčin tohoto problému, od vadné nabíječky až po softwarovou závadu. V tomto průvodci řešením problémů vás krok za krokem provedeme postupem, který vám pomůže problém identifikovat a vyřešit.

Krok 1: Zkontrolujte nabíječku a kabel

Obsah

*Prvním krokem při řešení problému s nabíjením je kontrola nabíječky a kabelu. Zkontrolujte, zda je obojí v dobrém stavu a bez viditelného poškození. Někdy může vadná nabíječka nebo kabel způsobit problémy s nabíjením. Pokud máte podezření, že je problém v nabíječce nebo kabelu, zkuste použít jinou nabíječku nebo kabel a zjistěte, zda se problém vyřeší.

Krok 2: Vyčistěte nabíjecí port

Nabíjecí port na zařízení Samsung Galaxy S4 může časem nahromadit prach, žmolky nebo nečistoty, které mohou narušit proces nabíjení. K vyčištění nabíjecího portu použijte malý měkký kartáček nebo plechovku se stlačeným vzduchem. Buďte šetrní a nepoužívejte žádné ostré předměty, které by mohly port poškodit. Po vyčištění zkuste telefon znovu připojit k nabíječce a zkontrolujte, zda se začne nabíjet.

Krok 3: Restartování a aktualizace telefonu

Někdy může problémy s nabíjením způsobit softwarová závada. Restartujte telefon Samsung Galaxy S4 podržením tlačítka napájení a výběrem možnosti “Restartovat” v nabídce. Pokud restartování problém nevyřeší, zkontrolujte, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru. Aktualizace softwaru telefonu může často vyřešit různé problémy, včetně problémů s nabíjením.

Krok 4: Kontrola problémů s baterií nebo hardwarem

 • Pokud žádný z výše uvedených kroků problém s nabíjením nevyřeší, může se jednat o vadnou baterii nebo hardwarový problém. Zvažte odnesení zařízení Samsung Galaxy S4 do autorizovaného servisního střediska nebo se obraťte na podporu společnosti Samsung a požádejte o další pomoc. Tam mohou provést diagnostiku, aby zjistili příčinu problému, a zajistit potřebnou opravu nebo výměnu.*

Poznámka: Před vyhledáním opravy nebo výměny je vždy vhodné zálohovat data.

Dodržováním těchto kroků při řešení problémů byste měli být schopni identifikovat a vyřešit problém s nabíjením zařízení Samsung Galaxy S4. Nezapomeňte začít od nejjednodušších řešení a postupně přecházet ke složitějším. Pokud vše ostatní selže, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, abyste zajistili dobrou funkčnost zařízení.

Samsung Galaxy S4 se nenabíjí: Odstraňování problémů: Průvodce řešením problémů krok za krokem

Pokud se váš Samsung Galaxy S4 nenabíjí správně, může mít tento problém několik různých příčin. Postupujte podle níže uvedených kroků, abyste problém odstranili a vyřešili:

 1. Vyčistěte nabíjecí port: Pomocí malého kartáčku nebo párátka odstraňte veškeré nečistoty nebo zbytky, které mohou blokovat nabíjecí port. Buďte opatrní, aby nedošlo k poškození portu.
 2. Vyzkoušejte jiný nabíjecí kabel a adaptér: Někdy může být příčinou problému nabíjecí kabel nebo adaptér. Zkuste použít jiný kabel a adaptér a zjistěte, zda to problém vyřeší.
 3. Zkontrolujte, zda není nabíjecí kabel poškozen: Zkontrolujte, zda nabíjecí kabel nevykazuje viditelné známky poškození, například roztřepené vodiče nebo ohnuté konektory. Pokud zjistíte jakékoli poškození, vyměňte kabel za nový.
 4. Restartujte telefon: Někdy může problémy s nabíjením vyřešit pouhý restart. Podržte stisknuté tlačítko napájení a poté klepnutím na “Restartovat” nebo “Restartovat” restartujte telefon.
 5. Zkuste jiný zdroj napájení: Připojte telefon k jinému zdroji napájení, například k jiné zásuvce ve zdi nebo k portu USB na počítači. Pokud se telefon začne nabíjet, může být problém v původním zdroji napájení.
 6. Zkontrolujte aktualizace softwaru: Zkontrolujte, zda je v telefonu nainstalována nejnovější verze softwaru. Přejděte do “Nastavení”, poté do “O zařízení” a klepnutím na “Aktualizace softwaru” zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace.
 7. Provedení obnovení továrního nastavení: Pokud vše ostatní selže, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení telefonu. Tím dojde k vymazání všech dat a nastavení v zařízení, proto si před tímto krokem nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Přejděte na “Nastavení”, poté na “Zálohování a obnovení” a klepnutím na “Obnovení továrních dat” proveďte obnovení.

Pokud žádný z těchto kroků problém nevyřeší, může se jednat o hardwarový problém. V takovém případě doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo odnést telefon k odbornému technikovi, který vám poskytne další pomoc.

Běžné příčiny nenabíjení telefonu Samsung Galaxy S4

Pokud se váš telefon Samsung Galaxy S4 nenabíjí, může to mít několik příčin. Zde jsou uvedeny některé běžné problémy, se kterými se můžete setkat:

Přečtěte si také: 10 nejlepších aplikací pro animaci fotografií pro Android - vyberte si ty nejzajímavější způsoby animace fotografií
 1. Vadný nabíjecí kabel: Jedním z nejčastějších důvodů nenabíjení zařízení Galaxy S4 je vadný nabíjecí kabel. Kabel může být poškozený nebo roztřepený, což může bránit správnému přenosu energie do telefonu. Zkuste použít jiný nabíjecí kabel a zjistěte, zda se tím problém vyřeší.
 2. Vadný nabíjecí port: Další možností je, že je vadný nabíjecí port na zařízení Galaxy S4. Nabíjecí port se může časem znečistit nebo poškodit, což brání správnému spojení s nabíjecím kabelem. Pomocí svítilny zkontrolujte, zda se uvnitř nabíjecího portu nenachází nějaké nečistoty nebo úlomky. Pokud tam jsou, opatrně je vyčistěte pomocí párátka nebo malého kartáčku.
 3. Závada softwaru: Někdy může problém s nabíjením způsobit závada softwaru. Restartujte zařízení Galaxy S4 a zkontrolujte, zda se začne nabíjet. Pokud ne, zkuste provést měkký reset vyjmutím baterie na několik sekund a jejím opětovným vložením. Tím lze někdy vyřešit drobné softwarové problémy.
 4. Neaktuální software: Je důležité udržovat software zařízení Galaxy S4 aktuální. Zastaralá verze softwaru může způsobit různé problémy, včetně problémů s nabíjením. Zkontrolujte všechny dostupné aktualizace softwaru a v případě potřeby je nainstalujte.
 5. Přehřátí: Pokud se zařízení Galaxy S4 příliš zahřeje, může se přestat nabíjet, aby se zabránilo dalšímu poškození. Ujistěte se, že se telefon nepřehřívá, a to tak, že jej vyjmete ze všech pouzder nebo krytů a během nabíjení jej uchováte na chladném a dobře větraném místě.
 6. Problém s hardwarem: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, může se jednat o hardwarový problém zařízení Galaxy S4. Může se jednat o vadnou baterii nebo problém s nabíjecím obvodem. V takovém případě doporučujeme obrátit se na odborného technika nebo podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Nezapomeňte vždy používat originální příslušenství Samsung, protože použití padělaných nebo nekompatibilních nabíječek nebo kabelů může rovněž způsobit problémy s nabíjením. Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, je nejlepší vyhledat odbornou pomoc pro diagnostiku a odstranění problému se zařízením Samsung Galaxy S4.

Možná řešení pro odstranění problému s nenabíjením zařízení Samsung Galaxy S4

Pokud máte problémy s nenabíjením zařízení Samsung Galaxy S4, existuje několik možných řešení, která můžete vyzkoušet, než vyhledáte odbornou pomoc. Pro diagnostiku a odstranění problému postupujte podle následujících kroků:

 1. Vyčistěte nabíjecí port: Pomocí malého kartáčku nebo párátka pečlivě vyčistěte nabíjecí port od všech nečistot, žmolků nebo zbytků, které by mohly bránit připojení. Buďte šetrní, aby nedošlo k poškození portu.
 2. Vyzkoušejte jinou nabíječku a kabel: Nabíječka nebo kabel, které právě používáte, mohou být vadné. Zkuste použít jinou nabíječku a kabel a zjistěte, zda problém přetrvává. Pokud se zařízení nabije pomocí jiné nabíječky, je problém v původní nabíječce nebo kabelu.
 3. Zkontrolujte zdroj napájení: Zkontrolujte, zda používaný zdroj napájení funguje správně. Zapojte nabíječku do jiné zásuvky nebo zkuste použít jiný zdroj napájení, například počítač nebo powerbanku.
 4. Restartujte zařízení: Někdy může problémy s nabíjením vyřešit jednoduchý restart. Vypněte zařízení Samsung Galaxy S4, vyjměte baterii (pokud je to možné), počkejte několik sekund, znovu vložte baterii a zapněte zařízení.
 5. Zkontrolujte aktualizace softwaru: Ujistěte se, že v zařízení používáte nejnovější verzi softwaru. Přejděte do Nastavení > O zařízení > Aktualizace softwaru a zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace.
 6. Resetování zařízení: Pokud žádné z výše uvedených řešení nepomůže, můžete zkusit obnovit tovární nastavení zařízení Samsung Galaxy S4. Před provedením obnovení továrního nastavení nezapomeňte zálohovat data, protože dojde k vymazání všech dat v zařízení. Přejděte do nabídky Nastavení > Zálohování a obnovení > Obnovení továrních dat.
 7. Kontaktujte zákaznickou podporu: Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení všech výše uvedených řešení, může být nutné kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung nebo navštívit certifikované servisní středisko pro další pomoc.

Nezapomeňte postupovat podle těchto kroků v pořadí a po každém řešení otestujte zařízení, zda byl problém vyřešen, než přejdete k dalšímu řešení.

Pokud vám není příjemné provádět některý z kroků řešení problémů sami, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, aby nedošlo k dalšímu poškození zařízení.

Přečtěte si také: Naučte se poslouchat hudbu na YouTube s vypnutou obrazovkou v roce 2023

Metoda 1: Zkontrolujte nabíječku a kabel

Pokud se váš Samsung Galaxy S4 nenabíjí, může to být způsobeno vadnou nabíječkou nebo kabelem. Postupujte podle následujících kroků a zjistěte, zda je problém v nabíječce a kabelu:

 1. Zkontrolujte, zda na nabíječce a kabelu nejsou viditelná poškození, například roztřepené vodiče nebo ohnuté konektory.
 2. Zkuste telefon nabíjet jinou nabíječkou a kabelem a zjistěte, zda funguje. Pokud ano, může být vadná původní nabíječka a kabel.
 3. Pokud je to možné, zkuste použít originální nabíječku a kabel k nabíjení jiného zařízení. Pokud se zařízení úspěšně nabije, pak s největší pravděpodobností není problém v nabíječce a kabelu.
 4. Zkontrolujte, zda jsou nabíječka a kabel bezpečně připojeny k elektrické zásuvce i k telefonu. Někdy může uvolněné spojení zabránit správnému nabíjení.
 5. Zkontrolujte, zda je nabíjecí port telefonu čistý a bez nečistot. Pomocí plechovky se stlačeným vzduchem nebo párátka jemně odstraňte veškeré nečistoty nebo žmolky, které mohou nabíjecí port blokovat.
 6. Pokud máte přístup k jinému kompatibilnímu zařízení, zkuste nabíjet zařízení Samsung Galaxy S4 pomocí nabíječky a kabelu tohoto zařízení. Pokud se nabíjí, může být problém v nabíjecím portu telefonu.

Podle těchto kroků můžete zjistit, zda je příčinou nenabíjení zařízení Samsung Galaxy S4 nabíječka a kabel. Pokud problém přetrvává, zkuste odstranit potíže pomocí dalších metod uvedených v této příručce.

Metoda 2: Vyčistěte nabíjecí port

Pokud se váš Samsung Galaxy S4 nenabíjí správně, může to být způsobeno znečištěným nebo ucpaným nabíjecím portem. V portu se může hromadit prach, žmolky a nečistoty, které brání správnému připojení. V takovém případě může problém vyřešit vyčištění nabíjecího portu.

Zde jsou uvedeny kroky k vyčištění nabíjecího portu zařízení Samsung Galaxy S4:

 1. Vypněte zařízení: Než začnete čistit nabíjecí port, je důležité zařízení Samsung Galaxy S4 vypnout, abyste předešli případnému poškození.
 2. Prohlédněte nabíjecí port: Důkladně si prohlédněte nabíjecí port a zkontrolujte, zda na něm nejsou viditelné nečistoty, prach nebo úlomky. Pokud nějaké uvidíte, přejděte k dalšímu kroku.
 3. Použijte stlačený vzduch: Pomocí plechovky se stlačeným vzduchem foukněte do nabíjecího portu. Držte plechovku asi 1-2 palce od portu a stříkejte krátké dávky vzduchu, abyste uvolněné nečistoty uvolnili. Dávejte pozor, abyste nedrželi plechovku příliš blízko portu, protože nadměrná síla by mohla poškodit konektory.
 4. Použijte párátko nebo měkký kartáček: Pokud v nabíjecím portu uvízly nějaké odolné částice, můžete je opatrně vyškrábnout pomocí párátka nebo měkkého kartáčku. Buďte velmi opatrní, abyste nepoškodili konektory nebo nezatlačili nečistoty hlouběji do portu.
 5. Znovu zkontrolujte port: Po vyčištění znovu zkontrolujte nabíjecí port, abyste se ujistili, že je zcela bez nečistot a úlomků.

Pokud vyčištění nabíjecího portu problém s nabíjením nevyřeší, možná budete muset zvážit další kroky k odstranění problémů nebo vyhledat odbornou pomoc. Vyplatí se také vyzkoušet jiný nabíjecí kabel nebo síťový adaptér, abyste vyloučili případné problémy s těmito součástmi.

Nezapomeňte se zařízením Samsung Galaxy S4 a jeho příslušenstvím vždy zacházet opatrně, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud si nejste jisti, že byste nabíjecí port vyčistili sami, raději se obraťte na odborného technika.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Můj Samsung Galaxy S4 se vůbec nenabíjí. Co mám dělat?

Pokud se váš Samsung Galaxy S4 vůbec nenabíjí, existuje několik kroků, kterými můžete problém vyřešit. Nejprve zkuste použít jiný nabíjecí kabel a síťový adaptér a zjistěte, zda to problém vyřeší. Pokud ne, můžete zkusit vyčistit nabíjecí port telefonu malým kartáčkem nebo stlačeným vzduchem. Pokud tyto kroky nepomohou, může se jednat o hardwarový problém a měli byste zvážit odnesení telefonu k odborníkovi na opravu.

Již nějakou dobu používám stejný nabíjecí kabel pro svůj telefon Samsung Galaxy S4 a nyní se nenabíjí správně. V čem by mohl být problém?

Pokud již nějakou dobu používáte stejný nabíjecí kabel pro telefon Samsung Galaxy S4 a ten již nenabíjí správně, je možné, že se kabel poškodil. V průběhu času se kabely mohou roztřepit nebo vnitřně zlomit, což jim může bránit ve správném nabíjení telefonu. Zkuste použít jiný nabíjecí kabel a zjistěte, zda to problém vyřeší. Pokud ano, pak víte, že problém byl v kabelu.

Můj Samsung Galaxy S4 se nabíjí velmi pomalu. Jak mohu proces nabíjení urychlit?

Pokud se váš Samsung Galaxy S4 nabíjí velmi pomalu, můžete vyzkoušet několik věcí, které proces nabíjení urychlí. Zaprvé se ujistěte, že používáte kvalitní nabíjecí kabel a síťový adaptér. Levné nebo poškozené kabely mohou rychlost nabíjení zpomalit. Během nabíjení telefonu můžete také zkusit zavřít všechny nepotřebné aplikace nebo vypnout funkce, jako je Wi-Fi, Bluetooth a GPS. A konečně, pokud je telefon během nabíjení horký na dotek, sejměte všechna pouzdra nebo kryty a nechte jej vychladnout, protože nadměrné teplo může zpomalit rychlost nabíjení.

Připojil jsem svůj Samsung Galaxy S4 k nabíjení, ale nezobrazuje se indikátor nabíjení. Nabíjí se ještě?

Pokud jste připojili telefon Samsung Galaxy S4 k nabíjení, ale nezobrazuje se indikátor nabíjení, je možné, že nefunguje oznamovací dioda nebo se nezapíná obrazovka kvůli softwarovému problému. V takovém případě zkuste provést měkký reset tak, že z telefonu vyjmete baterii, počkáte několik sekund a poté ji vložíte zpět. Pokud to nepomůže, zkuste připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB a zjistit, zda zařízení rozpozná. Pokud ano, jedná se pravděpodobně o problém s displejem nebo diodou LED.

Můj Samsung Galaxy S4 se nabíjí pouze tehdy, když je nabíjecí kabel držen pod určitým úhlem. Co mohu udělat, abych to napravil?

Pokud se váš Samsung Galaxy S4 nabíjí pouze tehdy, když je nabíjecí kabel držen v určitém úhlu, je pravděpodobné, že je nabíjecí port na telefonu uvolněný nebo poškozený. Můžete zkusit vyčistit nabíjecí port malým kartáčkem nebo stlačeným vzduchem, abyste odstranili nečistoty, které mohou způsobovat problém. Pokud to nepomůže, bude možná nutné nechat nabíjecí port opravit nebo vyměnit odborníkem.

Můj Samsung Galaxy S4 se nenabíjí. V čem by mohl být problém?

Důvodů, proč se váš Samsung Galaxy S4 nenabíjí, může být několik. Může to být způsobeno vadným nabíjecím kabelem nebo adaptérem, vadnou baterií nebo problémem s nabíjecím portem telefonu. Chcete-li určit přesnou příčinu, budete muset provést několik kroků k odstranění potíží.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit