Rychlé řešení: Televizor/monitor s rozhraním HDMI není ve Windows detekován

post-thumb

Snadná oprava nedetekování televizoru/monitoru HDMI v systému Windows

Pokud se potýkáte s nepříjemným problémem, že váš televizor nebo monitor HDMI není detekován ve Windows, nejste sami. Tento problém může nastat z různých důvodů, ale naštěstí existují rychlá a snadná řešení, jak displej opět zprovoznit.

Obsah

Jednou z možných příčin tohoto problému je vadný kabel HDMI. Před vyzkoušením dalších řešení je dobré zkontrolovat připojení kabelu a ujistit se, že je bezpečně zapojen na obou koncích. Pokud se zdá, že je kabel uvolněný nebo poškozený, zkuste použít jiný kabel HDMI a zjistěte, zda se tím problém vyřeší.

Další možnou příčinou problému je zastaralý nebo nesprávný grafický ovladač. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete zkusit aktualizovat grafický ovladač na nejnovější verzi. Nejnovější ovladač obvykle najdete na webových stránkách výrobce nebo pomocí služby Windows Update. Aktualizace ovladače často vyřeší problémy s kompatibilitou a umožní detekci televizoru nebo monitoru.

Pokud aktualizace grafického ovladače problém nevyřeší, můžete zkusit zkontrolovat nastavení zobrazení v systému Windows. Nastavení zobrazení otevřete klepnutím pravým tlačítkem myši na plochu a výběrem možnosti “Nastavení zobrazení”. Zkontrolujte, zda je jako hlavní displej vybrán správný displej a zda nastavení rozlišení odpovídá vašemu televizoru nebo monitoru.

Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, může se jednat o složitější problém. Vyplatí se vyzkoušet jiný port HDMI na počítači nebo televizoru, protože někdy může být jeden port nefunkční, zatímco ostatní fungují správně. Kromě toho můžete zkusit připojit televizor nebo monitor k jinému počítači a zjistit, zda problém přetrvává.

Závěrem lze říci, že nedetekování televizoru nebo monitoru HDMI v systému Windows může být nepříjemný problém, ale existuje několik rychlých řešení, která můžete vyzkoušet. Možným řešením je kontrola kabelu HDMI, aktualizace grafického ovladače, úprava nastavení zobrazení a vyzkoušení jiných portů nebo počítačů. Doufejme, že jedno z těchto řešení váš displej v krátké době zprovozní.

Metody řešení problémů

Pokud televizor nebo monitor s rozhraním HDMI není v systému Windows rozpoznán, můžete k vyřešení problému vyzkoušet následující metody řešení potíží:

 • Zkontrolujte fyzické připojení:
  1. Zkontrolujte, zda je kabel HDMI bezpečně připojen k televizoru/monitoru i k počítači.

2. Zkuste použít jiný kabel HDMI, abyste vyloučili problémy s kabelem.

3. Zkontrolujte, zda je televizor/monitor zapnutý a nastavený na správný vstup/zdroj pro připojení HDMI.

 • Aktualizujte grafický ovladač: 1. Otevřete Správce zařízení stisknutím kláves Windows + X a výběrem Správce zařízení z nabídky.

2. Rozbalte kategorii Zobrazovací adaptéry.

3. Klepněte pravým tlačítkem myši na ovladač grafické karty a vyberte možnost Aktualizovat ovladač.

4. Podle pokynů vyhledejte a nainstalujte nejnovější ovladač grafické karty.

 • Povolte zvukový výstup HDMI:
  1. Stiskněte klávesy Windows + X a v nabídce vyberte možnost Ovládací panely.

2. Klikněte na položku Hardware a zvuk a poté na položku Zvuk.

3. Na kartě přehrávání klikněte pravým tlačítkem myši na výstupní zařízení HDMI a vyberte možnost Nastavit jako výchozí zařízení.

4. Kliknutím na tlačítko Použít a OK uložte změny.

 • Restartujte systém Windows: 1. Někdy může prostý restart vyřešit problémy s detekcí HDMI.
Přečtěte si také: 15 zakázaných aplikací pro Android mimo Obchod Play: odemkněte nové možnosti

2. Restartujte počítač a zkontrolujte, zda je nyní televizor/monitor HDMI detekován.

Pokud žádný z výše uvedených způsobů nefunguje, bude možná nutné konzultovat podporu výrobce nebo se obrátit na technika, který vám poskytne další pomoc.

Kontrola připojení HDMI

Pokud váš televizor nebo monitor HDMI není v systému Windows detekován, je třeba nejprve zkontrolovat samotné připojení HDMI. Zkontrolujte, zda je kabel HDMI správně připojen k televizoru/monitoru i k počítači.

Zde je uvedeno několik kroků, jak zkontrolovat připojení HDMI:

Přečtěte si také: Oprava zamrzání, zpoždění a pomalého výkonu na HTC One M8: Základní řešení (část 1)
 1. Zkontrolujte, zda jsou oba konce kabelu HDMI bezpečně zapojeny. Někdy se může kabel uvolnit a způsobit problémy s připojením.
 2. Zkontrolujte, zda kabel HDMI nemá viditelné poškození, například roztřepené vodiče nebo ohnuté kolíky. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, vyměňte kabel za nový.
 3. Zkuste připojit kabel HDMI k jinému portu HDMI na televizoru/monitoru. Je možné, že aktuální port nefunguje správně.
 4. Pokud používáte adaptér nebo převodník HDMI, zkontrolujte, zda je kompatibilní s vaším počítačem a televizorem/monitorem. Některé adaptéry mohou vyžadovat instalaci dalších ovladačů.

Pokud jste zkontrolovali připojení HDMI a stále není detekováno, mohou být příčinou problému jiné faktory. Pokračujte v řešení problémů pomocí dalších metod, abyste problém diagnostikovali a vyřešili.

Aktualizace grafického ovladače

Pokud počítač se systémem Windows nedetekuje televizor nebo monitor HDMI, jednou z možných příčin je zastaralý nebo nekompatibilní grafický ovladač. Aktualizace grafického ovladače může často problém vyřešit a umožnit počítači správně detekovat zařízení HDMI.

Chcete-li aktualizovat grafický ovladač, postupujte podle následujících kroků:

 1. Identifikace grafické karty: Chcete-li aktualizovat grafický ovladač, musíte nejprve určit značku a model grafické karty. Tyto informace můžete zjistit ve Správci zařízení nebo pomocí softwaru třetí strany.
 2. Navštivte webové stránky výrobce: Po identifikaci grafické karty navštivte webové stránky výrobce (např. NVIDIA, AMD, Intel) a vyhledejte nejnovější ovladač pro konkrétní model karty.
 3. Stáhněte ovladač: Na webových stránkách výrobce vyhledejte sekci pro stažení ovladače a najděte ovladač, který odpovídá vaší grafické kartě a operačnímu systému. Stáhněte ovladač do počítače.
 4. Instalace ovladače: Po stažení ovladače dvakrát klikněte na instalační soubor a podle pokynů na obrazovce nainstalujte aktualizovaný ovladač do počítače.
 5. Restart počítače: Po dokončení instalace ovladače restartujte počítač, aby se změny uplatnily.

Po restartování počítače zkontrolujte, zda je nyní televizor nebo monitor HDMI detekován. Pokud ne, můžete zkusit použít jiný kabel HDMI nebo připojit zařízení k jinému portu HDMI v počítači.

Poznámka: Vždy je vhodné pravidelně kontrolovat aktualizace ovladačů hardwarových komponent, protože často mohou zlepšit výkon, opravit chyby a přidat nové funkce.

Rozšířená nastavení

Pokud televizor/monitor HDMI stále není v systému Windows detekován ani po vyzkoušení základních kroků řešení problémů, můžete zkusit přistoupit k rozšířenému nastavení a problém dále řešit. Zde je uvedeno několik pokročilých nastavení a možností, které můžete vyzkoušet:

 • Aktualizace grafických ovladačů: Zastaralé nebo poškozené grafické ovladače mohou způsobit problémy s detekcí HDMI. Navštivte webové stránky výrobce grafické karty a stáhněte si nejnovější ovladače pro svůj konkrétní model.
 • Kontrola nastavení zobrazení: Klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a vyberte možnost “Nastavení zobrazení”. Zkontrolujte, zda je televizor/monitor HDMI rozpoznán systémem Windows a případně nastaven jako primární zobrazovací zařízení.
 • Nastavte rozlišení obrazovky: Pokud není rozlišení obrazovky správně nastaveno, může to zabránit rozpoznání televizoru/monitoru HDMI. Otevřete nastavení zobrazení a zkuste upravit rozlišení obrazovky tak, aby odpovídalo nativnímu rozlišení televizoru/monitoru HDMI.
 • Vyzkoušejte jiné porty HDMI a kabely: Někdy může být příčinou problému port HDMI nebo kabel. Zkuste připojit kabel HDMI k různým portům HDMI na počítači nebo televizoru/monitoru, a pokud je to možné, zkuste také použít jiný kabel HDMI.
 • Povolte zvuk HDMI: Pokud se snažíte používat obraz i zvuk prostřednictvím HDMI, ujistěte se, že je zvuk HDMI povolen v nastavení zvuku. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu hlasitosti na hlavním panelu, vyberte možnost “Zvuky” a ujistěte se, že je výstup HDMI nastaven jako výchozí zvukové zařízení.

Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, je možné, že se jedná o hardwarový problém buď s portem HDMI počítače, nebo se samotným televizorem/monitorem. V takovém případě může být nutné obrátit se na odborného technika, který vám poskytne další pomoc, nebo zvážit výměnu vadného hardwaru.

Nezapomeňte vždy překontrolovat připojení kabelů a ujistit se, že jsou všechna zařízení správně zapnuta, než se pokusíte o jakékoli pokročilé kroky při řešení problémů.

Úprava nastavení displeje

Pokud systém Windows nedetekuje televizor nebo monitor s rozhraním HDMI, bude možná nutné upravit nastavení displeje. Zde je několik kroků, které můžete vyzkoušet:

 1. Zkontrolujte připojení: Zkontrolujte, zda je kabel HDMI správně připojen k počítači i k televizoru nebo monitoru. Ujistěte se, že porty HDMI nejsou poškozené a jsou bezpečně zapojené.
 2. Vyzkoušejte jiný kabel HDMI: Někdy může být problém s vadným kabelem HDMI. Zkuste použít jiný kabel a zjistěte, zda se tím problém vyřeší.
 3. Aktualizujte ovladače displeje: Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače displeje mohou způsobit problémy s detekcí HDMI. Aktualizujte ovladače displeje na nejnovější verzi dostupnou na webových stránkách výrobce.
 4. Zkontrolujte nastavení displeje: Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu a z kontextové nabídky vyberte možnost “Nastavení displeje”. V okně Nastavení zobrazení zkontrolujte, zda je televizor nebo monitor s rozhraním HDMI nastaven jako primární displej. Můžete také zkusit upravit rozlišení displeje a možnosti škálování.
 5. Restart počítače: Někdy může problémy s detekcí HDMI vyřešit prostý restart. Restartujte počítač a zkontrolujte, zda je televizor nebo monitor detekován.
 6. Zkontrolujte nastavení zvuku HDMI: Pokud se snažíte použít připojení HDMI pro video i zvuk, zkontrolujte, zda je v nastavení zvuku systému Windows nastaven zvukový výstup na HDMI. Klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu reproduktoru v systémové liště a výběrem možnosti “Otevřít nastavení zvuku” získáte přístup k nastavení zvuku.
 7. Vyzkoušejte jiný port HDMI: Pokud má váš počítač více portů HDMI, zkuste připojit kabel HDMI k jinému portu a zjistěte, zda to funguje. Někdy mohou mít některé porty problémy, zatímco jiné fungují bez problémů.
 8. Aktualizace systému Windows: Zkontrolujte, zda je váš operační systém Windows aktuální. Aktualizace systému Windows často obsahují opravy chyb a vylepšení, které mohou vyřešit problémy s detekcí HDMI.

Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, může se jednat o hardwarový problém buď s portem HDMI v počítači, nebo s televizorem/monitorem. V takovém případě bude možná nutné kontaktovat technickou podporu a požádat o další pomoc nebo zvážit použití alternativního způsobu připojení, například VGA nebo DisplayPort.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Proč počítač se systémem Windows nedetekuje můj televizor/monitor s rozhraním HDMI?

Důvodů, proč počítač se systémem Windows nedetekuje váš televizor/monitor s rozhraním HDMI, může být několik. Může to být způsobeno vadným kabelem HDMI, zastaralými nebo nekompatibilními grafickými ovladači, nesprávným nastavením zobrazení nebo hardwarovým problémem portu HDMI v počítači nebo televizoru/monitoru.

Musím si koupit nový kabel HDMI, pokud můj televizor/monitor není v systému Windows rozpoznán?

Ne nutně. Vadný kabel HDMI sice může způsobit problémy s detekcí, ale není tomu tak vždy. Zkuste použít jiný kabel HDMI a zjistěte, zda problém přetrvává. Pokud televizor/monitor stále není detekován, mohou být příčinou problému jiné faktory.

Mohou zastaralé grafické ovladače ovlivnit detekci televizoru/monitoru HDMI v systému Windows?

Ano, zastaralé nebo nekompatibilní grafické ovladače mohou zabránit detekci televizoru/monitoru HDMI v systému Windows. Doporučujeme pravidelně aktualizovat grafické ovladače, aby byla zajištěna kompatibilita a optimální výkon vašeho hardwaru.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit