Průvodce řešením problémů krok za krokem: Jak opravit Samsung Galaxy J7 Wont Charge a další problémy s nabíjením

post-thumb

Jak opravit Samsung Galaxy J7 Wont Charge a další problémy s nabíjením (Průvodce řešením problémů krok za krokem)

Pokud jste majitelem telefonu Samsung Galaxy J7 a potýkáte se s problémy s nenabíjením zařízení, nejste sami. Tento frustrující problém hlásí mnoho uživatelů, ale naštěstí existuje několik kroků, kterými se můžete pokusit problém vyřešit. V tomto průvodci řešením potíží vás krok za krokem provedeme procesem řešení a opravy problémů s nabíjením zařízení Samsung Galaxy J7.

Obsah

Krok 1: Zkontrolujte nabíjecí kabel a adaptér

Prvním krokem při řešení problémů s nabíjením telefonu Samsung Galaxy J7 je kontrola nabíjecího kabelu a adaptéru. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo roztřepené. Zkuste použít jiný kabel a adaptér a zjistěte, zda problém přetrvává. Někdy může být problém tak jednoduchý, jako je vadný kabel nebo adaptér, takže se vyplatí jej vyloučit, než budete pokračovat.

Krok 2: Vyčistěte nabíjecí port

Pokud není problém v nabíjecím kabelu a adaptéru, je dalším krokem vyčištění nabíjecího portu na zařízení Samsung Galaxy J7. V nabíjecím portu se časem může nahromadit prach, špína a nečistoty, které brání uskutečnění připojení. Pomocí malého špendlíku nebo párátka opatrně odstraňte veškeré nečistoty, které mohou nabíjecí port blokovat. Dávejte pozor, abyste nepoškodili port nebo některou z vnitřních součástí.

Krok 3: Proveďte měkký reset

Pokud vyčištění nabíjecího portu problém nevyřeší, dalším krokem je provedení měkkého resetu zařízení Samsung Galaxy J7. To provedete tak, že jednoduše stisknete a podržíte tlačítko napájení, dokud se zařízení nerestartuje. Tím lze často odstranit drobné softwarové závady, které mohou způsobovat problém s nabíjením.

Krok 4: Zkontrolujte aktualizace softwaru

Pokud softwarový reset nefunguje, zkontrolujte, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru pro zařízení Samsung Galaxy J7. Zastaralý software může někdy způsobovat problémy s nabíjením. Chcete-li zkontrolovat aktualizace, přejděte do Nastavení a poté klepněte na položku Aktualizace softwaru. Pokud je aktualizace k dispozici, nainstalujte ji podle pokynů na obrazovce.

Krok 5: Zkuste nabíjení v nouzovém režimu

Pokud problém přetrvává, zkuste zařízení Samsung Galaxy J7 nabíjet v nouzovém režimu. Nouzový režim zakáže všechny aplikace třetích stran, což vám umožní zjistit, zda problém s nabíjením nezpůsobuje aplikace třetí strany. Chcete-li vstoupit do nouzového režimu, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka napájení. Poté stiskněte a podržte možnost Vypnout, dokud se nezobrazí výzva Nouzový režim. Klepnutím na možnost Nouzový režim jej povolte a poté připojte zařízení k nabíječce a zkontrolujte, zda se správně nabíjí.

Krok 6: Kontaktujte podporu společnosti Samsung

Pokud žádný z předchozích kroků nevyřeší problém s nabíjením zařízení Samsung Galaxy J7, je na čase kontaktovat podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc. Ta má odborné znalosti a zdroje pro diagnostiku a opravu složitějších hardwarových nebo softwarových problémů, které mohou být příčinou problému.

Přečtěte si také: Top 5 běžeckých hodinek s hudbou pro rok 2023 Nejnovější recenze

Dodržováním těchto kroků řešení problémů byste měli být schopni vyřešit problémy s nabíjením na zařízení Samsung Galaxy J7. Nezapomeňte nejprve začít s jednoduchými řešeními a postupovat dále. Hodně štěstí!

Poznámka: Obrázky použité v tomto článku jsou pouze ilustrační. Kroky uvedené v tomto návodu se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu zařízení a verzi softwaru.

Přečtěte si také: Jak povolit AMD FreeSync v systému Windows: pokyny krok za krokem

Průvodce řešením problémů s nabíjením zařízení Samsung Galaxy J7 krok za krokem

Pokud máte se zařízením Samsung Galaxy J7 problémy s nabíjením, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste problém odstranili a vyřešili.

 1. Vyčistěte nabíjecí port: Pomocí měkkého kartáčku nebo párátka jemně očistěte nabíjecí port od prachu, žmolků nebo nečistot, které mohou bránit připojení.
 2. Vyzkoušejte jiný nabíjecí kabel a adaptér: Někdy může být problém v nabíjecím kabelu nebo adaptéru. Zkuste použít jiný kabel a adaptér a zjistěte, zda se problém vyřeší.
 3. Zkontrolujte zdroj napájení: Ujistěte se, že používaný zdroj napájení, ať už se jedná o zásuvku nebo port USB, poskytuje dostatečné napájení. Můžete zkusit připojit zařízení k jinému zdroji napájení, abyste to vyzkoušeli.
 4. Restartování zařízení: Někdy může problémy s nabíjením vyřešit pouhý restart. Restartujte zařízení Samsung Galaxy J7 a zjistěte, zda se problém vyřešil.
 5. Povolte režim “Rychlé nabíjení”: Přejděte do nastavení zařízení a povolte režim “Rychlé nabíjení”, pokud ještě není povolen. To může pomoci zlepšit rychlost nabíjení.
 6. Provedení “Soft Reset”: Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund, dokud se zařízení nerestartuje. To může pomoci vyřešit případné softwarové závady, které mohou způsobovat problémy s nabíjením.
 7. Zkontrolujte aktualizace softwaru: Zkontrolujte, zda je v zařízení Samsung Galaxy J7 použita nejnovější verze softwaru. Přejděte do nastavení zařízení a zkontrolujte všechny dostupné aktualizace. Pokud nějaké existují, nainstalujte je.
 8. Obnovení továrního nastavení zařízení: Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, můžete zkusit obnovit tovární nastavení zařízení. Mějte však na paměti, že tím dojde ke smazání všech dat, proto si před pokračováním nezapomeňte zálohovat důležité soubory.
 9. Kontaktujte podporu společnosti Samsung: Pokud vše ostatní selže, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit certifikované servisní středisko pro další pomoc a případnou opravu hardwaru.

Dodržování těchto kroků při řešení problémů by vám mělo pomoci vyřešit problémy s nabíjením zařízení Samsung Galaxy J7. Pokud problém přetrvává, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc.

Běžné příčiny nenabíjení telefonu Samsung Galaxy J7

Existuje několik běžných důvodů, proč se váš Samsung Galaxy J7 nemusí nabíjet. Porozumění těmto příčinám vám může pomoci problém vyřešit a odstranit:

  1. Vadný nabíjecí kabel: Poškozený nebo vadný nabíjecí kabel může bránit správnému nabíjení telefonu. Zkontrolujte, zda kabel nevykazuje známky opotřebení nebo poškození, a zkuste použít jiný kabel, zda se problém vyřeší.
  1. Prach a nečistoty v nabíjecím portu: V nabíjecím portu telefonu se může časem nahromadit prach a nečistoty, které brání správnému připojení. Pomocí malého kartáčku nebo plechovky se stlačeným vzduchem vyčistěte port a zkuste telefon znovu nabíjet.
  1. Problém s baterií: Pokud je baterie telefonu opotřebovaná nebo poškozená, nemusí se správně nabíjet. Zvažte výměnu baterie nebo se obraťte na společnost Samsung s žádostí o pomoc.
  1. Závada softwaru: Příležitostně může problémy s nabíjením způsobit softwarová závada. Restartujte telefon a zjistěte, zda se tím problém vyřeší. Pokud ne, zvažte provedení obnovení továrního nastavení, abyste odstranili všechny problémy související se softwarem.
  1. Přehřátí: Pokud se telefon příliš zahřeje, nemusí se nabíjet, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození. Před dalším pokusem o nabíjení sejměte ochranné pouzdro a nechte telefon vychladnout.
  1. Poškození nabíjecího portu: Fyzické poškození nabíjecího portu může zabránit správnému nabíjení. Zkontrolujte, zda port nevykazuje známky poškození, například ohnuté kolíky nebo uvolněné spoje. Pokud máte podezření na poškození portu, obraťte se na odborného technika, který zajistí opravu.

Jak opravit problém s nenabíjením zařízení Samsung Galaxy J7

Pokud se potýkáte s problémy s nenabíjením zařízení Samsung Galaxy J7, nezoufejte. Existuje několik kroků k odstranění potíží, kterými můžete problém vyřešit:

 • Kontrola nabíjecího kabelu a adaptéru: Ujistěte se, že nabíjecí kabel a adaptér, které používáte, nejsou poškozené. Můžete zkusit použít jiný kabel nebo adaptér a zjistit, zda to problém vyřeší.
 • Vyčistěte nabíjecí port: Časem se v nabíjecím portu mohou nahromadit nečistoty a zbytky, které brání správnému připojení. Nabíjecí port jemně vyčistěte měkkým kartáčkem nebo vatovým tamponem namočeným v alkoholu.
 • Restart zařízení: Někdy může problémy s nabíjením vyřešit pouhý restart. Vypněte zařízení Samsung Galaxy J7, počkejte několik sekund a poté jej znovu zapněte.
 • Zkontrolujte aktualizace softwaru: Ujistěte se, že v zařízení používáte nejnovější verzi softwaru. Aktualizace softwaru často obsahují opravy chyb a vylepšení, které mohou řešit problémy s nabíjením.
 • Zkuste nabíjení v nouzovém režimu: Spusťte zařízení v nouzovém režimu, abyste zjistili, zda problém s nabíjením nezpůsobuje aplikace třetí strany. Pokud se telefon v nouzovém režimu normálně nabíjí, je pravděpodobné, že viníkem je aplikace. Odinstalujte nedávno nainstalované aplikace jednu po druhé, dokud se problém nevyřeší.
 • Provedení obnovení továrního nastavení: Pokud vše ostatní selže, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení. Mějte na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si před tímto krokem nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení > Zálohování a obnovení > Obnovení továrních dat.

Pokud žádný z výše uvedených kroků řešení potíží nefunguje, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc. Ti budou schopni diagnostikovat a odstranit veškeré problémy související s hardwarem zařízení Samsung Galaxy J7.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Můj telefon Samsung Galaxy J7 se nenabíjí. Co mám dělat?

Pokud se váš telefon Samsung Galaxy J7 nenabíjí, existuje několik kroků, kterými můžete problém vyřešit. Nejprve zkuste použít jiný nabíjecí kabel a adaptér a zjistěte, zda to problém vyřeší. Pokud ne, zkuste vyčistit nabíjecí port měkkým hadříkem nebo stlačeným vzduchem. Můžete také zkusit nabíjet telefon pomocí počítače nebo jiného zdroje napájení. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, může se jednat o hardwarový problém a měli byste se obrátit na společnost Samsung s žádostí o další pomoc.

Proč se můj Samsung Galaxy J7 nabíjí velmi pomalu?

Pokud se telefon Samsung Galaxy J7 nabíjí velmi pomalu, můžete zkontrolovat několik věcí. Za prvé se ujistěte, že používáte originální nabíjecí kabel a adaptér dodaný s telefonem. Použití jiného kabelu nebo adaptéru může mít za následek nižší rychlost nabíjení. Dále zkontrolujte, zda na pozadí neběží nějaké aplikace, které by mohly spotřebovávat energii baterie. Zavření těchto aplikací může pomoci urychlit proces nabíjení. Nakonec zkuste k nabíjení telefonu použít jiný zdroj napájení nebo port USB.

Můj Samsung Galaxy J7 se nabíjí přerušovaně. V čem může být problém?

Pokud se telefon Samsung Galaxy J7 nabíjí přerušovaně, může být problém v nabíjecím portu nebo nabíjecím kabelu. Nejprve zkuste použít jiný nabíjecí kabel a adaptér a zjistěte, zda to problém vyřeší. Pokud ne, zkuste nabíjecí port vyčistit měkkým hadříkem nebo stlačeným vzduchem. Někdy se v nabíjecím portu může nahromadit prach nebo nečistoty, které brání správnému připojení. Pokud problém přetrvává, může se jednat o hardwarový problém a měli byste se obrátit na společnost Samsung a požádat o další pomoc.

Proč se můj Samsung Galaxy J7 přestane nabíjet na určitém procentu?

Pokud se telefon Samsung Galaxy J7 přestane nabíjet při určitém procentu, může se jednat o softwarový problém telefonu. Zkuste telefon restartovat a zjistěte, zda se tím problém vyřeší. Pokud ne, zkuste provést obnovení továrního nastavení. Mějte na paměti, že obnovení továrního nastavení vymaže všechna data v telefonu, proto si předtím, než budete pokračovat, nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Pokud problém přetrvává, může se jednat o hardwarový problém a měli byste se obrátit na společnost Samsung s žádostí o další pomoc.

Můj Samsung Galaxy J7 se nabíjí, ale baterie se rychle vybíjí. Co by to mohlo způsobovat?

Pokud se váš Samsung Galaxy J7 nabíjí, ale baterie se rychle vybíjí, můžete zkontrolovat několik věcí. Za prvé se ujistěte, že používáte originální nabíjecí kabel a adaptér. Použití jiného kabelu nebo adaptéru může mít za následek neefektivní nabíjení. Dále zkontrolujte, zda na pozadí neběží nějaké aplikace, které by mohly spotřebovávat energii baterie. Tyto aplikace můžete zavřít, abyste zlepšili výdrž baterie. Pokud problém přetrvává, může se jednat o problém s baterií a měli byste se obrátit na společnost Samsung a požádat o další pomoc.

Můj Samsung Galaxy J7 se nenabíjí, co mám dělat?

Pokud se váš Samsung Galaxy J7 nenabíjí, můžete vyzkoušet několik věcí. Nejprve zkontrolujte nabíjecí kabel a ujistěte se, že není poškozený. Dále zkuste použít jiný nabíjecí kabel a napájecí adaptér, abyste zjistili, zda je problém v příslušenství. Pokud se telefon stále nenabíjí, zkuste provést měkký reset současným podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti po dobu 10 sekund. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, možná budete muset telefon odnést k odborníkovi na opravu.

Proč se můj Samsung Galaxy J7 nabíjí pouze ve vypnutém stavu?

Pokud se telefon Samsung Galaxy J7 nabíjí pouze ve vypnutém stavu, může se jednat o problém se softwarem telefonu. Zkuste provést měkký reset podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti současně po dobu 10 sekund. Pokud to nepomůže, můžete zkusit obnovení továrního nastavení, ale mějte na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v telefonu. Pokud problém přetrvává, může se jednat o hardwarový problém a měli byste telefon odnést k odborníkovi na opravu.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit