Průvodce řešením problémů: Jak opravit chybu 'Bohužel se e-mail zastavil' na Samsung Galaxy S8 Plus?

post-thumb

Samsung Galaxy S8 Plus stále zobrazuje chybu “Bohužel, e-mail byl zastaven” (Návod na řešení potíží)

Pokud vlastníte telefon Samsung Galaxy S8 Plus a máte problémy s pádem e-mailové aplikace a zobrazováním chybové zprávy “Bohužel, E-mail se zastavil”, nejste sami. Mnoho uživatelů se setkává s touto frustrující chybou, která může narušit jejich schopnost přístupu k e-mailovým účtům a jejich správu. Naštěstí existuje několik kroků k vyřešení problému, které můžete podniknout, abyste tento problém vyřešili a aby vaše e-mailová aplikace opět fungovala bez problémů.

Vymazání mezipaměti a dat e-mailové aplikace

Obsah

Jedním z prvních kroků, které byste měli učinit, když se setkáte s chybou “Bohužel, aplikace E-mail přestala fungovat”, je vymazání mezipaměti a dat e-mailové aplikace. Tím odstraníte všechny dočasné soubory nebo poškozená data, která mohou způsobovat pád aplikace. Chcete-li tak učinit, přejděte do Nastavení zařízení a poté do Aplikací nebo Správce aplikací. Vyhledejte v seznamu e-mailovou aplikaci a klepněte na ni. Odtud můžete vymazat mezipaměť a data.

*Poznámka: Vymazáním dat se odstraní všechny e-mailové účty, které jste v aplikaci nastavili, takže si nezapomeňte připravit přihlašovací údaje, abyste je mohli znovu nastavit.

Aktualizace aplikace E-mail

Dalším možným řešením je aktualizovat e-mailovou aplikaci na nejnovější verzi. Aktualizace aplikace často obsahují opravy chyb a vylepšení výkonu, které mohou vyřešit problémy, jako je chyba “Bohužel, aplikace Email se zastavila”. Chcete-li aplikaci aktualizovat, přejděte do obchodu Google Play, vyhledejte e-mailovou aplikaci a klepněte na “Aktualizovat”, pokud je k dispozici.

Restartování zařízení

Restartování zařízení Samsung Galaxy S8 Plus je jednoduchý, ale účinný krok při řešení problémů, který může pomoci vyřešit různé problémy související se softwarem. Patří mezi ně i chyba “Bohužel, služba E-mail se zastavila”. Restartováním zařízení se vymažou dočasné soubory a restartuje se software, což může vyřešit případné pády nebo závady. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí možnosti napájení, a poté klepněte na možnost “Restartovat” nebo “Restartovat”.

Kontaktujte vývojáře aplikace nebo podporu společnosti Samsung

Pokud výše uvedené kroky chybu nevyřeší, bude možná nutné obrátit se na vývojáře aplikace nebo podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc. Mohou vám poskytnout další kroky k odstranění potíží nebo vám pomoci identifikovat základní problémy se zařízením.

Dodržením těchto kroků pro řešení potíží byste měli být schopni chybu “Bohužel, aplikace E-mail přestala fungovat” v zařízení Samsung Galaxy S8 Plus odstranit a obnovit přístup k e-mailovým účtům. Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data předtím, než se pokusíte o jakékoli zásadní změny v nastavení zařízení nebo provedete obnovení továrního nastavení. Hodně štěstí!

Přečtěte si také: Jak opravit chybu Farlight 84 Keeps Stopping v systému Android - rychlý návod

Průvodce řešením problémů: Příručka: Oprava chyby “Bohužel se zastavil e-mail” na zařízení Samsung Galaxy S8 Plus

Pokud se v zařízení Samsung Galaxy S8 Plus setkáváte s chybovou zprávou “Bohužel se zastavil e-mail”, postupujte podle níže uvedených kroků k vyřešení problému:

 1. Restartování zařízení: Někdy může problém vyřešit pouhý restart. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a poté vyberte možnost Restartovat.
 2. Vymazání mezipaměti a dat aplikace E-mail: Přejděte do Nastavení > Aplikace > E-mail. Klepněte na možnost Úložiště a poté na možnost Vymazat mezipaměť. Pokud problém přetrvává, klepněte také na možnost Vymazat data.
 3. Aktualizujte nebo přeinstalujte aplikaci E-mail: Přejděte do Obchodu Play, vyhledejte aplikaci E-mail a zkontrolujte, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace. Pokud jsou aktualizace k dispozici, nainstalujte je. Pokud ne, odinstalujte aplikaci a znovu ji nainstalujte z Obchodu Play.
 4. Zakázání a opětovné povolení aplikace E-mail: Přejděte do Nastavení > Aplikace > E-mail. Klepněte na možnost Zakázat a poté na možnost Povolit. Tím se obnoví nastavení aplikace a chyba se může vyřešit.
 5. Zkontrolujte připojení k internetu: Zkontrolujte, zda jste připojeni ke stabilnímu připojení k internetu. Pokud používáte mobilní data, zkuste přepnout na Wi-Fi nebo naopak.
 6. Odeberte a znovu přidejte e-mailový účet: Přejděte do Nastavení > Účty > E-mail. Klepněte na svůj e-mailový účet a vyberte možnost Odebrat účet. Poté klepněte na Přidat účet a znovu nakonfigurujte nastavení e-mailového účtu.
 7. Provedení aktualizace softwaru: Zkontrolujte, zda je v zařízení použita nejnovější verze softwaru. Přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace softwaru > Stáhnout aktualizace ručně. Pokud je aktualizace k dispozici, stáhněte ji a nainstalujte.
 8. Obnovení továrního nastavení: Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení. Mějte na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si před pokračováním nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Přejděte do Nastavení > Obecná správa > Reset > Obnovení továrních dat.

Pokud problém přetrvává i po provedení těchto kroků řešení problémů, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko Samsung, kde vám poskytnou další pomoc.

Vymazání mezipaměti a dat aplikace E-mail

Pokud se v zařízení Samsung Galaxy S8 Plus setkáváte s chybou “Bohužel se aplikace E-mail zastavila”, vymazání mezipaměti a dat aplikace E-mail může problém často vyřešit. Zde je návod, jak to provést:

 1. Otevřete v zařízení aplikaci Nastavení.
 2. Přejděte dolů a klepněte na položku “Aplikace” nebo “Správce aplikací”.
 3. Vyhledejte aplikaci E-mail a klepněte na ni.
 4. Klepněte na položku “Úložiště”.
 5. Klepnutím na tlačítko “Vymazat mezipaměť” odstraníte dočasné soubory uložené aplikací.
 6. Pokud problém přetrvává, klepněte na tlačítko “Vymazat data”, čímž odstraníte všechna data aplikace, včetně e-mailových účtů a nastavení. Upozorňujeme, že vymazání dat bude vyžadovat nové nastavení e-mailových účtů.

Po vymazání mezipaměti a dat aplikace E-mail zkuste aplikaci znovu otevřít a zjistěte, zda se chybová zpráva stále zobrazuje. Pokud ano, můžete vyzkoušet další krok řešení problémů.

Vypnutí a opětovné zapnutí aplikace E-mail

Pokud se ve vašem zařízení Samsung Galaxy S8 Plus vyskytla chyba “Bohužel, aplikace E-mail přestala fungovat”, jedním z možných řešení je zakázat a znovu povolit aplikaci E-mail. To může pomoci obnovit aplikaci a vyřešit dočasné závady, které mohou chybu způsobovat.

 1. Otevřete aplikaci Nastavení v zařízení Galaxy S8 Plus.
 2. Přejděte dolů a klepněte na položku “Aplikace”.
 3. V nastavení aplikací vyhledejte položku “E-mail” a klepněte na ni.
 4. Klepněte na “Úložiště”.
 5. Zde najdete dvě možnosti: “Vymazat data” a “Vymazat mezipaměť”. Začněte klepnutím na “Vymazat mezipaměť”.
 6. Po vymazání mezipaměti se vraťte zpět a klepněte na “Vymazat data”.
 7. Potvrďte akci klepnutím na “OK”.
 8. Nyní se vraťte do seznamu aplikací a znovu najděte “E-mail”.
 9. Klepněte na možnost “Zakázat”.
 10. Zobrazí se vyskakovací zpráva s dotazem, zda chcete aplikaci nahradit tovární verzí. Klepněte na “OK”.
 11. Jakmile je aplikace E-mail zakázána, restartujte zařízení Galaxy S8 Plus podržením tlačítka napájení a výběrem možnosti “Restartovat”.
 12. Po restartování telefonu se vraťte do nastavení aplikací a znovu vyhledejte položku “E-mail”.
 13. Klepněte na možnost “Povolit”.

Zakázáním a opětovným povolením aplikace E-mail jste v podstatě resetovali aplikaci a odstranili všechny dočasné problémy, které mohly způsobovat chybu. Nyní můžete zkusit aplikaci E-mail znovu používat a zjistit, zda byla chyba vyřešena.

Přečtěte si také: Jak hackeři používají zvukové soubory wav k šíření malwaru a kryptominerů

Aktualizace e-mailové aplikace a softwaru

Prvním krokem, který byste měli učinit, když se v zařízení Samsung Galaxy S8 Plus setkáte s chybou “Bohužel, aplikace E-mail přestala fungovat”, je aktualizace aplikace E-mail i softwaru v zařízení. Zastaralý software a aplikace totiž mohou často vést k problémům s kompatibilitou a neočekávaným chybám.

Aktualizace e-mailové aplikace v zařízení:

 1. V zařízení Samsung Galaxy S8 Plus otevřete obchod Google Play.
 2. Klepněte na vyhledávací panel v horní části obrazovky a zadejte název e-mailové aplikace, kterou používáte (např. Gmail, Outlook, Yahoo Mail).
 3. Z výsledků vyhledávání vyberte správnou e-mailovou aplikaci.
 4. Pokud je k dispozici aktualizace, zobrazí se tlačítko “Aktualizovat”. Klepnutím na toto tlačítko aplikaci aktualizujete.
 5. Počkejte, až se aktualizace stáhne a nainstaluje do vašeho zařízení.

Aktualizace softwaru v zařízení Samsung Galaxy S8 Plus:

 1. Přejděte do aplikace Nastavení v zařízení.
 2. Přejděte dolů a klepněte na položku “O telefonu” nebo “Aktualizace softwaru”.
 3. Pokud je k dispozici aktualizace, klepněte na možnost “Zkontrolovat aktualizace” nebo “Stáhnout aktualizace ručně”.
 4. Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aktualizaci softwaru do zařízení.
 5. Po dokončení aktualizace restartujte zařízení Samsung Galaxy S8 Plus.

Aktualizací e-mailové aplikace i softwaru v zařízení zajistíte, že budete mít k dispozici nejnovější funkce a opravy chyb, a snížíte tak pravděpodobnost, že se setkáte s chybou “Bohužel, aplikace E-mail se zastavila”.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč se v zařízení Samsung Galaxy S8 Plus zobrazuje chybová zpráva “Bohužel, aplikace E-mail se zastavila”?

Chybová zpráva “Bohužel, Email se zastavil” na vašem zařízení Samsung Galaxy S8 Plus může být způsobena různými faktory, jako jsou softwarové závady, zastaralá e-mailová aplikace, nedostatečný úložný prostor nebo konfliktní aplikace spuštěné na pozadí.

Jak mohu opravit chybu “Bohužel, E-mail se zastavil” na zařízení Samsung Galaxy S8 Plus?

Chcete-li opravit chybu “Bohužel, aplikace E-mail se zastavila” na zařízení Samsung Galaxy S8 Plus, můžete vyzkoušet různé kroky k odstranění potíží, jako je vymazání mezipaměti a dat e-mailové aplikace, aktualizace aplikace, uvolnění úložného prostoru nebo odinstalování konfliktních aplikací.

Jak vymazat mezipaměť a data e-mailové aplikace v zařízení Samsung Galaxy S8 Plus?

Chcete-li vymazat mezipaměť a data e-mailové aplikace v zařízení Samsung Galaxy S8 Plus, můžete přejít do Nastavení > Aplikace > E-mail. Poté klepněte na položku “Úložiště” a vyberte možnost “Vymazat mezipaměť” a “Vymazat data”. Mějte na paměti, že vymazáním dat dojde k odstranění nastavení e-mailového účtu a budete je muset nastavit znovu.

Co mám dělat, pokud vymazání mezipaměti a dat e-mailové aplikace chybu v zařízení Samsung Galaxy S8 Plus neodstraní?

Pokud vymazání mezipaměti a dat aplikace e-mail neodstraní chybu v zařízení Samsung Galaxy S8 Plus, můžete zkusit aktualizovat aplikaci na nejnovější verzi, odinstalovat a znovu nainstalovat aplikaci nebo v krajním případě provést obnovení továrního nastavení zařízení.

Existuje způsob, jak zabránit výskytu chyby “Bohužel, aplikace E-mail přestala fungovat” v zařízení Samsung Galaxy S8 Plus?

Chcete-li zabránit výskytu chyby “Bohužel, aplikace E-mail přestala fungovat” ve vašem zařízení Samsung Galaxy S8 Plus, můžete zkusit udržovat software a aplikace v zařízení aktuální, pravidelně čistit mezipaměť aplikace E-mail a vyhnout se instalaci příliš mnoha konfliktních aplikací, které by mohly narušovat funkčnost aplikace E-mail.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit