Průvodce krok za krokem: Jak resetovat heslo routeru TP-LINK

post-thumb

Jak resetovat heslo směrovače TP-LINK

Zapomenutí hesla k routeru může být stresující situace, zejména pokud potřebujete naléhavě získat přístup k nastavení routeru TP-LINK. Nemusíte se však bát, protože v tomto průvodci vám krok za krokem ukážeme, jak obnovit heslo směrovače TP-LINK a znovu získat kontrolu nad sítí.

Obsah

Nejprve je důležité si uvědomit, že resetování směrovače vymaže všechny provedené konfigurace a nastavení. Pokud tedy máte nějaká vlastní nastavení, například přesměrování portů nebo pravidla brány firewall, nezapomeňte si je před dalším postupem poznamenat.

Chcete-li resetovat heslo směrovače TP-LINK, postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

 1. Vyhledejte tlačítko resetování na směrovači TP-LINK. Obvykle se jedná o malý otvor s nápisem “Reset” nebo “RST”.
 2. Ostrým předmětem, například sponkou nebo špendlíkem, stiskněte a podržte tlačítko resetování po dobu přibližně 10 sekund.
 3. Uvolněte resetovací tlačítko. Směrovač TP-LINK se restartuje a heslo se obnoví na výchozí hodnotu.

Po resetování hesla můžete získat přístup k nastavení směrovače TP-LINK zadáním výchozí IP adresy (obvykle 192.168.1.1 nebo 192.168.0.1) do adresního řádku webového prohlížeče. Pro přihlášení do administračního rozhraní směrovače použijte výchozí uživatelské jméno a heslo (obvykle admin pro obojí).

Nezapomeňte změnit výchozí heslo na nějaké bezpečné a jedinečné, abyste ochránili síť před neoprávněným přístupem.

Podle těchto jednoduchých kroků můžete snadno obnovit heslo směrovače TP-LINK a znovu získat kontrolu nad svou sítí. Nezapomeňte heslo směrovače vždy uchovávat v bezpečí a nepoužívejte snadno uhodnutelná hesla, abyste zajistili bezpečnost své sítě.

Pokud jste zapomněli nebo ztratili heslo ke směrovači TP-LINK, nezoufejte! Můžete jej snadno obnovit a získat zpět přístup k nastavení směrovače. Zde je návod krok za krokem, jak to provést:

 1. Vyhledejte tlačítko resetování na směrovači TP-LINK. Obvykle se jedná o malý otvor s nápisem “Reset” nebo “Factory Reset”.
 2. Pomocí kancelářské sponky nebo podobně tenkého předmětu stiskněte a podržte tlačítko resetování po dobu přibližně 10 sekund.
 3. Uvolněte tlačítko resetování a počkejte, až se směrovač restartuje. To může trvat několik minut.
 4. Po úplném restartování směrovače bude obnoveno jeho tovární nastavení, včetně výchozího uživatelského jména a hesla.
 5. Připojte počítač nebo mobilní zařízení ke směrovači TP-LINK pomocí kabelu Ethernet nebo Wi-Fi.
 6. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte výchozí IP adresu směrovače TP-LINK. Výchozí IP adresa je obvykle “192.168.1.1”.
 7. Stiskněte tlačítko “Enter” a budete vyzváni k zadání výchozího uživatelského jména a hesla. Výchozí uživatelské jméno je obvykle “admin” a výchozí heslo je obvykle “admin” nebo “1234”.
 8. Po přihlášení můžete změnit heslo směrovače na nové, které si sami zvolíte. Ujistěte se, že jste zvolili silné heslo, které není snadno uhodnutelné.
 9. Nakonec nové heslo uložte a poznamenejte si ho pro budoucí použití.

To je vše! Úspěšně jste obnovili heslo směrovače TP-LINK. Nyní můžete pomocí nového hesla přistupovat k nastavení směrovače a konfigurovat je.

Přístup k webovému rozhraní směrovače

Chcete-li resetovat heslo směrovače TP-LINK, musíte nejprve získat přístup k jeho webovému rozhraní. Postupujte podle níže uvedených kroků:

Přečtěte si také: Jednoduché kroky k opravě pomalého připojení k internetu na zařízení Google Pixel 7
 1. Připojte počítač ke směrovači TP-LINK pomocí ethernetového kabelu. Ujistěte se, že je směrovač zapnutý.
 2. V počítači otevřete webový prohlížeč.
 3. Do adresního řádku zadejte výchozí IP adresu směrovače TP-LINK. Výchozí IP adresa je obvykle “192.168.0.1” nebo “192.168.1.1”, ale může se lišit v závislosti na modelu.
 4. Stisknutím klávesy Enter získáte přístup k webovému rozhraní směrovače.

Nyní by se měla zobrazit přihlašovací stránka webového rozhraní směrovače. Pokud se zobrazí výzva k přihlášení, zadejte uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno a heslo pro směrovače TP-LINK je obvykle “admin” pro obě pole, ale může se lišit v závislosti na modelu.

Pokud jste uživatelské jméno a heslo zapomněli, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení směrovače. Tím obnovíte všechna nastavení včetně uživatelského jména a hesla na výchozí tovární hodnoty.

Po přihlášení do webového rozhraní směrovače můžete pokračovat v obnovení hesla podle pokynů uvedených v článku.

Přechod do části Obnovení hesla

Chcete-li resetovat heslo směrovače TP-LINK, musíte vstoupit na konfigurační webovou stránku směrovače. Podle následujících kroků přejděte do sekce pro resetování hesla:

Přečtěte si také: Samsung Galaxy Note 5: funkce, specifikace a recenze - váš průvodce nejnovějším smartphonem
 1. Otevřete na svém zařízení webový prohlížeč, například Google Chrome nebo Mozilla Firefox.
 2. Do adresního řádku webového prohlížeče zadejte výchozí IP adresu směrovače TP-LINK. Výchozí IP adresa je obvykle “192.168.0.1” nebo “192.168.1.1”, ale správnou IP adresu můžete zjistit v příručce ke směrovači nebo na štítku na zadní straně směrovače.
 3. Stisknutím klávesy Enter nebo kliknutím na tlačítko Go přejděte na přihlašovací stránku směrovače.
 4. Budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla. Ve výchozím nastavení je uživatelské jméno “admin” a heslo je rovněž “admin”. Zadejte tyto přihlašovací údaje a klikněte na tlačítko Přihlásit.
 5. Po úspěšném přihlášení budete přesměrováni na konfigurační stránku směrovače.
 6. Vyhledejte nabídku nebo kartu, která je označena jako “System Tools” (Systémové nástroje) nebo podobně. Klepnutím na ni nabídku rozbalte.
 7. V rozbalené nabídce vyhledejte možnost s názvem “Password” (Heslo) nebo “Password Settings” (Nastavení hesla) a klikněte na ni.
 8. Nyní se budete nacházet v části pro resetování hesla na konfigurační stránce směrovače TP-LINK.

Zde můžete zadat nové heslo směrovače TP-LINK a uložit změny. Ujistěte se, že jste zvolili silné heslo, které není pro ostatní snadno uhodnutelné, a nezapomeňte si ho zapsat nebo uložit na bezpečné místo.

Po dokončení procesu obnovení hesla můžete zavřít webový prohlížeč a váš směrovač TP-LINK bude nyní zabezpečen novým heslem.

Obnovení hesla a použití změn

Obnovení hesla na směrovači TP-LINK zahrnuje několik jednoduchých kroků. Po dokončení těchto kroků nezapomeňte změny použít, abyste zajistili správné uložení nového hesla.

 1. Vyhledejte tlačítko pro resetování na směrovači TP-LINK. Obvykle se jedná o malý otvor s nápisem “Resetovat”.
 2. Pomocí kancelářské sponky nebo podobného nástroje stiskněte a podržte tlačítko resetování po dobu přibližně 10 sekund.
 3. Uvolněte tlačítko resetování. Směrovač se restartuje.
 4. Připojte počítač ke směrovači pomocí ethernetového kabelu nebo prostřednictvím sítě Wi-Fi.
 5. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte výchozí IP adresu směrovače TP-LINK. Obvyklé výchozí IP adresy jsou 192.168.1.1 nebo 192.168.0.1. Stiskněte klávesu Enter.
 6. Zobrazí se přihlašovací stránka. Zadejte výchozí uživatelské jméno a heslo pro přístup k nastavení směrovače. Obvykle je výchozí uživatelské jméno i heslo “admin”.
 7. Přejděte do části “Systémové nástroje” nebo “Správa” v nastavení směrovače.
 8. Vyhledejte možnost týkající se změny hesla nebo nastavení zabezpečení.
 9. Do příslušného pole zadejte nové požadované heslo. Pro lepší zabezpečení nezapomeňte zvolit silné heslo.
 10. Kliknutím na tlačítko “Použít” nebo “Uložit” uložte změny.

Po dokončení těchto kroků bude mít váš směrovač TP-LINK nastaveno nové heslo. Ujistěte se, že si toto heslo pamatujete, nebo si ho uložte na bezpečné místo pro budoucí použití.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Pokud zapomenete heslo směrovače TP-LINK, můžete jej obnovit podle následujících kroků:

Ne, po resetování hesla směrovače TP-LINK budou všechna nastavení obnovena na výchozí hodnoty.

Ne, heslo směrovače TP-LINK nelze resetovat pomocí aplikace TP-LINK Tether. Musíte provést fyzický reset pomocí resetovacího tlačítka na směrovači.

Pokud výchozí uživatelské jméno a heslo po resetování směrovače TP-LINK nefungují, bude možná nutné kontaktovat podporu společnosti TP-LINK a požádat o další pomoc.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit