Problémy se synchronizací e-mailů Samsung Galaxy S6, S6 Edge a průvodce řešením potíží

post-thumb

Samsung Galaxy S6, S6 Edge nesynchronizuje e-maily a další související problémy

Samsung Galaxy S6 a S6 Edge jsou dva nejoblíbenější smartphony se systémem Android na trhu. Jako u každého elektronického zařízení se však i u nich mohou čas od času vyskytnout problémy. Jedním z častých problémů, se kterými se mohou setkat majitelé Galaxy S6 a S6 Edge, jsou problémy se synchronizací e-mailů.

Obsah

Problémy se synchronizací e-mailů mohou být nepříjemné, zejména pokud se na svůj smartphone spoléháte při práci nebo často komunikujete prostřednictvím e-mailu. Naštěstí existuje několik kroků k řešení problémů, které můžete podniknout, abyste tyto problémy vyřešili a zajistili opět správnou synchronizaci e-mailů.

Jednou z možných příčin problémů se synchronizací e-mailů v zařízeních Galaxy S6 a S6 Edge je nesprávné nastavení účtu. Je důležité překontrolovat a ujistit se, že nastavení e-mailového účtu je v zařízení správně nakonfigurováno. To zahrnuje ověření nastavení e-mailového serveru, adres příchozích a odchozích serverů a čísel portů.

Další častou příčinou problémů se synchronizací e-mailů je špatné připojení k internetu. Pokud máte problémy se synchronizací e-mailu, zkuste se připojit k jiné síti Wi-Fi nebo povolte mobilní data a zjistěte, zda problém přetrvává. V některých případech může problémy se synchronizací související se slabým internetovým připojením pomoci odstranit také pouhý restart zařízení nebo zapnutí a vypnutí režimu letadlo.

Pokud výše uvedené kroky řešení potíží nevyřeší problém se synchronizací e-mailů v zařízení Galaxy S6 nebo S6 Edge, možná by stálo za zvážení odebrání a opětovné přidání e-mailového účtu. To může pomoci obnovit připojení a vyřešit případné softwarové závady, které mohou způsobovat problém se synchronizací. Jen nezapomeňte před odebráním účtu zálohovat všechny důležité e-maily nebo data.

Problémy se synchronizací e-mailů Samsung Galaxy S6, S6 Edge

Pokud máte na zařízení Samsung Galaxy S6 nebo S6 Edge problémy se synchronizací e-mailů, nejste v tom sami. Mnoho uživatelů hlásí problémy s tím, že jejich e-mailové účty nejsou na těchto zařízeních správně synchronizovány. Naštěstí existuje několik kroků k řešení problémů, které můžete vyzkoušet, abyste tento problém vyřešili.

1. Zkontrolujte připojení k internetu: Ujistěte se, že máte stabilní připojení k internetu. Slabý nebo nestabilní signál Wi-Fi nebo mobilních dat může zabránit synchronizaci e-mailů.

2. Restartujte zařízení: Někdy může problémy se synchronizací vyřešit pouhý restart. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na zařízení a poté klepnutím na “Restartovat” restartujte zařízení Samsung Galaxy S6 nebo S6 Edge.

3. Vymazání mezipaměti e-mailové aplikace: Vymazání mezipaměti e-mailové aplikace může pomoci vyřešit problémy se synchronizací. Přejděte do “Nastavení” > “Aplikace” > “E-mail” > “Úložiště” > “Vymazat mezipaměť”. Poté aplikaci restartujte a zkontrolujte, zda se problém se synchronizací vyřešil.

4. Odebrání a opětovné přidání e-mailového účtu: Pokud vymazání mezipaměti nepomohlo, můžete zkusit odebrat a znovu přidat e-mailový účet v zařízení. Přejděte do nabídky “Nastavení” > “Účty” > “E-mail” > “Odebrat účet”. Poté restartujte zařízení a znovu přidejte e-mailový účet.

5. Aktualizace e-mailové aplikace: Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi e-mailové aplikace. Zkontrolujte aktualizace v obchodě Google Play a nainstalujte všechny dostupné aktualizace e-mailové aplikace.

6. Vypněte optimalizaci baterie: Některá zařízení mají nastavení optimalizace baterie, které může narušovat synchronizaci e-mailů. Přejděte do nabídky “Nastavení” > “Baterie” > “Optimalizace baterie”. Najděte e-mailovou aplikaci a zakažte pro ni optimalizaci baterie.

Přečtěte si také: Nejlepší mobilní online kasina top 3 - recenze, bonusy, hry

7. Obraťte se na poskytovatele e-mailových služeb: Pokud žádný z výše uvedených kroků nefungoval, možná budete muset kontaktovat svého poskytovatele e-mailových služeb a požádat ho o další pomoc. Možná vám pomůže s odstraněním potíží a vyřešením problému se synchronizací.

Závěr: Problémy se synchronizací e-mailů mohou být frustrující, ale pomocí výše uvedených kroků pro řešení problémů byste měli být schopni problém na zařízení Samsung Galaxy S6 nebo S6 Edge vyřešit. Pokud problém přetrvává, je dalším nejlepším krokem kontaktování poskytovatele e-mailových služeb.

Běžné problémy se synchronizací a jejich řešení

Synchronizace e-mailu v zařízení Samsung Galaxy S6 nebo S6 Edge může někdy představovat problém. Zde jsou uvedeny některé běžné problémy se synchronizací, se kterými se můžete setkat, a jejich příslušná řešení:

  • Problém: E-mail se nesynchronizuje automaticky. Řešení: Synchronizace se neprovádí: Zkontrolujte nastavení e-mailové aplikace a ujistěte se, že je frekvence synchronizace nastavena na automatickou. Pokud tomu tak je, zkuste restartovat zařízení nebo vymazat mezipaměť e-mailové aplikace.
Přečtěte si také: 15 nejlepších alternativ k obchodu s aplikacemi pro iOS pro stahování prémiových aplikací
  • Problém: Synchronizace e-mailu je pomalá. Řešení: Synchronizace se synchronizuje s webovými stránkami: Pomalá synchronizace může být způsobena špatným připojením k internetu. Zkontrolujte, zda je vaše Wi-Fi nebo mobilní datové připojení stabilní. Můžete také zkusit vymazat mezipaměť e-mailové aplikace.
  • Problém: E-maily se nesynchronizují v určitých složkách. Řešení: Poškozené e-maily nejsou uloženy v e-mailové schránce: Zkontrolujte nastavení složek v e-mailové aplikaci. Zkontrolujte, zda je možnost synchronizace povolena pro konkrétní složky, které chcete synchronizovat. Pokud je již povolena, zkuste účet ze zařízení odebrat a znovu jej přidat.
  • Problém: Chybové zprávy při synchronizaci. Řešení: Synchronizace probíhá v režimu synchronizace: Pokud během synchronizace narazíte na chybové zprávy, zkuste restartovat zařízení nebo vymazat mezipaměť e-mailové aplikace. Pokud problém přetrvává, odeberte účet ze zařízení a přidejte jej znovu.
  • Problém: Synchronizace e-mailu vůbec nefunguje. Řešení: V případě, že je e-mailová schránka nefunkční, je nutné ji obnovit: Pokud synchronizace e-mailu vůbec nefunguje, zkontrolujte, zda je nastavení e-mailového účtu správné a aktuální. Překontrolujte nastavení serveru, uživatelské jméno a heslo e-mailového účtu. Pokud je vše správně, zkuste účet ze zařízení odebrat a znovu jej přidat.

Problémy se synchronizací mohou být nepříjemné, ale doufejme, že vám tato řešení pomohou vyřešit všechny problémy, které se vyskytnou při synchronizaci e-mailů v zařízení Samsung Galaxy S6 nebo S6 Edge.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč můj Samsung Galaxy S6 nesynchronizuje e-maily?

Pokud váš Samsung Galaxy S6 nesynchronizuje e-maily, může to mít několik možných příčin. Nejprve se ujistěte, že máte stabilní připojení k internetu. Někdy může dojít k problémům se synchronizací při slabém nebo nestabilním připojení. Dále zkontrolujte nastavení e-mailového účtu a ujistěte se, že je synchronizace povolena. To můžete provést tak, že přejdete do Nastavení > Účty > E-mail a vyberete svůj e-mailový účet. Pokud je synchronizace zakázána, zapněte ji. Nakonec zkuste zařízení restartovat a zjistěte, zda se tím problém se synchronizací vyřeší.

Jak vyřešit problémy se synchronizací e-mailu v zařízení Samsung Galaxy S6 Edge?

Pokud máte na zařízení Samsung Galaxy S6 Edge problémy se synchronizací e-mailů, můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění problémů. Nejprve restartujte zařízení a zjistěte, zda se tím problém vyřeší. Pokud ne, přejděte do Nastavení > Účty > E-mail a vyberte svůj e-mailový účet. Klepnutím na možnost “Synchronizovat nyní” zahájíte synchronizaci ručně. Pokud to nepomůže, zkuste e-mailový účet ze zařízení odebrat a poté jej znovu přidat. Zkontrolujte, zda máte správné přihlašovací údaje. Pokud vše ostatní selže, možná budete muset kontaktovat svého poskytovatele e-mailových služeb a požádat ho o další pomoc.

Proč se mé e-maily nezobrazují ve složce Doručená pošta v zařízení Samsung Galaxy S6?

Pokud se vaše e-maily nezobrazují ve složce Doručená pošta na zařízení Samsung Galaxy S6, může to mít několik možných důvodů. Nejprve zkontrolujte nastavení e-mailového účtu a ujistěte se, že je synchronizace povolena a že je pro synchronizaci vybrána složka “Doručená pošta”. To můžete provést tak, že přejdete do nabídky Nastavení > Účty > E-mail a vyberete svůj e-mailový účet. Pokud se zdá, že je vše nastaveno správně, zkuste obnovit složku Doručená pošta stažením obrazovky dolů. Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, může se jednat o problém s vaším e-mailovým serverem a možná budete muset kontaktovat svého poskytovatele e-mailových služeb a požádat o pomoc.

Proč se mi po aktualizaci zařízení Samsung Galaxy S6 nesynchronizují e-maily?

Pokud se vaše e-maily po aktualizaci zařízení Samsung Galaxy S6 nesynchronizují, může to mít několik možných příčin. Nejprve zkontrolujte nastavení e-mailového účtu a ujistěte se, že je synchronizace stále povolena. Někdy mohou aktualizace obnovit nastavení synchronizace. Pokud je synchronizace zakázána, zapněte ji. Kromě toho zkuste zařízení restartovat a zjistěte, zda se tím problém vyřeší. Pokud ne, zkuste e-mailový účet ze zařízení odebrat a poté jej znovu přidat. Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, může se jednat o problém u poskytovatele e-mailových služeb, kterého budete muset kontaktovat a požádat o další pomoc.

Jak opravím hlášení “Synchronizace je momentálně v potížích. Zanedlouho bude obnovena” na zařízení Samsung Galaxy S6?

Pokud se vám zobrazuje zpráva “Sync is currently experiencing problems. Bude brzy obnovena” na vašem zařízení Samsung Galaxy S6, můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění problémů. Nejprve se ujistěte, že máte stabilní připojení k internetu. Slabé nebo nestabilní připojení může způsobit problémy se synchronizací. Dále zkontrolujte nastavení e-mailového účtu a ujistěte se, že je synchronizace povolena. To můžete provést tak, že přejdete do Nastavení > Účty > E-mail a vyberete svůj e-mailový účet. Pokud je synchronizace zakázána, zapněte ji. Pokud chybová zpráva přetrvává, zkuste restartovat zařízení a zjistěte, zda se tím problém vyřeší.

Proč můj Samsung Galaxy S6 nesynchronizuje e-maily?

Pokud zařízení Samsung Galaxy S6 nesynchronizuje e-maily, může to mít několik příčin. Nejprve se ujistěte, že je zařízení připojeno k internetu. Za druhé zkontrolujte nastavení e-mailu a ujistěte se, že je povolena možnost synchronizace. Nakonec zkuste v zařízení odebrat a znovu přidat e-mailový účet.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit