Oprava zamrzlé a nereagující obrazovky na zařízení Samsung Galaxy S7 Edge: Průvodce řešením potíží

post-thumb

Jak opravit Samsung Galaxy S7 Edge se zamrzlou a nereagující obrazovkou (Průvodce řešením potíží)

Zkušenosti se zamrzlou a nereagující obrazovkou na zařízení Samsung Galaxy S7 Edge mohou být neuvěřitelně frustrující. Ať už nemáte přístup k žádným funkcím, nebo se jednoduše zaseknete na určité obrazovce, může vám to bránit v efektivním používání zařízení. Existují však kroky, které můžete podniknout, abyste problém vyřešili a odstranili.

Restartování zařízení: Prvním krokem při řešení zamrzlé obrazovky je restartování zařízení Samsung Galaxy S7 Edge. Podržením tlačítka napájení po dobu několika sekund se zobrazí nabídka, v níž můžete zvolit možnost restartování. To může obnovit systém zařízení a vyřešit případné dočasné softwarové závady způsobující zamrzlou obrazovku.

Obsah

Vyjmutí baterie: Pokud prostý restart problém nevyřeší, bude možná nutné ze zařízení Samsung Galaxy S7 Edge vyjmout baterii. To platí pouze v případě, že je vaše zařízení vybaveno vyměnitelnou baterií. Vyjmutím baterie a jejím opětovným vložením po několika sekundách můžete vynutit úplný restart zařízení. Tím lze často vyřešit závažnější softwarové problémy způsobující zamrznutí obrazovky.

Obnovení továrního nastavení: Pokud vše ostatní selže, může být k opravě zamrzlé obrazovky zařízení Samsung Galaxy S7 Edge nutné obnovení továrního nastavení. Tím dojde k vymazání všech dat a nastavení v zařízení, proto si před tímto krokem nezapomeňte zálohovat všechny důležité informace. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení, vyberte možnost “Zálohování a obnovení” a zvolte možnost “Obnovení továrních dat”. Postupujte podle pokynů a dokončete proces obnovení.

Nezapomeňte, že pokud si nejste jisti řešením problémů se zamrzlou obrazovkou na zařízení Samsung Galaxy S7 Edge, je vždy dobré nahlédnout do oficiální dokumentace podpory společnosti Samsung nebo se obrátit na zákaznickou podporu a získat další pomoc. Mohou vám poskytnout konkrétní pokyny na základě jedinečných okolností vašeho zařízení.

Oprava zamrzlé a nereagující obrazovky na zařízení Samsung Galaxy S7 Edge: váš průvodce řešením potíží

Pokud vlastníte zařízení Samsung Galaxy S7 Edge a potýkáte se se zamrzlou nebo nereagující obrazovkou, nezoufejte. Existuje několik kroků k řešení problémů, které můžete vyzkoušet, abyste problém vyřešili a zařízení opět zprovoznili.

Krok 1: Restartujte zařízení Samsung Galaxy S7 Edge

Prvním krokem k odstranění zamrzlé nebo nereagující obrazovky je restartování zařízení. Stiskněte a několik sekund podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka napájení. Vyberte možnost “Restartovat” a počkejte, až se telefon restartuje. V mnoha případech může tento jednoduchý krok vyřešit drobné softwarové závady způsobující zamrzlou obrazovku.

Krok 2: Vyjmutí baterie (v případě potřeby)

Pokud máte vyměnitelnou baterii, vypněte telefon a vyjměte baterii asi na 30 sekund. Znovu vložte baterii a zapněte zařízení Galaxy S7 Edge. To může pomoci resetovat zařízení a případně vyřešit problém se zamrzlou obrazovkou.

Krok 3: Vynucený restart telefonu

Pokud zařízení Galaxy S7 Edge zcela nereaguje a nechce se vypnout ani restartovat, můžete zkusit provést násilný restart. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund, dokud zařízení nezavibruje a nerestartuje se.

Krok 4: Zkontrolujte aktualizace softwaru

Zkontrolujte, zda je v zařízení Samsung Galaxy S7 Edge použita nejnovější verze softwaru. Přejděte do Nastavení a poté vyberte možnost “Aktualizace softwaru”. Klepněte na možnost “Stáhnout aktualizace ručně”, a pokud je aktualizace k dispozici, nainstalujte ji podle pokynů na obrazovce. Aktualizace softwaru často obsahují opravy chyb a vylepšení, které mohou pomoci vyřešit problémy se zamrzlou obrazovkou.

Krok 5: Spusťte telefon v nouzovém režimu

Spuštění telefonu Galaxy S7 Edge v nouzovém režimu může pomoci zjistit, zda zamrzlou obrazovku způsobuje aplikace třetí strany. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo Samsung, poté tlačítko napájení uvolněte a ihned stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti, dokud zařízení nedokončí restart. Po přepnutí do nouzového režimu zkontrolujte, zda je obrazovka stále zamrzlá. Pokud ne, znamená to, že problém způsobuje aplikace třetí strany.

Krok 6: Obnovení továrního nastavení zařízení

Pokud žádný z výše uvedených kroků problém se zamrzlou obrazovkou nevyřešil, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení. Mějte na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto je důležité si data předem zálohovat. Chcete-li obnovit tovární nastavení zařízení Galaxy S7 Edge, přejděte do Nastavení a poté vyberte možnost “Zálohování a obnovení”. Klepněte na “Obnovení továrních dat” a podle pokynů na obrazovce obnovte tovární nastavení zařízení.

Pokud výše uvedené kroky nevyřešily zamrzlou a nereagující obrazovku zařízení Samsung Galaxy S7 Edge, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

Přečtěte si také: 12 nejlepších přenosných antivirových skenerů s podporou USB v roce 2023

Restartování zařízení Galaxy S7 Edge

Pokud zařízení Samsung Galaxy S7 Edge zamrzne nebo nereaguje, prvním krokem, který byste měli vyzkoušet, je restartování zařízení. To může pomoci vyřešit mnoho drobných softwarových závad a často může obnovit funkčnost telefonu.

Měkký reset

Chcete-li provést měkký reset zařízení Galaxy S7 Edge, postupujte podle následujících kroků:

 1. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení + tlačítko snížení hlasitosti.
 2. Pokračujte v podržení obou tlačítek, dokud zařízení nezavibruje a na obrazovce se nezobrazí logo Samsung.
 3. Jakmile se logo zobrazí, uvolněte obě tlačítka a počkejte, až se zařízení restartuje.

Tato metoda softwarového resetu je účinná pro většinu drobných softwarových problémů a měla by být prvním krokem, který učiníte při potížích se zařízením Galaxy S7 Edge.

Vynucený restart

Pokud telefon po provedení měkkého resetu nadále nereaguje, můžete zkusit provést vynucený restart. Tato metoda může pomoci vyřešit závažnější softwarové problémy.

Přečtěte si také: Jak vyřešit a opravit problém se Samsungem Galaxy S5, který nerozpoznává kartu microSD

Chcete-li zařízení Galaxy S7 Edge násilně restartovat, postupujte podle následujících kroků:

 1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu alespoň 10 sekund.
 2. Zařízení by se mělo vypnout a poté automaticky restartovat.

Vynucený restart může pomoci odstranit dočasné závady nebo pády systému a doporučujeme tuto metodu vyzkoušet, pokud softwarový reset problém nevyřeší.

Po provedení buď měkkého resetu, nebo vynuceného restartu by zařízení Galaxy S7 Edge mělo opět správně fungovat. Pokud problém přetrvává, možná budete muset zvážit další kroky řešení potíží nebo vyhledat pomoc odborného technika.

Provedení měkkého resetování zařízení Galaxy S7 Edge

Pokud zařízení Samsung Galaxy S7 Edge zamrzne nebo nereaguje, provedení měkkého resetu může problém často vyřešit bez ztráty jakýchkoli dat nebo nastavení. Měkký reset v podstatě restartuje zařízení tím, že ukončí všechny spuštěné aplikace a vymaže dočasné soubory.

Chcete-li provést měkký reset zařízení Galaxy S7 Edge, postupujte podle následujících kroků:

 1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení umístěné na pravé straně zařízení.
 2. Jakmile se zobrazí nabídka možností zařízení, klepněte na možnost “Restartovat” nebo “Restartovat”.
 3. Zařízení Galaxy S7 Edge se poté vypne a restartuje.
 4. Po restartování zařízení zkontrolujte, zda obrazovka nyní reaguje. Pokud ne, přejděte k dalšímu kroku řešení potíží.

Poznámka: Pokud zařízení Galaxy S7 Edge zcela nereaguje a tlačítko napájení nefunguje, můžete zkusit provést simulované odpojení baterie. Za tímto účelem stiskněte a podržte současně tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení po dobu přibližně 10 sekund, dokud se zařízení nerestartuje.

Pokud softwarový reset problém nevyřešil, můžete vyzkoušet další kroky řešení potíží, jako je provedení obnovení továrního nastavení nebo kontaktování podpory společnosti Samsung pro další pomoc.

Vymazání oddílu mezipaměti v zařízení Galaxy S7 Edge

Pokud je zařízení Samsung Galaxy S7 Edge zamrzlé nebo nereaguje a již jste se jej pokusili restartovat, může problém pomoci vyřešit vymazání oddílu mezipaměti. Tento postup neodstraní žádná osobní data ani nastavení vašeho zařízení.

Chcete-li vymazat oddíl mezipaměti v zařízení Galaxy S7 Edge, postupujte podle následujících kroků:

 1. Vypněte zařízení Galaxy S7 Edge stisknutím a podržením tlačítka napájení.
 2. Jakmile je zařízení zcela vypnuto, stiskněte a podržte současně tlačítko Zvýšení hlasitosti, tlačítko Domů a tlačítko Napájení.
 3. Jakmile se zobrazí logo Samsung, všechna tlačítka uvolněte.
 4. Počkejte, až se zobrazí obrazovka Android Recovery.
 5. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti přejděte na možnost “Wipe Cache Partition” a stisknutím tlačítka napájení ji vyberte.
 6. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti zvýrazněte možnost “Yes” (Ano) a potvrďte stisknutím tlačítka napájení.
 7. Vyčkejte na vymazání oddílu mezipaměti. To může trvat několik minut.
 8. Po vymazání oddílu mezipaměti se zvýrazní možnost “Restartovat systém nyní”. Stisknutím tlačítka napájení restartujte zařízení Galaxy S7 Edge.

Zařízení Galaxy S7 Edge se nyní restartuje s vyčištěným oddílem mezipaměti. Tento postup může pomoci vyřešit problémy se zamrzáním nebo nereagováním zařízení.

Pokud po vyčištění oddílu mezipaměti budete mít se zařízením Galaxy S7 Edge i nadále problémy, možná budete muset zvážit provedení obnovení továrního nastavení nebo kontaktovat společnost Samsung s žádostí o další pomoc.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Obrazovka mého zařízení Samsung Galaxy S7 Edge zamrzla, co mohu udělat pro její opravu?

Pokud obrazovka zařízení Samsung Galaxy S7 Edge zamrzla, můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění potíží. Nejprve můžete zkusit provést měkký reset podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund, dokud se nezobrazí logo Galaxy. Pokud to nepomůže, můžete zkusit obnovení továrního nastavení podle kroků uvedených v článku. Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, může se jednat o hardwarový problém a měli byste se obrátit na společnost Samsung s žádostí o další pomoc.

Co může způsobit, že obrazovka zařízení Samsung Galaxy S7 Edge přestane reagovat?

Existuje několik faktorů, které mohou způsobit, že obrazovka zařízení Samsung Galaxy S7 Edge přestane reagovat. Může to být způsobeno softwarovým problémem, vadnou aplikací nebo firmwarem, problémem s digitizérem dotykové obrazovky nebo dokonce hardwarovým problémem. Před vyhledáním další pomoci je nejlepší začít tím, že vyzkoušíte některé základní kroky řešení problémů, jako je například provedení soft resetu nebo obnovení továrního nastavení.

Jak provést měkký reset na zařízení Samsung Galaxy S7 Edge?

Chcete-li provést měkký reset zařízení Samsung Galaxy S7 Edge, můžete postupovat podle následujících kroků: 1. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti. 2. Pokračujte v držení obou tlačítek, dokud se na obrazovce nezobrazí logo Galaxy. 3. Jakmile se logo zobrazí, uvolněte obě tlačítka a počkejte, až se zařízení restartuje. To by mělo pomoci odstranit dočasné softwarové problémy, které mohou způsobovat zamrznutí nebo nereagování obrazovky.

Vymaže provedení obnovení továrního nastavení v zařízení Samsung Galaxy S7 Edge všechna moje data?

Ano, provedením obnovení továrního nastavení zařízení Samsung Galaxy S7 Edge budou odstraněna všechna vaše data, včetně aplikací, nastavení a osobních souborů. Obnoví původní tovární nastavení zařízení. Proto je důležité, abyste si před provedením obnovení továrního nastavení zálohovali všechna důležitá data. Data můžete zálohovat pomocí softwaru Smart Switch společnosti Samsung nebo synchronizací zařízení se službou cloudového úložiště či počítačem.

Obrazovka mého zařízení Samsung Galaxy S7 Edge po vyzkoušení všech kroků řešení potíží stále nereaguje, co mám dělat?

Pokud obrazovka zařízení Samsung Galaxy S7 Edge po vyzkoušení všech kroků řešení problémů uvedených v článku stále nereaguje, jedná se pravděpodobně o hardwarový problém. V takovém případě je nejlepší kontaktovat společnost Samsung nebo navštívit autorizované servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc. Tam budou schopni problém diagnostikovat a poskytnout řešení, například výměnu nebo opravu obrazovky.

Moje obrazovka Samsung Galaxy S7 Edge je zamrzlá a nereaguje. Co mám dělat?

Pokud je obrazovka zařízení Samsung Galaxy S7 Edge zamrzlá a nereaguje, můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění problému. Za prvé můžete zkusit provést měkký reset tak, že podržíte tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti společně po dobu přibližně 10 sekund, dokud se zařízení nerestartuje. Pokud to nepomůže, můžete zkusit vynucený restart podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti společně po dobu asi 20 sekund, dokud se zařízení nevypne a poté znovu nezapne. Pokud je obrazovka stále zamrzlá, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení, ale mějte na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, takže si předtím nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.

Moje obrazovka Samsung Galaxy S7 Edge je zamrzlá a žádný z kroků řešení potíží nefunguje. Co mohu ještě udělat?

Pokud žádný z kroků řešení potíží nefunguje na opravu zamrzlé a nereagující obrazovky zařízení Samsung Galaxy S7 Edge, můžete vyzkoušet následující kroky. Nejprve zkuste zařízení spustit do nouzového režimu stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud se nezobrazí logo Samsung, poté okamžitě uvolněte tlačítko napájení a podržte tlačítko snížení hlasitosti, dokud se zařízení nedokončí restartovat. V nouzovém režimu bude možné spouštět pouze předinstalované aplikace, takže pokud obrazovka v nouzovém režimu funguje správně, naznačuje to, že problém může způsobovat aplikace třetí strany. Můžete tedy zkusit odinstalovat nedávno stažené aplikace a zjistit, zda to problém vyřeší. Pokud vše ostatní selže, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo přinést zařízení k odbornému technikovi, který vám poskytne další pomoc.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit