Oprava problému s blikáním obrazovky Huawei P Smart: Komplexní průvodce: Jak vyřešit problém se smartphonem P4?

post-thumb

Jak opravit problém s blikáním obrazovky Huawei P Smart

Pokud vlastníte telefon Huawei P Smart a máte problémy s blikáním obrazovky, nejste sami. Tento problém hlásí mnoho uživatelů a může být poměrně frustrující. Existuje však několik kroků, kterými můžete problém vyřešit a vrátit obrazovku do normálního stavu.

Za prvé je důležité pochopit možné příčiny problému s blikáním obrazovky. Jednou z možných příčin může být softwarová závada nebo chyba v operačním systému. Další příčinou může být hardwarový problém, například uvolněné připojení nebo vadný displej. Určením hlavní příčiny můžete přijmout vhodná opatření k vyřešení problému.

Obsah

Jedním z prvních kroků při řešení problémů, které můžete vyzkoušet, je restartování zařízení. Tímto jednoduchým krokem lze často odstranit drobné softwarové závady a obnovit normální fungování. Pokud to nepomůže, můžete zkusit upravit nastavení displeje v zařízení Huawei P Smart. Přejděte do nabídky Nastavení a najděte možnost Displej. Tam můžete experimentovat s různými nastaveními, jako je jas a časový limit obrazovky, a zjistit, zda to problém vyřeší.

Pokud problém přetrvává, možná budete muset zvážit obnovení továrního nastavení. Tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto je důležité si předtím zálohovat soubory a nastavení. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení, najděte možnost Systém a vyberte možnost Obnovit. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces.

Pokud žádný z těchto kroků nefunguje, je možné, že se jedná o hardwarový problém zařízení Huawei P Smart. V takovém případě bude nejlepší obrátit se na zákaznickou podporu společnosti Huawei nebo navštívit odborný servis, který zařízení zkontroluje a opraví.

Závěrem lze říci, že problémy s blikáním obrazovky na zařízení Huawei P Smart mohou být frustrující, ale existuje několik kroků, kterými můžete problém vyřešit. Restartováním zařízení, úpravou nastavení displeje nebo provedením obnovení továrního nastavení můžete problém vyřešit sami. Pokud vše ostatní selže, je nejlepší vyhledat odbornou pomoc, která identifikuje a odstraní případné hardwarové problémy.

Důvody blikání obrazovky Huawei P Smart

 • Závady softwaru: Jedním z hlavních důvodů problému s blikáním obrazovky v zařízení Huawei P Smart jsou závady softwaru. K těmto závadám může docházet z různých důvodů, například kvůli zastaralému softwaru, nekompatibilním aplikacím nebo poškozeným systémovým souborům. Když se tyto závady vyskytnou, mohou způsobit blikání nebo přerušované blikání obrazovky.
 • Problémy s hardwarem: Další možnou příčinou blikání obrazovky v zařízení Huawei P Smart jsou problémy s hardwarem. Může se jednat o vadný displej nebo poškozený flex kabel, který spojuje displej se základní deskou zařízení. Pokud se vyskytne problém s hardwarem, může to mít za následek blikání nebo problikávání obrazovky.
 • Nastavení jasu obrazovky: Někdy může být problém s blikáním obrazovky způsoben nesprávným nastavením jasu obrazovky. Pokud je jas nastaven příliš vysoko nebo příliš nízko, může to způsobit blikání obrazovky. Problém může pomoci vyřešit úprava nastavení jasu na vhodnou úroveň.
 • Obnovovací frekvence obrazovky: Obnovovací frekvence obrazovky určuje, jak rychle obrazovka aktualizuje své zobrazení. Pokud je obnovovací frekvence nastavena příliš nízko, může to způsobit blikání obrazovky. Změna obnovovací frekvence obrazovky na vyšší hodnotu může pomoci problém s blikáním odstranit.
 • Aplikace třetích stran: V některých případech mohou být viníky problému s blikáním obrazovky aplikace třetích stran nainstalované v zařízení Huawei P Smart. Některé aplikace nemusí být kompatibilní se softwarem zařízení nebo mohou obsahovat chyby, které způsobují blikání obrazovky. Problém může vyřešit odinstalování nebo aktualizace těchto aplikací.
 • Přehřátí: Přehřátí může také vést k blikání obrazovky zařízení Huawei P Smart. Když se zařízení příliš zahřeje, může to způsobit abnormální chování obrazovky, včetně blikání. Udržování zařízení v chladném prostředí nebo jeho používání v krátkých intervalech může pomoci zabránit přehřátí a snížit pravděpodobnost blikání obrazovky.

Určení konkrétní příčiny problému s blikáním obrazovky zařízení Huawei P Smart je zásadní pro nalezení účinného řešení. Zvážením těchto možných příčin mohou uživatelé problém vyřešit a podniknout příslušné kroky k jeho odstranění.

Aktualizace firmwaru

Aktualizace firmwaru je aktualizace softwaru, která je speciálně navržena pro zlepšení výkonu a stability zařízení. Je důležité pravidelně aktualizovat firmware zařízení Huawei P Smart, abyste zajistili jeho bezproblémový chod a odstranili všechny známé problémy, včetně blikání obrazovky.

Chcete-li aktualizovat firmware zařízení Huawei P Smart, postupujte podle následujících kroků:

 1. Ujistěte se, že je zařízení připojeno ke stabilní síti Wi-Fi a že zbývá alespoň 50 % baterie.
 2. Přejděte do nabídky nastavení zařízení tak, že přejedete z horního okraje obrazovky dolů a klepnete na ikonu ozubeného kola.
 3. Přejděte dolů a klepněte na položku “Systém”.
 4. Klepněte na položku “Aktualizace systému”.
 5. Klepněte na “Zkontrolovat aktualizace”.
 6. Pokud je k dispozici nová aktualizace firmwaru, klepněte na “Stáhnout a nainstalovat”.
 7. Počkejte na dokončení stahování a poté klepněte na “Instalovat”.
 8. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces instalace.
 9. Po dokončení instalace se zařízení restartuje a nový firmware se použije.

Před aktualizací firmwaru doporučujeme provést zálohu dat, abyste předešli případné ztrátě dat.

Pokud problém s blikáním obrazovky přetrvává i po aktualizaci firmwaru, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Huawei a požádat o další pomoc.

Nastavení citlivosti obrazovky

Pokud se u telefonu Huawei P Smart objevují problémy s blikáním obrazovky, může být nutné upravit nastavení citlivosti obrazovky. Zde je návod, jak to můžete udělat:

 1. Přejděte na domovskou obrazovku zařízení Huawei P Smart a přejetím prstem dolů otevřete panel oznámení.
 2. Klepnutím na ikonu “Nastavení”, která vypadá jako ozubené kolečko, otevřete nabídku Nastavení.
 3. Přejděte dolů a klepnutím na možnost “Displej” získáte přístup k nastavení displeje.
 4. V nastavení displeje klepněte na možnost “Touch” (Dotyk) nebo “Touch Sensitivity” (Citlivost dotyku) a upravte citlivost obrazovky.
 5. Zobrazí se posuvník, který umožňuje nastavit úroveň citlivosti. Přetáhněte posuvník na požadovanou úroveň v závislosti na vašich preferencích.
 6. Otestujte citlivost obrazovky přejetím a klepnutím na různé oblasti obrazovky a zjistěte, zda se problém s blikáním zlepší.

Mějte na paměti, že zvýšení citlivosti obrazovky může potenciálně snížit životnost baterie zařízení, proto doporučujeme najít rovnováhu mezi citlivostí a spotřebou baterie. Pokud problém přetrvává i po úpravě citlivosti obrazovky, možná budete muset vyzkoušet další kroky řešení problémů nebo se obrátit na podporu společnosti Huawei a požádat o další pomoc.

Aplikace třetích stran

Jednou z častých příčin problémů s blikáním obrazovky v zařízení Huawei P Smart jsou aplikace třetích stran. Někdy mohou být některé aplikace, které nejsou optimalizovány pro vaše zařízení, zdrojem konfliktů a mohou vést k problémům s blikáním obrazovky.

Přečtěte si také: Průvodce krok za krokem: Jak přenést hry a data z PS4 do PS5 v několika jednoduchých krocích

Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte podle následujících kroků:

 1. Znovu spusťte zařízení v nouzovém režimu. V nouzovém režimu budou v zařízení Huawei P Smart spuštěny pouze předinstalované aplikace a budou zakázány všechny aplikace třetích stran. To vám umožní zjistit, zda je problém s blikáním obrazovky způsoben aplikací třetí strany, nebo ne.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se na obrazovce neobjeví nabídka možností napájení.
 3. Klepněte a podržte možnost “Vypnout “, dokud se neobjeví vyskakovací okno.
 4. Klepnutím na “OK” ve vyskakovacím okně přejděte do nouzového režimu.

Přečtěte si také: Jak řešit problémy s připojením Bluetooth Sony SRS XB13
5. Potvrdíte-li, že blikání obrazovky se objevuje i v nouzovém režimu: Po spuštění zařízení do nouzového režimu sledujte, zda problém s blikáním obrazovky přetrvává. Pokud se problém již nevyskytuje, je pravděpodobně způsoben aplikací třetí strany nainstalovanou v zařízení. 6. Identifikace problematické aplikace: Chcete-li určit, která aplikace problém způsobuje, musíte postupně odinstalovat aplikace třetích stran a sledovat, zda blikání po každé odinstalaci ustane. Začněte nedávno nainstalovanými aplikacemi nebo aplikacemi, u kterých máte podezření, že by mohly způsobovat konflikty. 7. Odstraňte problematickou aplikaci: Jakmile identifikujete problematickou aplikaci, odinstalujte ji ze zařízení. Přejděte do Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace o aplikaci, vyberte aplikaci a klepněte na Odinstalovat. 8. Znovu spusťte zařízení: Po odstranění problematické aplikace zařízení Huawei P Smart normálně restartujte a zkontrolujte, zda byl problém s blikáním obrazovky vyřešen.

Pokud problém s blikáním obrazovky přetrvává, je možné, že problém nesouvisí s aplikacemi třetích stran. V takovém případě bude možná nutné vyzkoušet jiné metody řešení potíží nebo vyhledat odbornou pomoc.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Co je to problém s blikáním obrazovky Huawei P Smart?

Problém s blikáním obrazovky Huawei P Smart je problém, se kterým se setkávají uživatelé smartphonu Huawei P Smart, kdy obrazovka zařízení bliká nebo přerušovaně bliká, což způsobuje rušivé uživatelské prostředí.

Proč obrazovka smartphonu Huawei P Smart bliká?

Obrazovka smartphonu Huawei P Smart může blikat z různých důvodů, jako jsou softwarové závady, nekompatibilní aplikace, zastaralý software nebo problémy s hardwarem. Je důležité určit přesnou příčinu, aby bylo možné použít vhodnou opravu.

Jak mohu vyřešit problém s blikáním obrazovky telefonu Huawei P Smart?

Existuje několik kroků řešení problémů, které mohou pomoci odstranit problém s blikáním obrazovky na zařízení Huawei P Smart. Patří mezi ně restartování zařízení, vymazání mezipaměti, aktualizace softwaru, odinstalování problematických aplikací a v krajním případě provedení obnovení továrního nastavení.

Co mám dělat, pokud problém s blikáním obrazovky přetrvává i po vyzkoušení kroků k odstranění problémů?

Pokud problém s blikáním obrazovky na zařízení Huawei P Smart přetrvává i po vyzkoušení kroků pro řešení problémů, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Huawei nebo navštívit autorizované servisní středisko. Tam budou schopni problém odborně diagnostikovat a vyřešit.

Může problém s blikáním obrazovky na zařízení Huawei P Smart vyřešit aktualizace softwaru?

Ano, problém s blikáním obrazovky na zařízení Huawei P Smart může potenciálně vyřešit aktualizace softwaru. Vždy se doporučuje aktualizovat software zařízení, abyste mohli využívat opravy chyb, zlepšení výkonu a další optimalizace, které mohou vyřešit známé problémy, jako je blikání obrazovky.

Co může způsobit problém s blikáním obrazovky v zařízení Huawei P Smart?

Problém s blikáním obrazovky na zařízení Huawei P Smart může mít různé příčiny. Může to být způsobeno softwarovou závadou, vadnou hardwarovou součástí nebo nekompatibilní aplikací, která způsobuje konflikty s nastavením displeje zařízení.

Jak mohu vyřešit problém s blikáním obrazovky na zařízení Huawei P Smart?

Chcete-li vyřešit problém s blikáním obrazovky na zařízení Huawei P Smart, můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění potíží. Nejprve restartujte zařízení a zjistěte, zda se problém sám vyřeší. Pokud ne, můžete zkusit upravit nastavení displeje, vymazat mezipaměť problematických aplikací nebo provést obnovení továrního nastavení. Pokud žádná z těchto možností nepomůže, bude možná nutné kontaktovat podporu společnosti Huawei nebo odnést zařízení do odborného servisu.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit