Oprava nefunkčního videohovoru v zařízení Samsung Galaxy Průvodce řešením potíží

post-thumb

Jak opravit nefunkční videohovor v zařízení Samsung Galaxy

Pokud máte problémy s videohovory na svém smartphonu Samsung Galaxy, tento návod na řešení problémů vám pomůže problém vyřešit. Mnoho uživatelů zařízení Samsung Galaxy hlásí selhání videohovorů, například zamrzání, odpojování nebo špatnou kvalitu videa. Tento průvodce vám poskytne pokyny krok za krokem, jak tyto problémy odstranit a zajistit, aby vaše videohovory probíhaly bez problémů.

Krok 1: Zkontrolujte připojení k internetu.

Obsah

Jako první byste měli zkontrolovat své internetové připojení. Videohovory vyžadují ke správnému fungování stabilní a silné internetové připojení. To můžete provést tak, že na zařízení Samsung Galaxy otevřete webový prohlížeč a navštívíte webovou stránku a zjistíte, zda se načítá rychle a bez přerušení. Pokud je vaše internetové připojení slabé nebo nefunguje vůbec, možná budete muset kontaktovat svého poskytovatele služeb a požádat ho o pomoc.

Krok 2: Aktualizujte software zařízení Samsung Galaxy.

Zastaralý software může způsobovat problémy s kompatibilitou aplikací pro videohovory. Abyste zajistili, že vaše videohovory budou fungovat správně, měli byste vždy aktualizovat software zařízení Samsung Galaxy. Přejděte do nabídky nastavení zařízení, vyberte možnost “Aktualizace softwaru” a poté klepnutím na možnost “Stáhnout a nainstalovat” zkontrolujte, zda nejsou k dispozici dostupné aktualizace. Pokud jsou k dispozici aktualizace, nainstalujte je podle pokynů.

Krok 3: Vymazání mezipaměti a dat aplikace pro videohovory.

Pokud máte problémy s konkrétní aplikací pro videohovory, může být užitečné vymazat mezipaměť a data této aplikace. Tím můžete vyřešit případné softwarové závady, které mohou být příčinou problému. Chcete-li to provést, přejděte do nabídky nastavení zařízení Samsung Galaxy, vyberte možnost “Aplikace”, vyhledejte aplikaci pro videohovory a klepněte na ni. Poté klepněte na položku “Úložiště” a následně na položky “Vymazat mezipaměť” a “Vymazat data”. Po vymazání mezipaměti a dat zkuste znovu uskutečnit videohovor a zjistěte, zda byl problém vyřešen.

Krok 4: Restartujte zařízení Samsung Galaxy.

Jedním z jednoduchých, ale účinných řešení mnoha problémů souvisejících s technologiemi je restartování zařízení. Restartováním zařízení Samsung Galaxy můžete odstranit všechny dočasné závady nebo konflikty, které mohou narušovat funkci videohovorů. Chcete-li zařízení restartovat, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí možnosti napájení, poté vyberte možnost “Restartovat” nebo “Vypnout” a restartujte zařízení. Po jeho opětovném zapnutí zkuste uskutečnit videohovor a zjistěte, zda byl problém odstraněn.

Dodržováním těchto kroků při řešení problémů byste měli být schopni vyřešit veškeré problémy s videohovory ve smartphonu Samsung Galaxy. Pokud problém přetrvává, možná budete muset kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung nebo vývojáře aplikace a požádat o další pomoc. Nezapomeňte své zařízení a aplikace vždy aktualizovat, abyste zajistili optimální výkon.

Oprava nefunkčního videohovoru v zařízení Samsung Galaxy

Pokud máte problémy s videohovory v zařízení Samsung Galaxy, můžete se pokusit problém vyřešit několika kroky.

1. Zkontrolujte připojení k internetu

Ujistěte se, že máte stabilní a spolehlivé připojení k internetu. Videohovory vyžadují pro hladký průběh silné a stabilní připojení k internetu. Pokud je připojení slabé nebo nestabilní, zkuste se připojit k jiné síti Wi-Fi nebo povolte mobilní data, pokud jsou k dispozici.

2. Aktualizujte své zařízení a aplikace

Zkontrolujte, zda je v zařízení Samsung Galaxy spuštěna nejnovější aktualizace softwaru. Aktualizace softwaru často obsahují opravy chyb a vylepšení, které mohou vyřešit problémy s videohovory. Kromě toho aktualizujte všechny aplikace pro videohovory, které používáte, na nejnovější dostupnou verzi.

3. Vypněte režim úspory baterie

Přečtěte si také: Jak opravit problém s hrou PUBG Won't Connect On PC - rychlá a snadná řešení

Některé režimy úspory baterie v zařízeních Samsung Galaxy omezují určité funkce, aby se šetřila energie. Zkontrolujte, zda máte povolen režim úspory baterie, a dočasně jej zakažte, abyste zjistili, zda to problém s videohovory vyřeší.

4. Vymažte mezipaměť a data aplikací

Přečtěte si také: Průvodce krok za krokem: Sdílení knihovny her ve službě Steam s rodinou a přáteli v roce 2023

Pokud problém přetrvává, vymažte mezipaměť a data aplikace pro videohovory, kterou používáte. Přejděte do Nastavení > Aplikace > [Aplikace pro videohovory] > Úložiště > Vymazat mezipaměť/vymazat data. Upozorňujeme, že vymazání dat vás může odhlásit z aplikace a odstranit personalizovaná nastavení.

5. Restartujte nebo resetujte zařízení

Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, zkuste zařízení Samsung Galaxy restartovat. Jednoduchý restart může někdy vyřešit drobné softwarové závady. Pokud problém stále přetrvává, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení. Než však přistoupíte k obnovení továrního nastavení, nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.

6. Kontaktujte zákaznickou podporu

Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené kroky řešení problémů a videohovory na vašem zařízení Samsung Galaxy stále nefungují, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu, která vám poskytne další pomoc. Ta vám pomůže identifikovat případné hardwarové nebo softwarové problémy, které mohou být příčinou problému.

Dodržením těchto kroků pro řešení problémů byste měli být schopni vyřešit problémy s videohovory v zařízení Samsung Galaxy a užívat si nepřerušované videohovory s přáteli a rodinou.

Průvodce řešením potíží

Pokud máte problémy s videohovory v zařízení Samsung Galaxy, pokuste se problém vyřešit podle těchto kroků pro řešení problémů:

 1. Zkontrolujte připojení k internetu: Ujistěte se, že máte stabilní a spolehlivé připojení k internetu. Videohovory vyžadují ke správnému fungování silné internetové připojení.
 2. Restartujte zařízení: Někdy může drobné softwarové závady odstranit pouhý restart. Vypněte zařízení Samsung Galaxy a po několika sekundách jej znovu zapněte.
 3. Aktualizujte aplikaci pro videohovory: Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace pro videohovory. Zastaralé aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou, proto je aktualizujte.
 4. Vymažte mezipaměť a data aplikace: Pokud problém přetrvává, zkuste vymazat mezipaměť a data aplikace pro videohovory. Tím odstraníte všechny dočasné soubory nebo konfigurace, které mohou způsobovat problémy.
 5. Zkontrolujte oprávnění aplikace: Zkontrolujte, zda má aplikace pro videohovory potřebná oprávnění pro přístup k fotoaparátu a mikrofonu vašeho zařízení. Přejděte do nastavení aplikace a povolte požadovaná oprávnění.
 6. Restartujte směrovač: Pokud pro videohovory používáte Wi-Fi, zkuste restartovat router. To může pomoci vyřešit případné problémy se sítí, které mohou ovlivňovat vaše připojení.
 7. Zkuste jinou síť: Pokud je to možné, přepněte na jinou síť Wi-Fi nebo použijte mobilní data, abyste zjistili, zda problém přetrvává. To může pomoci zjistit, zda je problém specifický pro vaši aktuální síť.
 8. Aktualizujte software zařízení: Zkontrolujte, zda je ve vašem zařízení Samsung Galaxy použita nejnovější verze softwaru. Výrobci často vydávají aktualizace softwaru, které obsahují opravy chyb a vylepšení.
 9. Obnovení továrního nastavení: Pokud vše ostatní selže, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení zařízení Samsung Galaxy. Tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si nejprve nezapomeňte zálohovat důležité soubory.

Pokud žádný z výše uvedených kroků nevyřeší problém s videohovory ve vašem zařízení Samsung Galaxy, může se jednat o hardwarový problém. V takovém případě doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

Jak odstranit problémy s videohovory v zařízení Samsung Galaxy

Pokud máte problémy s videohovory na zařízení Samsung Galaxy, existuje několik kroků k vyřešení problému, které můžete vyzkoušet. Níže jsou uvedena některá běžná řešení:

 1. Zkontrolujte připojení k internetu: Ujistěte se, že máte stabilní připojení k internetu. Videohovory vyžadují pro hladký průběh kvalitní internetové připojení. Pokud problém přetrvává, zkuste přepnout na jinou síť Wi-Fi nebo používat mobilní data.
 2. Restart zařízení: Někdy může jednoduchý restart vyřešit drobné softwarové závady, které mohou způsobovat problémy s videohovory. Vypněte zařízení Samsung Galaxy a po několika sekundách jej opět zapněte.
 3. Aktualizujte software: Ujistěte se, že je ve vašem zařízení Samsung Galaxy použita nejnovější verze softwaru. Zastaralý software může někdy způsobovat problémy s kompatibilitou aplikací pro videohovory. Přejděte do Nastavení > Aktualizace softwaru a zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace.
 4. Vymazání mezipaměti a dat: Pokud máte problémy s konkrétní aplikací pro videohovory, zkuste vymazat mezipaměť a data této aplikace. Přejděte do Nastavení > Aplikace, vyberte aplikaci a poté klepněte na Vymazat mezipaměť a Vymazat data.
 5. Zkontrolujte oprávnění aplikace: Zkontrolujte, zda má aplikace pro videohovory potřebná oprávnění pro přístup k fotoaparátu a mikrofonu. Přejděte do Nastavení > Aplikace, vyberte aplikaci a poté klepněte na Oprávnění a upravte potřebná nastavení.
 6. Zakázat režimy úspory baterie: Některé režimy úspory baterie v zařízení Samsung Galaxy mohou omezovat výkon některých aplikací, včetně aplikací pro videohovory. Vypněte všechny režimy úspory baterie nebo optimalizujte nastavení, která mohou ovlivňovat výkon videohovorů.
 7. Resetování předvoleb aplikací: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, můžete zkusit resetovat předvolby aplikací v zařízení Samsung Galaxy. Přejděte do nabídky Nastavení > Aplikace, klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami a poté vyberte možnost Obnovit předvolby aplikací. Tím se obnoví výchozí předvolby všech aplikací v zařízení.
 8. Kontaktujte zákaznickou podporu: Pokud problém přetrvává, může se jednat o hardwarový problém nebo specifický problém vašeho zařízení. Pro další pomoc kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Samsung nebo aplikaci pro videohovory, kterou používáte.

Dodržováním těchto kroků pro řešení problémů byste měli být schopni vyřešit většinu problémů s videohovory v zařízení Samsung Galaxy a užívat si nepřerušované videohovory se svými kontakty.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Můj videohovor v zařízení Samsung Galaxy nefunguje. Co mám dělat?

Pokud videohovor ve vašem zařízení Samsung Galaxy nefunguje, můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění problémů. Nejprve se ujistěte, že máte stabilní připojení k internetu. Pokud je vaše internetové připojení slabé, videohovor nemusí fungovat správně. Můžete také zkusit restartovat zařízení a aplikaci, kterou používáte pro videohovor. Pomoci může také vymazání mezipaměti a dat aplikace nebo její přeinstalování. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, můžete zkusit kontaktovat svého poskytovatele služeb nebo společnost Samsung a požádat o další pomoc.

Proč mi na zařízení Samsung Galaxy zamrzá videohovor?

Pokud vám na zařízení Samsung Galaxy zamrzá videohovor, může to mít několik příčin. Jednou z možností je, že máte slabé připojení k internetu. Zkontrolujte své internetové připojení a zkuste se přiblížit ke směrovači nebo se připojit k jiné síti. Další možností je, že může být problém s aplikací, kterou používáte pro videohovor. Zkuste vymazat mezipaměť a data aplikace nebo ji znovu nainstalovat. Pokud problém přetrvává, může se jednat o hardwarový problém vašeho zařízení a možná budete muset kontaktovat společnost Samsung nebo svého poskytovatele služeb a požádat o další pomoc.

Mohu na svém zařízení Samsung Galaxy uskutečňovat videohovory bez použití sítě Wi-Fi?

Ano, na zařízení Samsung Galaxy můžete uskutečňovat videohovory bez použití sítě Wi-Fi. Většina zařízení Samsung má vestavěnou podporu mobilní sítě pro videohovory. Mějte však na paměti, že videohovory využívají značné množství dat, takže pokud nejste připojeni k síti Wi-Fi, může vám poskytovatel služeb účtovat poplatky za přenos dat. Před uskutečňováním videohovorů prostřednictvím mobilní sítě je vždy dobré se informovat u svého poskytovatele služeb o případných poplatcích nebo omezeních.

Proč je kvalita videa v mém zařízení Samsung Galaxy během videohovorů špatná?

Pokud je kvalita videa na vašem zařízení Samsung Galaxy během videohovorů špatná, může k tomuto problému přispívat několik faktorů. Nejprve zkontrolujte své internetové připojení a ujistěte se, že je stabilní. Slabé připojení k internetu může mít za následek nižší kvalitu videa. Pokud navíc používáte aplikaci pro videohovory, ujistěte se, že je aktualizovaná. Zastaralé verze aplikací mohou mít chyby nebo problémy s kompatibilitou, které ovlivňují kvalitu videa. Nakonec zkontrolujte nastavení kamery a mikrofonu v zařízení a ujistěte se, že jsou správně nakonfigurovány. Pokud problém přetrvává, možná budete muset kontaktovat společnost Samsung nebo svého poskytovatele služeb a požádat o další pomoc.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit