Neaktualizuje se software Samsung Galaxy S4? Zde jsou některá řešení

post-thumb

Řešení neaktualizace softwaru Samsung Galaxy S4

Pokud vlastníte telefon Samsung Galaxy S4 a máte problémy s aktualizacemi softwaru, nejste sami. Mnoho uživatelů hlásí potíže s aktualizací softwaru ve svých zařízeních. Naštěstí existuje několik řešení, kterými můžete tento problém zkusit vyřešit.

1. Zkontrolujte připojení k internetu:

Obsah

Prvním krokem při řešení problémů s aktualizací softwaru je ujistit se, že je vaše zařízení připojeno ke stabilnímu internetovému připojení. Ujistěte se, že je zapnutá a správně funguje síť Wi-Fi nebo mobilní data. Pokud používáte Wi-Fi, zkuste přepnout na jinou síť nebo restartovat směrovač, abyste vyloučili problémy s připojením.

2. Uvolněte místo v úložišti:

Nedostatečný úložný prostor může také zabránit instalaci aktualizací softwaru. Přejděte do nastavení zařízení a zkontrolujte dostupný úložný prostor. Pokud je ho málo, zkuste odstranit nepotřebné soubory, odinstalovat nepoužívané aplikace nebo přesunout data na externí úložné zařízení, abyste uvolnili místo.

3. Vymažte mezipaměť a data:

Problémy s aktualizací může někdy vyřešit vymazání mezipaměti a dat aplikace Software Update. Přejděte do nastavení zařízení, vyberte možnost Aplikace nebo Aplikace, najděte aplikaci Software Update a klepněte na ni. Poté pomocí dostupných možností vymažte mezipaměť a data.

4. Proveďte obnovení továrního nastavení:

Pokud vše ostatní selže, může být poslední možností provedení obnovení továrního nastavení. Mějte na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si před pokračováním nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Přejděte do nastavení zařízení, vyberte možnost Zálohování a obnovení a zvolte možnost obnovení továrního nastavení zařízení.

Dodržením těchto kroků byste měli být schopni vyřešit všechny problémy, které máte s aktualizacemi softwaru ve vašem zařízení Samsung Galaxy S4. Pokud problém přetrvává, můžete zvážit kontaktování podpory společnosti Samsung nebo návštěvu servisního střediska, kde vám poskytnou další pomoc.

Přečtěte si také: Snadná oprava problému s náhodným vypínáním systému PS4

Problémy s aktualizací softwaru Samsung Galaxy S4

Pokud máte problémy s aktualizací softwaru v zařízení Samsung Galaxy S4, zde jsou uvedeny některé běžné problémy a jejich možná řešení:

 • Neúspěšná aktualizace softwaru: Pokud se aktualizace softwaru nezdaří, zkuste restartovat telefon a poté znovu zkontrolovat aktualizace. Pokud problém přetrvává, bude možná nutné aktualizovat software ručně nebo se obraťte na zákaznickou podporu společnosti Samsung a požádejte o pomoc.
 • Pomalý proces aktualizace: Pokud stahování nebo instalace aktualizace softwaru trvá dlouho, ujistěte se, že máte stabilní připojení k internetu a dostatečnou výdrž baterie. Můžete také zkusit vymazat mezipaměť telefonu, abyste proces urychlili.
 • Aktualizace není k dispozici: Pokud nedostáváte oznámení o aktualizaci softwaru, přejděte do nabídky nastavení zařízení Galaxy S4 a zkontrolujte dostupnost aktualizací ručně. Pokud nejsou k dispozici žádné aktualizace, může to být proto, že vaše zařízení již není podporováno nebo v současné době nejsou k dispozici žádné nové aktualizace.
 • Chyby softwaru: Pokud máte s novou aktualizací softwaru problémy, například pády aplikací nebo problémy s výkonem, zkuste vymazat mezipaměť dotčených aplikací nebo provést obnovení továrního nastavení. Pokud problémy přetrvávají, možná budete muset počkat na aktualizaci pro opravu chyb nebo se obrátit na společnost Samsung s žádostí o další pomoc.

Nezapomeňte, že před aktualizací softwaru v zařízení Samsung Galaxy S4 je vždy vhodné zálohovat data, abyste předešli jejich případné ztrátě.

Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Proč se váš Samsung Galaxy S4 neaktualizuje?

Pokud se váš Samsung Galaxy S4 neaktualizuje, existuje několik možných příčin tohoto problému. Zde jsou uvedeny některé běžné příčiny a jejich řešení:

 • Nedostatečné úložiště: Zkontrolujte, zda má vaše zařízení dostatek volného místa pro aktualizaci. Odstraňte nepotřebné soubory nebo aplikace, abyste uvolnili místo.
 • Pomalé připojení k internetu: Ujistěte se, že máte stabilní a rychlé připojení k internetu, nejlépe přes Wi-Fi, abyste mohli stáhnout aktualizaci. Vyhněte se aktualizaci přes mobilní data, abyste předešli přerušení.
 • Závady softwaru: Někdy mohou závady softwaru zabránit instalaci aktualizací. Zkuste vymazat mezipaměť aplikace pro aktualizaci softwaru nebo obnovit nastavení sítě v zařízení.
 • Neaktuální verze softwaru: Ujistěte se, že v zařízení používáte nejnovější dostupnou verzi softwaru. Aktualizace zkontrolujte ručně v Nastavení > O telefonu > Aktualizace softwaru.
 • Problémy se servery: Občas se může stát, že aktualizační servery mají technické potíže. Vyčkejte nějakou dobu a zkuste aktualizovat později.
 • Nepodporované zařízení: Pokud je váš Samsung Galaxy S4 starší model, nemusí již dostávat aktualizace softwaru. Ověřte si u podpory společnosti Samsung nebo u svého operátora, zda má vaše zařízení stále nárok na aktualizace.

Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, možná budete muset kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc nebo zvážit přechod na novější zařízení s aktuálním softwarem.

Možná řešení problémů s aktualizací softwaru Samsung Galaxy S4

Pokud máte problémy s aktualizací softwaru v zařízení Samsung Galaxy S4, můžete vyzkoušet několik možných řešení:

Přečtěte si také: Průvodce krok za krokem: Jak vyřešit problém s neotevíráním aplikace WhatsApp na počítači?
 1. Zkontrolujte připojení k internetu: Před pokusem o aktualizaci zařízení se ujistěte, že máte stabilní připojení k internetu. Pokud je to možné, připojte se k síti Wi-Fi, abyste zajistili rychlejší a spolehlivější proces stahování a instalace.
 2. Vymazání oddílu mezipaměti: Vymazání oddílu mezipaměti může pomoci vyřešit problémy s aktualizacemi softwaru. Chcete-li to provést, vypněte zařízení a poté stiskněte a podržte současně tlačítka Zvýšení hlasitosti, Domů a Napájení, dokud zařízení nezavibruje. Uvolněte tlačítko napájení, ale pokračujte v držení tlačítek Zvýšení hlasitosti a Domů, dokud se nezobrazí nabídka obnovení systému Android. Pomocí tlačítek hlasitosti přejděte na položku “Wipe cache partition” a stisknutím tlačítka napájení ji vyberte. Po dokončení procesu restartujte zařízení.
 3. Obnovení továrního nastavení: Pokud vymazání oddílu mezipaměti problém nevyřeší, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení. Tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si před pokračováním nezapomeňte zálohovat všechny důležité informace. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení > Zálohování a obnovení > Obnovení továrních dat. Při obnovení zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce.
 4. Ruční kontrola aktualizací softwaru: Někdy nemusí funkce automatické aktualizace softwaru fungovat správně. V takovém případě můžete ručně zkontrolovat aktualizace tak, že přejdete do Nastavení > O zařízení > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat aktualizace. Pokud jsou nějaké aktualizace k dispozici, podle pokynů na obrazovce je stáhněte a nainstalujte.
 5. Použijte Samsung Kies: Pokud se vám stále nedaří aktualizovat software prostřednictvím samotného zařízení, můžete zkusit použít Samsung Kies, softwarovou aplikaci, která umožňuje připojit zařízení Samsung k počítači a aktualizovat software. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Samsung Kies do počítače, připojte zařízení přes USB a podle pokynů uvedených v softwaru aktualizujte zařízení.

Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, bude možná nutné kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč se mi neaktualizuje software zařízení Samsung Galaxy S4?

Důvodů, proč se software zařízení Samsung Galaxy S4 neaktualizuje, může být několik. Jedním z možných důvodů může být to, že vaše zařízení nemá k dispozici dostatek úložného prostoru pro stažení a instalaci aktualizace. Dalším důvodem může být to, že nejste připojeni ke stabilnímu připojení k internetu. Je také možné, že instalaci aktualizace brání softwarová závada. A konečně, pokud je vaše zařízení rootnuté nebo jakkoli upravené, může to také bránit instalaci softwarových aktualizací.

Jak mohu ve svém zařízení Samsung Galaxy S4 uvolnit místo v úložišti?

Chcete-li uvolnit úložný prostor v zařízení Samsung Galaxy S4, můžete začít tím, že ze zařízení odstraníte nepotřebné soubory a aplikace. Můžete také přesunout soubory, jako jsou fotografie, videa a hudba, do externího úložného zařízení nebo je nahrát do služby cloudového úložiště. K uvolnění místa může pomoci také vymazání mezipaměti a dat aplikací. Kromě toho můžete ze zařízení odinstalovat všechny nepoužívané nebo nepotřebné aplikace.

Jak zkontrolovat připojení k internetu v zařízení Samsung Galaxy S4?

Chcete-li zkontrolovat připojení k internetu v zařízení Samsung Galaxy S4, můžete začít tím, že se ujistíte, že máte zapnutou Wi-Fi nebo mobilní data. Můžete přejít do nabídky Nastavení, klepnout na položku “Wi-Fi” nebo “Využití dat” a ujistit se, že jsou příslušné možnosti povoleny. Můžete se také zkusit připojit k jiné síti Wi-Fi nebo zapnout režim letadlo a poté jej vypnout, abyste obnovili síťová připojení. Pokud máte stále problémy, můžete zkusit restartovat zařízení nebo se obrátit na poskytovatele internetových služeb s žádostí o pomoc.

Jak mohu opravit softwarovou závadu na svém zařízení Samsung Galaxy S4?

Pokud máte podezření, že aktualizaci zařízení Samsung Galaxy S4 brání softwarová závada, můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění problému. Nejprve můžete zkusit vymazat oddíl mezipaměti zařízení tak, že jej vypnete a poté podržíte současně tlačítka Zvýšení hlasitosti, Domů a Napájení, dokud se nezobrazí logo Samsung. Pomocí tlačítek hlasitosti přejděte na možnost “Wipe cache partition” a vyberte ji stisknutím tlačítka Napájení. Můžete také zkusit provést obnovení továrního nastavení, ale nezapomeňte si předtím zálohovat důležitá data, protože tím dojde k vymazání všech dat v zařízení.

Mohu svůj Samsung Galaxy S4 aktualizovat, i když je rootnutý?

Pokud je váš Samsung Galaxy S4 rootnutý nebo jakkoli upravený, nemusí být schopen přijímat aktualizace softwaru vzduchem. Své zařízení však stále můžete aktualizovat ručně, a to stažením aktualizace firmwaru z oficiálních webových stránek společnosti Samsung a jejím flashnutím do zařízení pomocí počítače a příslušného softwaru. Mějte na paměti, že rootování nebo úprava zařízení může vést ke ztrátě záruky a může mít další rizika, takže pokud se rozhodnete aktualizovat zařízení s rootem, postupujte opatrně.

Proč se mi neaktualizuje software zařízení Samsung Galaxy S4?

Pokud se software vašeho zařízení Samsung Galaxy S4 neaktualizuje, může to být způsobeno několika různými důvody. Zaprvé se ujistěte, že máte stabilní připojení k internetu. Pokud je vaše internetové připojení pomalé nebo nespolehlivé, aktualizace se nemusí stáhnout nebo nainstalovat správně. Dalším důvodem může být, že vaše zařízení nemá dostatek úložného prostoru pro aktualizaci. Zkontrolujte, zda máte v telefonu dostatek volného místa, a vymažte všechny nepotřebné soubory nebo aplikace. V neposlední řadě je možné, že se jedná o softwarovou závadu nebo problém, který způsobuje selhání aktualizace. V takovém případě bude možná nutné obnovit tovární nastavení zařízení nebo požádat o pomoc podporu společnosti Samsung.

Jak mohu vyřešit problémy s aktualizací softwaru v zařízení Samsung Galaxy S4?

Pokud máte problémy s aktualizacemi softwaru na zařízení Samsung Galaxy S4, můžete podniknout několik kroků, kterými se pokusíte problém vyřešit. Nejprve se ujistěte, že je vaše zařízení připojeno ke stabilnímu připojení k internetu. Pokud aktualizace selhává kvůli pomalému nebo nespolehlivému připojení, zkuste se připojit k jiné síti Wi-Fi nebo použít mobilní datové připojení. Dále zkontrolujte místo v úložišti zařízení a vymažte všechny nepotřebné soubory nebo aplikace, abyste se ujistili, že je pro aktualizaci dostatek místa. Pokud tyto kroky nepomohou, zkuste zařízení restartovat a poté znovu zkontrolovat, zda nejsou k dispozici aktualizace. Pokud vše ostatní selže, bude možná nutné obnovit tovární nastavení zařízení nebo se obrátit na podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit