Návod krok za krokem, jak resetovat chladničku Samsung Obnovení továrního nastavení chladničky

post-thumb

Jak resetovat chladničku Samsung

Zlobí vaše chladnička Samsung a nefunguje správně? Někdy může jednoduchý reset vyřešit mnoho problémů a vrátit chladničku do původního nastavení. V tomto průvodci vás krok za krokem provedeme procesem resetování chladničky Samsung, který vám umožní obnovit její tovární nastavení a vyřešit případné problémy.

Obsah

Nejprve je důležité poznamenat, že proces resetování chladničky Samsung se může mírně lišit v závislosti na modelu a roku výroby. Základní kroky by však měly být použitelné pro většinu chladniček Samsung. Pro konkrétní pokyny je vždy nejlepší nahlédnout do uživatelské příručky chladničky nebo se obrátit na zákaznickou podporu společnosti Samsung.

Chcete-li zahájit proces resetování, vyhledejte napájecí kabel chladničky a odpojte jej z elektrické zásuvky. Počkejte přibližně 30 sekund až minutu a poté jej znovu zapojte. Tím zajistíte, že se vymažou všechny dočasné závady nebo chyby v systému. Pro zajištění stabilního zdroje napájení se doporučuje používat spíše zásuvku ve zdi než napájecí lištu nebo prodlužovací kabel.

Po opětovném zapojení chladničky vyhledejte ovládací panel nebo displej na přední straně přístroje. V závislosti na modelu to může být dotykový displej nebo řada tlačítek a indikátorů. Hledejte tlačítko nebo kombinaci tlačítek s nápisem “Reset” nebo “Nastavení”. Stiskněte a podržte příslušné tlačítko (tlačítka) po dobu několika sekund, dokud se nevynuluje displej nebo nebliknou kontrolky na ovládacím panelu.

Po úspěšném zahájení procesu resetování zahájí chladnička sekvenci resetování. Ta může zahrnovat vypnutí a zapnutí, zobrazení určitých indikátorů nebo cyklické přepínání různých režimů. Nechte chladničku tento proces dokončit bez přerušení, což může trvat několik minut. Po dokončení resetu byste měli na displeji vidět návrat k výchozímu nastavení nebo zprávu, že resetování proběhlo úspěšně.

Je důležité si uvědomit, že resetováním chladničky Samsung se vrátí její tovární nastavení, takže veškerá vlastní nastavení nebo předvolby, které jste nastavili, budou vymazány. Může se však jednat o užitečný krok při řešení problémů, jako je kolísání teploty, chybové kódy nebo nereagující ovládací prvky. Pokud problém přetrvává i po obnovení nastavení, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc nebo naplánovat servisní zásah kvalifikovaného technika.

Návod krok za krokem, jak resetovat chladničku Samsung

Resetování chladničky Samsung může pomoci vyřešit různé problémy a obnovit její tovární nastavení. Zde je návod krok za krokem, jak resetovat chladničku Samsung:

 1. Vyhledejte ovládací panel na přední straně chladničky Samsung. Obvykle se nachází nad dávkovačem ledu a vody.
 2. Stiskněte a podržte současně tlačítka “Power Freeze” a “Power Cool” po dobu přibližně 10 sekund.
 3. Tlačítka uvolněte, jakmile panel displeje zhasne nebo jakmile uslyšíte zvuk zvonku. To znamená, že chladnička přešla do režimu resetování.
 4. Počkejte několik minut, než se chladnička resetuje. Během této doby mohou ovládací panel a displej blikat nebo zobrazovat různé informace.
 5. Po dokončení procesu resetování se chladnička obvykle sama znovu spustí. Na panelu displeje můžete zkontrolovat případné chybové kódy nebo zprávy, které se mohou objevit.
 6. V případě potřeby můžete také resetovat kontrolku vodního filtru na chladničce Samsung. Vyhledejte tlačítko resetování filtru na ovládacím panelu, stiskněte jej a podržte po dobu 3 sekund a poté jej uvolněte.
 7. Po úspěšném resetování chladničky můžete nastavit požadovanou teplotu a další nastavení podle svých preferencí.

Podle těchto kroků byste měli být schopni resetovat chladničku Samsung a obnovit její původní nastavení. Pokud se i nadále vyskytnou jakékoli problémy nebo specifické potíže s chladničkou, nahlédněte do uživatelské příručky nebo se obraťte na podporu společnosti Samsung a požádejte o další pomoc.

Příprava na resetování chladničky Samsung

Před resetováním chladničky Samsung a obnovením jejího továrního nastavení se musíte ujistit, že máte vše v pořádku. Tato příprava zajistí hladký průběh procesu a zabrání případným problémům.

 • Podívejte se do příručky: Podívejte se do uživatelské příručky, která byla dodána s vaší chladničkou Samsung. V něm naleznete konkrétní pokyny a pokyny pro resetování vašeho konkrétního modelu.
 • Shromážděte potřebné informace: Zapište si všechny důležité informace, například číslo modelu a sériové číslo chladničky. Tyto informace můžete potřebovat během procesu resetování nebo při hledání podpory u společnosti Samsung.
 • Vyprázdněte chladničku: Vyjměte z chladničky všechny potraviny, nápoje a další předměty. Najděte dočasné řešení pro uložení těchto položek, aby se během resetu nezkazily.
 • Odpojení od napájení: Odpojte chladničku Samsung od elektrické zásuvky. Zajistíte tak svou bezpečnost během procesu resetování a předejdete případným problémům s elektrickým proudem.
 • Chraňte podlahu: Na podlahu pod chladničkou položte ručník nebo jiný ochranný materiál. Tím zabráníte tomu, aby se během resetu poškodila podlaha rozlitou vodou nebo tekutinou.

Poznámka: Přípravné kroky se mohou mírně lišit v závislosti na modelu chladničky Samsung. Konkrétní pokyny si vždy nejlépe přečtěte v uživatelské příručce.

Obnovení továrního nastavení chladničky Samsung

Pokud máte s chladničkou Samsung problémy a potřebujete začít znovu, můžete ji snadno obnovit do továrního nastavení. Tento proces vymaže veškerá přizpůsobená nastavení a vrátí chladničku do původního stavu. Zde je návod krok za krokem, jak obnovit tovární nastavení chladničky Samsung:

 1. Nalistujte ovládací panel: Ovládací panel chladničky Samsung se obvykle nachází na předních dveřích nebo uvnitř chladničky. Hledejte tlačítka nebo obrazovku displeje.
 2. Vypnutí chladničky: Stiskněte a podržte tlačítko “Power”, dokud se chladnička zcela nevypne.
 3. Odpojte chladničku od sítě: Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky, abyste zajistili úplné resetování.
 4. Počkejte několik minut: Nechte chladničku odpojenou od elektrické sítě alespoň 5 minut. To umožní rozptýlení případného zbytkového výkonu.
 5. Zapojte chladničku: Připojte napájecí kabel zpět do elektrické zásuvky.
 6. Zapnutí chladničky: Stisknutím tlačítka “Power” zapněte chladničku.
 7. Resetování ovládacího panelu: V závislosti na konkrétním modelu může být nutné resetovat ovládací panel. Pokyny k tomuto postupu naleznete v uživatelské příručce.

Po provedení těchto kroků by měla být vaše chladnička Samsung obnovena do továrního nastavení. Nyní můžete začít znovu a znovu nakonfigurovat všechna nastavení podle svých preferencí.

Přečtěte si také: Jak opravit chybu minimálních požadavků Intel 2023 Aktualizovaný průvodce

Poznámka: Obnovení továrního nastavení chladničky vymaže veškerá vlastní nastavení, včetně nastavení teploty, předvoleb budíku a dalších personalizovaných konfigurací. Před provedením obnovení továrního nastavení si nezapomeňte poznamenat všechna důležitá nastavení.

Pokud se po obnovení továrního nastavení stále potýkáte s problémy s chladničkou Samsung, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo odborného technika, který vám poskytne další pomoc.

Přečtěte si také: Snadné kroky k vyřešení a opravě problémů s padáním počítače COD Warzone 2.0

Další tipy a řešení problémů při resetování chladničky Samsung

1. Zkontrolujte zdroj napájení: Před resetováním chladničky Samsung se ujistěte, že je správně připojena k funkčnímu zdroji napájení. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně zapojen do elektrické zásuvky a zda je samotná zásuvka funkční.

2. Poskytněte čas na resetování: Po provedení resetování dejte chladničce nějaký čas na dokončení procesu. Před kontrolou, zda byl reset úspěšný, počkejte alespoň 10 minut.

3. Zkontrolujte chybové kódy: Pokud chladnička po resetu zobrazuje chybové kódy nebo nadále špatně funguje, vyhledejte v uživatelské příručce nebo na webových stránkách společnosti Samsung seznam chybových kódů a příslušných kroků k jejich odstranění.

4. Proveďte tvrdý reset: Pokud softwarový reset problém nevyřeší, můžete zkusit provést tvrdý reset. To provedete tak, že chladničku na několik minut odpojíte od zdroje napájení a poté ji opět připojíte. To může pomoci vyřešit složitější softwarové nebo elektrické problémy.

5. Obraťte se na zákaznickou podporu: Pokud jste provedli všechny kroky řešení potíží a chladnička Samsung stále nechce provést reset nebo správně fungovat, možná je čas obrátit se na zákaznickou podporu společnosti Samsung. Ta vám může poskytnout další pomoc nebo v případě potřeby naplánovat návštěvu servisu.

Dodržením těchto dalších rad a kroků pro řešení problémů můžete zajistit úspěšný reset chladničky Samsung a obnovit její tovární nastavení.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Je nutné chladničku Samsung resetovat?

Ano, resetování chladničky Samsung může vyřešit mnoho problémů, například nefunkční displej, problémy s regulací teploty a chyby výrobníku ledu.

Jak obnovím tovární nastavení chladničky Samsung?

Chcete-li obnovit tovární nastavení chladničky Samsung, musíte současně stisknout a podržet tlačítka Power Cool a Power Freeze po dobu přibližně 10 sekund, dokud displej nezhasne a chladnička se nerestartuje.

Co mám dělat, když displej chladničky Samsung nefunguje?

Pokud displej chladničky Samsung nefunguje, můžete zkusit obnovit tovární nastavení současným stisknutím a podržením tlačítek Power Freeze a Freezer po dobu přibližně 10 sekund. Pokud to nepomůže, možná budete muset kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Vymaže resetování mé chladničky Samsung všechna uložená nastavení?

Ano, obnovení továrního nastavení chladničky Samsung vymaže všechna uložená nastavení včetně teplotních preferencí, nastavení budíku a všech vlastních možností.

Jak často bych měl chladničku Samsung resetovat?

Pro resetování chladničky Samsung není stanovena žádná konkrétní frekvence. Měli byste ji resetovat pouze v případě problémů nebo potřeby obnovit tovární nastavení. Příliš časté resetování může způsobit zbytečné opotřebení spotřebiče.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit