Společnost Microsoft vydává autentizátor videa, který odhalí neoprávněnou manipulaci s povrchem

post-thumb

Společnost Microsoft oznámila videoautentikátor k odhalování hloubkových padělků

Společnost Microsoft oznámila spuštění nového nástroje pro odhalování falešných videí - Video Authenticator. Technologie je určena k boji proti tzv. deepfakes, které představují vážnou hrozbu pro důvěryhodnost a důvěryhodnost online.

Obsah

Deepfakes jsou videa, ve kterých jsou pomocí speciálních algoritmů a umělé inteligence vytvářeny zcela falešné scény s účastí skutečných osob. Může se jednat o prezidenta, slavného politika, celebritu nebo i obyčejného člověka a vypadá to, jako by šlo o skutečné video. Jedním z nejznámějších příkladů je video Johna McCaina Aurora Borealis, ve kterém se politik údajně přiznává k účasti na násilných trestných činech.

Autentizátor videa společnosti Microsoft je založen na technologii vyvinuté společností, která je schopna analyzovat různé artefakty, které by mohly svědčit o padělání. Výsledek analýzy videoautentikátoru je prezentován jako pravděpodobnost od 1 do 100 %. Uživatelé tak mohou určit, nakolik je konkrétní video pravé, a ověřit jeho pravost.

Společnost Microsoft vydává autentifikátor videa pro detekci povrchových padělků

Společnost Microsoft představila novou technologii, která pomáhá odhalovat falešný videoobsah. Virtuální realita a nedostatek autenticity v digitálním světě vytvořily prostředí, ve kterém se mohou snadno a bez problémů šířit falešná videa. Proto je potřeba vyvinout nástroj, který pomůže rozpoznat povrchní padělky.

Nástroj Video Authenticator, vytvořený společností Microsoft, využívá neuronové sítě a umělou inteligenci k analýze videoobsahu a odhalování známek padělání. Tato technologie dokáže odhalit i ty nejjemnější změny ve videu, jako jsou změny ve výrazu obličeje, pohyby rtů a další drobné detaily.

K tréninku algoritmu bylo použito obrovské množství dat, včetně skutečných a falešných videí. Vznikl tak model, který dokáže s vysokou přesností určit pravost obsahu videa.

Nástroj Microsoft Video Authenticator lze použít v různých odvětvích, včetně policie a vládních organizací k ověřování pravosti videoobsahu, a také v zábavním průmyslu a médiích, aby se zabránilo šíření falešných videí.

Je však třeba upozornit, že tato technologie má svá omezení a může se stát, že nerozpozná složitě zfalšované nebo vysoce upravené video. Proto by se její použití mělo kombinovat s dalšími metodami ověřování a ověřování, aby se dosáhlo co nejvyšší spolehlivosti.

Novinky v technologii

Společnost Microsoft oznámila nové a jedinečné řešení v oblasti podvrženého videa - Video Authenticator. Tato inovativní technologie dokáže detekovat a identifikovat deepfakes, jako např. Paranoidní strach z toho, že vás někdo napálí falešným videem, se nyní může stát minulostí.

Video Authenticator je systém vyvinutý na základě umělé inteligence, který dokáže porovnávat a analyzovat videoklipy v reálném čase. Jednou z klíčových vlastností této technologie je schopnost vizuálně identifikovat povrchové padělky, které nemusí být možné odhalit lidským okem.

Video authenticator využívá sofistikované algoritmy strojového učení k detekci změn v obraze a analyzuje hluboké neuronové sítě. Porovnává každý snímek videa s informacemi z databáze obsahující originální a autentická videa a v případě zjištění padělku vydá upozornění.

Toto průlomové řešení by mohlo mít širokou škálu využití, včetně boje proti dezinformacím a falešným zprávám. Díky autentizátoru videa bude možné rychle identifikovat falešná videa a zabránit jejich šíření, což bude důležitým krokem v boji proti manipulaci a dezinformacím.

Společnost Microsoft aktivně spolupracuje s odborníky na umělou inteligenci a analýzu videa, aby mohla videoautentikátor neustále vylepšovat a zvyšovat jeho účinnost při odhalování falešných videí a ochraně před nimi. Toto řešení odráží skutečný technologický pokrok a ukazuje potenciál umělé inteligence pro zvýšení bezpečnosti a autenticity informací v digitálním světě.

Nový vývoj společnosti Microsoft otevírá nové obzory v boji proti padělkům videa a hraje důležitou roli v obraně proti falšování a manipulaci v globální síti.

Přečtěte si také: Jak opravit chybu bez SIM karty v telefonu Sony Xperia XZ Premium (Průvodce řešením potíží)

Obrana proti podvodům

V digitálním světě, kde lze s informacemi snadno manipulovat, je obrana proti podvodům stále nezbytnější. Jednou z nejběžnějších forem klamání je využívání úpravy videa k vytváření hlubokých podvrhů, tzv. deepfakes.

Deepfakes jsou videa, v nichž jsou obličeje a hlasy osob nahrazeny tak přesvědčivě, že je obtížné rozeznat padělek od originálu. To může mít pro společnost vážné důsledky, protože falešná videa lze využít k manipulaci, vydírání, šíření dezinformací a dokonce i k nekalým účelům.

V rámci boje proti takovýmto padělkům oznámila společnost Microsoft nástroj známý jako Video Authenticator, který dokáže odhalit hluboké padělky a umístit na podezřelá videa speciální značky označující jejich pravost.

Video Authenticator využívá neuronové sítě a algoritmy strojového učení k analýze vizuálních a zvukových charakteristik videa a určení, zda je pravé, nebo falešné. Nástroj také dokáže identifikovat jednotlivé snímky a objekty, které vypadají podezřele nebo nejsou v souladu se zbytkem videa.

Vývojový tým společnosti Microsoft neustále aktualizuje nástroj Video Authenticator, aby dokázal odhalovat stále sofistikovanější a pokročilejší techniky padělání. Společnost také spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a výzkumnými institucemi na lepším boji proti deepfakes a ochraně před podvody.

Zavedení autentizátoru videa by mohlo být důležitým krokem v ochraně před falešnými a nepravdivými zprávami. Kromě využívání těchto technologií však musí být uživatelé také ostražití a kritičtí k obsahu, který je jim předkládán. Naučit se rozpoznávat podvrhy a rozpoznat známky manipulace při sledování videí může pomoci zabránit podvodům a šíření nepravdivých informací.

Přečtěte si také: 9 nejlepších odblokovaných mobilních hotspotů pro cestovatele v roce 2023

Spolehlivé rozpoznávání obsahu

Ve světě moderních technologií, kde je možnost falšování a manipulace s obsahem stále rozšířenější, hraje spolehlivé rozpoznávání obsahu klíčovou roli při udržování důvěry v informace a videoobsah.

Společnost Microsoft oznámila vydání inovativního nástroje Video Authenticator, který dokáže odhalit povrchní falšování videoobsahu. Prostřednictvím sofistikovaných algoritmů umělé inteligence nástroj zajišťuje spolehlivé rozpoznávání a identifikaci hluboce falešných videí.

Rozpoznávání deepfake videí je náročný úkol, který vyžaduje analýzu hlubokých vrstev obsahu a identifikaci přítomnosti manipulace. K dosažení vysoké přesnosti rozpoznávání používá nástroj Video Authenticator komplexní přístup, který zahrnuje analýzu geometrických a fyzických aspektů videa, porovnání s původními daty a kontrolu digitálních stop a artefaktů, zda se nejedná o podvrh.

Aby společnost Microsoft zvýšila jeho účinnost v boji proti technologiím deepfake, pravidelně aktualizuje nástroj Video Authenticator zaváděním nových algoritmů a rozšiřováním rozsahu analýz. Společnost také aktivně pracuje na prevenci padělání a dalších manipulací s obsahem tím, že vyvíjí nové nástroje a řešení a spolupracuje s dalšími společnostmi a odborníky na kybernetickou bezpečnost.

Rozpoznávání obsahu je důležitým krokem v boji proti šíření nepravdivých informací a potvrzuje závazek společnosti Microsoft vytvářet spolehlivé a bezpečné technologie a služby.

Integrace autentizátoru videa do platforem a služeb pomůže uživatelům odhalit a zabránit potenciálně klamavému obsahu, zachovat důvěru v informace a ochránit je před bezohlednou manipulací.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Jak funguje služba Microsoft Video Authenticator?

Microsoft Video Authenticator funguje na základě speciálního algoritmu, který analyzuje videozáznam a zjišťuje známky manipulace. Porovnává data záznamu s databází obsahující informace o pravosti videa. Pokud je zjištěna nesrovnalost, autentizátor ohlásí možné padělání povrchu.

Jaké známky padělání zjistí nástroj Microsoft Video Authenticator?

Microsoft Video Authenticator dokáže odhalit různé známky falšování, například změny barevné palety, rozmazaný obraz, nereálné pohyby objektů a další anomálie. Dokáže také analyzovat zvukovou stopu videa a odhalit nesrovnalosti mezi očekávanými a skutečnými parametry zvuku.

K čemu lze Microsoft Video Authenticator použít?

Microsoft Video Authenticator lze použít k různým účelům. Může být například užitečný pro orgány činné v trestním řízení při vyšetřování trestných činů za účelem zjištění pravdivosti videozáznamu. Lze jej také použít v mediálním a zábavním průmyslu k ochraně autorských práv a k zabránění padělání.

Jaké jsou výhody nástroje Microsoft Video Authenticator?

Microsoft Video Authenticator nabízí několik výhod. Zaprvé dokáže účinně odhalit povrchní padělky ve videích. Za druhé je založen na sofistikovaných algoritmech a technologiích a je velmi přesný. Kromě toho jej lze bez větších úprav integrovat do stávajících systémů videodohledu nebo multimediálních platforem.

Lze nástroj Microsoft Video Authenticator použít pro práci se starými videozáznamy?

Ano, Microsoft Video Authenticator lze použít pro práci se starými videozáznamy. Je schopen analyzovat videa různého stáří a formátů, včetně starých analogových a digitálních záznamů. Může být tedy užitečný při obnově starých archivních záznamů nebo ověřování historických materiálů.

Co je to manipulace s povrchem a jak může ovlivnit zabezpečení?

Povrchová manipulace je technika útoku, při níž se útočník pokouší zfalšovat předmět nebo zařízení tak, aby vypadalo autenticky a skládalo se z původních součástí. To může být nebezpečné, protože padělané produkty na povrchu mohou obsahovat malware, což může vést k úniku citlivých dat nebo zhroucení systému.

Jaký videoautentikátor vydala společnost Microsoft k odhalení falšování povrchu?

Společnost Microsoft vydala videoautentikátor, který využívá počítačové vidění a strojové učení. Analyzuje fyzické vlastnosti předmětu nebo zařízení a porovnává je s referenčními údaji, aby určil, zda se jedná o originál nebo padělek.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit