Jak vyřešit problém s odesíláním textových zpráv z Galaxy S9 Plus: nelze přijímat zprávy MMS

post-thumb

Jak opravit problém s textovými zprávami Galaxy S9 Plus: nelze přijímat MMS

Máte potíže s příjmem zpráv MMS (Multimedia Messaging Service) na zařízení Samsung Galaxy S9 Plus? Pokud ano, nejste sami. S tímto problémem se setkalo mnoho uživatelů, což může být frustrující, když přijdete o důležité fotografie, videa a skupinové zprávy. Ale nebojte se, jsme tu pro vás, abychom vám pomohli problém vyřešit a MMS opět zprovoznit.

Obsah

Nemožnost přijímat zprávy MMS v zařízení Galaxy S9 Plus může být způsobena různými faktory. Může se jednat o problém s nastavením sítě, softwarovou závadu nebo dokonce o problém se SIM kartou. Bez ohledu na příčinu existuje několik kroků, které můžete podniknout k určení a vyřešení problému.

V tomto článku vás provedeme řadou kroků k odstranění problémů, které vám pomohou vyřešit problém s odesíláním textových zpráv ze zařízení Galaxy S9 Plus. Od kontroly nastavení sítě až po resetování aplikace pro zasílání zpráv - pokryjeme všechny základy, abyste mohli opět začít přijímat zprávy MMS. Tak se do toho pusťte!

Poznámka: Než budete pokračovat v krocích řešení potíží, ujistěte se, že ve vašem zařízení běží nejnovější aktualizace softwaru. Aktualizace softwaru často obsahují opravy chyb a vylepšení, které mohou vyřešit problémy s MMS a dalšími funkcemi.

Jak opravit problém s odesíláním textových zpráv ze zařízení Galaxy S9 Plus: Nelze přijímat zprávy MMS

Pokud máte na zařízení Galaxy S9 Plus problém s odesíláním textových zpráv, konkrétně s nemožností přijímat zprávy MMS (Multimedia Messaging Service), existuje několik kroků k vyřešení problému, které můžete vyzkoušet.

1. Zkontrolujte signál

Zkontrolujte, zda máte v zařízení stabilní síťový signál. Problém může způsobovat slabá síla signálu. Zkuste se přesunout do oblasti s lepším příjmem signálu a zjistěte, zda můžete přijímat zprávy MMS.

2. Ověřte nastavení MMS

Zkontrolujte nastavení MMS a ujistěte se, že je správně nakonfigurováno. Při ověřování nastavení postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete aplikaci Zprávy v zařízení Galaxy S9 Plus.
 2. Klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami v pravém horním rohu.
 3. V rozevírací nabídce vyberte možnost “Nastavení”.
 4. Přejděte dolů a klepněte na položku “Další nastavení”.
 5. Vyberte možnost “Multimediální zprávy”.
 6. Zkontrolujte, zda je zapnutá možnost “Automatické načítání”.
 7. Zkontrolujte, zda jsou povoleny možnosti “Skupinové zprávy” a “Zprávy o doručení”, pokud je chcete používat.

3. Vymažte mezipaměť aplikace Zprávy

Vymazání mezipaměti aplikace Zprávy může pomoci vyřešit různé problémy. Při vymazávání mezipaměti postupujte podle následujících kroků:

Přečtěte si také: Cyberpunk 2077: hra se odkládá do nového termínu
 1. Přejděte do nabídky Nastavení v zařízení.
 2. Klepněte na položku “Aplikace”.
 3. Přejděte dolů a vyberte možnost “Zprávy”.
 4. Klepněte na “Úložiště”.
 5. Vyberte možnost “Vymazat mezipaměť”.

4. Restartujte zařízení

Jednoduchý restart může často odstranit drobné softwarové závady, které mohou způsobovat problém s MMS. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na zařízení Galaxy S9 Plus a poté vyberte možnost “Restartovat”.

5. Kontaktujte poskytovatele služeb

Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení výše uvedených kroků, možná by stálo za to kontaktovat svého poskytovatele služeb a požádat ho o pomoc. Ten může ověřit, zda se nevyskytly nějaké problémy související se sítí nebo účtem, které by mohly ovlivnit vaši schopnost přijímat zprávy MMS.

Závěr

Dodržením těchto kroků pro řešení problémů byste měli být schopni vyřešit problém s odesíláním textových zpráv ve vašem zařízení Galaxy S9 Plus a začít opět přijímat zprávy MMS. Pokud žádný z kroků problém nevyřeší, zvažte možnost obrátit se na odborného technika, který vám poskytne další pomoc.

Možná řešení problému s odesíláním textových zpráv ve smartphonu Galaxy S9 Plus

Pokud máte na zařízení Galaxy S9 Plus potíže s příjmem zpráv MMS, můžete vyzkoušet několik možných řešení:

Přečtěte si také: Snadné způsoby, jak v roce 2023 uplatnit kód systému PS4 pro DLC a členství ve službě PS
 1. Zkontrolujte připojení k síti: Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno ke stabilnímu připojení k internetu, a to buď prostřednictvím sítě Wi-Fi, nebo mobilních dat.
 2. Restartování telefonu: Někdy může jednoduchý restart vyřešit dočasné softwarové závady, které mohou být příčinou problému.
 3. Zajistěte, aby byly povoleny zprávy MMS: Přejděte do nabídky Nastavení zařízení, vyberte možnost “Připojení” a zvolte možnost “Mobilní sítě”. Zkontrolujte, zda jsou povoleny možnosti “Mobilní data” a “Datový roaming”.
 4. Zkontrolujte nastavení APN: Vstupte do nabídky Nastavení, poté vyberte “Připojení” a zvolte “Mobilní sítě”. Klepněte na “Názvy přístupových bodů” a zkontrolujte, zda jsou nakonfigurována správná nastavení APN pro vašeho operátora.
 5. Vymazání mezipaměti a dat aplikace pro zasílání zpráv: Otevřete nabídku Nastavení, poté přejděte na “Aplikace” a vyberte aplikaci pro zasílání zpráv. Klepněte na “Úložiště” a vyberte “Vymazat mezipaměť” a “Vymazat data”. Mějte na paměti, že se tím vymaže historie zpráv.
 6. Aktualizace softwaru zařízení: Aktualizace softwaru může obsahovat opravy chyb nebo vylepšení, které mohou problém s odesíláním zpráv vyřešit. Přejděte do nabídky Nastavení, vyberte možnost “Aktualizace softwaru” a zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace.
 7. Zakázat volání přes Wi-Fi: Někdy může volání přes Wi-Fi rušit zprávy MMS. Zkuste tuto funkci zakázat tak, že přejdete do nabídky Nastavení, vyberete položku “Připojení” a zvolíte možnost “Volání přes Wi-Fi”. Vypněte přepínač.
 8. Kontaktujte svého operátora: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, je možné, že se jedná o problém se sítí vašeho operátora. Obraťte se na zákaznickou podporu svého operátora a zjistěte, zda vám mohou dále pomoci.

Vyzkoušením těchto řešení jednoho po druhém byste měli být schopni odstranit a vyřešit problém s odesíláním textových zpráv na zařízení Galaxy S9 Plus.

Další tipy pro řešení problémů s odesíláním textových zpráv na zařízení Galaxy S9 Plus

Pokud se stále potýkáte s problémy s odesíláním textových zpráv na zařízení Galaxy S9 Plus, zde je několik dalších tipů, které můžete vyzkoušet:

 1. Zkontrolujte připojení k internetu: Ujistěte se, že máte stabilní připojení k internetu, a to buď prostřednictvím sítě Wi-Fi, nebo mobilních dat, protože to může ovlivnit vaši schopnost odesílat nebo přijímat textové zprávy.
 2. Restart telefonu: Někdy může drobné softwarové závady, které mohou způsobovat problémy s odesíláním textových zpráv, vyřešit jednoduchý restart. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na telefonu S9 Plus a poté klepněte na možnost “Restartovat”.
 3. Aktualizace softwaru telefonu: Aktualizace softwaru telefonu může pomoci odstranit chyby a zlepšit jeho výkon. Přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace softwaru > Stáhnout a nainstalovat a zkontrolujte, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace.
 4. Vymazání mezipaměti aplikace pro zasílání zpráv: Vymazání mezipaměti aplikace pro zasílání zpráv může pomoci vyřešit problémy související se samotnou aplikací. Přejděte do Nastavení > Aplikace > Zprávy > Úložiště > Vymazat mezipaměť.
 5. **Resetování nastavení sítě: ** Resetování nastavení sítě může pomoci vyřešit problémy s připojením a konfigurací. Přejděte do Nastavení > Obecná správa > Obnovit > Obnovit nastavení sítě. Upozorňujeme, že tím odstraníte uložené sítě Wi-Fi a připojení Bluetooth.
 6. Vyzkoušejte jinou aplikaci pro zasílání zpráv: Pokud výchozí aplikace pro zasílání zpráv nadále způsobuje problémy, zkuste použít jinou aplikaci pro zasílání zpráv, například Zprávy Google nebo Textra, a zjistěte, zda problém přetrvává.
 7. Kontaktujte svého operátora: Pokud vše ostatní selže, kontaktujte zákaznickou podporu svého operátora a požádejte o další pomoc. Mohou vám pomoci s odstraněním potíží a vyřešením problémů souvisejících se sítí, které by mohly způsobovat problémy s odesíláním textových zpráv.

Dodržováním těchto dalších tipů byste měli být schopni odstranit a vyřešit všechny problémy s odesíláním textových zpráv, které se u vašeho zařízení Galaxy S9 Plus vyskytly.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč nemohu na svém zařízení Galaxy S9 Plus přijímat zprávy MMS?

Pokud na zařízení Galaxy S9 Plus nemůžete přijímat zprávy MMS, může to být způsobeno různými důvody, například nesprávným nastavením APN, problémy se sítí nebo problémem s aplikací pro zasílání zpráv. Chcete-li problém vyřešit, můžete zkusit obnovit nastavení sítě, zkontrolovat nastavení APN, vymazat mezipaměť aplikace pro zasílání zpráv nebo se obrátit na svého poskytovatele sítě, který vám poskytne další pomoc.

Jak mohu obnovit nastavení sítě v zařízení Galaxy S9 Plus?

Chcete-li obnovit nastavení sítě v zařízení Galaxy S9 Plus, přejděte do nabídky Nastavení, vyberte položku Obecná správa, klepněte na možnost Obnovit a poté vyberte možnost Obnovit nastavení sítě. Mějte na paměti, že se tím odstraní všechny uložené sítě Wi-Fi, zařízení Bluetooth a nastavení sítě VPN, takže je po resetování budete muset nastavit znovu.

Může být problém v mém nastavení APN?

Ano, nesprávné nastavení APN může způsobit problémy s příjmem MMS na zařízení Galaxy S9 Plus. Chcete-li zkontrolovat a upravit nastavení APN, přejděte do Nastavení, vyberte možnost Připojení, klepněte na položku Mobilní sítě a poté vyberte možnost Názvy přístupových bodů. Pokud jsou nastavení nesprávná, můžete je upravit ručně nebo se obrátit na svého poskytovatele sítě, aby vám sdělil správné nastavení APN.

Co mám dělat, pokud problém přetrvává?

Pokud problém s nepřijímáním zpráv MMS v zařízení Galaxy S9 Plus přetrvává i po vyzkoušení výše uvedených kroků řešení potíží, můžete vyzkoušet některé další kroky, jako je vymazání mezipaměti a dat aplikace pro zasílání zpráv, kontrola dostupných aktualizací softwaru nebo v krajním případě provedení obnovení továrního nastavení. Před provedením obnovení továrního nastavení doporučujeme zálohovat důležitá data.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit