Jak vyřešit potíže se Samsungem Galaxy S8, který se nechce vypnout nebo nereaguje na tlačítko napájení

post-thumb

Co dělat se Samsungem Galaxy S8, který se nechce vypnout nebo nereaguje na tlačítko napájení (Průvodce řešením potíží)

Pokud vlastníte telefon Samsung Galaxy S8 a máte problémy s tlačítkem napájení, například se zařízení nevypíná nebo klávesa napájení nereaguje, může to být frustrující a znepokojující. Než však vyhledáte odbornou pomoc nebo se obrátíte na podporu společnosti Samsung, můžete provést několik kroků k vyřešení problému.

Krok 1: Vynucený restart zařízení

Obsah

Pokud se vám nedaří vypnout zařízení Samsung Galaxy S8 pomocí tlačítka napájení, můžete jej zkusit násilně restartovat. Za tímto účelem jednoduše stiskněte a podržte současně tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení po dobu přibližně 10-15 sekund. To by mělo zařízení přinutit k restartování, což může pomoci vyřešit případné dočasné softwarové nebo hardwarové závady způsobující problém s tlačítkem napájení.

Krok 2: Zkontrolujte aktualizace softwaru

Další možnou příčinou problémů s tlačítkem napájení v zařízení Samsung Galaxy S8 je zastaralý software. Zkontrolováním aktualizací softwaru se ujistěte, že v zařízení běží nejnovější verze operačního systému. Za tímto účelem přejděte do nabídky Nastavení, vyberte možnost Aktualizace softwaru a poté klepněte na možnost Stáhnout a nainstalovat, pokud je aktualizace k dispozici. Instalace nejnovějšího softwaru může odstranit případné chyby nebo závady související s tlačítkem napájení.

Krok 3: Vymazání oddílu mezipaměti

Pokud vynucený restart zařízení a aktualizace softwaru problém s tlačítkem napájení nevyřešily, můžete zkusit vymazat oddíl mezipaměti. To může pomoci zbavit se všech dočasných souborů nebo dat, které mohou způsobovat konflikty s tlačítkem napájení. Chcete-li vymazat oddíl mezipaměti, musíte zařízení Samsung Galaxy S8 spustit do režimu obnovení. Pokyny pro vstup do režimu obnovení a vymazání oddílu mezipaměti naleznete v uživatelské příručce zařízení nebo je vyhledejte na internetu, a to konkrétně pro svůj model.

Pamatujte, že pokud žádný z těchto kroků řešení potíží nefunguje nebo pokud vám není příjemné provádět je sami, je vždy nejlepší obrátit se na odborníka nebo kontaktovat podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc. Ta vám bude schopna poskytnout konkrétnější pokyny na základě modelu vašeho zařízení a případných stávajících záruk nebo plánů podpory.

Jak vyřešit potíže se zařízením Samsung Galaxy S8, které se nechce vypnout nebo nereaguje na tlačítko napájení

Pokud se zařízení Samsung Galaxy S8 nechce vypnout nebo pokud klávesa Napájení nereaguje, existuje několik kroků k vyřešení problému, které můžete vyzkoušet. Postupujte podle těchto kroků, abyste problém vyřešili a odstranili:

 1. Restartování telefonu: Stiskněte a podržte současně tlačítka snížení hlasitosti a napájení po dobu přibližně 10 sekund, dokud se telefon nerestartuje. Tím vynutíte restartování a můžete vyřešit případné dočasné softwarové závady.
 2. Kontrola fyzického poškození: Zkontrolujte, zda klávesa napájení a její okolí nevykazují známky fyzického poškození. Pokud dojde k jakémukoli poškození, bude možná nutné kontaktovat společnost Samsung za účelem opravy nebo výměny.
 3. Vyzkoušejte jiný nabíjecí kabel a adaptér: Vadný nebo nekompatibilní nabíjecí kabel nebo adaptér může způsobit problémy s klíčem Power. Zkuste použít jiný kabel a adaptér a zjistěte, zda se problém vyřeší.
 4. Provedení soft resetu: Pokud telefon zcela nereaguje, můžete provést soft reset současným stisknutím a podržením tlačítek snížení hlasitosti a napájení po dobu přibližně 10 sekund, dokud telefon nezavibruje a nerestartuje se.
 5. Obnovení továrního nastavení telefonu: Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, může být nutné provést obnovení továrního nastavení. Mějte na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v telefonu, proto si před pokračováním nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data. Chcete-li obnovit tovární nastavení telefonu, přejděte do nabídky Nastavení > Obecná správa > Reset > Obnovení továrních dat.
 6. Kontaktujte podporu Samsung: Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení všech výše uvedených kroků, doporučujeme kontaktovat podporu Samsung nebo navštívit servisní středisko Samsung, kde vám poskytnou další pomoc a případnou opravu.

Dodržováním těchto kroků řešení problémů byste měli být schopni vyřešit problém se zařízením Samsung Galaxy S8, které se nechce vypnout nebo má nereagující tlačítko napájení. Před provedením jakýchkoli zásadních kroků při řešení problémů nezapomeňte vždy zálohovat data, abyste předešli ztrátě důležitých informací.

Zkontrolujte úroveň nabití baterie a proveďte nucený restart

Pokud se zařízení Samsung Galaxy S8 nechce vypnout nebo má nereagující klávesu napájení, můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění potíží. Nejprve zkontrolujte úroveň nabití baterie zařízení. Pokud je kriticky nízká, telefon nemusí reagovat na tlačítko napájení.

 1. Připojte zařízení Samsung Galaxy S8 ke zdroji napájení pomocí originální nabíječky a kabelu. Nechte jej nabíjet alespoň 15-30 minut.
 2. Po připojení zařízení ke zdroji napájení se pokuste provést nucený restart. To provedete současným stisknutím a podržením tlačítka snížení hlasitosti a tlačítka napájení po dobu přibližně 10-15 sekund. Poznámka: Kombinace tlačítek potřebná pro vynucený restart se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení. Pokud výše uvedená kombinace nefunguje, zkuste místo toho stisknout a podržet tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení.

Pokud se vynucený restart podaří, zařízení Samsung Galaxy S8 by se mělo zapnout a normálně fungovat. Pokud však zařízení stále nereaguje nebo se nechce vypnout, může se jednat o základní hardwarový problém, který vyžaduje další řešení problémů nebo odbornou opravu.

Přečtěte si také: Jak opravit problém s nenabíjením baterie bezdrátových sluchátek Bose SoundSport

Vymazání oddílu mezipaměti a kontrola aktualizací softwaru

Pokud se zařízení Samsung Galaxy S8 nechce vypnout nebo nereaguje na tlačítko napájení, můžete zkusit vymazat oddíl mezipaměti a zkontrolovat, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru, které problém vyřeší:

 1. Stiskněte a podržte současně klávesu Zvýšení hlasitosti, klávesu Bixby a klávesu Napájení.
 2. Jakmile se na obrazovce zobrazí logo Samsung, uvolněte všechna tlačítka.
 3. Poté se zobrazí obrazovka Android Recovery. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti procházejte možnosti a zvýrazněte položku “Wipe cache partition”.
 4. Stisknutím tlačítka napájení vyberte tuto možnost.
 5. Potvrďte akci zvýrazněním možnosti “Ano” a stisknutím tlačítka Napájení.
 6. Vyčkejte na vymazání oddílu mezipaměti.
 7. Po dokončení procesu vyberte pomocí klávesy napájení možnost “Reboot system now” (Restartovat systém nyní).

Přečtěte si také: Řešení problému bez možností napájení ve Windows 10: snadné řešení!
8. Po restartování telefonu zkontrolujte, zda klávesa napájení reaguje a zda problém přetrvává. Pokud ano, zkuste zkontrolovat aktualizace softwaru: 9. Přejděte do nabídky Nastavení na zařízení Samsung Galaxy S8. 10. Přejděte dolů a klepněte na položku “Aktualizace softwaru”. 11. Chcete-li zkontrolovat dostupné aktualizace, vyberte možnost “Stáhnout aktualizace ručně”. 12. Pokud je aktualizace k dispozici, podle pokynů na obrazovce ji stáhněte a nainstalujte. 13. Po instalaci aktualizace restartujte telefon a zkontrolujte, zda je problém vyřešen.

Provedení obnovení továrního nastavení pro odstranění přetrvávajících problémů s napájením

Pokud má váš Samsung Galaxy S8 po vyzkoušení předchozích kroků řešení potíží stále problémy s napájením, možná bude nutné provést obnovení továrního nastavení. Tento proces vymaže veškerá data a nastavení v zařízení, proto je důležité předem zálohovat všechny důležité informace.

Poznámka: Obnovení továrního nastavení by mělo být provedeno pouze jako poslední možnost, když všechny ostatní metody řešení problémů selhaly.

 1. Vypněte zařízení Samsung Galaxy S8 stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud se nezobrazí možnosti napájení.
 2. Klepnutím na možnost “Vypnout” zařízení zcela vypnete.
 3. Jakmile je zařízení vypnuto, stiskněte a podržte současně klávesu Zvýšení hlasitosti, klávesu Bixby a klávesu Napájení.
 4. Jakmile se na obrazovce zobrazí logo Samsung, všechna tlačítka uvolněte.
 5. Zařízení poté přejde do režimu obnovení. 6. Pomocí tlačítek hlasitosti přejděte na položku “Wipe data/factory reset” a pomocí tlačítka Napájení ji vyberte.
 6. Na další obrazovce přejděte pomocí kláves hlasitosti na položku “Yes” (Ano) a vyberte ji pomocí klávesy napájení, čímž potvrdíte obnovení továrního nastavení.
 7. Počkejte na dokončení procesu obnovení továrního nastavení. To může trvat několik minut.
 8. Po dokončení obnovení se zařízení restartuje a vrátí se do původního továrního nastavení.

Po obnovení továrního nastavení nastavte zařízení Samsung Galaxy S8 jako nové zařízení a zkontrolujte, zda byly vyřešeny problémy s napájením. Pokud ne, může to znamenat hardwarový problém a doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit odborného technika, který vám poskytne další pomoc.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Můj Samsung Galaxy S8 se nechce vypnout. Co mám dělat?

Pokud se zařízení Samsung Galaxy S8 nechce vypnout, můžete se pokusit o nucený restart. To provedete tak, že stisknete a podržíte současně tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení po dobu přibližně 10 sekund nebo dokud se zařízení nerestartuje.

Co mám dělat, pokud klávesa napájení na zařízení Samsung Galaxy S8 nereaguje?

Pokud klávesa Napájení na zařízení Samsung Galaxy S8 nereaguje, můžete se pokusit o vynucený restart. Stiskněte a podržte současně tlačítko snížení hlasitosti a klávesu napájení po dobu přibližně 10 sekund nebo dokud se zařízení nerestartuje. Pokud to nepomůže, možná budete muset kontaktovat společnost Samsung a požádat o další pomoc nebo zvážit opravu klávesy Napájení.

Proč můj Samsung Galaxy S8 nereaguje na klávesu Power?

Důvodů, proč zařízení Samsung Galaxy S8 nereaguje na klávesu napájení, může být několik. Může to být způsobeno softwarovou závadou, hardwarovým problémem se samotnou klávesou Power nebo problémem s baterií. Zkuste provést nucený restart stisknutím a podržením tlačítka snížení hlasitosti a klávesy napájení současně po dobu přibližně 10 sekund. Pokud to nepomůže, možná budete muset kontaktovat společnost Samsung a požádat o další pomoc nebo odnést zařízení do autorizovaného servisního střediska.

Co mám dělat, když se zařízení Samsung Galaxy S8 neustále restartuje a nechce se vypnout?

Pokud se zařízení Samsung Galaxy S8 stále restartuje a nechce se vypnout, můžete se pokusit o nucený restart. Stiskněte a podržte současně tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení po dobu přibližně 10 sekund nebo dokud se zařízení nerestartuje. Pokud to problém nevyřeší, možná budete muset provést obnovení továrního nastavení nebo se obrátit na společnost Samsung s žádostí o další pomoc.

Existuje způsob, jak vypnout zařízení Samsung Galaxy S8 bez použití tlačítka napájení?

Ano, existuje způsob, jak vypnout zařízení Samsung Galaxy S8 bez použití tlačítka napájení. Můžete přejít do aplikace Nastavení, vybrat “Displej”, klepnout na “Navigační panel” a povolit “Zobrazit a skrýt tlačítko”. Tím se do navigačního panelu přidá virtuální tlačítko napájení, které vám umožní vypnout zařízení bez použití fyzického tlačítka napájení.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit