Jak vyřešit potíže a opravit televizor Hisense, který se okamžitě zapíná a vypíná

post-thumb

Jak opravit zapnutí a okamžité vypnutí televizoru Hisense

Pokud máte problém s televizorem Hisense, který se okamžitě zapíná a vypíná, může to být frustrující a může to narušit váš zážitek ze sledování. Existuje však několik kroků k vyřešení problému, kterými se můžete pokusit problém vyřešit sami, než se uchýlíte k volání technika nebo hledání náhradního zařízení.

Obsah

1. Zkontrolujte zdroj napájení: Začněte tím, že se ujistíte, že je televizor Hisense správně připojen ke stabilnímu zdroji napájení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a samotný televizor, počkejte několik minut a poté jej znovu zapojte. Zkontrolujte také, zda nejsou uvolněné spoje nebo poškozené kabely.

2. Zkontrolujte dálkový ovladač: Někdy může nefunkční dálkový ovladač způsobit neočekávané zapnutí a vypnutí televizoru. Zkontrolujte, zda nejsou zaseknutá některá tlačítka nebo zda není třeba vyměnit baterie. Můžete také zkusit použít přímo tlačítko napájení televizoru, abyste vyloučili problémy s dálkovým ovladačem.

3. Obnovení továrního nastavení televizoru: Provedení obnovení továrního nastavení televizoru Hisense může pomoci vyřešit problémy související se softwarem, které mohou být příčinou problému. V nabídce nastavení televizoru vyhledejte možnost “Resetovat” nebo “Obnovit tovární nastavení”. Mějte na paměti, že se tím vymažou veškerá personalizovaná nastavení nebo předvolby, proto si je před provedením resetu poznamenejte.

4. Aktualizace firmwaru: Zastaralý firmware může někdy způsobit neočekávané chování elektronických zařízení. Zkontrolujte oficiální webové stránky společnosti Hisense, zda nejsou k dispozici aktualizace firmwaru pro váš model televizoru. Podle uvedených pokynů stáhněte a nainstalujte aktualizaci na jednotku USB a poté připojte jednotku USB k televizoru a aktualizujte firmware.

5. Kontaktujte podporu společnosti Hisense: Pokud výše uvedené kroky problém nevyřeší, může být nutné obrátit se na podporu společnosti Hisense a požádat o další pomoc. Ta vám může poskytnout konkrétní kroky k odstranění potíží nebo doporučit profesionálního technika, který může televizor diagnostikovat a případně opravit.

Závěrem lze říci, že řešení problému s televizorem Hisense, který se okamžitě zapíná a vypíná, může být frustrující zkušeností. Dodržením těchto kroků k odstranění problémů můžete problém případně vyřešit sami a vrátit se k nerušenému sledování oblíbených pořadů a filmů.

Pochopení problému

Když se televizor Hisense okamžitě zapíná a vypíná, znamená to, že existuje základní problém, který je třeba vyřešit. Tento typ problému může být frustrující, ale je důležité porozumět možným příčinám, než se pokusíte o jakékoli kroky k odstranění problému.

Zde jsou uvedeny některé možné důvody, proč se televizor Hisense může okamžitě zapínat a vypínat:

 • Problémy s napájením: Je možné, že napájecí jednotka televizoru je vadná nebo nefunguje správně. To může způsobit krátké zapnutí a následné vypnutí televizoru.
 • Přehřátí: Pokud se televizor přehřívá v důsledku nedostatečného větrání nebo špatně fungujícího chladicího systému, může se jako bezpečnostní opatření vypnout.
 • Problémy se softwarem nebo firmwarem: Problémy se softwarem nebo firmwarem televizoru mohou způsobit, že televizor vstoupí do smyčky restartování a neustále se zapíná a vypíná.
 • Problémy s dálkovým ovládáním: Někdy může vadný dálkový ovladač nebo zaseknutá tlačítka způsobit neočekávané zapnutí a vypnutí televizoru.
 • Poruchy hardwaru: Různé hardwarové součásti, jako je hlavní deska nebo napájecí deska, mohou být poškozené nebo vadné, což vede k problému se zapínáním a vypínáním.

Pochopení možných příčin usnadní odstranění problémů a opravu televizoru Hisense. V dalších částech budou popsány kroky k diagnostice a vyřešení problému.

Přečtěte si také: Jak opravit chybový kód 285 hry Roblox (aktualizováno 2023) - jednoduché kroky

Proč se televizor Hisense okamžitě zapíná a vypíná?

Zapínání a okamžité vypínání televizoru Hisense může být způsobeno různými faktory. Zde jsou uvedeny některé možné důvody, proč k tomu může docházet:

 • Problémy s napájením: Zkontrolujte, zda zásuvka funguje správně a zda je napájecí kabel televizoru bezpečně připojen. Doporučujeme také vyzkoušet jinou zásuvku nebo napájecí kabel, aby se vyloučily problémy s napájením.
 • Závady softwaru nebo firmwaru: Někdy mohou závady softwaru nebo firmwaru způsobit okamžité zapnutí a vypnutí televizoru. V takovém případě zkuste provést obnovení továrního nastavení nebo aktualizovat software či firmware televizoru na nejnovější verzi.
 • Návady dálkového ovládání: Zkontrolujte, zda nejsou na dálkovém ovládání zaseknutá nebo nefunkční tlačítka. Někdy může vadný dálkový ovladač vysílat do televizoru nesprávné signály, což způsobuje jeho neočekávané zapínání a vypínání.
 • Přehřívání: Zkontrolujte, zda se televizor nepřehřívá. Ujistěte se, že větrací otvory na televizoru nejsou ucpané a že je kolem televizoru dostatek prostoru pro správné proudění vzduchu. Přehřátí může vyvolat vypnutí televizoru jako bezpečnostní opatření.
 • Problémy s hardwarem: V televizoru se mohou vyskytnout problémy s hardwarem, například vadná napájecí deska nebo nefunkční základní deska. V takovém případě doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Hisense nebo odborného technika, který vám poskytne další pomoc.

Pokud žádný z těchto kroků k vyřešení problému nevede, je nejlepší vyhledat odbornou pomoc nebo kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Hisense pro další pomoc. Ti budou schopni diagnostikovat problém a poskytnout potřebné řešení nebo opravu.

Řešení problémů krok za krokem

Pokud se televizor Hisense zapíná a vypíná okamžitě, můžete vyzkoušet následující kroky k odstranění potíží a vyřešení problému:

 1. Zkontrolujte zdroj napájení: Zkontrolujte, zda je televizor správně zapojen do funkční elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně připojen k televizoru i k zásuvce.
 2. Zkontrolujte dálkový ovladač: Zkontrolujte, zda nejsou zaseknutá tlačítka nebo nečistoty blokující signály mezi dálkovým ovladačem a televizorem. V případě potřeby vyměňte baterie v dálkovém ovladači.
 3. Provedení cyklu napájení: Odpojte televizor od elektrické zásuvky a vyčkejte přibližně 30 sekund. Poté jej znovu zapojte do zásuvky a zkuste jej znovu zapnout.
 4. Zkontrolujte aktualizace firmwaru: Navštivte webové stránky podpory Hisense a vyhledejte všechny dostupné aktualizace firmwaru pro váš model televizoru. V případě potřeby proveďte aktualizaci firmwaru podle uvedených pokynů.
 5. Odpojte externí zařízení: Pokud máte k televizoru připojena nějaká externí zařízení, například herní konzoli nebo přehrávač Blu-ray, odpojte je a zjistěte, zda problém přetrvává. Někdy mohou nekompatibilní nebo špatně fungující externí zařízení způsobovat zapínání a vypínání televizoru.
 6. Obnovení továrního nastavení televizoru: Pokyny k provedení obnovení továrního nastavení naleznete v uživatelské příručce nebo na webových stránkách podpory společnosti Hisense. Tím se obnoví původní nastavení televizoru a může to pomoci vyřešit případné softwarové závady.
 7. Kontaktujte zákaznickou podporu: Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, bude nejlepší obrátit se na zákaznickou podporu společnosti Hisense a požádat o další pomoc. Ta může poskytnout další kroky k odstranění problémů nebo v případě potřeby zahájit opravu.

Postupováním podle těchto metod řešení problémů krok za krokem byste měli být schopni identifikovat a okamžitě vyřešit problém se zapínáním a vypínáním televizoru Hisense. Nezapomeňte se podívat do uživatelské příručky nebo v případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc.

Obnovení napájení televizoru

Pokud se televizor Hisense okamžitě zapíná a vypíná, může problém pomoci vyřešit jednoduchý reset napájení. Chcete-li resetovat napájení televizoru, postupujte podle následujících kroků:

 1. Vypojte televizor ze sítě: Odpojte napájecí kabel ze zásuvky nebo napájecí lišty.
 2. Počkejte několik minut: Nechte televizor odpojený od elektrické sítě alespoň 5 minut. To pomůže uvolnit zbytkové napájení a resetovat vnitřní součásti televizoru.
 3. Zapojte televizor zpět: Znovu připojte napájecí kabel do zásuvky nebo napájecí lišty.
 4. Zapnutí televizoru: Televizor znovu zapněte pomocí dálkového ovladače nebo tlačítka napájení.
 5. Zkontrolujte, zda došlo ke zlepšení: Pokud se televizor již nezapíná a nevypíná okamžitě, byl reset napájení úspěšný. Pokud však problém přetrvává, bude možná nutné vyzkoušet další kroky řešení problémů.

Pokud resetování napájení problém nevyřeší, můžete přistoupit k dalším metodám řešení problémů, abyste zjistili a vyřešili problém s televizorem Hisense.

Přečtěte si také: Jak vyřešit problémy s wifi na Nintendu Switch: síťové připojení a vyhledávání opraveno!

Zkontrolujte dálkový ovladač

Pokud se televizor Hisense zapíná a vypíná okamžitě, může být problém v dálkovém ovladači. Postupujte podle následujících kroků pro řešení problémů a zkontrolujte, zda problém způsobuje dálkový ovladač:

 1. Zkontrolujte baterie: Zkontrolujte, zda jsou baterie v dálkovém ovladači čerstvé a správně nainstalované. V případě potřeby baterie vyměňte.
 2. Otestujte dálkový ovladač: Namiřte dálkový ovladač na chytrý telefon nebo digitální fotoaparát s displejem LCD. Při pohledu na obrazovku chytrého telefonu nebo fotoaparátu stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači. Pokud dálkové ovládání funguje správně, mělo by se na obrazovce LCD zobrazit blikající světlo. Pokud žádné světlo nesvítí, může být dálkový ovladač vadný a je třeba jej vyměnit.
 3. Vyčistěte dálkový ovladač: Vyjměte baterie z dálkového ovladače a čistým hadříkem nebo vatovým tamponem navlhčeným alkoholem jemně otřete povrch dálkového ovladače. Nezapomeňte vyčistit tlačítka a infračervený vysílač. Před vložením nových baterií nechte dálkový ovladač zcela vyschnout.
 4. Dálkový ovladač resetujte: Některé televizory Hisense mají na dálkovém ovladači tlačítko resetování. Vyhledejte tlačítko resetování a jeho stisknutím na několik sekund dálkový ovladač resetujte. Pokud si nejste jisti, přečtěte si uživatelskou příručku nebo navštivte webové stránky společnosti Hisense, kde najdete umístění tlačítka resetování.
 5. Vyměňte dálkový ovladač: Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, bude možná nutné dálkový ovladač vyměnit. Kontaktujte podporu společnosti Hisense nebo navštivte autorizované servisní středisko a zakupte nový dálkový ovladač.

Podle těchto kroků můžete zjistit, zda je příčinou problému dálkový ovladač, a podniknout příslušné kroky k odstranění problému s televizorem Hisense.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Můj televizor Hisense se okamžitě zapíná a vypíná, v čem může být problém?

Problém může být v napájecí desce, hlavní desce nebo v dálkovém ovladači. Problém můžete zkusit vyřešit kontrolou napájecího kabelu, výměnou baterií v dálkovém ovladači a obnovením továrního nastavení televizoru.

Proč se televizor Hisense stále sám zapíná a vypíná?

Důvodů, proč se televizor Hisense stále sám zapíná a vypíná, může být několik. Může to být způsobeno vadnou napájecí deskou, nefunkční hlavní deskou nebo problémem s dálkovým ovladačem. Doporučujeme zkusit problém vyřešit kontrolou napájecího kabelu, výměnou baterií v dálkovém ovladači a obnovením továrního nastavení televizoru.

Existuje rychlé řešení pro televizor Hisense, který se okamžitě zapíná a vypíná?

Ne vždy existuje rychlé řešení pro televizor Hisense, který se okamžitě zapíná a vypíná. Problém však můžete zkusit vyřešit kontrolou napájecího kabelu, výměnou baterií v dálkovém ovladači a obnovením továrního nastavení televizoru. Pokud tyto kroky problém nevyřeší, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Hisense nebo odborného technika, který vám poskytne další pomoc.

Mám se pokusit opravit televizor Hisense, který se okamžitě zapíná a vypíná, na vlastní pěst?

Nedoporučuje se pokoušet se o opravu televizoru Hisense, který se okamžitě zapíná a vypíná, na vlastní pěst, zejména pokud nemáte zkušenosti s opravami televizorů. Nejlepší je obrátit se na zákaznickou podporu společnosti Hisense nebo na profesionálního technika, který vám pomůže. Ti budou schopni správně diagnostikovat problém a zajistit potřebnou opravu.

Kolik stojí oprava televizoru Hisense, který se okamžitě zapíná a vypíná?

Náklady na opravu televizoru Hisense, který se okamžitě zapíná a vypíná, se mohou lišit v závislosti na konkrétním problému a odměně za práci technika. Pro cenovou nabídku je nejlepší kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Hisense nebo odborného technika. Ti budou schopni posoudit problém a poskytnout odhad nákladů na opravu.

Proč se můj televizor Hisense neustále zapíná a okamžitě vypíná?

Tento problém může mít několik příčin. Jednou z možných příčin je vadný napájecí zdroj nebo uvolněný spoj. Další příčinou může být softwarová závada nebo problém s dálkovým ovladačem. Je také možné, že se televizor přehřívá a automaticky se vypíná, aby nedošlo k jeho poškození. Chcete-li tento problém odstranit a vyřešit, můžete vyzkoušet několik různých kroků, například zkontrolovat napájecí zdroj, znovu nasadit kabely, obnovit tovární nastavení televizoru nebo se obrátit na zákaznickou podporu a požádat o další pomoc.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit