Jak vyřešit chybu nastavení e-mailu Galaxy S9 Plus: 'Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné nebo pro tento účet není zapnutý přístup POP3/IMAP

post-thumb

Chyba nastavení e-mailu Galaxy S9 Plus: “Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné nebo pro tento účet není zapnutý přístup POP3/IMAP.”

Nastavení e-mailu v zařízení Samsung Galaxy S9 Plus by mělo být jednoduché. Mohou však nastat případy, kdy narazíte na chybovou zprávu “Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné nebo pro tento účet není zapnutý přístup POP3/IMAP”. Tato chyba může být frustrující a brání vám v přístupu k e-mailu v zařízení. Naštěstí existuje několik kroků, kterými můžete tento problém vyřešit a zajistit správnou funkci e-mailu v zařízení Galaxy S9 Plus.

Obsah

Nejprve překontrolujte, zda jste zadali správné uživatelské jméno a heslo k e-mailovému účtu. Je snadné udělat překlep nebo chybu, proto pečlivě zkontrolujte zadané informace. Pokud si nejste jisti, zkuste se přihlásit k e-mailovému účtu na počítači nebo jiném zařízení, abyste si ověřili, že jsou přihlašovací údaje správné.

Pokud jste si jisti, že uživatelské jméno a heslo jsou správné, dalším krokem je zajistit, aby byl pro váš e-mailový účet povolen přístup POP3/IMAP. To lze obvykle provést prostřednictvím sekce nastavení nebo předvoleb na webových stránkách poskytovatele e-mailu. Vyhledejte možnosti týkající se e-mailových protokolů a ujistěte se, že je pro váš účet povolen přístup POP3 nebo IMAP.

Jakmile potvrdíte, že uživatelské jméno a heslo jsou správné a přístup POP3/IMAP je povolen, bude možná nutné e-mailový účet v zařízení Galaxy S9 Plus odstranit a znovu nakonfigurovat. Přejděte do aplikace Nastavení v zařízení a vyhledejte část Účty nebo E-mail. Tam najděte svůj e-mailový účet a vyberte jej. Vyhledejte možnosti odstranění nebo odebrání účtu a poté znovu projděte procesem nastavení a znovu nakonfigurujte svůj e-mailový účet. To může někdy vyřešit přetrvávající problémy nebo chybné nastavení, které způsobovalo chybovou zprávu.

Pokud jste postupovali podle těchto kroků a chyba se stále vyskytuje, může být užitečné obrátit se na zákaznickou podporu poskytovatele e-mailu a požádat o další pomoc. Možná vám budou schopni poskytnout konkrétní kroky k odstranění problémů nebo nastavení účtu, které mohou pomoci problém vyřešit. Kromě toho mohou zkontrolovat případné problémy nebo výpadky na straně serveru, které mohou být příčinou problému.

Závěrem lze říci, že setkání s chybovou zprávou “Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné nebo pro tento účet není zapnut přístup POP3/IMAP” při nastavování e-mailu v zařízení Galaxy S9 Plus může být frustrující. Pečlivou kontrolou přihlašovacích údajů, povolením přístupu POP3/IMAP a případnou změnou konfigurace e-mailového účtu však můžete problém vyřešit a znovu získat přístup k e-mailu. V případě potřeby další pomoci se neváhejte obrátit na zákaznickou podporu svého poskytovatele e-mailových služeb.

Jak vyřešit chybu nastavení e-mailu Galaxy S9 Plus

Pokud se při nastavování e-mailu v zařízení Galaxy S9 Plus setkáváte s chybovou zprávou “Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné nebo pro tento účet není zapnutý přístup POP3/IMAP”, existuje několik kroků k vyřešení problému.

1. Ověřte uživatelské jméno a heslo

 1. Překontrolujte, zda jste zadali správné uživatelské jméno a heslo k e-mailovému účtu.
 2. Pokud si nejste jisti správností přihlašovacích údajů, zkuste se přihlásit k e-mailovému účtu na počítači nebo jiném zařízení, abyste se ujistili, že jsou platné.

2. Povolte přístup POP3/IMAP

 1. Zkontrolujte nastavení poskytovatele e-mailu a ujistěte se, že je pro váš účet povolen přístup POP3/IMAP.
 2. Pokud není povolen, možná se budete muset přihlásit na webové stránky poskytovatele e-mailu a povolit tuto možnost v nastavení účtu.

3. Zkontrolujte nastavení e-mailového serveru

 1. Zkontrolujte, zda jste pro svůj e-mailový účet zadali správné nastavení příchozího a odchozího serveru.
 2. Překontrolujte adresu serveru, číslo portu a nastavení šifrování (pokud je to vhodné).

4. Aktualizujte e-mailovou aplikaci

 1. Ujistěte se, že v zařízení Galaxy S9 Plus používáte nejnovější verzi e-mailové aplikace.
 2. Navštivte obchod Google Play a zkontrolujte případné aktualizace e-mailové aplikace. Pokud je aktualizace k dispozici, nainstalujte ji a zkuste znovu nastavit e-mailový účet.

5. Vymazání dat a mezipaměti e-mailové aplikace

 1. Přejděte do “Nastavení” ve svém zařízení a klepněte na “Aplikace” nebo “Aplikace”.
 2. Vyhledejte a vyberte e-mailovou aplikaci, kterou používáte.
 3. Klepněte na “Storage” (Úložiště) a poté vyberte “Clear data” (Vymazat data) a “Clear cache” (Vymazat mezipaměť).
 4. Restartujte zařízení a zkuste znovu nastavit e-mailový účet.

6. Vyzkoušejte jinou e-mailovou aplikaci

 1. Pokud problém přetrvává, zvažte vyzkoušení jiné e-mailové aplikace z obchodu Google Play.
 2. K dispozici je několik e-mailových aplikací, takže si můžete vybrat tu, která vyhovuje vašim potřebám.
 3. Nainstalujte novou e-mailovou aplikaci, zadejte potřebné informace o účtu a zjistěte, zda se vám podaří e-mailový účet úspěšně nastavit.

Pokud žádný z výše uvedených kroků nevyřeší chybu nastavení e-mailu v zařízení Galaxy S9 Plus, možná se budete muset obrátit na svého poskytovatele e-mailu a požádat o další pomoc. Ten vám pomůže vyřešit veškeré konkrétní problémy související s vaším účtem.

Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné

Pokud se při nastavování e-mailu v zařízení Samsung Galaxy S9 Plus setkáváte s chybovou zprávou “Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné”, můžete se pokusit problém vyřešit několika způsoby:

 1. Dvakrát zkontrolujte uživatelské jméno a heslo: Ujistěte se, že jste zadali správné uživatelské jméno a heslo k e-mailovému účtu. Zkontrolujte, zda v nich nejsou překlepy nebo chyby v psaní velkých písmen.
 2. Potvrzení přístupu POP3/IMAP: Zkontrolujte, zda je pro váš e-mailový účet povolen přístup POP3 nebo IMAP. To lze obvykle provést prostřednictvím nastavení poskytovatele e-mailu nebo stránky pro správu účtu. Pokud přístup POP3/IMAP není zapnutý, nebude možné účet v telefonu nastavit.
 3. Resetování e-mailového hesla: Pokud jste si naprosto jisti, že zadáváte správné uživatelské jméno a heslo, zkuste resetovat e-mailové heslo. To lze provést prostřednictvím webových stránek poskytovatele e-mailových služeb nebo kontaktováním jeho zákaznické podpory. Po zadání nového hesla zkuste znovu nastavit účet v telefonu.
 4. Zkuste použít jinou e-mailovou aplikaci: Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, zvažte, zda k nastavení účtu nepoužít jinou e-mailovou aplikaci. V obchodě Google Play je k dispozici mnoho e-mailových aplikací třetích stran, které mohou nabízet lepší kompatibilitu s vaším poskytovatelem e-mailu.

Pokud se vám ani po vyzkoušení těchto kroků nepodaří chybu vyřešit, doporučujeme kontaktovat podporu poskytovatele e-mailu a požádat o další pomoc. Možná vám budou schopni poskytnout konkrétní pokyny nebo problém vyřešit ze své strany.

Přečtěte si také: Přečtěte si, jak přizpůsobit e-mailový zpravodaj vašim preferencím: nejlepší způsoby jeho personalizace

Přístup POP3/IMAP není pro tento účet zapnutý

Pokud se při nastavování e-mailu v zařízení Galaxy S9 Plus zobrazuje chybová zpráva “Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné nebo pro tento účet není zapnut přístup POP3/IMAP”, znamená to, že pro váš e-mailový účet není povolen přístup POP3 nebo IMAP.

Chcete-li tento problém vyřešit, musíte pro svůj účet povolit přístup POP3 nebo IMAP. Přesný postup, jak to provést, se může lišit v závislosti na poskytovateli e-mailových služeb, ale zde jsou uvedeny některé obecné pokyny:

 1. Přihlaste se ke svému e-mailovému účtu pomocí webového prohlížeče v počítači.
 2. Přejděte do části nastavení nebo nastavení účtu vašeho e-mailového účtu.
 3. Vyhledejte nastavení POP3 nebo IMAP.
 4. Povolte pro svůj účet přístup POP3 nebo IMAP.

Jakmile povolíte přístup POP3 nebo IMAP pro svůj účet, vraťte se do zařízení Galaxy S9 Plus a zkuste znovu nastavit e-mail. Tentokrát byste se neměli setkat s chybovou zprávou “Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné nebo přístup POP3/IMAP není pro tento účet zapnutý”.

Pokud se stále potýkáte s problémy, překontrolujte uživatelské jméno a heslo a ujistěte se, že jsou zadány správně. Můžete se také obrátit na svého poskytovatele e-mailových služeb a požádat o další pomoc.

Přečtěte si také: Jak opravit problém s nefungujícími oznámeními Snapchat [Název webové stránky]

Mailbag - Jak vyřešit chybu nastavení e-mailu Galaxy S9 Plus: “Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné nebo pro tento účet není zapnutý přístup POP3/IMAP”.

Setkáváte se při pokusu o nastavení e-mailu v zařízení Samsung Galaxy S9 Plus s chybovou zprávou “Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné nebo přístup POP3/IMAP není pro tento účet zapnutý”? Tento článek vás provede kroky k vyřešení tohoto problému.

1. Ověřte uživatelské jméno a heslo

 1. Zkontrolujte, zda zadáváte správnou e-mailovou adresu a heslo.
 2. Zkuste obnovit heslo, abyste se ujistili, že je správné.
 3. Překontrolujte nastavení e-mailu, zda v něm nejsou překlepy nebo chyby.

2. Povolte přístup POP3/IMAP

 1. Přejděte na webové stránky poskytovatele e-mailu a přihlaste se ke svému účtu.
 2. Přejděte do části nastavení nebo nastavení účtu.
 3. Vyhledejte možnost povolit přístup POP3 nebo IMAP pro váš e-mailový účet.
 4. Zkontrolujte, zda je příslušná možnost povolena.

3. Zkontrolujte nastavení serveru

 1. Otevřete e-mailovou aplikaci v zařízení Samsung Galaxy S9 Plus.
 2. Přejděte do nastavení e-mailu nebo do nastavení účtu.
 3. Zkontrolujte, zda jsou nastavení příchozího serveru (POP3/IMAP) a nastavení odchozího serveru (SMTP) správná.
 4. Zkontrolujte, zda jsou adresy serverů, porty a nastavení zabezpečení správné.

4. Vymazání mezipaměti a dat aplikace

 1. Přejděte do nabídky Nastavení v zařízení.
 2. Přejděte dolů a vyberte možnost Aplikace nebo Aplikace.
 3. Vyhledejte e-mailovou aplikaci, kterou používáte, a klepněte na ni.
 4. Vyberte možnost Úložiště a klepněte na možnost Vymazat mezipaměť a Vymazat data.
 5. Restartujte zařízení a zkuste znovu nastavit e-mailový účet.

5. Vypnutí dvoufaktorového ověřování

 1. Pokud jste pro svůj e-mailový účet povolili dvoufaktorové ověřování, dočasně jej zakažte.
 2. Zkuste nastavit e-mailový účet bez povoleného dvoufaktorového ověřování.
 3. Pokud bude nastavení úspěšné, můžete následně dvoufaktorové ověřování znovu povolit.

6. Obraťte se na podporu poskytovatele e-mailových služeb

 1. Pokud problém přetrvává, obraťte se s žádostí o další pomoc na tým podpory poskytovatele e-mailových služeb.
 2. Mohou být schopni problém vyřešit nebo poskytnout další pokyny.

Podle těchto kroků byste měli být schopni vyřešit chybu “Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné nebo přístup POP3/IMAP není pro tento účet zapnutý” na zařízení Samsung Galaxy S9 Plus a úspěšně nastavit e-mail.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY:

Jak vyřešit chybu nastavení e-mailu na Galaxy S9 Plus “Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné”?

Chcete-li tuto chybu vyřešit, ujistěte se, že jste zadali správné uživatelské jméno a heslo pro svůj e-mailový účet. Obě pole překontrolujte, abyste se ujistili, že v nich nejsou překlepy. Pokud máte stále potíže, zkuste obnovit své e-mailové heslo a aktualizovat jej v nastavení e-mailu v zařízení Galaxy S9 Plus.

Proč se mi na zařízení Galaxy S9 Plus zobrazuje chybová zpráva “Přístup POP3/IMAP není pro tento účet zapnutý”?

Tato chybová zpráva obvykle znamená, že váš poskytovatel e-mailu nepovolil pro váš účet přístup POP3 nebo IMAP. Chcete-li tuto situaci vyřešit, můžete se obrátit na svého poskytovatele e-mailu a požádat ho, aby pro váš účet přístup POP3 nebo IMAP povolil. Případně můžete zkusit použít doporučená nastavení poskytovatele e-mailu pro nastavení e-mailového účtu v zařízení Galaxy S9 Plus.

Co mám dělat, když si nemohu vzpomenout na uživatelské jméno nebo heslo svého e-mailového účtu?

Pokud si nemůžete vzpomenout na uživatelské jméno nebo heslo svého e-mailového účtu, můžete je zkusit obnovit prostřednictvím procesu obnovení účtu poskytovatele e-mailu. Tento proces obvykle zahrnuje zadání informací, jako je vaše e-mailová adresa, telefonní číslo nebo bezpečnostní otázky. Pokud se vám stále nedaří obnovit uživatelské jméno nebo heslo, budete se možná muset obrátit na podporu poskytovatele e-mailu, který vám poskytne další pomoc.

Mohu k vyřešení chyby nastavení e-mailu v zařízení Galaxy S9 Plus použít aplikaci nebo službu třetí strany?

I když jsou k dispozici některé e-mailové aplikace nebo služby třetích stran, doporučujeme nejprve zkusit vyřešit chybu nastavení e-mailu pomocí vestavěné e-mailové aplikace v zařízení Galaxy S9 Plus. Je to proto, že vestavěná aplikace je speciálně navržena pro zařízení Galaxy a může mít lepší kompatibilitu s hardwarem a softwarem vašeho telefonu. Pokud se vám chybu nepodaří vyřešit pomocí vestavěné aplikace, můžete prozkoumat alternativní e-mailové aplikace nebo služby.

Je možné mít v zařízení Galaxy S9 Plus nastaveno více e-mailových účtů, aniž by docházelo k chybám?

Ano, v zařízení Galaxy S9 Plus je možné mít nastaveno více e-mailových účtů, aniž byste se setkali s jakýmikoli chybami. Je však důležité zajistit, abyste pro každý účet zadali správné uživatelské jméno a heslo a správně nakonfigurovali nastavení e-mailu. Pokud narazíte na nějaké chyby, nezapomeňte nastavení účtu překontrolovat a v případě potřeby se obraťte na svého poskytovatele e-mailových služeb s žádostí o pomoc.

Proč se mi při nastavování e-mailu v zařízení Galaxy S9 Plus zobrazuje chybová zpráva “Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné nebo pro tento účet není zapnutý přístup POP3/IMAP”?

Chybová zpráva “The Username or password is Incorrect or POP3/IMAP Access Isn’t Turned on for this Account” (Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné nebo přístup POP3/IMAP není pro tento účet zapnutý) se obvykle zobrazí, pokud během procesu nastavení e-mailu zadáte nesprávné uživatelské jméno nebo heslo nebo pokud přístup POP3/IMAP není pro váš e-mailový účet povolen. Nezapomeňte překontrolovat přihlašovací údaje a ověřit, zda je pro váš účet povolen přístup POP3/IMAP.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit