Jak řešit problémy s Galaxy Note10+ Chyba nedostupnosti internetu a problémy s připojením k Wi-Fi

post-thumb

Jak opravit chybu Galaxy Note10+ Internet není k dispozici při používání wifi | wifi se nepřipojí

Pokud máte na zařízení Galaxy Note10+ problémy s připojením k internetu, existuje několik kroků, kterými můžete problém vyřešit. Tento článek vás provede postupem řešení chyby nedostupnosti internetu a problémů s připojením k wifi ve vašem zařízení.

1. Zkontrolujte připojení wifi: Prvním krokem je ujistit se, že připojení wifi funguje správně. Zkontrolujte, zda jste připojeni ke správné síti a zda je signál wifi dostatečně silný. Zkuste se odpojit a znovu připojit k síti a zjistěte, zda to problém vyřeší.

Obsah

2. Restartujte zařízení: Někdy může problémy s připojením vyřešit pouhý restart. Restartujte zařízení Galaxy Note10+ a zjistěte, zda se tím problém vyřeší. Pokud ne, přejděte k dalšímu kroku.

3. Obnovte nastavení sítě: Obnovení nastavení sítě může často vyřešit problémy s připojením k internetu. Přejděte do nabídky Nastavení, klepněte na položku Obecná správa a vyberte možnost Obnovit. Tam klepněte na položku Obnovit nastavení sítě a potvrďte výběr. Zařízení se restartuje a nastavení sítě se obnoví na výchozí hodnoty.

4. Aktualizace softwaru zařízení: Aktualizace softwaru zařízení Galaxy Note10+ může pomoci vyřešit problémy s připojením. Přejděte do nabídky Nastavení, klepněte na položku Aktualizace softwaru a v případě dostupnosti aktualizace vyberte možnost Stáhnout a nainstalovat.

5. Obraťte se na poskytovatele služeb: Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené kroky řešení potíží a stále máte problémy s připojením k internetu, může se jednat o problém u vašeho poskytovatele služeb. Obraťte se na něj pro další pomoc a ujistěte se, že ve vaší oblasti nedochází k výpadkům nebo problémům se sítí.

Dodržováním těchto kroků řešení problémů byste měli být schopni vyřešit chyby nedostupnosti internetu a problémy s připojením k síti Wi-Fi v zařízení Galaxy Note10+.

Jak vyřešit chybu nedostupnosti internetu a problémy s připojením k síti Wifi v zařízení Galaxy Note10+

Pokud máte na zařízení Galaxy Note10+ problémy s připojením k internetu nebo se vám zobrazuje chyba “Internet není k dispozici”, existuje několik kroků řešení problémů, kterými můžete problém vyřešit.

 • Kontrola připojení Wi-Fi: Ujistěte se, že je zapnutá síť Wi-Fi a že jste připojeni ke stabilní síti Wi-Fi. Zkontrolujte, zda je správně zadán název sítě a heslo.
 • Restartujte směrovač Wi-Fi: Odpojte směrovač Wi-Fi od zdroje napájení, počkejte několik sekund a poté jej znovu připojte. Restartování směrovače může často vyřešit problémy s připojením.
 • Zapomeňte a znovu se připojte k síti Wi-Fi: Přejděte do nastavení zařízení, klepněte na položku Wi-Fi a poté klepněte na síť, ke které jste aktuálně připojeni. Vyberte možnost “Zapomenout” nebo “Zapomenout síť” a poté se k síti znovu připojte zadáním hesla sítě.
 • Resetování nastavení sítě: Pokud výše uvedené kroky nefungují, můžete zkusit resetovat nastavení sítě. Přejděte do Nastavení, klepněte na položku Obecná správa, vyberte možnost Obnovit a poté klepněte na položku Obnovit nastavení sítě. Všimněte si, že se tím odstraní všechny uložené sítě Wi-Fi a jejich hesla.
 • Kontrola aktualizací softwaru: Zkontrolujte, zda je v zařízení použita nejnovější verze softwaru. Přejděte do Nastavení, klepněte na položku Aktualizace softwaru a vyberte možnost Stáhnout a nainstalovat, pokud je aktualizace k dispozici.
 • Použijte mobilní data místo Wi-Fi: Pokud se nemůžete připojit k síti Wi-Fi, můžete místo toho zkusit použít mobilní data. V Nastavení zařízení vypněte Wi-Fi a zapněte mobilní data.

Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, doporučujeme kontaktovat poskytovatele internetových služeb nebo se obrátit na podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Zkontrolujte nastavení sítě

Pokud se v zařízení Galaxy Note10+ vyskytnou problémy s připojením k internetu nebo Wi-Fi, je důležité zkontrolovat nastavení sítě a ujistit se, že je vše správně nakonfigurováno. Zde jsou uvedeny kroky pro kontrolu nastavení sítě:

 1. Přejděte do nabídky “Nastavení” v zařízení Galaxy Note10+. Dostanete se do ní přejetím prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů a klepnutím na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu nebo vyhledáním aplikace v zásuvce aplikací.
 2. V nabídce nastavení přejděte dolů a klepněte na položku “Připojení”.
 3. Klepnutím na položku “Wi-Fi” získáte přístup k nastavení Wi-Fi.
 4. Zkontrolujte, zda je přepínač Wi-Fi zapnutý. Pokud je již zapnutý, zkuste jej vypnout a znovu zapnout, abyste obnovili připojení.
 5. Zkontrolujte, zda je vaše síť Wi-Fi uvedena v části “Dostupné sítě”. Pokud v seznamu není, klepněte na možnost “Scan” (Prohledat) a vyhledejte sítě v okolí.
 6. Pokud je vaše síť Wi-Fi v seznamu, klepněte na ni a připojte se. Pokud se jedná o zabezpečenou síť, může být nutné zadat heslo Wi-Fi.
 7. Pokud se stále nemůžete připojit k síti Wi-Fi, zkuste síť zapomenout a poté se znovu připojit. Chcete-li to provést, klepněte a podržte prst na názvu sítě Wi-Fi a poté v možnostech vyberte možnost “Zapomenout síť”. Poté se vraťte do části “Dostupné sítě” a zkuste se připojit znovu.

Pokud máte po kontrole nastavení sítě stále problémy s připojením k internetu nebo k síti Wi-Fi, bude možná nutné dále řešit problémy vyzkoušením jiných řešení.

Restartujte router Wifi

Pokud máte se zařízením Galaxy Note10+ problémy s internetem nebo připojením Wi-Fi, jedním z nejjednodušších kroků, které můžete při řešení potíží vyzkoušet, je restartovat směrovač Wi-Fi. To může pomoci obnovit nastavení sítě a vyřešit případné dočasné závady nebo konflikty.

Přečtěte si také: 10 nejlepších aplikací pro rozšířenou realitu pro Android: 10 nejlepších aplikací ve světě rozšířené reality

Zde se dozvíte, jak můžete restartovat směrovač Wi-Fi:

 1. Vyhledejte směrovač Wi-Fi a najděte napájecí kabel.
 2. Odpojte napájecí kabel od směrovače.
 3. Počkejte přibližně 10-15 sekund.
 4. Zapojte napájecí kabel zpět do směrovače.
 5. Počkejte, až se směrovač zapne a naváže spojení s poskytovatelem internetových služeb.

Jakmile se směrovač restartuje, zkuste znovu připojit zařízení Galaxy Note10+ k síti Wi-Fi. Zkontrolujte, zda je nyní internet dostupný a zda je připojení Wi-Fi stabilní.

Přečtěte si také: Recenze Doratoonu, nejlepšího freewaru pro začínající animátory

Pokud restartování směrovače Wi-Fi problém nevyřešilo, můžete vyzkoušet další kroky řešení potíží, jako je zapomenutí sítě Wi-Fi, obnovení nastavení sítě v zařízení Galaxy Note10+ nebo kontaktování poskytovatele internetových služeb, který vám poskytne další pomoc.

Je důležité si uvědomit, že problémy s připojením mohou být způsobeny také dalšími faktory, jako je přetížení sítě, vzdálenost od směrovače nebo problémy se samotným poskytovatelem internetového připojení. Pokud problém přetrvává, možná budete muset vyhledat další pomoc nebo zvážit alternativní řešení.

Obnovení nastavení sítě v zařízení Galaxy Note10+

Pokud máte v zařízení Galaxy Note10+ problémy s připojením k internetu nebo Wi-Fi, jedním z řešení, které můžete vyzkoušet, je obnovení nastavení sítě. Tento postup obnoví všechna síťová nastavení na výchozí hodnoty, což může pomoci vyřešit případné problémy s konfigurací, které mohou být příčinou problému.

Zde naleznete postup, jak obnovit nastavení sítě v zařízení Galaxy Note10+:

 1. Otevřete aplikaci Nastavení v zařízení Galaxy Note10+.
 2. Přejděte dolů a klepněte na položku “Obecná správa”.
 3. V nabídce možností vyberte možnost “Resetovat”.
 4. Klepněte na možnost “Resetovat nastavení sítě”.
 5. Přečtěte si varovné hlášení a potvrďte klepnutím na “Resetovat nastavení”.

Jakmile obnovíte nastavení sítě, zařízení Galaxy Note10+ se restartuje a všechna nastavení sítě budou obnovena na výchozí hodnoty. Budete se muset znovu připojit k sítím Wi-Fi a znovu nakonfigurovat všechna nastavení související se sítí, například VPN nebo nastavení mobilních dat.

Po resetování zkontrolujte, zda byly problémy s připojením k internetu nebo Wi-Fi vyřešeny. Pokud ne, možná budete muset vyzkoušet další kroky řešení problémů nebo se obrátit na podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč se mi na zařízení Galaxy Note10+ zobrazuje chyba “Internet není k dispozici”?

K chybě “Internet není k dispozici” na zařízení Galaxy Note10+ může dojít z různých důvodů, jako jsou problémy s připojením k síti, nesprávné nastavení sítě, softwarové závady nebo problém s poskytovatelem internetových služeb.

Jak vyřešit chybu “Internet není k dispozici” na zařízení Galaxy Note10+?

Chcete-li vyřešit chybu “Internet není k dispozici” na zařízení Galaxy Note10+, můžete vyzkoušet jednoduché kroky, jako je kontrola připojení Wi-Fi nebo datového připojení, restartování zařízení, obnovení nastavení sítě nebo kontaktování poskytovatele internetového připojení s žádostí o pomoc.

Proč se můj Galaxy Note10+ nepřipojuje k Wi-Fi?

Důvodů, proč se zařízení Galaxy Note10+ nepřipojuje k síti Wi-Fi, může být několik. Může to být způsobeno nesprávným heslem Wi-Fi, přetížením sítě, problémy se směrovačem Wi-Fi, softwarovými závadami nebo problémy s hardwarem rádia Wi-Fi.

Co mohu udělat pro odstranění problémů s připojením k síti Wi-Fi ve svém zařízení Galaxy Note10+?

Pokud máte na zařízení Galaxy Note10+ problémy s připojením Wi-Fi, můžete vyzkoušet některé kroky k odstranění problémů, jako je restartování zařízení a směrovače Wi-Fi, zapomenutí a opětovné připojení k síti Wi-Fi, aktualizace softwaru zařízení nebo v krajním případě provedení obnovení továrního nastavení.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit