Jak řešit problémy s automatickým vypínáním zařízení Samsung Galaxy S5

post-thumb

Jak opravit Samsung Galaxy S5, který se automaticky vypíná/vypíná

Pokud máte problémy s automatickým vypínáním telefonu Samsung Galaxy S5, může to být frustrující a nepříjemné. Tento problém může nastat z různých důvodů, včetně softwarových závad, hardwarových problémů nebo problémů s baterií. Naštěstí existuje několik kroků k řešení problémů, kterými můžete problém vyřešit a zařízení opět zprovoznit.

Obsah

Kontrola aktualizací softwaru: Prvním krokem při řešení problémů s automatickým vypínáním zařízení Samsung Galaxy S5 je ujistit se, že máte nainstalovány nejnovější aktualizace softwaru. Někdy mohou chyby softwaru způsobit neočekávané vypnutí zařízení a aktualizace na nejnovější verzi může tyto problémy odstranit.

Odstranění nepotřebných aplikací a dat: Pokud je vaše zařízení zahlceno aplikacemi a daty, může to zatížit jeho výkon a způsobit automatické vypnutí. Zkuste odinstalovat všechny nepotřebné aplikace a odstranit staré soubory nebo fotografie, abyste uvolnili místo v úložišti. To může pomoci zlepšit výkon zařízení a zabránit neočekávanému vypínání.

Kontrola přehřátí: Přehřátí může také způsobit automatické vypnutí zařízení Samsung Galaxy S5. Zkontrolujte jakékoli známky přehřátí, například horké zařízení nebo baterii. Pokud máte pocit, že je zařízení horké, dejte mu před dalším používáním nějaký čas na vychladnutí. Můžete také zkusit vyjmout baterii a nechat ji samostatně vychladnout, než ji znovu vložíte.

Reset zařízení: Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení zařízení Samsung Galaxy S5. Tím dojde k vymazání všech dat a nastavení v zařízení, proto si předtím nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení > Zálohování a obnovení > Obnovení továrních dat. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces resetování.

Kontaktujte zákaznickou podporu: Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení všech kroků řešení problémů, může se jednat o hardwarový problém. V takovém případě je nejlepší kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung nebo donést zařízení do certifikovaného servisního střediska. Tam budou schopni problém diagnostikovat a v případě potřeby poskytnout řešení nebo opravu.

Dodržováním těchto kroků řešení problémů byste měli být schopni vyřešit problémy s automatickým vypínáním zařízení Samsung Galaxy S5. Nezapomeňte své zařízení vždy aktualizovat a řádně udržovat, abyste se vyhnuli budoucím problémům.

Běžné příčiny problémů s automatickým vypínáním zařízení Samsung Galaxy S5

Problémy s automatickým vypínáním zařízení Samsung Galaxy S5 mohou být frustrující a nepříjemné. Zde jsou uvedeny některé běžné příčiny těchto problémů:

Přečtěte si také: Oprava problému se zelenou obrazovkou Roku: Průvodce krok za krokem
 1. Přehřátí: Galaxy S5 se může automaticky vypnout, pokud se příliš zahřeje. K tomu může dojít, pokud je zařízení vystaveno vysokým teplotám nebo pokud je používáno po dlouhou dobu bez přestávky.
 2. Problémy s baterií: Pokud je baterie stará nebo poškozená, nemusí se udržet nabitá nebo nemusí poskytovat dostatek energie pro udržení zařízení v chodu. To může způsobit neočekávané vypnutí zařízení Galaxy S5.
 3. Závady softwaru: Stejně jako u jiných elektronických zařízení může i u zařízení Galaxy S5 dojít k softwarovým závadám nebo chybám, které mohou způsobit jeho neočekávané vypnutí. Tyto problémy lze někdy vyřešit provedením aktualizace softwaru nebo obnovením továrního nastavení.
 4. Problémy s tlačítkem napájení: Pokud se tlačítko napájení na zařízení Galaxy S5 zasekává nebo nefunguje správně, může náhodně vyvolat automatické vypnutí. To lze napravit vyčištěním tlačítka nebo jeho opravou.
 5. Problémy s hardwarem: V některých případech mohou být problémy s automatickým vypnutím zařízení Galaxy S5 způsobeny hardwarovými problémy, například vadnou základní deskou nebo poškozenou součástí. Tyto problémy mohou vyžadovat odbornou opravu.

Pokud se u zařízení Samsung Galaxy S5 vyskytnou problémy s automatickým vypínáním, doporučujeme vyzkoušet kroky k odstranění problémů, jako je kontrola aktualizací softwaru, vyčištění tlačítka napájení nebo provedení obnovení továrního nastavení. Pokud tyto kroky problém nevyřeší, může být nutné kontaktovat odborného technika pro další pomoc.

Přehřívání

Jednou z možných příčin problémů s automatickým vypínáním zařízení Samsung Galaxy S5 je přehřívání. Když se telefon příliš zahřeje, může se vypnout, aby ochránil vnitřní komponenty před možným poškozením. Zde jsou uvedeny některé možné příčiny a řešení přehřátí:

 • Rozsáhlé používání: Pokud telefon používáte k úkolům náročným na zdroje, jako je hraní her nebo spuštění více aplikací současně, může to vést k přehřátí. Pokuste se omezit používání nebo si dělejte přestávky, aby se zařízení mohlo ochladit.
 • Vlivy prostředí: K přehřátí mohou přispět také vysoké okolní teploty nebo ponechání telefonu na přímém slunečním světle. Nevystavujte zařízení extrémnímu teplu a pokud jej nepoužíváte, uložte jej na chladném místě.
 • Vadná baterie: Vadná nebo poškozená baterie může způsobit přehřátí. Pokud máte podezření, že je problém v baterii, zkuste ji vyměnit za novou.

Pokud máte problémy s přehříváním, zde je několik kroků, kterými můžete problém vyřešit:

 1. Odstraňte pouzdro: Pokud na telefonu používáte ochranné pouzdro, může zadržovat teplo a bránit správnému proudění vzduchu. Odstraňte pouzdro, abyste umožnili lepší větrání a chlazení.
 2. Vyčistěte telefon: Na větracích otvorech telefonu se může hromadit prach a nečistoty, které brání proudění vzduchu, což vede k přehřívání. K vyčištění těchto míst použijte měkký kartáček nebo stlačený vzduch.
 3. Zavřete aplikace na pozadí: Spuštění více aplikací na pozadí může zvýšit zatížení procesoru telefonu a způsobit jeho zahřívání. Zavřete všechny nepotřebné aplikace, abyste snížili zátěž zařízení.
 4. Správa nastavení displeje: Vysoká úroveň jasu a stále zapnuté funkce displeje mohou přispívat k přehřívání. Snižte jas a vypněte nepotřebné funkce displeje, abyste pomohli udržet zařízení v chladu.
 5. Aktualizace softwaru: Instalace nejnovějších aktualizací softwaru může často vyřešit problémy s přehříváním. Zkontrolujte aktualizace v nastavení telefonu a nainstalujte všechny dostupné aktualizace.

Pokud žádný z těchto kroků problém s přehříváním nevyřeší a telefon se nadále automaticky vypíná, bude možná nutné kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

Přečtěte si také: Jak obnovit smazaná data v telefonech se systémem Android Efektivní metody

Vybíjení baterie

Pokud se v telefonu Samsung Galaxy S5 rychle vybíjí baterie nebo pokud nevydrží dlouho nabitá, existuje několik možných příčin a řešení, která můžete vyzkoušet:

 1. Kontrola aplikací náročných na baterii: Některé aplikace mohou vybíjet baterii rychleji než jiné. Přejděte do Nastavení > Baterie a zjistěte, které aplikace spotřebovávají nejvíce energie. Pokud si všimnete aplikací, které používáte jen zřídka nebo u kterých máte podezření, že způsobují vybíjení baterie, zvažte jejich odinstalování nebo zakázání v době, kdy je nepoužíváte.
 2. Snížení jasu obrazovky: Úroveň jasu obrazovky může výrazně ovlivnit výdrž baterie. Snížení jasu obrazovky nebo použití automatického jasu může pomoci šetřit energii baterie.
 3. Zapnutí úsporného režimu: Telefon Samsung Galaxy S5 má vestavěný úsporný režim, který může pomoci prodloužit výdrž baterie. Přejděte do nabídky Nastavení > Baterie > Režim úspory energie a povolte jej. Tento režim snižuje výkon a omezuje některé funkce, aby šetřil energii baterie.
 4. Zakázat nepotřebné funkce: Vypněte funkce, jako je Wi-Fi, Bluetooth, GPS a NFC, pokud je nepotřebujete. Tyto funkce spotřebovávají značné množství energie baterie, zejména když neustále vyhledávají připojení nebo signál.
 5. Aktualizace softwaru: Ujistěte se, že ve vašem zařízení Samsung Galaxy S5 běží nejnovější verze softwaru. Aktualizace často obsahují opravy chyb a optimalizace, které mohou zlepšit výdrž baterie.
 6. Vymazání mezipaměti aplikací: Data z mezipaměti aplikací se mohou časem hromadit a potenciálně způsobovat vybíjení baterie. Přejděte do nabídky Nastavení > Úložiště > Data v mezipaměti a klepnutím na ni vymažte mezipaměť.
 7. Optimalizace využití baterie: V nabídce Nastavení přejděte do nabídky Baterie > Využití baterie. Zde můžete zjistit, které aplikace spotřebovávají nejvíce baterie, a podle toho upravit jejich nastavení.
 8. Výměna baterie: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, může být vadná nebo opotřebovaná samotná baterie. Zvažte výměnu baterie za novou, abyste obnovili optimální výdrž baterie.

Dodržováním těchto kroků byste měli být schopni odstranit a vyřešit problémy s vybíjením baterie v zařízení Samsung Galaxy S5.

Závady softwaru

Pokud má váš telefon Samsung Galaxy S5 problémy s automatickým vypínáním, může to být způsobeno softwarovými závadami. Tyto závady mohou způsobit zamrznutí, pád nebo neočekávané vypnutí telefonu. Zde je uvedeno několik kroků k odstranění a vyřešení problémů s vypínáním souvisejících se softwarem:

 1. Restartování telefonu: Někdy může softwarové závady vyřešit pouhý restart. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a poté klepnutím na “Restartovat” restartujte zařízení Galaxy S5.
 2. Vymazání mezipaměti aplikací: Mezipaměť aplikací může způsobovat konflikty a vést k automatickému vypínání. Přejděte do nabídky Nastavení > Aplikace > Správce aplikací. Vyberte aplikaci, která způsobuje problémy, a poté klepnutím na “Vymazat mezipaměť” odstraňte dočasné soubory.
 3. Aktualizace aplikací: Zastaralé a nekompatibilní aplikace mohou také způsobovat softwarové závady. Otevřete Obchod Play, klepněte na tři vodorovné čáry v levém horním rohu a poté přejděte na Moje aplikace a hry. Aktualizujte všechny aplikace, včetně systémových, pokud jsou k dispozici.
 4. Bezpečný režim: Spuštění telefonu do nouzového režimu může pomoci zjistit, zda problém s vypínáním nezpůsobuje aplikace třetí strany. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a poté klepněte na položku “Vypnout”, dokud se nezobrazí výzva k použití nouzového režimu. Klepnutím na “OK” restartujte telefon v nouzovém režimu. Pokud k problému s vypínáním v nouzovém režimu nedochází, je pravděpodobně viníkem aplikace třetí strany.
 5. Obnovení továrního nastavení: Pokud vše ostatní selže, může obnovení továrního nastavení vyřešit softwarové závady způsobující automatické vypínání. Před resetováním telefonu nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení > Zálohování a obnovení > Obnovení továrních dat.

Pokud se po vyzkoušení výše uvedených kroků stále potýkáte s problémy s automatickým vypínáním, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit autorizované servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč se můj Samsung Galaxy S5 stále automaticky vypíná?

Důvodů, proč se váš Samsung Galaxy S5 automaticky vypíná, může být několik. Může to být způsobeno softwarovou závadou, vadnou baterií nebo přehřátím. Chcete-li problém odstranit a vyřešit, můžete zkusit vymazat oddíl mezipaměti, provést obnovení továrního nastavení nebo vyměnit baterii.

Co mám dělat, pokud vymazání oddílu mezipaměti nevyřeší problém s automatickým vypínáním zařízení Samsung Galaxy S5?

Pokud vymazání oddílu mezipaměti nevyřeší problém s automatickým vypínáním zařízení Samsung Galaxy S5, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení. Mějte však na paměti, že obnovení továrního nastavení vymaže všechna data v zařízení, proto je důležité, abyste si před jeho provedením zálohovali důležité soubory a kontakty. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení > Zálohování a obnovení > Obnovení továrních dat.

Může vadná baterie způsobit problémy s automatickým vypínáním zařízení Samsung Galaxy S5?

Ano, vadná baterie může způsobit problémy s automatickým vypnutím zařízení Samsung Galaxy S5. Pokud u vašeho zařízení dochází k častému a neočekávanému vypínání, je možné, že baterie již není schopna správně udržet nabití. V takovém případě může výměna baterie za novou pomoci problém vyřešit.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit