Jak řešit potíže s hodinkami Samsung Galaxy Watch, které se nechtějí aktualizovat

post-thumb

Jak opravit zařízení Samsung Galaxy Watch, které se nechce aktualizovat

Aktualizace zařízení Samsung Galaxy Watch je nezbytným úkolem, který vám zajistí nejnovější funkce, opravy chyb a bezpečnostní záplaty. Někdy se však může stát, že se zařízení Galaxy Watch setká s problémy a aktualizace se nezdaří. To může být frustrující, ale existuje několik kroků k vyřešení problému, které můžete provést.

Nejprve se ujistěte, že je zařízení Galaxy Watch připojeno ke stabilní síti Wi-Fi nebo mobilní síti. Slabé nebo nestabilní připojení může zabránit správnému stažení a instalaci aktualizace. Pokud používáte Wi-Fi, zkuste se přiblížit ke směrovači nebo obnovit nastavení sítě na hodinkách. Pokud používáte mobilní data, ujistěte se, že máte silný signál, a zkontrolujte svůj datový tarif, zda vám zbývá dostatek dat.

Obsah

Pokud se vám zařízení Galaxy Watch stále nedaří aktualizovat, zkuste hodinky restartovat. Někdy může jednoduchý restart odstranit drobné softwarové závady, které mohou bránit dokončení aktualizace. Chcete-li hodinky restartovat, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka restartování, a poté vyberte možnost “Restartovat”.

Pokud restartování nepomůže, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení zařízení Galaxy Watch. Tím dojde k vymazání všech dat a nastavení hodinek, proto je důležité předem zálohovat všechny důležité informace. Chcete-li obnovit tovární nastavení hodinek, přejděte do nabídky Nastavení, vyberte možnost “Obecné”, poté přejděte dolů a klepněte na možnost “Obnovit”. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces resetování.

Pokud žádný z těchto kroků řešení potíží problém nevyřeší, je možné, že se jedná o problém s hardwarem zařízení Galaxy Watch. V takovém případě je nejlepší kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc. Tam budou schopni diagnostikovat problém a poskytnout potřebná řešení, abyste zařízení Galaxy Watch aktualizovali a zajistili jeho bezproblémový provoz.

Proč se zařízení Samsung Galaxy Watch nechce aktualizovat a jak to napravit?

Pokud máte potíže s aktualizací zařízení Samsung Galaxy Watch, může to mít několik důvodů. Zde je několik možných příčin a řešení, která vám pomohou problém vyřešit:

 1. Slabé připojení k internetu: Ujistěte se, že hodinky mají stabilní připojení k internetu. Zkuste se připojit k jiné síti Wi-Fi nebo povolit mobilní data pro stažení aktualizace.
 2. Nedostatečný úložný prostor: Zkontrolujte, zda mají hodinky dostatek úložného prostoru pro aktualizaci. Odstraňte nepotřebné soubory nebo aplikace, abyste uvolnili místo.
 3. Závady softwaru: Restartujte hodinky nebo proveďte softwarový reset, abyste vyřešili dočasné problémy se softwarem. Za tímto účelem stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka Možnosti napájení, a poté klepněte na možnost Restartovat nebo Restartovat.
 4. Neaktuální verze softwaru: Zkontrolujte, zda je software hodinek aktuální. Přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace softwaru > Stáhnout a nainstalovat a zkontrolujte, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace.
 5. Kompatibilní aplikace: Pokud jste nedávno nainstalovali aplikaci třetí strany, může způsobovat konflikty s procesem aktualizace. Odinstalujte všechny nedávno nainstalované aplikace a zkuste aktualizovat znovu.
 6. Obnovení továrního nastavení: Pokud vše ostatní selže, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení zařízení Galaxy Watch. Mějte však na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v hodinkách, proto před tímto úkonem nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory nebo nastavení.

Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, je možné, že se jedná o hardwarový problém s hodinkami. Zvažte možnost obrátit se na podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko a požádat o další pomoc.

Nezapomeňte postupovat podle pokynů společnosti Samsung a ujistěte se, že jsou hodinky dostatečně nabité, než se pokusíte o jakékoli aktualizace nebo kroky k odstranění problémů.

Zkontrolujte připojení k internetu

Pokud se zařízení Samsung Galaxy Watch nechce aktualizovat, měli byste nejprve zkontrolovat své internetové připojení. Bez stabilního internetového připojení nebudou hodinky schopny stahovat a instalovat nejnovější aktualizace.

Chcete-li zkontrolovat své internetové připojení, postupujte podle následujících kroků:

 1. Zkontrolujte, zda jsou hodinky připojeny ke stabilní síti Wi-Fi. Přejděte do nabídky Nastavení na hodinkách, přejděte na kartu Připojení a vyberte možnost Wi-Fi. Tam můžete vybrat síť Wi-Fi a v případě potřeby zadat heslo.
 2. Pokud jsou hodinky již připojeny k síti Wi-Fi, zkuste obnovit připojení Wi-Fi. Přejděte do nabídky Nastavení, vyberte možnost Připojení a zvolte možnost Wi-Fi. Klepněte na síť, ke které jste připojeni, a poté klepněte na možnost Zapomenout. Poté se k síti znovu připojte jejím výběrem a případným zadáním hesla. To může pomoci vyřešit případné problémy s připojením k síti.
 3. Pokud není síť Wi-Fi dostupná, můžete zkusit aktualizovat hodinky pomocí aplikace Samsung Galaxy Wearable ve smartphonu. Ujistěte se, že je telefon připojen ke stabilnímu internetovému připojení (Wi-Fi nebo mobilní data). Otevřete aplikaci Samsung Galaxy Wearable, přejděte do nastavení a vyberte možnost Aktualizace softwaru. Tam můžete zkontrolovat aktualizace a nainstalovat je do hodinek.
 4. Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, zkuste restartovat hodinky i smartphone. To může pomoci resetovat případné dočasné poruchy sítě nebo softwaru, které mohou způsobovat problémy s aktualizací.

Zkontrolováním internetového připojení a provedením potřebných kroků můžete odstranit a vyřešit veškeré problémy s aktualizacemi zařízení Samsung Galaxy Watch. Nezapomeňte zajistit stabilní připojení k internetu a postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci nebo softwaru pro aktualizaci hodinek.

Restartujte zařízení Galaxy Watch

Pokud se zařízení Samsung Galaxy Watch neaktualizuje, jedním z prvních kroků při řešení problémů může být restartování zařízení. Někdy může jednoduchý restart vyřešit drobné softwarové závady nebo problémy s připojením, které mohou bránit úspěšné instalaci aktualizace.

Přečtěte si také: 10 účinných způsobů, jak zabránit poklesu FPS ve Valorantu

Chcete-li zařízení Galaxy Watch restartovat, postupujte podle následujících kroků:

 1. Stiskněte a podržte tlačítko Domů/napájení na boku hodinek.
 2. Jakmile se na obrazovce zobrazí nabídka Možnosti napájení, tlačítko uvolněte.
 3. Pomocí dotykové obrazovky nebo otočného rámečku vyberte z nabídky možnost “Restartovat”.
 4. Počkejte, až se hodinky vypnou, a poté je znovu zapněte.

Po restartování zkontrolujte, zda je nyní zařízení Galaxy Watch schopno aktualizace. Pokud se aktualizace stále nedaří, přejděte k dalšímu kroku řešení potíží.

Přečtěte si také: Jak přidat někoho do skupinové zprávy v systému Android: Průvodce krok za krokem

Vymazání mezipaměti a dat aplikace Galaxy Wearable

Pokud se zařízení Samsung Galaxy Watch neaktualizuje, můžete jako jeden z kroků řešení potíží vyzkoušet vymazání mezipaměti a dat aplikace Galaxy Wearable. To může pomoci vyřešit případné problémy nebo konflikty, které mohou bránit úspěšné instalaci aktualizace.

Chcete-li vymazat mezipaměť a data aplikace Galaxy Wearable, postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete nabídku Nastavení ve smartphonu.
 2. Přejděte dolů a klepněte na možnost “Aplikace” nebo “Aplikace”.
 3. Vyhledejte aplikaci “Galaxy Wearable” a klepněte na ni.
 4. V nastavení aplikace klepněte na možnost “Úložiště”.
 5. Klepnutím na tlačítko “Vymazat mezipaměť” vymažete mezipaměť aplikace.
 6. Dále klepněte na tlačítko “Clear Data” (Vymazat data) pro odstranění dat aplikace.

Po vymazání mezipaměti a dat aplikace Galaxy Wearable můžete zkusit zařízení Samsung Galaxy Watch znovu aktualizovat. Aplikace obnoví svá nastavení a data, což může pomoci vyřešit případné problémy, které bránily instalaci aktualizace.

Pokud vymazání mezipaměti a dat problém nevyřeší, můžete také zkusit aplikaci Galaxy Wearable odinstalovat a znovu nainstalovat. To může pomoci zajistit, že máte nejnovější verzi aplikace, která může obsahovat opravy chyb nebo vylepšení, jež by mohly pomoci vyřešit problém s aktualizací.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Moje zařízení Samsung Galaxy Watch se neaktualizuje. Co mám dělat?

Pokud se zařízení Samsung Galaxy Watch neaktualizuje, můžete provést několik kroků k vyřešení problému. Nejprve se ujistěte, že jsou hodinky připojeny ke stabilní síti Wi-Fi nebo mobilní síti. Pokud je připojení slabé nebo přerušované, může to ovlivnit proces aktualizace. Dále zkontrolujte, zda je v hodinkách dostatek úložného prostoru pro aktualizaci. Pokud je úložiště plné, možná bude nutné odstranit některé aplikace nebo soubory, aby se uvolnilo místo. Pokud tyto kroky problém nevyřeší, můžete zkusit hodinky restartovat a zkontrolovat aktualizace znovu. Pokud vše ostatní selže, obraťte se na podporu společnosti Samsung a požádejte o další pomoc.

Proč se zařízení Samsung Galaxy Watch neaktualizuje automaticky?

Pokud se zařízení Samsung Galaxy Watch neaktualizuje automaticky, může to mít několik důvodů. Jedním z možných důvodů je, že hodinky nejsou připojeny k síti Wi-Fi nebo mobilní síti. Automatické aktualizace vyžadují ke stažení a instalaci aktualizací stabilní připojení k internetu. Dalším důvodem může být příliš nízká úroveň nabití baterie hodinek. V zájmu zachování životnosti baterie mohou být automatické aktualizace vypnuty, pokud je úroveň nabití baterie pod určitou hranicí. Chcete-li povolit automatické aktualizace, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojeny k síti a zda je úroveň nabití baterie dostatečná. Aktualizace můžete také ručně zkontrolovat v aplikaci Galaxy Wearable.

Postupoval jsem podle všech pokynů, ale moje zařízení Samsung Galaxy Watch se stále neaktualizuje. Co mohu ještě vyzkoušet?

Pokud jste postupovali podle všech kroků pro řešení problémů a zařízení Samsung Galaxy Watch se stále neaktualizuje, můžete zkusit obnovit tovární nastavení hodinek. Předtím nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data, protože obnovení továrního nastavení vymaže všechna data v hodinkách. Chcete-li hodinky resetovat, přejděte do nabídky Nastavení, vyberte možnost Obecné a poté vyberte možnost Resetovat. Po dokončení obnovení zkuste znovu zkontrolovat aktualizace. Pokud problém přetrvává, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Při pokusu o aktualizaci zařízení Samsung Galaxy Watch se mi zobrazuje chybová zpráva. Co mám dělat?

Pokud se vám při pokusu o aktualizaci zařízení Samsung Galaxy Watch zobrazuje chybová zpráva, můžete vyzkoušet několik věcí. Nejprve se ujistěte, že jsou hodinky připojeny ke stabilnímu internetovému připojení. Pokud je připojení slabé nebo pokud dochází k problémům se sítí, může to způsobit selhání aktualizace. Restartujte hodinky a zkuste aktualizaci provést znovu. Pokud chybová zpráva přetrvává, zkuste vymazat mezipaměť a data aplikace Galaxy Wearable. To může pomoci vyřešit případné konflikty nebo závady, které mohou chybu způsobovat. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, obraťte se na podporu společnosti Samsung a požádejte o další pomoc.

Mohu zařízení Samsung Galaxy Watch aktualizovat ručně?

Ano, zařízení Samsung Galaxy Watch můžete aktualizovat ručně. Chcete-li ručně zkontrolovat aktualizace, otevřete aplikaci Galaxy Wearable v připojeném smartphonu. Přejděte na kartu Nastavení, přejděte dolů do části Aktualizace softwaru a podle dostupných možností klepněte na možnost “Stáhnout a nainstalovat” nebo “Aktualizovat nyní”. Pokud je pro vaše hodinky k dispozici aktualizace, podle pokynů na obrazovce ji stáhněte a nainstalujte. Mějte na paměti, že k dokončení procesu aktualizace budete potřebovat stabilní připojení k internetu a dostatečnou energii baterie.

Proč se zařízení Samsung Galaxy Watch neaktualizuje?

Důvodů, proč se zařízení Samsung Galaxy Watch nechce aktualizovat, může být několik. Může to být způsobeno nestabilním internetovým připojením, nedostatečnou kapacitou baterie nebo softwarovou závadou. Problém můžete vyřešit tím, že se zkusíte připojit k jiné síti Wi-Fi nebo hodinky nabijete, abyste zajistili dostatek energie. Pokud to nepomůže, můžete zkusit hodinky resetovat nebo se obrátit na podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit