Jak opravit tiskárnu Brother, která nechce tisknout: Průvodce řešením potíží

post-thumb

Jak opravit tiskárnu Brother, která nechce tisknout

Pokud vlastníte tiskárnu Brother a ta odmítá tisknout, může to být frustrující a nepříjemné. Důvody, proč tiskárna Brother netiskne, mohou být různé, od problémů s připojením až po problémy se softwarem nebo hardwarem. Než však propadnete panice a začnete hledat novou tiskárnu, vyzkoušejte několik kroků k odstranění problému.

Obsah

Zkontrolujte základní informace:

V první řadě se ujistěte, že je tiskárna Brother zapnutá a připojená k počítači nebo síti. Zkontrolujte všechny kabely a připojení a ujistěte se, že jsou bezpečné. Dále zkontrolujte, zda má tiskárna dostatek papíru a inkoustu nebo toneru. Někdy může problém vyřešit jednoduchá kontrola těchto základních prvků.

Restartování tiskárny a počítače:

Pokud tiskárna Brother stále netiskne, zkuste restartovat tiskárnu i počítač. Někdy to může pomoci vyřešit dočasné závady nebo problémy se softwarem tiskárny. Zcela vypněte tiskárnu a počítač, počkejte několik sekund a poté je znovu zapněte. Po úplném restartování obou zařízení zkuste znovu tisknout a zjistěte, zda se problém vyřešil.

Aktualizace ovladače tiskárny:

Zastaralé ovladače tiskárny mohou bránit správnému fungování tiskárny Brother. Chcete-li tento problém vyřešit, zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace ovladače tiskárny. Navštivte webové stránky Brother nebo použijte software tiskárny Brother a stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi ovladače pro konkrétní model tiskárny. Aktualizace ovladače může odstranit problémy s kompatibilitou a zlepšit výkon tiskárny.

Vymazání tiskové fronty:

Pokud máte ve frontě více tiskových úloh, může to způsobit problémy s tiskem. Vymazání tiskové fronty může pomoci tento problém vyřešit. Otevřete frontu tiskárny v počítači, zrušte všechny nevyřízené tiskové úlohy a poté zkuste vytisknout nový dokument. Tím můžete odstranit všechny zaseknuté nebo poškozené tiskové úlohy, které mohou bránit práci tiskárny Brother.

Dodržováním těchto kroků při řešení problémů byste měli být schopni odstranit běžné problémy bránící tiskárně Brother v tisku. Pokud problém přetrvává, bude možná nutné kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Brother pro další pomoc nebo zvážit vyhledání profesionálních opravárenských služeb.

Jak opravit tiskárnu Brother, která nechce tisknout: Průvodce řešením potíží

Pokud tiskárna Brother netiskne, může to být frustrující a může to narušit váš pracovní proces. Existuje však několik kroků k vyřešení problému, které můžete podniknout. Postupujte podle níže uvedených kroků a opravte tiskárnu Brother, která nechce tisknout:

Přečtěte si také: Oprava chyby DP-06 ve hře Fortnite ve Windows 10 (Epic Games) - průvodce krok za krokem
 1. Zkontrolujte připojení: Zkontrolujte, zda je tiskárna Brother správně připojena k počítači nebo síti. Zkontrolujte, zda jsou kabely bezpečně zapojeny a zda nejsou uvolněné spoje.
 2. Restartujte tiskárnu a počítač: Někdy může běžné problémy s tiskem vyřešit jednoduchý restart. Vypněte tiskárnu Brother a počítač, počkejte několik sekund a poté je znovu zapněte.
 3. Zkontrolujte stav tiskárny: Zkontrolujte stav tiskárny Brother. Ujistěte se, že není v chybovém stavu nebo v režimu offline. To můžete provést otevřením fronty tiskáren nebo nastavení tiskárny v počítači.
 4. Vymazat tiskovou frontu: Pokud jsou v tiskové frontě zaseknuté tiskové úlohy, může to bránit zpracování nových tiskových úloh. Vymažte tiskovou frontu zrušením všech nevyřízených tiskových úloh.
 5. Aktualizujte ovladače tiskárny: Neaktualizované nebo nekompatibilní ovladače tiskáren mohou způsobit problémy s tiskem. Navštivte webové stránky Brother a stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladače tiskárny pro váš konkrétní model.
 6. Spusťte nástroj pro řešení potíží: Mnoho operačních systémů má vestavěné nástroje pro řešení problémů s tiskárnami, které mohou automaticky identifikovat a odstranit běžné problémy s tiskárnami. Spusťte nástroj pro řešení potíží pro svůj operační systém a zjistěte, zda dokáže problém vyřešit.
 7. Zkontrolujte hladinu inkoustu nebo toneru: Pokud tiskárna Brother používá inkoustové nebo tonerové kazety, zkontrolujte jejich hladinu. Vyměňte všechny kazety, které jsou vybité nebo prázdné.
 8. Vyčistěte hlavy tiskárny: Časem se mohou hlavy tiskárny ucpat nebo znečistit, což má za následek špatnou kvalitu tisku nebo žádný tisk. Pokyny k čištění hlav tiskárny naleznete v příručce k tiskárně nebo na webových stránkách společnosti Brother.
 9. Obnovte nastavení tiskárny: Obnovení výchozího nastavení tiskárny Brother může pomoci vyřešit některé problémy související se softwarem. Pokyny k provedení obnovení továrních nastavení naleznete v příručce k tiskárně nebo na webových stránkách společnosti Brother.
 10. Obraťte se na podporu společnosti Brother: Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, může být nutné kontaktovat podporu společnosti Brother a požádat o další pomoc. Poskytněte jim podrobné informace o problému a o všech krocích, které jste při řešení problému již podnikli.

Dodržením těchto kroků pro řešení problémů byste měli být schopni opravit tiskárnu Brother, která nechce tisknout. Nezapomeňte se podívat do příručky k tiskárně nebo na webové stránky společnosti Brother, kde najdete konkrétní pokyny týkající se vašeho modelu tiskárny.

Zkontrolujte připojení tiskárny

Pokud tiskárna Brother netiskne, první, co byste měli zkontrolovat, je připojení tiskárny. Zkontrolujte, zda je tiskárna správně připojena ke zdroji napájení a zda je zapnutá. Dále zkontrolujte připojení mezi tiskárnou a počítačem nebo zařízením.

Zde je několik kroků, kterými můžete zkontrolovat připojení tiskárny:

 • Ujistěte se, že je napájecí kabel tiskárny bezpečně zapojen do elektrické zásuvky a do samotné tiskárny.
 • Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda se na ovládacím panelu nezobrazují žádné chybové kontrolky nebo zprávy.
 • Zkontrolujte připojení USB nebo ethernetového kabelu mezi tiskárnou a počítačem. Zkontrolujte, zda je kabel bezpečně zapojen na obou koncích.
 • Pokud používáte bezdrátové připojení, zkontrolujte nastavení Wi-Fi nebo sítě v tiskárně i v zařízení. Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny ke stejné síti.
 • Pokud používáte síťovou tiskárnu, zkontrolujte, zda je v počítači nebo zařízení správně nakonfigurována IP adresa tiskárny.

Pokud je připojení tiskárny uvolněné nebo není správně nastaveno, může to způsobit problémy s tiskem. Zkontrolováním připojení tiskárny a ujištěním, že je vše správně připojeno, můžete odstranit a vyřešit běžné problémy s tiskem.

Přečtěte si také: Playstation 5: cena a datum vydání na ruském trhu - podrobnosti a spekulace

Aktualizace ovladačů tiskárny

Pokud tiskárna Brother netiskne, je jedním z možných řešení aktualizace ovladačů tiskárny. Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače mohou způsobovat problémy s tiskem, proto je důležité udržovat je aktuální.

Zde se dozvíte, jak můžete aktualizovat ovladače tiskárny v tiskárně Brother:

 1. Identifikace modelu tiskárny: Před aktualizací ovladačů je třeba znát přesný model tiskárny Brother. Číslo modelu hledejte na samotné tiskárně nebo v dokumentaci, která k ní byla dodána.
 2. Navštivte webové stránky podpory Brother: Přejděte na oficiální webové stránky podpory Brother (https://support.brother.com/ ) a přejděte do sekce “Downloads” (Ke stažení) nebo “Support” (Podpora).
 3. Vyhledejte svůj model tiskárny: Do vyhledávacího řádku na webové stránce zadejte číslo modelu tiskárny Brother. Z výsledků vyhledávání vyberte příslušný model tiskárny.
 4. Stáhněte si nejnovější ovladač: Na produktové stránce tiskárny vyhledejte část “Ovladač” nebo “Software”. Stáhněte si nejnovější ovladač pro konkrétní operační systém.
 5. Instalace ovladače: Po stažení souboru ovladače na něj dvakrát klikněte a spusťte průvodce instalací. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladač do počítače.
 6. Restart počítače a tiskárny: Po dokončení instalace ovladače restartujte počítač i tiskárnu Brother. Tím zajistíte správné použití aktualizovaných ovladačů.

Pokud aktualizace ovladačů tiskárny problém nevyřeší, bude možná nutné vyzkoušet další kroky řešení problémů nebo se obrátit na podporu společnosti Brother a požádat o další pomoc.

Vyčistěte hlavu tiskárny

Pokud tiskárna Brother netiskne správně, může to být způsobeno ucpanou nebo znečištěnou tiskovou hlavou. Vyčištění hlavy tiskárny může pomoci tento problém vyřešit. Zde se dozvíte, jak můžete tiskovou hlavu vyčistit:

 1. Vypněte tiskárnu Brother a odpojte ji od zdroje napájení.
 2. Otevřete kryt tiskárny, abyste získali přístup k zásobníkům a tiskové hlavě.
 3. Vyjměte inkoustové kazety z tiskárny.
 4. Vyhledejte sestavu tiskové hlavy. Obvykle je umístěna uprostřed tiskárny, pod místem, kde byly nainstalovány inkoustové kazety.
 5. Vezměte hadřík, který nepouští vlákna, nebo vatový tampon a navlhčete jej destilovanou vodou nebo isopropylalkoholem.
 6. Jemně otřete tiskovou hlavu a její okolí, abyste odstranili zbytky inkoustu nebo nečistoty.
 7. Dávejte pozor, abyste se nedotkli trysek nebo elektrických kontaktů na tiskové hlavě. Mohlo by to způsobit poškození.
 8. Před opětovnou instalací inkoustových kazet nechte tiskovou hlavu zcela vyschnout.
 9. Po zaschnutí tiskové hlavy znovu vložte inkoustové kazety a zavřete kryt tiskárny.
 10. Zapojte tiskárnu Brother a zapněte ji.
 11. Vytiskněte zkušební stránku a zkontrolujte, zda byl problém vyřešen.

Pokud se po vyčištění tiskové hlavy stále vyskytují problémy s tiskem, doporučujeme obrátit se na zákaznickou podporu společnosti Brother a požádat o další pomoc.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Moje tiskárna Brother nereaguje, co mám dělat?

Pokud tiskárna Brother nereaguje, můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění problémů. Nejprve zkontrolujte, zda je tiskárna správně připojena k počítači nebo síti. Zkontrolujte, zda jsou kabely bezpečně zapojeny. Pokud je tiskárna bezdrátová, zkontrolujte, zda je připojena ke správné síti Wi-Fi. Dále restartujte počítač i tiskárnu. Můžete také zkusit přeinstalovat ovladač tiskárny nebo jej aktualizovat na nejnovější verzi. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Brother a požádat o další pomoc.

Proč tiskárna Brother tiskne prázdné stránky?

Pokud tiskárna Brother tiskne prázdné stránky, může to mít několik možných příčin. Nejprve zkontrolujte, zda nejsou inkoustové nebo tonerové kazety prázdné nebo zda v nich není málo inkoustu. Pokud ano, vyměňte je za nové. Zkontrolujte, zda jsou kazety správně nainstalovány. Pokud není problém v kazetách, zkontrolujte, zda nejsou ucpané hlavy tiskárny. Hlavy tiskárny můžete vyčistit pomocí softwaru tiskárny nebo ručně pomocí hadříku, který nepouští vlákna, a čisticího roztoku. Dále zkontrolujte nastavení tisku v počítači, zda není nastaven tisk ve stupních šedi nebo černobíle.

Moje tiskárna Brother se zasekla. Jak mohu zaseknutý papír odstranit?

Pokud se tiskárna Brother zasekla, odstraňte zaseknutý papír podle následujících kroků. Nejprve tiskárnu vypněte a odpojte ji od zdroje napájení. Otevřete kryt tiskárny a opatrně vytáhněte viditelně zaseknutý papír. Dávejte pozor, abyste papír při vyjímání nepotrhali. Pokud zaseknutý papír není z krytu tiskárny vidět, bude možná nutné vyjmout zásobník papíru a zkontrolovat vnitřek tiskárny, zda v něm není zaseknutý papír. Po vyjmutí veškerého zaseknutého papíru zapojte tiskárnu do zásuvky a zapněte ji. Nyní by měla být připravena k tisku.

Proč tiskárna Brother tiskne rozmazané nebo zkreslené obrázky?

Pokud tiskárna Brother tiskne rozmazané nebo zkreslené obrázky, může to mít několik možných příčin. Nejprve zkontrolujte, zda je nastavení kvality tisku nastaveno na vysoké rozlišení. Nastavení kvality tisku můžete upravit v softwaru tiskárny nebo prostřednictvím nastavení tisku v počítači. Dále se ujistěte, že používáte správný typ papíru pro vaši tiskovou úlohu. Použití nekvalitního nebo nekompatibilního papíru může mít za následek zkreslené výtisky. Je také důležité zkontrolovat, zda jsou inkoustové nebo tonerové kazety správně nainstalovány a zda v nich není málo inkoustu nebo toneru.

Jak opravím chybu “Nelze tisknout” na tiskárně Brother?

Pokud se na své tiskárně Brother setkáváte s chybou “Nelze tisknout”, postupujte podle následujících kroků pro řešení problémů. Nejprve zkontrolujte, zda nedošlo k uvíznutí papíru nebo cizích předmětů uvnitř tiskárny. Pokud naleznete zaseknutý papír nebo předměty, odstraňte je. Poté tiskárnu vypněte a odpojte ji od zdroje napájení. Počkejte asi 5 minut, poté tiskárnu zapojte a zapněte. Pokud chyba přetrvává, zkuste tiskárnu resetovat stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu několika sekund. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Brother a požádat o další pomoc.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit