Jak opravit Samsung Galaxy S5, který se nechce zapnout Průvodce řešením potíží

post-thumb

Jak opravit Samsung Galaxy S5, který se nechce zapnout (Průvodce řešením potíží)

Nezapíná se váš Samsung Galaxy S5, ať děláte, co děláte? Nebojte se, nejste v tom sami. Jedná se o běžný problém, se kterým se potýká mnoho uživatelů telefonu Samsung Galaxy S5. Důvodů, proč se telefon nezapíná, může být několik, včetně softwarových závad, hardwarových poruch nebo vybité baterie. V tomto průvodci řešením potíží vás provedeme kroky k opravě nezapínajícího se telefonu Samsung Galaxy S5.

Obsah

Krok 1: Zkontrolujte baterii

Jako první byste měli zkontrolovat, zda je baterie telefonu dostatečně nabitá. Připojte telefon k nabíječce a nechte jej alespoň 15 minut nabíjet. Pokud se v telefonu zobrazí ikona nabíjení baterie nebo se rozsvítí, pak byla baterie s největší pravděpodobností vybitá. Než se jej pokusíte zapnout, dopřejte mu nějaký čas na nabití.

Krok 2: Vynucený restart telefonu

Pokud telefon nereaguje na nabíjení a stále se nechce zapnout, můžete zkusit provést vynucený restart. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu asi 10-15 sekund. Tím byste měli telefon přinutit k restartu a doufejme, že se zapne.

Krok 3: Spuštění do nouzového režimu

Přečtěte si také: Jak opravit RUST Keeps Crashing On PC - Rychlý průvodce řešením potíží

Pokud vynucený restart nepomůže, můžete zkusit spustit telefon do nouzového režimu. Nouzový režim umožní spuštění telefonu pouze se základními systémovými aplikacemi a zakáže všechny aplikace třetích stran. Chcete-li přejít do nouzového režimu, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo Samsung, poté jej uvolněte a okamžitě stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti. Tím se telefon spustí do nouzového režimu. Pokud se telefon v nouzovém režimu zapne, znamená to, že problém způsobuje aplikace třetí strany.

Krok 4: Proveďte obnovení továrního nastavení

Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, je poslední možností provést obnovení továrního nastavení. Mějte na paměti, že obnovení továrního nastavení vymaže všechna data v telefonu, proto si před pokračováním nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, vypněte telefon a poté stiskněte a podržte současně tlačítko napájení, tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko Domů, dokud se nezobrazí logo Samsung. Pomocí tlačítek Zvýšení a Snížení hlasitosti se pohybujte a pomocí tlačítka Napájení vyberte možnost “Obnovení továrních nastavení” nebo “Vymazat data/obnovení továrních nastavení”. Potvrďte výběr a počkejte na dokončení procesu.

*Pamatujte, že pokud si s prováděním těchto kroků nevíte rady sami, je vždy lepší vyhledat odbornou pomoc nebo se obrátit na tým podpory výrobce.

Doufejme, že vám některý z těchto kroků řešení potíží pomůže opravit zařízení Samsung Galaxy S5, které se nechce zapnout. Pokud žádný z těchto kroků nefunguje, může to znamenat hardwarový problém a možná bude nutné odnést telefon do servisního střediska k další diagnostice a opravě.

Průvodce řešením problémů s telefonem Samsung Galaxy S5, který se nechce zapnout

Pokud se váš telefon Samsung Galaxy S5 nezapíná nebo nevykazuje žádné známky života, nepanikařte. Existuje několik kroků k odstranění problémů, kterými se můžete pokusit problém vyřešit, než vyhledáte odbornou pomoc. Při řešení potíží se zařízením Samsung Galaxy S5, které se nechce zapnout, postupujte podle níže uvedených kroků.

Přečtěte si také: Důvody, proč jsou Dokumenty Google pomalé, a jak to napravit
 • Kontrola baterie: Zkontrolujte, zda je baterie zařízení Samsung Galaxy S5 nabitá. Připojte zařízení ke zdroji napájení pomocí originální nabíječky a kabelu. Nechte jej nabíjet alespoň 30 minut až hodinu.
 • Provedení tvrdého resetu: Pokud není problém v baterii, zkuste provést tvrdý reset zařízení Samsung Galaxy S5. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu přibližně 10-15 sekund. Tím donutíte zařízení k restartování.
 • Kontrola fyzického poškození: Zkontrolujte, zda zařízení Samsung Galaxy S5 nevykazuje známky fyzického poškození, například prasklý displej nebo poškození vodou. Pokud zjistíte jakékoli poškození, doporučujeme odnést zařízení k opravě odbornému technikovi.
 • Vyzkoušejte jinou nabíječku a kabel: Někdy může být problém v nabíječce nebo kabelu. Zkuste použít jinou nabíječku a kabel a zjistěte, zda se tím něco změní. Pokud se zařízení začne nabíjet s jinou nabíječkou, může být problém v původní nabíječce nebo kabelu.
 • Připojení k počítači: Připojte zařízení Samsung Galaxy S5 k počítači pomocí kabelu USB. Pokud počítač zařízení rozpozná, může to znamenat, že problém je v displeji nebo jiných hardwarových součástech. V takovém případě byste se měli obrátit na odborného technika, který vám pomůže.
 • Zvažte obnovení továrního nastavení: Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení zařízení Samsung Galaxy S5. Mějte na paměti, že obnovení továrního nastavení vymaže všechna vaše data, proto je důležité před provedením tohoto kroku zálohovat důležité soubory. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení > Zálohování a obnovení > Obnovení továrních dat.

Pokud žádný z výše uvedených kroků řešení potíží nefunguje, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit odborného technika, který vám poskytne další pomoc se zařízením Samsung Galaxy S5, které se nechce zapnout.

Běžné problémy, které způsobují, že se zařízení Samsung Galaxy S5 nezapíná

Může existovat několik běžných problémů, které mohou způsobit, že se zařízení Samsung Galaxy S5 nezapne. Tyto problémy mohou sahat od jednoduchých softwarových závad až po závažnější hardwarové problémy. Zde jsou uvedeny některé z nejčastějších problémů:

 • Vyčerpání baterie: Jedním z nejčastějších důvodů, proč se telefon Samsung Galaxy S5 nezapíná, je vybitá baterie. Pokud je baterie zcela vybitá, telefon nemá dostatek energie k zapnutí. Chcete-li tento problém vyřešit, zkuste telefon alespoň 30 minut nabíjet a poté se jej znovu pokusit zapnout.
 • Problémy s displejem: Pokud je displej telefonu Samsung Galaxy S5 poškozený nebo nefunkční, může to bránit zapnutí telefonu. Zkontrolujte, zda není displej prasklý nebo zda na něm nejsou viditelné známky poškození. Pokud ano, může být nutná výměna displeje.
 • Závady softwaru: Někdy mohou závady softwaru způsobit, že telefon Samsung Galaxy S5 zamrzne nebo přestane reagovat. V takových případech může problém vyřešit jednoduchý restart. Chcete-li provést restart, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se telefon nevypne, a poté jej opět stisknutím a podržením tlačítka napájení zapněte.
 • Poškození vodou: Pokud byl telefon Samsung Galaxy S5 vystaven působení vody nebo jiné tekutiny, nemusí se zapnout. Poškození vodou může způsobit trvalé poškození vnitřních součástí telefonu a zabránit jeho fungování. V takových případech se doporučuje odnést telefon k opravě k odborníkovi.
 • Problémy s hardwarem: V některých případech mohou být příčinou nezapnutí telefonu Samsung Galaxy S5 také problémy s hardwarem. Může jít o problémy s tlačítkem napájení, nabíjecím portem nebo jinými vnitřními součástmi. Máte-li podezření na hardwarový problém, je nejlepší nechat telefon prohlédnout a opravit odborníkem.

Závěrem lze říci, že může existovat několik běžných problémů, které mohou způsobit, že se telefon Samsung Galaxy S5 nezapne. Tyto problémy mohou sahat od prostého vybití baterie až po závažnější hardwarové problémy. Odstraněním a řešením těchto problémů můžete telefon často znovu zprovoznit.

Kroky k opravě telefonu Samsung Galaxy S5, který se nechce zapnout

Pokud se váš telefon Samsung Galaxy S5 nezapíná, můžete se pokusit problém vyřešit několika kroky:

 1. Nabíjení baterie: Připojte telefon ke zdroji napájení pomocí originálního nabíjecího kabelu a adaptéru. Před pokusem o zapnutí jej nechte alespoň 15 minut nabíjet.
 2. Provedení nuceného restartu: Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu přibližně 10-20 sekund, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí se logo Samsung. Tím dojde k vynucenému restartu telefonu.
 3. Kontrola tlačítka napájení: Zkontrolujte, zda není tlačítko napájení zaseknuté nebo poškozené. Několikrát jej stiskněte, abyste se ujistili, že funguje správně.
 4. Vyjmutí baterie: U zařízení s vyměnitelnou baterií sejměte zadní kryt a vyjměte baterii. Počkejte asi 30 sekund, poté baterii znovu vložte a zkuste telefon zapnout.
 5. Startování v nouzovém režimu: Pokud se telefon zapne, ale stále se restartuje nebo zamrzá, zkuste jej spustit v nouzovém režimu. Za tímto účelem stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo Samsung, poté tlačítko napájení uvolněte a stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti, dokud se zařízení nedokončí restartovat. V nouzovém režimu je povoleno spouštět pouze předinstalované aplikace, což vám může pomoci zjistit, zda problém nezpůsobuje aplikace třetí strany.
 6. Provedení obnovení továrního nastavení: Pokud vše ostatní selže, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení. Tím dojde k vymazání všech dat v telefonu, proto si před tímto krokem nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení > Zálohování a obnovení > Obnovení továrních dat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo přinést zařízení certifikovanému technikovi, který vám poskytne další pomoc.

Viz také:

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit