Jak opravit problémy s nabíjením a napájením Samsung Galaxy S6

post-thumb

Oprava Samsung Galaxy S6, který se nenabíjí, nezapíná se a další problémy s napájením

Pokud vlastníte telefon Samsung Galaxy S6 a máte problémy s nabíjením nebo napájením, nejste sami. Mnoho uživatelů Galaxy S6 hlásí problémy s tím, že se jejich zařízení nenabíjí správně nebo se vůbec nezapíná. Naštěstí existuje několik kroků, kterými můžete tyto problémy vyřešit a odstranit, než se uchýlíte k odborné pomoci nebo výměně telefonu.

Obsah

1. Zkontrolujte nabíjecí kabel a adaptér

Jedním z častých důvodů problémů s nabíjením je vadný nabíjecí kabel nebo adaptér. Zkontrolujte, zda je kabel bezpečně připojen k telefonu i ke zdroji napájení. Zkuste použít jiný kabel a adaptér a zjistěte, zda to problém vyřeší. Pokud se telefon začne nabíjet s jiným kabelem, budete vědět, že problém je v původním kabelu.

2. Vyčistěte nabíjecí port

V nabíjecím portu se mohou časem nahromadit nečistoty, prach a zbytky, které brání správnému připojení. Pomocí malého čistého kartáčku nebo stlačeného vzduchu port jemně vyčistěte. Dávejte pozor, abyste nepoškodili port a nedostali do něj žádnou tekutinu. Po vyčištění zkuste telefon znovu nabít a zjistěte, zda se problém vyřešil.

3. Restartujte telefon

Restartování telefonu může někdy pomoci vyřešit problémy s nabíjením a napájením. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí možnost restartovat, a poté vyberte možnost Restartovat. Jakmile se telefon znovu zapne, zkontrolujte, zda se správně nabíjí nebo zda byly problémy s napájením vyřešeny.

4. Proveďte obnovení továrního nastavení

Pokud žádný z předchozích kroků nepomohl, možná bude nutné provést obnovení továrního nastavení zařízení Galaxy S6. Tím dojde k vymazání všech dat a nastavení telefonu, proto si před pokračováním nezapomeňte zálohovat všechny důležité informace. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení > Zálohování a obnovení > Obnovení továrních dat. Podle pokynů na obrazovce dokončete resetování a poté zkontrolujte, zda byly vyřešeny problémy s nabíjením a napájením.

Pokud žádný z těchto kroků nevyřešil problémy s nabíjením nebo napájením zařízení Samsung Galaxy S6, je možná načase vyhledat odbornou pomoc nebo zvážit výměnu zařízení. Nezapomeňte se vždy poradit s výrobcem nebo certifikovaným technikem, který vám poskytne správné pokyny a pomoc.

Přečtěte si také: Oprava chyby opětovného připojení v League of Legends 2023 - jednoduché řešení

Běžné problémy s nabíjením zařízení Samsung Galaxy S6

Problémy s nabíjením zařízení Samsung Galaxy S6 mohou být frustrující a nepříjemné. Zde jsou uvedeny některé běžné problémy s nabíjením zařízení Galaxy S6 a způsoby jejich řešení:

 • Pomalé nabíjení: Pokud se váš Galaxy S6 nabíjí pomalu, může to být způsobeno vadnou nabíječkou nebo kabelem. Zkuste použít jinou nabíječku a kabel a zjistěte, zda se rychlost nabíjení zlepší. Kromě toho se ujistěte, že používáte zásuvku ve zdi, a ne port USB na počítači, protože ten obvykle poskytuje méně energie.
 • Telefon se nenabíjí: Pokud se váš Galaxy S6 vůbec nenabíjí, může mít tento problém několik příčin. Nejprve zkontrolujte, zda je nabíjecí port čistý a bez nečistot. Pomocí měkkého hadříku nebo párátka jemně vyčistěte případné nečistoty nebo žmolky. Pokud to nepomůže, vyzkoušejte jinou nabíječku a kabel, abyste vyloučili případné problémy s nimi. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, je možné, že je nabíjecí port telefonu poškozený a je třeba jej vyměnit.
 • Bezdrátové nabíjení nefunguje: Pokud se snažíte nabíjet Galaxy S6 bezdrátově a nefunguje to, ujistěte se, že máte kompatibilní bezdrátovou nabíječku. Zkontrolujte, zda je nabíječka správně připojena ke zdroji napájení a zda je nabíjecí podložka správně umístěna. Odstraňte z telefonu také jakékoli pouzdro nebo kryt, protože by mohly narušovat proces bezdrátového nabíjení.
 • Baterie se rychle vybíjí: Pokud se baterie telefonu Galaxy S6 vybíjí rychleji než obvykle, může to mít několik příčin. Nejprve zkontrolujte, zda na pozadí neběží nějaké aplikace nebo procesy, které by mohly spotřebovávat nadměrné množství energie. To můžete provést tak, že přejdete do Nastavení > Baterie. Pokud najdete nějaké nepotřebné aplikace, odinstalujte je nebo zakažte jejich činnosti na pozadí. Kromě toho může prodloužit výdrž baterie úprava jasu obrazovky, vypnutí nepotřebných funkcí, jako je Bluetooth a GPS, a zapnutí režimu úspory baterie.

Pokud máte i po vyzkoušení těchto kroků k odstranění problémů se zařízením Samsung Galaxy S6 stále problémy s nabíjením, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Samsung nebo navštívit autorizované servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

Pomalé nabíjení nebo nenabíjení

Pokud se váš Samsung Galaxy S6 nabíjí pomalu nebo se nenabíjí vůbec, existuje několik kroků, kterými můžete problém vyřešit a odstranit:

 1. Zkontrolujte nabíjecí kabel: Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel, který používáte, v dobrém stavu a není poškozený. Zkuste použít jiný kabel nebo nabíječku, abyste vyloučili případné problémy s tím stávajícím.
 2. Vyčistěte nabíjecí port: Někdy se v nabíjecím portu mohou nahromadit nečistoty, žmolky nebo zbytky, které brání správnému kontaktu mezi nabíječkou a telefonem. Vezměte kartáček s měkkými štětinami nebo párátko a nabíjecí port opatrně vyčistěte.
 3. Restartujte telefon: Jednoduchým restartem lze často odstranit drobné softwarové závady, které mohou způsobovat problém s nabíjením. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a v zobrazené nabídce vyberte možnost “Restartovat”.
 4. Zkontrolujte aktualizace softwaru: Neaktualizovaný software může někdy způsobovat problémy s nabíjením. Zkontrolujte, zda je ve vašem zařízení Samsung Galaxy S6 nainstalována nejnovější verze operačního systému. Pokud je k dispozici aktualizace, přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace softwaru > Stáhnout a nainstalovat.
 5. Vyzkoušejte jiný zdroj napájení: Připojte zařízení Samsung Galaxy S6 k jinému zdroji napájení, například k jiné zásuvce nebo portu USB počítače. To pomůže určit, zda je problém ve zdroji napájení nebo v samotném telefonu.
 6. Obnovte nastavení telefonu: Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, můžete zkusit obnovit nastavení telefonu. Přejděte do nabídky Nastavení > Zálohování a resetování > Resetovat nastavení. Upozorňujeme, že se tím obnoví výchozí hodnoty nastavení telefonu, proto si před provedením tohoto kroku nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.

Pokud žádný z těchto kroků nevyřeší problém s pomalým nabíjením nebo nenabíjením, bude možná nutné kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo přinést telefon k odbornému technikovi, který vám poskytne další pomoc.

Přehřívání během nabíjení

Přehřívání během nabíjení je běžný problém, se kterým se potýká mnoho uživatelů telefonu Samsung Galaxy S6. Když se zařízení během nabíjení přehřívá, může to vést k různým problémům, jako je pomalé nabíjení, vybíjení baterie, a dokonce i k možnému poškození zařízení.

Existuje několik důvodů, proč se zařízení Samsung Galaxy S6 může během nabíjení přehřívat:

Přečtěte si také: Jak vyřešit problém s plným úložištěm Disku Google, ale bez souborů
 1. Používání nabíječky třetí strany: Používání jiné nabíječky než té, kterou dodává společnost Samsung, může způsobit přehřátí. Nabíječky třetích stran nemusí být navrženy tak, aby zvládly požadavky na napájení vašeho zařízení, a mohou vytvářet nadměrné teplo.
 2. Vadný nabíjecí kabel: Vadný nebo poškozený nabíjecí kabel může rovněž způsobit přehřátí. Pokud kabel nepřenáší správně energii do vašeho zařízení, může to mít za následek zvýšený odpor, což vede k hromadění tepla.
 3. Nabíjení při vysokých teplotách: Nabíjení zařízení v prostředí s vysokými teplotami může přispět k přehřátí. Vysoké okolní teploty spolu s teplem vznikajícím během nabíjení mohou způsobit přehřátí vašeho zařízení.
 4. Aplikace spuštěné na pozadí: Spouštění aplikací náročných na zdroje nebo více aplikací spuštěných na pozadí může zatěžovat procesor zařízení, což vede ke zvýšené tvorbě tepla.

Chcete-li vyřešit problém s přehříváním během nabíjení zařízení Samsung Galaxy S6, můžete vyzkoušet následující řešení:

 • Používejte originální nabíječku dodanou společností Samsung, abyste zajistili kompatibilitu a bezpečné nabíjení.
 • Vyměňte nabíjecí kabel, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
 • Vyhněte se nabíjení zařízení v prostředí s vysokou teplotou. V případě potřeby vyhledejte chladnější místo nebo zapněte klimatizaci.
 • Zavírejte nepotřebné aplikace a omezte počet aplikací spuštěných na pozadí, abyste snížili zátěž procesoru zařízení.

Pokud problém s přehříváním přetrvává i po vyzkoušení výše uvedených řešení, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko, které problém diagnostikuje a vyřeší.

Baterie se rychle vybíjí

Pokud se v zařízení Samsung Galaxy S6 rychle vybíjí baterie, existuje několik možných příčin a řešení, která můžete vyzkoušet:

 1. Kontrola aplikací náročných na baterii: Přejděte do Nastavení > Baterie a zkontrolujte seznam aplikací a jejich využití baterie. Odinstalujte nebo zakažte všechny aplikace, které spotřebovávají značné množství energie baterie.
 2. Snížení jasu obrazovky: Snižte jas obrazovky zařízení nebo zapněte automatický jas, abyste šetřili baterii.
 3. Zakázat obnovování aplikací na pozadí: Přejděte do Nastavení > Baterie > Další > Optimalizovat využití baterie a ujistěte se, že aplikace spuštěné na pozadí nespotřebovávají nadměrné množství energie baterie.
 4. Vypnutí GPS a Bluetooth: Pokud nepoužíváte GPS nebo Bluetooth, vypněte je, abyste zabránili zbytečnému vybíjení baterie.
 5. Zakázat funkci Push Email: Změna nastavení e-mailu tak, aby se nové zprávy načítaly méně často nebo ručně, může pomoci šetřit baterii.
 6. Vymazání mezipaměti aplikací: Přejděte do Nastavení > Úložiště > Data v mezipaměti a vymažte mezipaměť všech aplikací, které spotřebovávají hodně energie baterie.
 7. Aktualizace softwaru: Ujistěte se, že v zařízení používáte nejnovější verzi softwaru, protože aktualizace často obsahují opravy chyb a optimalizace, které mohou zlepšit výdrž baterie.
 8. Obnovení továrního nastavení: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení. Před tímto úkonem si nezapomeňte zálohovat data, protože dojde k vymazání všech vašich osobních údajů.

Pokud problém s vybíjením baterie přetrvává i po vyzkoušení těchto řešení, může se jednat o hardwarový problém. V takovém případě je nejlepší kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit technika, který vám poskytne další pomoc.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč se můj Samsung Galaxy S6 nenabíjí?

Pokud se váš Samsung Galaxy S6 nenabíjí, může být příčin tohoto problému několik. Může to být způsobeno vadným nabíjecím kabelem nebo adaptérem, problémem s nabíjecím portem vašeho zařízení nebo softwarovým problémem. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete zkusit použít jiný nabíjecí kabel a adaptér, vyčistit nabíjecí port zařízení nebo provést měkký reset telefonu. Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, může se jednat o hardwarový problém a možná budete muset zařízení odnést k odborníkovi na opravu.

Co mám dělat, když se můj Samsung Galaxy S6 nabíjí velmi pomalu?

Pokud se váš Samsung Galaxy S6 nabíjí velmi pomalu, můžete se pokusit problém vyřešit několika způsoby. Za prvé se ujistěte, že používáte originální nabíjecí kabel a adaptér, které byly dodány se zařízením. Používání nabíječek jiných výrobců může způsobit nižší rychlost nabíjení. Kromě toho zkuste vyčistit nabíjecí port zařízení, protože procesu nabíjení mohou bránit nečistoty nebo zbytky. Pokud problém přetrvává, můžete zkusit provést měkký reset telefonu nebo povolit funkci “Rychlé nabíjení” v nastavení zařízení. Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, může se jednat o hardwarový problém a měli byste vyhledat odbornou pomoc.

Proč se můj Samsung Galaxy S6 stále vypíná, i když má baterii?

Pokud se váš Samsung Galaxy S6 stále vypíná, i když má baterii, může to být způsobeno softwarovým nebo hardwarovým problémem. Nejprve zkuste zkontrolovat, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace softwaru pro vaše zařízení, a nainstalujte je. Někdy může zastaralý software způsobit neočekávané vypnutí. Pokud to problém nevyřeší, zkuste v telefonu provést obnovení továrního nastavení, ale nezapomeňte si nejprve zálohovat data. Pokud problém přetrvává, může se jednat o hardwarový problém a možná budete muset kontaktovat odborníka pro další pomoc.

Co mám dělat, když se můj Samsung Galaxy S6 vůbec nezapne?

Pokud se váš Samsung Galaxy S6 vůbec nezapne, můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění potíží. Nejprve se ujistěte, že má vaše zařízení dostatek energie v baterii, a to tak, že jej připojíte k nabíječce alespoň na 30 minut. Pokud není problém v baterii, zkuste provést měkký reset podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti současně po dobu asi 10-20 sekund, dokud zařízení nezavibruje. Pokud se telefon stále nezapne, můžete jej zkusit spustit do režimu obnovení nebo režimu stahování a zjistit, zda lze provést další kroky k odstranění potíží. Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, může se jednat o hardwarový problém a měli byste se obrátit na odborníka, který provede opravu.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit