Jak opravit problém s nabíjením zařízení Bose SoundLink Mini II

post-thumb

Jak opravit problém s nenabíjením zařízení Bose Soundlink Mini II

Pokud vlastníte reproduktor Bose SoundLink Mini II, možná jste se setkali s problémem, kdy se reproduktor řádně nenabíjí. To může být frustrující, protože to znamená, že si nebudete moci vychutnat hudbu na cestách. Existuje však několik kroků, kterými můžete tento problém s nabíjením vyřešit.

Obsah

Nejprve se ujistěte, že používáte správný nabíjecí kabel a adaptér pro zařízení Bose SoundLink Mini II. Použití nesprávného kabelu nebo adaptéru může zabránit správnému nabíjení reproduktoru. Zkontrolujte, zda kabel a adaptér nevykazují známky poškození, například roztřepené vodiče nebo ohnuté kolíky. Pokud zjistíte jakékoli poškození, vyměňte kabel nebo adaptér za nový.

Pokud jsou kabel a adaptér v pořádku, zkuste reproduktor Bose SoundLink Mini II připojit k jinému zdroji napájení. Někdy může být problém spíše ve zdroji napájení než v samotném reproduktoru. Zapojte reproduktor do jiné zásuvky nebo jej zkuste nabíjet pomocí portu USB počítače. Pokud se reproduktor při použití jiného zdroje napájení nabíjí správně, může být původní zdroj napájení vadný.

Dalším možným řešením je resetování reproduktoru Bose SoundLink Mini II. To provedete tak, že stisknete a podržíte tlačítko napájení po dobu alespoň 10 sekund, dokud se reproduktor nevypne. Poté reproduktor znovu zapněte a zkuste jej znovu nabít. Resetování reproduktoru může někdy problémy s nabíjením vyřešit.

Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, bude možná nutné kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Bose a požádat o další pomoc. Ta vám může poskytnout konkrétní kroky pro řešení problémů ve vaší konkrétní situaci a doporučit případnou opravu nebo výměnu. Dodržením těchto kroků byste měli být schopni vyřešit problém s nabíjením reproduktoru Bose SoundLink Mini II a opět si užívat hudbu.

Identifikace problému

Chcete-li vyřešit problém s nabíjením zařízení Bose SoundLink Mini II, je důležité nejprve identifikovat problém. Příčinou nesprávného nabíjení zařízení může být několik faktorů. Zde jsou uvedeny některé běžné problémy, na které je třeba si dát pozor:

 1. Uvolněné připojení: Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel bezpečně připojen k reproduktoru i ke zdroji napájení. Někdy může uvolněné spojení zabránit správnému nabíjení zařízení.
 2. Poškozený kabel nebo adaptér: Zkontrolujte, zda nabíjecí kabel a adaptér nevykazují známky poškození nebo opotřebení. Pokud si všimnete roztřepených vodičů nebo poškozených částí, je pravděpodobné, že kabel nebo adaptér jsou vadné a je třeba je vyměnit.
 3. Znečištěný nabíjecí port: Na nabíjecím portu reproduktoru se může časem nahromadit prach, žmolky nebo nečistoty. Pomocí měkkého kartáčku nebo vatového tamponu port jemně očistěte a odstraňte případné překážky, které by mohly bránit správnému připojení.
 4. Přehřátí: Proces nabíjení může ovlivnit také přehřátí. Pokud je reproduktor při nabíjení neobvykle horký, doporučujeme jej před dalším pokusem o nabíjení nechat vychladnout.
 5. Problém s baterií: Pokud žádný z výše uvedených kroků problém nevyřeší, je možné, že je vadná samotná baterie. V takovém případě může být nutné kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Bose nebo odnést zařízení ke kvalifikovanému technikovi k opravě.

Identifikací konkrétního problému, který způsobuje problém s nabíjením, můžete pokračovat v příslušných krocích řešení potíží nebo v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc.

Možné příčiny poruchy nabíjení

Důvodů, proč se zařízení Bose SoundLink Mini II nenabíjí správně, může být několik. Mezi ně patří např:

 • Nabíjecí kabel je poškozený nebo vadný.
 • Zdroj napájení neposkytuje dostatečné množství energie nebo je nestabilní.
 • Nabíjecí port na reproduktoru je znečištěný nebo poškozený.
 • Baterie je opotřebovaná a je třeba ji vyměnit.
 • V reproduktoru je softwarový problém, který brání jeho nabíjení.

Chcete-li problém s nabíjením odstranit, musíte určit konkrétní příčinu a provést příslušná opatření. To může zahrnovat vyčištění nabíjecího portu, použití jiného nabíjecího kabelu nebo zdroje napájení, výměnu baterie nebo aktualizaci firmwaru reproduktoru.

Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, bude možná nutné kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Bose a požádat o další pomoc nebo o opravu reproduktoru.

Přečtěte si také: 10 nejlepších aplikací pro vytváření falešných textových zpráv: žebříček lídrů

Kroky pro řešení problémů

Pokud máte s reproduktorem Bose SoundLink Mini II problémy s nabíjením, můžete se pokusit problém vyřešit podle následujících kroků řešení problémů:

 1. Zkontrolujte zdroj napájení: Ujistěte se, že zásuvka nebo port USB, který používáte k nabíjení reproduktoru, funguje správně. Zkuste použít jiný zdroj napájení a zjistěte, zda se tím problém vyřeší.
 2. Vyčistěte nabíjecí port: Nabíjecí port reproduktoru vyčistěte měkkým suchým hadříkem nebo vatovou tyčinkou. V portu se někdy může nahromadit prach a nečistoty, které brání správnému připojení.
 3. Kontrola nabíjecího kabelu: Zkontrolujte, zda nabíjecí kabel nevykazuje známky poškození nebo opotřebení. Pokud se zdá být roztřepený nebo poškozený, zkuste použít jiný nabíjecí kabel a zjistěte, zda to problém vyřeší.
 4. Vyzkoušejte jiný nabíjecí adaptér: Pokud používáte nabíjecí adaptér, zkuste použít jiný, abyste zjistili, zda je problém v adaptéru. Některé adaptéry nemusí poskytovat dostatečný výkon pro účinné nabíjení reproduktoru.
 5. Resetování reproduktoru: Chcete-li reproduktor Bose SoundLink Mini II resetovat, odpojte jej od jakéhokoli zdroje napájení a poté stiskněte a podržte tlačítko “Multifunkce” po dobu 10 sekund. Po resetování zkuste reproduktor znovu nabít.
 6. Kontaktujte podporu společnosti Bose: Pokud žádný z výše uvedených kroků problém s nabíjením nevyřeší, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Bose a požádat o další pomoc. Ta vám může poskytnout další kroky k odstranění potíží nebo v případě potřeby zajistit opravu.

Problém s nabíjením zařízení Bose SoundLink Mini II může pomoci vyřešit provedení těchto kroků pro řešení problémů.

Krok 1: Zkontrolujte zdroj napájení

Před řešením problému s nabíjením zařízení Bose SoundLink Mini II je nutné se ujistit, že používaný zdroj napájení je funkční. Postupujte podle následujících kroků:

 1. Ujistěte se, že zásuvka nebo elektrická zásuvka, kterou používáte, funguje správně. Můžete zkusit zapojit jiné zařízení a zjistit, zda se správně nabíjí.
 2. Zkontrolujte napájecí kabel připojený k zařízení SoundLink Mini II a ujistěte se, že je bezpečně zapojen do reproduktoru i do zdroje napájení.
 3. Pokud používáte napájecí adaptér, zkontrolujte, zda není viditelně fyzicky poškozen nebo zda nemá roztřepené kabely. Pro zajištění kompatibility a optimálního nabíjecího výkonu se doporučuje používat originální napájecí adaptér Bose.
 4. Pokud k nabíjení reproduktoru používáte kabel USB, zkuste jej připojit k jinému portu USB na počítači nebo k jinému zdroji napájení, abyste zjistili, zda se tím něco změní.
 5. Máte-li přístup k jinému kompatibilnímu napájecímu adaptéru nebo kabelu USB, zkuste jej použít k nabíjení reproduktoru SoundLink Mini II a zjistěte, zda problém přetrvává. To pomůže určit, zda je problém ve zdroji napájení nebo v samotném reproduktoru.

Poznámka: Pokud zjistíte, že problém není ve zdroji napájení, přejděte k dalšímu kroku a pokračujte v řešení problémů.

Přečtěte si také: 10 stránek s generátorem falešných e-mailů pro boj proti spamu

Krok 2: Zkontrolujte nabíjecí kabel

Dalším krokem k odstranění problému s nabíjením reproduktoru Bose SoundLink Mini II je kontrola nabíjecího kabelu. Někdy může být problém tak jednoduchý, jako je vadný nebo poškozený kabel.

Zde je uvedeno, co je třeba udělat:

 1. Nejprve vizuálně zkontrolujte, zda nabíjecí kabel nevykazuje známky fyzického poškození. Hledejte roztřepené nebo obnažené vodiče, ohnuté nebo zlomené konektory nebo jiné viditelné problémy.
 2. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, je vhodné nabíjecí kabel vyměnit za nový. Kompatibilní nabíjecí kabel můžete zakoupit buď od společnosti Bose, nebo od důvěryhodného prodejce třetí strany.
 3. Pokud se zdá, že je nabíjecí kabel v dobrém stavu, zkuste použít jiný nabíjecí kabel a zjistěte, zda problém přetrvává. To vám pomůže určit, zda je problém v kabelu nebo v samotném reproduktoru.

Nezapomeňte vždy používat kabel, který je kompatibilní s reproduktorem Bose SoundLink Mini II, abyste zajistili správné nabíjení a předešli případnému poškození reproduktoru.

Pokud kontrola a výměna nabíjecího kabelu problém nevyřeší, můžete přejít k dalšímu kroku dalšího řešení problémů.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Důvodů, proč se vaše zařízení Bose SoundLink Mini II nenabíjí, může být několik. Jednou z možností je, že je vadný nebo poškozený nabíjecí kabel. Další možností je, že nabíjecí port na reproduktoru je znečištěný nebo zablokovaný. Kromě toho může být problém s baterií nebo s vnitřními nabíjecími obvody reproduktoru. Doporučujeme zkusit použít jiný nabíjecí kabel, vyčistit nabíjecí port, a pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Bose a požádejte o další pomoc.

K vyčištění nabíjecího portu zařízení Bose SoundLink Mini II můžete použít malý, suchý a měkký kartáček, kterým odstraníte veškeré nečistoty nebo zbytky, které se v něm mohly nahromadit. Jemně vložte kartáček do portu a kartáčkem po stranách odstraňte všechny částice. K vyfoukání uvolněných nečistot můžete použít také stlačený vzduch. Je důležité být opatrný a nepoužívat žádné kapaliny nebo ostré předměty, které by mohly způsobit poškození portu nebo reproduktoru.

Ano, pro svůj reproduktor Bose SoundLink Mini II můžete použít jiný nabíjecí kabel, pokud je kompatibilní s reproduktorem. Reproduktor Bose SoundLink Mini II používá k nabíjení kabel micro USB, takže by měl fungovat jakýkoli kabel micro USB. Doporučujeme však používat originální nabíjecí kabel dodaný společností Bose nebo vysoce kvalitní certifikovaný kabel, aby byl zajištěn optimální nabíjecí výkon a zabránilo se případnému poškození reproduktoru.

Pokud se váš reproduktor Bose SoundLink Mini II po vyzkoušení různých kabelů a vyčištění nabíjecího portu stále nenabíjí, může problém souviset s baterií nebo vnitřním nabíjecím obvodem reproduktoru. V takovém případě doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Bose nebo navštívit autorizované servisní středisko Bose, kde vám poskytnou další pomoc. Tam budou schopni problém diagnostikovat a poskytnout řešení, které může zahrnovat opravu nebo výměnu reproduktoru.

Doba, za kterou se reproduktor Bose SoundLink Mini II plně nabije, se může lišit v závislosti na několika faktorech, včetně úrovně nabití baterie, nabíjecího kabelu a zdroje napájení. Obecně platí, že při použití originálního nabíjecího kabelu a standardního napájecího adaptéru USB by mělo úplné nabití reproduktoru trvat přibližně 3 hodiny. Pokud to trvá výrazně déle, je možné, že je problém s baterií nebo nabíjecími obvody reproduktoru, a doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Bose a požádat o další pomoc.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit