Jak opravit pomalé a nenabíjející se zařízení Samsung Galaxy Note 5: Průvodce řešením potíží

post-thumb

Jak opravit Samsung Galaxy Note 5, který se nabíjí pomalu nebo se nenabíjí vůbec (Průvodce řešením potíží)

Pokud máte telefon Samsung Galaxy Note 5, který běží pomalu nebo se nenabíjí správně, může to být frustrující. Pomocí několika kroků k odstranění potíží však můžete tyto problémy často vyřešit sami, aniž byste museli zařízení odnést do servisního střediska.

Obsah

Jedním z častých důvodů pomalého chodu zařízení Samsung Galaxy Note 5 je nedostatek dostupného úložiště. Pokud je interní úložiště telefonu téměř plné, může to zpomalit výkon. Chcete-li uvolnit místo, můžete začít odstraněním nepotřebných aplikací, fotografií a videí. Kromě toho můžete vymazat mezipaměť aplikací, které často používáte, protože i to může zlepšit výkon.

Pokud se váš Samsung Galaxy Note 5 nenabíjí, existuje několik možných řešení, která je třeba zvážit. Nejprve zkontrolujte nabíjecí port, zda se v něm nenachází nějaké zbytky nebo nečistoty, které by mohly bránit připojení. V případě potřeby vyčistěte port pomocí malého kartáčku nebo stlačeného vzduchu. Kromě toho zkuste použít jiný nabíjecí kabel a síťový adaptér, abyste zjistili, zda problém nespočívá spíše v příslušenství než v samotném zařízení.

V některých případech může být pomalé nabíjení nebo nenabíjení zařízení Samsung Galaxy Note 5 způsobeno softwarovým problémem. Chcete-li to napravit, můžete zkusit provést měkký reset zařízení. Jednoduše podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund, dokud se telefon nerestartuje. Tím lze často vyřešit drobné softwarové závady, které mohou ovlivňovat výkon nebo nabíjení.

Pokud žádné z těchto řešení nezabere, bude možná nutné kontaktovat společnost Samsung nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc. Tam vám mohou poskytnout odbornou pomoc a případně opravit nebo vyměnit jakýkoli hardware, který může být příčinou problému.

Běžné problémy s telefonem Samsung Galaxy Note 5: Pomalé nabíjení a nenabíjení

Samsung Galaxy Note 5 je výkonné zařízení, které nabízí řadu funkcí a možností, ale jako každý smartphone se může setkat s některými problémy. Jedním z běžných problémů, se kterými se uživatelé mohou setkat, je pomalé nabíjení nebo nenabíjení. Zde je několik kroků k řešení problémů, které vám pomohou tyto problémy vyřešit:

 1. Vyčistěte nabíjecí port: Někdy může být nabíjecí port zařízení Galaxy Note 5 pokrytý prachem, nečistotami nebo zbytky, což může bránit správnému nabíjení. Pomocí malého kartáčku nebo stlačeného vzduchu port pečlivě vyčistěte.
 2. Kontrola nabíjecího kabelu a adaptéru: Ujistěte se, že nabíjecí kabel i adaptér jsou v dobrém stavu. Zkuste použít jiný kabel a adaptér a zjistěte, zda to problém vyřeší.
 3. Restartujte zařízení: Restartování zařízení Galaxy Note 5 může pomoci vyřešit dočasné softwarové problémy, které mohou způsobovat problém s nabíjením. Podržte stisknuté tlačítko napájení a vyberte možnost Restartovat.
 4. Přechod do nouzového režimu: Tento krok pomůže zjistit, zda problém s nabíjením nezpůsobují aplikace třetích stran. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a poté klepněte na možnost Vypnout, dokud se nezobrazí výzva Nouzový režim. Klepnutím na tlačítko OK přejděte do nouzového režimu a zjistěte, zda problém s nabíjením přetrvává.
 5. Provedení obnovení továrního nastavení: Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení zařízení Galaxy Note 5. Tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, takže před pokračováním nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení > Zálohování a obnovení > Obnovení továrních dat.
 6. Kontaktujte podporu společnosti Samsung: Pokud jste vyzkoušeli všechny kroky řešení problémů a problém s nabíjením stále přetrvává, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo přinést zařízení do autorizovaného servisního střediska, kde vám poskytnou další pomoc.

Dodržením těchto kroků pro řešení problémů byste měli být schopni vyřešit problémy s pomalým nabíjením nebo nenabíjením zařízení Samsung Galaxy Note 5. Nezapomeňte vždy přijmout nezbytná opatření a zálohovat data před provedením jakýchkoli kroků při řešení problémů, které by mohly vést ke ztrátě dat.

Řešení problémů s pomalým nabíjením zařízení Samsung Galaxy Note 5

Pokud se u vašeho zařízení Samsung Galaxy Note 5 potýkáte s pomalým nabíjením, existuje několik kroků k odstranění problémů, kterými se můžete pokusit problém vyřešit. Zde je několik možných řešení:

Přečtěte si také: Snadný průvodce: Root Android bez počítače v roce 2023 pomocí jednoduchých kroků
 • Vyčistěte nabíjecí port: Někdy se v nabíjecím portu může nahromadit prach, žmolky nebo jiné nečistoty, které mohou bránit správnému nabíjení. Pomocí malého kartáčku nebo párátka port opatrně vyčistěte a dávejte pozor, abyste nepoškodili žádný z konektorů.
 • Použijte jiný nabíjecí kabel a adaptér: Kabel nebo adaptér, který používáte, může být vadný nebo nekompatibilní s vaším zařízením. Zkuste použít jiný kabel a adaptér a zjistěte, zda to pomůže zlepšit rychlost nabíjení.
 • Restartování zařízení: Někdy může problémy s nabíjením pomoci vyřešit jednoduchý restart. Vypněte zařízení Galaxy Note 5, počkejte několik sekund a poté jej znovu zapněte.
 • Zapnutí režimu Letadlo: Přepnutí zařízení do režimu Letadlo zakáže bezdrátové připojení, což může pomoci urychlit proces nabíjení. Přejetím prstem od horního okraje obrazovky dolů přejděte na panel Rychlá nastavení a poté klepnutím na ikonu letadla povolte režim Letadlo.
 • Kontrola aplikací a procesů na pozadí: Některé aplikace nebo procesy spuštěné na pozadí mohou spotřebovávat energii baterie a zpomalovat nabíjení. Zavřete všechny nepotřebné aplikace a omezte procesy na pozadí, abyste zvýšili rychlost nabíjení.
 • Zakázat rychlé nabíjení: Rychlé nabíjení může někdy způsobit problémy s procesem nabíjení. Přejděte do “Nastavení” > “Baterie” a zakažte možnost “Rychlé nabíjení kabelem”, abyste zjistili, zda se tím zlepší rychlost nabíjení.
 • Provedení obnovení továrního nastavení: Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení, abyste obnovili všechna nastavení a konfigurace zařízení. Mějte na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v telefonu, proto si před pokračováním nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory.

Pokud žádný z těchto kroků řešení potíží nepomůže zlepšit rychlost nabíjení zařízení Samsung Galaxy Note 5, možná by stálo za to kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit certifikovaného technika, který vám poskytne další pomoc.

Řešení problémů s nenabíjením zařízení Samsung Galaxy Note 5

Pokud se u vašeho zařízení Samsung Galaxy Note 5 vyskytnou problémy s nenabíjením, existuje několik kroků k vyřešení problému, které můžete provést. Zde jsou uvedena některá běžná řešení:

 • Zkontrolujte nabíjecí kabel a adaptér: Zkontrolujte, zda nabíjecí kabel a adaptér nejsou poškozené nebo zlomené. Zkuste použít jiný kabel a adaptér a zjistěte, zda to problém vyřeší.
 • Vyčistěte nabíjecí port: Někdy se v nabíjecím portu může nahromadit prach nebo nečistoty, které brání správnému připojení. Pomocí měkkého kartáčku nebo párátka jemně odstraňte veškeré nečistoty nebo zbytky.
 • Restartujte zařízení: Jednoduchým restartem lze často odstranit drobné softwarové závady, které mohou způsobovat problémy s nabíjením. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a v zobrazené nabídce vyberte možnost “Restartovat”.
 • Nouzový režim: Spuštění zařízení do nouzového režimu vám pomůže zjistit, zda problém nezpůsobuje aplikace třetí strany. Chcete-li vstoupit do nouzového režimu, stiskněte a podržte tlačítko napájení a poté stiskněte a podržte možnost “Vypnout”, dokud se nezobrazí výzva “Restartovat v nouzovém režimu”.
 • Obnovení továrního nastavení: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, může být nutné obnovení továrního nastavení. Tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si před tímto krokem nezapomeňte zálohovat důležité soubory a kontakty. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení > Zálohování a obnovení > Obnovení továrních dat.

Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení těchto kroků řešení problémů, je možná načase kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit certifikované servisní středisko, které zařízení zkontroluje a opraví.

Návody krok za krokem pro řešení problémů s nabíjením zařízení Samsung Galaxy Note 5

Pokud máte se zařízením Samsung Galaxy Note 5 problémy s nabíjením, existuje několik kroků řešení problémů, kterými se můžete pokusit problém vyřešit. Zde je několik návodů krok za krokem, které vám pomohou vyřešit problémy s nabíjením:

Přečtěte si také: Xiaomi představuje skládací smartphone: Mi Mix Fold - novinka čínské značky
 1. Kontrola nabíjecího kabelu a adaptéru: Začněte kontrolou nabíjecího kabelu a adaptéru, zda nevykazují známky poškození. Ujistěte se, že jsou správně připojeny a funkční. Zvažte vyzkoušení jiného kabelu nebo adaptéru, abyste zjistili, zda se problém vyřeší.
 2. Vyčistěte nabíjecí port: Někdy se může nabíjecí port vašeho zařízení ucpat nečistotami nebo zbytky, což brání správnému nabíjení. Pomocí malého měkkého kartáčku nebo párátka nabíjecí port jemně vyčistěte. Dávejte pozor, abyste port nepoškodili.
 3. Restartování telefonu: Někdy může jednoduchý restart odstranit drobné softwarové závady, které mohou způsobovat problémy s nabíjením. Podržte stisknuté tlačítko napájení a v nabídce možností vyberte možnost “Restartovat”. Zkontrolujte, zda problém s nabíjením přetrvává i po restartu.
 4. Zkontrolujte aktualizace softwaru: Pro optimální výkon je důležité udržovat software zařízení aktuální. Přejděte do nabídky Nastavení, vyberte možnost “O zařízení” a zkontrolujte, zda nejsou k dispozici aktualizace. Nainstalujte všechny aktualizace a zjistěte, zda se problém s nabíjením vyřešil.
 5. Spustit zařízení v nouzovém režimu: Spuštění zařízení v nouzovém režimu může pomoci zjistit, zda problém s nabíjením nezpůsobují aplikace třetích stran. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a poté stiskněte a podržte možnost “Vypnout”, dokud se neobjeví výzva “Restartovat v nouzovém režimu”. Klepnutím na “OK” restartujte zařízení v nouzovém režimu. Pokud se problém s nabíjením v nouzovém režimu vyřeší, může být způsoben aplikací, kterou jste nedávno nainstalovali. Odinstalujte nedávno nainstalované aplikace jednu po druhé, abyste zjistili viníka.
 6. Provedení obnovení továrního nastavení: Pokud žádný z výše uvedených kroků problém s nabíjením nevyřeší, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení. Mějte na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si předtím nezapomeňte vytvořit zálohu. Přejděte do nabídky Nastavení, vyberte možnost “Zálohování a obnovení” a poté zvolte možnost “Obnovení továrních dat”. Při obnovení zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce. Po obnovení zkontrolujte, zda je problém s nabíjením vyřešen.

Pokud jste provedli všechny výše uvedené kroky a stále máte problémy s nabíjením zařízení Samsung Galaxy Note 5, bude nejlepší kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo odnést zařízení k odbornému technikovi, který vám poskytne další pomoc.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč se můj Samsung Galaxy Note 5 nabíjí pomalu?

Důvodů, proč se váš Samsung Galaxy Note 5 nabíjí pomalu, může být několik. Může to být způsobeno vadným kabelem nebo nabíječkou, znečištěným nabíjecím portem, aplikacemi na pozadí, které spotřebovávají energii, nebo softwarovým problémem. Chcete-li to napravit, můžete zkusit použít jiný kabel nebo nabíječku, vyčistit nabíjecí port měkkým kartáčkem, zavřít nepotřebné aplikace nebo provést aktualizaci softwaru.

Můj Samsung Galaxy Note 5 se vůbec nenabíjí. Co mám dělat?

Pokud se váš Samsung Galaxy Note 5 vůbec nenabíjí, existuje několik kroků, kterými můžete problém vyřešit. Nejprve zkontrolujte, zda jsou nabíjecí kabel a adaptér správně připojeny. Pokud ano, vyzkoušejte jiný nabíjecí kabel a adaptér, abyste vyloučili případné problémy s těmi stávajícími. Měli byste také vyčistit nabíjecí port měkkým kartáčkem, abyste odstranili veškeré nečistoty. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, může se jednat o hardwarový problém a možná budete muset telefon odnést k odborníkovi na opravu.

Jak mohu opravit svůj Samsung Galaxy Note 5, který se po aktualizaci softwaru nabíjí velmi pomalu?

Pokud se váš Samsung Galaxy Note 5 po aktualizaci softwaru nabíjí velmi pomalu, může to být způsobeno problémem s kompatibilitou. V takovém případě můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění potíží. Nejprve zkuste použít jiný nabíjecí kabel a adaptér. Měli byste také vymazat oddíl mezipaměti v zařízení, protože staré systémové soubory mohou někdy způsobovat problémy s nabíjením. Pokud problém přetrvává, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení, ale předtím si nezapomeňte zálohovat data. Pokud žádný z těchto kroků nepomůže, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Samsung a požádat o další pomoc.

Proč se můj Samsung Galaxy Note 5 při nabíjení přehřívá?

Pokud se váš Samsung Galaxy Note 5 při nabíjení přehřívá, může to být způsobeno několika důvody. Nejprve zkontrolujte, zda používáte originální nabíječku a kabel, které byly dodány se zařízením. Používání nabíječek třetích stran může někdy způsobovat problémy s přehříváním. Je také možné, že přehřívání způsobuje softwarový problém. V takovém případě zkuste zavřít všechny nepotřebné aplikace a provést aktualizaci softwaru. Pokud problém přetrvává, bude možná nutné odnést telefon k odborníkovi k dalšímu posouzení.

Co mám dělat, když se můj Samsung Galaxy Note 5 nenabíjí bezdrátově?

Pokud se váš Samsung Galaxy Note 5 nenabíjí bezdrátově, můžete se pokusit problém vyřešit několika způsoby. Nejprve se ujistěte, že je váš telefon kompatibilní s bezdrátovým nabíjením. Ne všechny modely Samsung Galaxy Note 5 tuto funkci podporují. Pokud je váš telefon kompatibilní, zkontrolujte, zda mezi telefonem a bezdrátovou nabíječkou nejsou nějaké překážky, protože ty mohou proces nabíjení narušit. Měli byste také zkusit umístit telefon na nabíječku v různých polohách, abyste zajistili správné zarovnání. Pokud žádný z těchto kroků nefunguje, může se jednat o hardwarový problém s telefonem a bude třeba kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit autorizované servisní středisko.

Proč se můj Samsung Galaxy Note 5 nenabíjí?

Důvodů, proč se telefon Samsung Galaxy Note 5 nenabíjí, může být několik. Může to být způsobeno vadným nabíjecím kabelem nebo adaptérem, problémem s nabíjecím portem, softwarovým problémem nebo problémem s baterií. Zkuste použít jiný nabíjecí kabel a adaptér, vyčistit nabíjecí port nebo provést softwarový reset, abyste zjistili, zda se problém vyřešil.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit