Jak opravit nezapnutý Microsoft Surface - Průvodce řešením potíží

post-thumb

Jak opravit nezapnutý Microsoft Surface

Nezapíná se váš tablet Microsoft Surface? Nebojte se, nejste sami. S tímto frustrujícím problémem se někdy setkalo mnoho uživatelů tabletu Surface. Ať už se vaše zařízení jednoduše nezapne, nebo se zapne, ale zasekne se na úvodní obrazovce, existuje několik možných řešení, která můžete vyzkoušet, než to vzdáte a obrátíte se na podporu.

Nejprve zkontrolujte základní funkce. Zkontrolujte, zda je zařízení Surface řádně nabito připojením ke zdroji napájení. Pokud stále nereaguje, zkuste jej násilně restartovat podržením tlačítka napájení po dobu alespoň 30 sekund, poté jej uvolněte a znovu stiskněte tlačítko napájení. Pokud to nepomůže, zkuste připojit zařízení Surface k externímu displeji a zjistit, zda se nejedná o problém s obrazovkou.

Obsah

Pokud se zařízení Surface stále nechce zapnout, může se jednat o hardwarový problém. V takovém případě je nejlepší obrátit se na podporu společnosti Microsoft nebo navštívit autorizované servisní středisko a získat odbornou pomoc. Ti mohou diagnostikovat konkrétní problém a navrhnout nejlepší postup, ať už jde o opravu nebo výměnu zařízení.

Závěrem: Pokud se zařízení Microsoft Surface nechce zapnout, nepropadejte panice. Vyzkoušejte kroky k odstranění potíží, jako je nabíjení, vynucené restartování a připojení k externímu displeji. Pokud nepomohou, vyhledejte odbornou pomoc a problém vyřešte. Pamatujte, že při řešení technologických problémů je klíčová vytrvalost a trpělivost!

Jak opravit nezapínající se zařízení Microsoft Surface

Pokud se váš počítač Microsoft Surface nechce zapnout, může to být frustrující problém, se kterým se musíte vypořádat. Existuje však několik kroků k odstranění potíží, kterými se můžete pokusit problém vyřešit. Postupujte podle následujících kroků:

 1. Zkontrolujte úroveň nabití baterie: Ujistěte se, že je vaše zařízení dostatečně nabité. Připojte jej ke zdroji napájení a nechte jej nabíjet alespoň 30 minut. Poté jej zkuste znovu zapnout.
 2. Provedení vypnutí dvěma tlačítky: Stiskněte a podržte tlačítko napájení na zařízení Surface po dobu 30 sekund. Poté tlačítko uvolněte a stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti po dobu 15 sekund. Uvolněte tlačítka a zkuste zařízení Surface zapnout.
 3. Kontrola napájecího adaptéru a kabelů: Zkontrolujte, zda jsou napájecí adaptér a kabely správně připojeny k zařízení Surface a ke zdroji napájení. Pokud je to možné, zkuste použít jiný napájecí adaptér nebo kabel a zjistěte, zda to problém vyřeší.
 4. Odpojte periferní zařízení: Pokud máte k zařízení Surface připojena externí zařízení nebo periferní zařízení, odpojte je a zkuste je znovu zapnout. Někdy mohou nekompatibilní nebo vadná periferní zařízení zabránit zapnutí zařízení Surface.
 5. Provedení aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru zařízení Surface může pomoci vyřešit různé problémy. Přejděte na webové stránky společnosti Microsoft a stáhněte si nejnovější aktualizace firmwaru a ovladačů pro konkrétní model zařízení Surface. Nainstalujte je a poté zkuste zařízení zapnout.
 6. Reset zařízení Surface: Pokud vše ostatní selže, můžete zkusit provést reset zařízení Surface. Mějte však na paměti, že tím dojde ke smazání všech dat, proto se ujistěte, že máte zálohu. Chcete-li zařízení Surface resetovat, přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Obnovení a vyberte možnost “Resetovat tento počítač”. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces resetování.

Pokud žádný z těchto kroků problém nevyřeší a zařízení Microsoft Surface se stále nechce zapnout, může se jednat o hardwarový problém. V takovém případě doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Microsoft nebo odnést zařízení do certifikovaného servisního střediska, kde vám poskytnou další pomoc.

Přečtěte si také: Jak vyřešit problém se systémem Android, který se zasekl na spouštěcí obrazovce: Aktualizované řešení

Kroky pro řešení problémů

Pokud se zařízení Microsoft Surface nezapíná, zde je několik kroků k odstranění problémů, které můžete vyzkoušet:

 1. Kontrola připojení k napájení: Zkontrolujte, zda je zařízení Surface správně připojeno ke zdroji napájení. Zkontrolujte, zda napájecí kabel a adaptér nejsou poškozené nebo uvolněné.
 2. Resetování napájení: Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 30 sekund proveďte tvrdý reset. Poté zkuste zařízení Surface znovu zapnout.
 3. Nabíjení baterie: Pokud byl Surface dlouho v nečinnosti nebo je baterie zcela vybitá, nemusí se okamžitě zapnout. Nechte jej připojený ke zdroji napájení alespoň 30 minut a poté jej zkuste zapnout.
 4. Zkuste jinou zásuvku: Pokud používáte napájecí adaptér, zkuste jej zapojit do jiné zásuvky, abyste vyloučili případné problémy se zásuvkou.
 5. Zkontrolujte nabíjecí port: Zkontrolujte, zda nabíjecí port na zařízení Surface není znečištěný, znečištěný nebo poškozený. V případě potřeby jej vyčistěte pomocí nádoby se stlačeným vzduchem.
 6. Odstraňte externí zařízení: Odpojte všechna externí zařízení připojená k zařízení Surface, například USB flash disky nebo externí monitory. Tato zařízení mohou způsobovat konflikty bránící zapnutí zařízení Surface.
 7. Provedení restartu dvěma tlačítky: Stiskněte a podržte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení po dobu alespoň 15 sekund. Uvolněte tlačítka a počkejte, až se zařízení Surface restartuje.
 8. Zkontrolujte aktualizace softwaru: Ujistěte se, že na zařízení Surface běží nejnovější aktualizace softwaru. Přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a zkontrolujte, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace.
 9. Kontaktujte podporu společnosti Microsoft: Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, může se jednat o hardwarový problém zařízení Surface. Pro další pomoc a případnou opravu kontaktujte podporu společnosti Microsoft.

Než se pustíte do řešení problémů, které mohou vést k obnovení systému nebo ztrátě dat, nezapomeňte si zálohovat důležitá data.

Možné příčiny:

 • Problémy s napájením: Nejčastější příčinou, proč se zařízení Microsoft Surface nezapíná, jsou problémy související s napájením. Zkontrolujte, zda je zařízení plně nabité nebo správně připojené ke zdroji napájení. Zkuste zařízení několik minut nabíjet a poté se jej pokuste znovu zapnout.
 • Problémy s hardwarem: Příčinou nezapnutí zařízení může být hardwarový problém. Zkontrolujte, zda tlačítko napájení, nabíjecí port a další fyzické součásti nejsou poškozené nebo nefunkční. Pokud zjistíte nějaké problémy, může to vyžadovat odbornou opravu.
 • Softwarové závady: Někdy mohou softwarové závady zabránit zapnutí zařízení Microsoft Surface. Zkuste provést měkký reset podržením tlačítka napájení po dobu alespoň 30 sekund a poté jej uvolněte. To může pomoci odstranit dočasné softwarové problémy a umožnit zapnutí zařízení.
 • Aktualizace systému: Pokud zařízení nedávno nainstalovalo aktualizaci systému, může to způsobovat problémy se zapínáním. Zkuste zařízení Surface připojit ke zdroji napájení a nechat jej nějakou dobu stát, aby se aktualizace dokončily. Poté zkuste zařízení znovu zapnout.
 • Vyčerpání baterie: Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemusí zapnout, dokud nebude chvíli nabité. Než se pokusíte zařízení Surface zapnout, připojte jej ke zdroji napájení a nechte jej alespoň 30 minut stát.
 • Přehřátí: Přehřátí může někdy zabránit zapnutí zařízení Surface. Ujistěte se, že se zařízení nepřehřívá, a to tak, že zkontrolujete, zda není nadměrně horké. Pokud ano, nechte jej vychladnout, než se jej pokusíte znovu zapnout.
 • Nekompatibilita hardwaru: Určité hardwarové příslušenství nebo periferie mohou způsobit problémy s kompatibilitou a zabránit zapnutí zařízení Surface. Odpojte všechna externí zařízení a příslušenství a zkuste zařízení znovu zapnout.

Pokud žádný z těchto kroků k vyřešení problému nevede, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Microsoft nebo přinést zařízení k odbornému technikovi pro další pomoc.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč se můj Microsoft Surface nezapíná?

Důvodů, proč se zařízení Microsoft Surface nezapíná, může být několik. Může to být způsobeno vybitou baterií, vadným napájecím adaptérem, hardwarovým problémem nebo softwarovým problémem.

Přečtěte si také: Jak naprogramovat univerzální dálkový ovladač k televizoru Sylvania - průvodce krok za krokem

Co mám dělat, když můj Microsoft Surface nereaguje na stisknutí tlačítka napájení?

Pokud váš Microsoft Surface nereaguje při stisknutí tlačítka napájení, můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění problémů. Nejprve se připojením napájecího adaptéru ujistěte, že je baterie nabitá. Pokud to nepomůže, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 30 sekund, abyste si vynutili restart. Můžete také zkusit odpojit všechny periferie nebo příslušenství připojené k zařízení Surface a poté to zkusit znovu.

Proč se můj Microsoft Surface zapíná pouze po připojení k napájecímu adaptéru?

Pokud se váš Microsoft Surface zapíná pouze po připojení k napájecímu adaptéru, může to znamenat problém s baterií. Baterie může být vybitá nebo nemusí správně fungovat. Zkuste baterii několik hodin nabíjet a poté zkontrolujte, zda se zapne i bez napájecího adaptéru. Pokud problém přetrvává, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Microsoft a požádat o další pomoc.

Může problém se softwarem způsobit, že se můj Microsoft Surface nezapne?

Ano, problém se softwarem může způsobit, že se Microsoft Surface nezapne. Pokud dojde k poškození operačního systému nebo firmwaru, může to zabránit správnému spuštění zařízení Surface. V takových případech můžete zkusit provést reset systému současným podržením tlačítka zvýšení hlasitosti a tlačítka napájení po dobu 15 sekund. Tím donutíte zařízení Surface k restartování a problém se může vyřešit.

Existuje způsob, jak zkontrolovat, zda se jedná o hardwarový problém s mým Microsoft Surface?

Ano, na zařízení Microsoft Surface můžete provést hardwarový diagnostický test a zkontrolovat, zda nemáte problémy s hardwarem. Provedete to tak, že stisknete a podržíte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení po dobu 10 sekund. Tím se zobrazí nabídka UEFI. Odtud můžete přejít k možnostem diagnostiky a spustit testy hardwarových součástí zařízení Surface. Pokud budou zjištěny nějaké problémy, budete možná muset kontaktovat podporu společnosti Microsoft a požádat o další pomoc.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit