Jak opravit nespuštění Cyberpunku 2077 - nechce se načíst ani otevřít

post-thumb

Jak opravit nespuštění Cyberpunku 2077 | Nechce se načíst nebo otevřít

Pokud máte problémy s tím, že se hra Cyberpunk 2077 nespouští nebo se odmítá načíst/otevřít, nejste sami. Očekávaná hra se potýká s některými technickými potížemi, takže hráči jsou frustrovaní a nemohou si vychutnat pohlcující svět Nočního města. Existuje však několik kroků, jak tento problém vyřešit a vrátit se k prozkoumávání futuristické dystopie Cyberpunk 2077.

Zaprvé se ujistěte, že váš systém splňuje minimální požadavky pro hru Cyberpunk 2077. To zahrnuje kompatibilní operační systém, dostatečnou paměť RAM a výkonnou grafickou kartu. Pokud váš systém tyto požadavky nesplňuje, může mít problém hru správně spustit. V případě potřeby zvažte upgrade hardwaru.

Obsah

Pokud váš systém požadavky splňuje, zkuste ověřit integritu souborů hry prostřednictvím spouštěče hry nebo platformy, u které jste hru zakoupili. Poškozené nebo chybějící soubory mohou zabránit spuštění hry. Ověření integrity souborů zajistí odhalení a vyřešení případných problémů.

Pokud problém přetrvává, zkuste aktualizovat ovladače grafické karty. Zastaralé nebo nekompatibilní ovladače mohou způsobit problémy s kompatibilitou her, což vede k problémům se spuštěním. Navštivte webové stránky výrobce a stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladače pro konkrétní model grafické karty. Po instalaci restartujte systém, aby se změny projevily.

Pokud vše ostatní selže, zvažte přeinstalování hry. Někdy může nová instalace vyřešit všechny základní problémy, které mohou bránit spuštění hry Cyberpunk 2077. Před odinstalováním hry nezapomeňte zálohovat všechny důležité ukládací soubory, abyste předešli ztrátě postupu.

Dodržením těchto kroků k odstranění problémů byste měli být schopni překonat problémy se spuštěním hry Cyberpunk 2077 a ponořit se do pohlcujícího světa Night City. Nezapomeňte zůstat trpěliví a zkontrolovat případné aktualizace nebo záplaty od vývojářů hry, protože mohou řešit a vyřešit přetrvávající technické problémy.

Běžné problémy při spuštění hry Cyberpunk 2077

Pokud máte problémy se spuštěním hry Cyberpunk 2077, nejste v tom sami. Mnoho hráčů se setkalo s různými problémy, které jim brání ve spuštění hry. Zde jsou uvedeny některé běžné problémy se spuštěním a jejich možná řešení:

Přečtěte si také: Samsung Galaxy S5 Neustálá aktualizace & Další související problémy Průvodce řešením problémů
 • Pokud se hra vůbec nespustí, zkuste ji spustit jako správce. Klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce hry nebo na soubor .exe, vyberte možnost “Spustit jako správce” a zkontrolujte, zda se hra spustí.
 • Černá obrazovka při spuštění: Pokud se při pokusu o spuštění hry zobrazí pouze černá obrazovka, může to být způsobeno problémem s kompatibilitou. Zkontrolujte, zda jsou vaše grafické ovladače aktuální, a zkuste vypnout překryvné prvky nebo software třetích stran, který by mohl hru rušit.
 • Spadnutí při spuštění: Pokud hra spadne ihned po spuštění, může to být způsobeno zastaralými nebo nekompatibilními ovladači. Aktualizujte ovladače grafické karty a další systémové ovladače na nejnovější verze a zkuste hru spustit znovu.
 • Zamrznutí nebo zpoždění hry: Nízký výkon může někdy způsobit zamrznutí nebo zpoždění hry při spuštění. Zkontrolujte systémové požadavky a ujistěte se, že váš počítač splňuje minimální specifikace hry Cyberpunk 2077. Můžete také zkusit snížit nastavení grafiky ve hře, abyste zlepšili výkon.
 • Chybějící spustitelný soubor: Pokud se zobrazí chybová zpráva označující chybějící spustitelný soubor, je pravděpodobné, že soubory hry jsou neúplné nebo poškozené. K odstranění tohoto problému ověřte neporušenost herních souborů prostřednictvím spouštěče hry nebo hru přeinstalujte.

Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, můžete zkusit kontaktovat tým podpory hry nebo hledat další pomoc na oficiálních fórech či komunitních stránkách. Nezapomeňte uvést podrobné informace o specifikacích svého systému a konkrétním problému, se kterým se potýkáte, abyste ostatním pomohli účinně řešit potíže.

Kroky pro řešení problémů se hrou Cyberpunk 2077, která se nespouští

Pokud máte problémy s nespuštěním hry Cyberpunk 2077, můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění potíží:

 1. Zkontrolujte systémové požadavky: Ujistěte se, že váš počítač splňuje minimální systémové požadavky pro Cyberpunk 2077. Doporučené specifikace najdete na oficiálních stránkách hry nebo v dokumentaci ke hře.
 2. Aktualizujte grafické ovladače: Zkontrolujte, zda jsou vaše grafické ovladače aktuální. Navštivte webové stránky výrobce grafické karty a stáhněte si nejnovější ovladače pro svůj konkrétní model.
 3. Zakázat překryvné prvky: Vypněte všechny překryvné prvky, například Steam Overlay nebo Discord Overlay, protože mohou narušovat spuštění hry. Překryvy můžete zakázat v příslušných nabídkách nastavení.
 4. Ověření herních souborů: Pokud hrajete hru na počítači prostřednictvím platformy, jako je Steam nebo GOG, zkuste ověřit herní soubory. Tento proces zkontroluje, zda nechybí nějaké soubory nebo zda nejsou poškozené, a v případě potřeby je znovu stáhne.
 5. Spustit jako správce: Klikněte pravým tlačítkem myši na spustitelný soubor hry a vyberte možnost “Spustit jako správce”. To může někdy pomoci vyřešit problémy s oprávněním, které brání spuštění hry.
 6. Zavřít aplikace na pozadí: Zavřete všechny nepotřebné aplikace na pozadí, které mohou využívat systémové prostředky a být v konfliktu se hrou. Patří sem antivirový software, webové prohlížeče a další programy náročné na zdroje.
 7. Zakázat antivirový program: Dočasně vypněte antivirový software a zkuste hru spustit znovu. Některé antivirové programy mohou označit spustitelný soubor hry jako falešně pozitivní a zabránit jejímu spuštění.
 8. Aktualizace operačního systému: Zkontrolujte, zda je váš operační systém aktualizován nejnovějšími záplatami a aktualizacemi. To může pomoci vyřešit případné problémy s kompatibilitou mezi hrou a vaším systémem.
 9. Přeinstalujte hru: Pokud vše ostatní selže, zkuste hru odinstalovat a znovu nainstalovat. To může pomoci odstranit případné problémy s instalací, které mohou bránit spuštění hry.

Pokud žádný z těchto kroků k vyřešení potíží nepomůže, budete se možná muset obrátit na tým podpory hry nebo se podívat na komunitní fóra, kde najdete další pomoc. Nezapomeňte poskytnout podrobné informace o specifikacích vašeho systému a o všech chybových hlášeních, na která narazíte, abyste jim pomohli účinněji diagnostikovat problém.

Oprava chyby Cyberpunk 2077 se nechce načíst nebo otevřít

Pokud se setkáváte s problémy s hrou Cyberpunk 2077, která se nespustí, nenačte nebo neotevře, můžete podniknout několik kroků, abyste se pokusili problém vyřešit.

Přečtěte si také: Oprava: černá obrazovka obs studia. Jak tento problém vyřešit
 1. Zkontrolujte systémové požadavky: Ujistěte se, že váš počítač splňuje minimální systémové požadavky hry. Cyberpunk 2077 vyžaduje ke správnému spuštění výkonný systém, proto zkontrolujte, zda váš hardware splňuje specifikace uvedené vývojáři.
 2. Aktualizujte grafické ovladače: Zastaralé nebo nekompatibilní grafické ovladače mohou způsobit problémy se spuštěním hry. Navštivte webové stránky výrobce grafické karty a stáhněte si nejnovější ovladače pro konkrétní model karty.
 3. Prověřte herní soubory: Pokud se hra nespustí, je možné, že došlo k poškození některých herních souborů. Chcete-li to napravit, můžete ověřit integritu herních souborů prostřednictvím spouštěče hry nebo příslušné platformy (např. Steam, GOG Galaxy). Tím se zkontrolují chybějící nebo poškozené soubory a stáhnou se potřebné aktualizace.
 4. Zakázat překryvné prvky a aplikace na pozadí: Některé překryvné prvky, například Discord nebo GeForce Experience, mohou být v konfliktu se hrou a bránit jejímu spuštění. Zakažte tyto překryvné vrstvy a ukončete také všechny nepotřebné aplikace na pozadí, které mohou spotřebovávat systémové prostředky.
 5. Aktualizace systému Windows a hry Cyberpunk 2077: Ujistěte se, že váš operační systém obsahuje nejnovější aktualizace a záplaty. Stejně tak zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace pro samotný Cyberpunk 2077, protože vývojáři často vydávají opravy chyb a vylepšení výkonu.
 6. Přeinstalujte hru: Pokud vše ostatní selže, můžete zkusit hru přeinstalovat. Hru Cyberpunk 2077 zcela odinstalujte a poté ji znovu stáhněte a nainstalujte z oficiálního zdroje. Tím můžete vyřešit případné problémy s instalací nebo konflikty, které mohou způsobovat, že se hra nespustí.

Dodržením těchto kroků byste měli být schopni chybu Cyberpunk 2077 won’t load or open opravit. Pokud problém přetrvává, možná budete muset kontaktovat tým podpory hry nebo se obrátit na online fóra pro další pomoc.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Proč se hra Cyberpunk 2077 nespustí v mém počítači?

Důvodů, proč se hra Cyberpunk 2077 nemusí na vašem počítači spustit, může být několik. Může to být způsobeno nekompatibilním hardwarem, zastaralými ovladači nebo poškozenými soubory hry. Zkuste aktualizovat ovladače, ověřit soubory hry nebo zkontrolovat, zda váš počítač splňuje minimální systémové požadavky.

Co mám dělat, když se Cyberpunk 2077 nechce načíst nebo otevřít?

Pokud se hra Cyberpunk 2077 nechce načíst nebo otevřít, můžete vyzkoušet několik kroků k odstranění problémů. Nejprve se ujistěte, že váš počítač splňuje minimální systémové požadavky. Poté zkontrolujte případné aktualizace hry a ovladačů. Můžete také zkusit spustit hru jako správce nebo vypnout všechny programy na pozadí, které mohou hru rušit.

Existuje oprava pro Cyberpunk 2077, který se nespustí ve službě Steam?

Pokud se hra Cyberpunk 2077 nespustí ve službě Steam, můžete vyzkoušet několik možných oprav. Za prvé, ověřte integritu herních souborů prostřednictvím klienta služby Steam. Pokud to nepomůže, zkuste aktualizovat grafické ovladače, dočasně vypnout antivirový software nebo hru přeinstalovat. Vyplatí se také zkontrolovat fóra služby Steam nebo oficiální kanály podpory hry, kde najdete konkrétní kroky k odstranění problémů.

Jaké jsou běžné příčiny nespuštění hry Cyberpunk 2077 na konzoli Xbox One?

Existuje několik běžných důvodů, proč se hra Cyberpunk 2077 nemusí spustit na konzoli Xbox One. Může to být způsobeno problémem s instalací hry, problémem se službou Xbox Live nebo poškozeným uloženým souborem. Zkuste restartovat Xbox One, zkontrolovat případné aktualizace hry nebo v případě potřeby hru přeinstalovat. Pokud problém přetrvává, možná budete muset kontaktovat podporu Xbox a požádat o další pomoc.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit