Jak opravit nenabíjení ovladače PS5 Nenabíjí se NOVINKA!

post-thumb

Jak opravit nenabíjení ovladače PS5 | Nenabíjí se | NOVINKA!

Pokud jste hrdým majitelem nového systému PlayStation 5 a máte potíže s nenabíjením ovladače PS5, nejste sami! Tento problém hlásí mnoho uživatelů, ale nemusíte se bát - existuje několik kroků, jak problém vyřešit, abyste se mohli v mžiku vrátit ke hraní.

Obsah

Nejprve se ujistěte, že máte správný nabíjecí kabel. Ovladač PS5 používá kabel USB-C, takže dvakrát zkontrolujte, zda používáte správný kabel a zda je bezpečně připojen k ovladači i ke zdroji napájení.

Dále zkuste resetovat ovladač. Na zadní straně ovladače najdete malý otvor poblíž tlačítka L2. Pomocí kancelářské sponky nebo podobného nástroje stiskněte a několik sekund podržte tlačítko resetování. Tím se ovladač resetuje a problém s nabíjením se může vyřešit.

Pokud výše uvedené kroky nefungují, zkuste ovladač nabíjet pomocí jiného kabelu a zdroje napájení. Někdy je problém spíše v kabelu nebo zdroji napájení než v samotném ovladači. Pokud se ovladač úspěšně nabíjí s jiným kabelem a zdrojem napájení, víte, že viníkem je původní kabel nebo zdroj napájení.

A konečně, pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, je možné, že se jedná o hardwarový problém s ovladačem. V takovém případě bude možná nutné kontaktovat podporu PlayStation a zeptat se na výměnu nebo opravu.

Nezapomeňte, že kroky při řešení potíží se mohou lišit v závislosti na konkrétní situaci, proto se neváhejte obrátit na oficiální webové stránky podpory PlayStation nebo se pro další pomoc obraťte na jejich zákaznický servis.

Pomocí těchto kroků byste měli být schopni vyřešit problém s nenabíjejícím se ovladačem PS5 a znovu si užívat hraní na systému PlayStation 5!

Řešení problémů s nabíjením ovladače PS5

Pokud se váš ovladač PS5 nenabíjí správně, může být příčin tohoto problému několik. Zde uvádíme několik kroků, kterými můžete problém vyřešit:

 1. Kontrola kabelu a zdroje napájení: Ujistěte se, že kabel USB, který používáte, není poškozený a je správně připojen k ovladači i ke zdroji napájení. Zkuste použít jiný kabel nebo zdroj napájení a zjistěte, zda to problém vyřeší.
 2. Vyčistěte nabíjecí port: Někdy se v nabíjecím portu mohou nahromadit nečistoty nebo zbytky, které brání správnému připojení. Port jemně očistěte měkkým hadříkem nebo vatovým tamponem namočeným v alkoholu. Dávejte pozor, abyste při čištění nepoškodili port.
 3. Resetování ovladače: Odpojte ovladač od jakéhokoli zdroje napájení a proveďte reset. Vyhledejte malé resetovací tlačítko na zadní straně ovladače a pomocí špendlíku nebo kancelářské sponky jej stiskněte a několik sekund podržte. Znovu připojte ovladač ke zdroji napájení a zkontrolujte, zda se správně nabíjí.
 4. Aktualizace firmwaru ovladače: Zkontrolujte, zda je v ovladači PS5 nainstalována nejnovější verze firmwaru. Připojte ovladač ke konzoli PS5 pomocí kabelu USB a přejděte do nabídky nastavení. Vyberte “Systém” a poté “Nastavení ovladače” a zkontrolujte, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace.
 5. Výměna baterie: Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, je možné, že je baterie v ovladači PS5 vadná a je třeba ji vyměnit. Pro další pomoc se obraťte na zákaznickou podporu společnosti Sony nebo na odborného technika.

Dodržení těchto kroků při řešení problémů by mělo pomoci vyřešit většinu problémů s nabíjením ovladače PS5. Pokud problém přetrvává, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc nebo kontaktovat technickou podporu společnosti Sony pro další pomoc.

Nenabíjení ovladače PS5: Obvyklé příčiny a řešení

Pokud se váš ovladač PS5 nenabíjí, může to být frustrující a brání vám to užít si hraní her. Zde jsou uvedeny některé běžné příčiny a řešení, které vám pomohou problém vyřešit.

1. Vadný nabíjecí kabel nebo adaptér

Jednou z nejčastějších příčin nenabíjení ovladače PS5 je vadný nabíjecí kabel nebo adaptér. Zkuste použít jiný nabíjecí kabel a adaptér a zjistěte, zda to problém vyřeší. Pokud se ovladač s jiným kabelem a adaptérem nabije, budete vědět, že ty původní byly vadné.

2. Uvolněné připojení

Další možnou příčinou je uvolněný spoj mezi nabíjecím kabelem a ovladačem nebo konzolí. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel bezpečně připojen k ovladači a konzoli. Zkuste s kabelem jemně pohnout a zjistěte, zda to nemá vliv na nabíjení. Pokud je spojení uvolněné, bude možná nutné vyměnit nabíjecí kabel nebo zkusit jiný port USB na konzoli.

3. Problém s baterií

Pokud není problém v nabíjecím kabelu a připojení, je možné, že je baterie v ovladači PS5 vadná nebo vybitá. Chcete-li ověřit, zda se jedná o problém s baterií, zkuste použít jiný ovladač nebo připojte ovladač k jiné konzoli a zkontrolujte, zda se nabíjí. Pokud se ovladač na jiné konzoli nabije, může být problém v konzoli PS5. Pokud se ovladač nenabíjí na žádné konzoli, jedná se pravděpodobně o problém s baterií a možná ji budete muset vyměnit.

Přečtěte si také: Disney Dreamlight Valley: pády a chyby na Nintendu Switch, Xboxu, PlayStationu a PC

4. Problém se softwarem nebo firmwarem

V některých případech může nabíjení ovladače PS5 zabránit problém se softwarem nebo firmwarem. Ujistěte se, že je na konzoli PS5 nainstalována nejnovější aktualizace systémového softwaru. Aktualizace můžete zkontrolovat v nastavení systému. Pokud jsou k dispozici nějaké aktualizace, stáhněte je a nainstalujte. Tím se mohou vyřešit případné problémy s kompatibilitou nebo chyby, které mohou způsobovat problém s nabíjením.

5. Resetování ovladače

Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, můžete zkusit resetovat ovladač PS5. Chcete-li ovladač resetovat, najděte malý otvor na zadní straně ovladače a pomocí malého špendlíku nebo kancelářské sponky stiskněte a několik sekund podržte tlačítko resetování uvnitř otvoru. Po resetování zkuste ovladač znovu nabít a zjistěte, zda se problém vyřeší.

6. Kontaktujte podporu společnosti Sony

Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, doporučujeme obrátit se na podporu společnosti Sony a požádat o další pomoc. Ta vám může poskytnout další kroky k řešení problémů nebo doporučit zaslání ovladače k opravě či výměně, pokud je ještě v záruce.

Je důležité si uvědomit, že tato řešení jsou obecnými návrhy a nemusí fungovat v každé situaci. Konkrétní příčina nenabíjení ovladače PS5 se může lišit, takže vyřešení problému může vyžadovat další šetření nebo odbornou pomoc.

Jak opravit nenabíjení ovladače PS5: Průvodce krok za krokem

Pokud máte problémy s nenabíjením ovladače PS5, může to mít několik možných příčin. Postupujte podle následujících kroků, abyste problém vyřešili a odstranili:

 1. Kontrola kabelu USB: Zkontrolujte, zda používáte kabel USB dodaný s ovladačem PS5. Jiné kabely nemusí být kompatibilní nebo nemusí poskytovat dostatek energie pro nabíjení.
 2. Zkontrolujte nabíjecí port: Zkontrolujte nabíjecí port na ovladači PS5, zda na něm nejsou nečistoty nebo zda není poškozený. Pomocí měkkého kartáčku nebo stlačeného vzduchu vyčistěte veškeré nečistoty nebo prach, které mohou bránit správnému připojení.
 3. Zkuste jiný port USB: Připojte kabel USB k jinému portu USB na konzoli PS5 nebo počítači. Někdy se může stát, že port USB, který používáte, neposkytuje dostatečné napájení pro nabíjení ovladače.
 4. Restartujte konzoli PS5: Vypněte konzoli PS5 a odpojte ji od zdroje napájení. Počkejte několik minut, poté ji znovu zapojte a zapněte. To může pomoci resetovat případné dočasné softwarové problémy, které mohou způsobovat nenabíjení ovladače.
 5. Použijte síťový adaptér: Pokud jste ovladač PS5 nabíjeli pomocí konzole nebo počítače, zkuste místo toho použít síťový adaptér. Některé porty USB v počítačích nemusí poskytovat dostatečné napájení pro nabíjení.
 6. Zkuste použít jiný kabel USB: Pokud máte přístup k jinému kabelu USB, zkuste jej použít k nabíjení ovladače PS5. Kabel USB, který právě používáte, může být vadný nebo poškozený.
 7. Vyměňte baterii: Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, je možné, že baterie v ovladači PS5 dosáhla konce své životnosti. Zvažte výměnu baterie nebo kontaktujte společnost Sony a požádejte o další pomoc.

Podle těchto kroků byste měli být schopni vyřešit a odstranit problém s nenabíjením ovladače PS5. Pokud problém přetrvává, doporučujeme obrátit se na podporu společnosti Sony a požádat o další pokyny.

Přečtěte si také: 5 jednoduchých kroků k odstranění problémů s aplikacemi na Galaxy Note 5 Tipy a triky

Problémy s nabíjecím portem ovladače PS5: Jak vyřešit tyto problémy

Jedním z častých problémů s ovladačem PS5 je jeho nabíjecí port. Pokud máte problémy s tím, že se ovladač nenabíjí správně, zde je několik kroků k odstranění problémů, které můžete vyzkoušet:

 1. Vyčistěte nabíjecí port: V nabíjecím portu se může nahromadit prach nebo nečistoty, které brání správnému připojení. Pomocí měkkého kartáčku nebo stlačeného vzduchu vyčistěte všechny nečistoty nebo zbytky, které mohou bránit průchodu.
 2. Vyzkoušejte jiný nabíjecí kabel: Problém může být v samotném nabíjecím kabelu. Zkuste použít jiný kabel USB a zjistěte, zda se tím problém vyřeší.
 3. Zkontrolujte zdroj napájení: Ujistěte se, že používaný zdroj napájení funguje správně. Zkuste zapojit ovladač do jiné zásuvky nebo portu USB a zjistěte, zda problém přetrvává.
 4. Restartujte ovladač: Někdy může problémy s nabíjením vyřešit jednoduchý restart. Stisknutím a podržením tlačítka PS na ovladači zobrazte rychlou nabídku, poté vyberte “Power” a zvolte “Restart the controller”.
 5. Resetování ovladače: Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, můžete zkusit ovladač resetovat. Hledejte malý otvor na zadní straně ovladače v blízkosti tlačítka L2. Vložte do otvoru malý nástroj, například kancelářskou sponku, a na několik sekund stiskněte tlačítko resetování.

Pokud jste vyzkoušeli všechny tyto kroky a ovladač se stále nenabíjí, může se jednat o hardwarový problém. V takovém případě doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Sony nebo přinést ovladač k odbornému technikovi, aby problém diagnostikoval a odstranil.

Nezapomeňte s ovladačem PS5 vždy zacházet opatrně a nevystavujte jej působení kapalin nebo extrémních teplot, protože ty mohou způsobit poškození nabíjecího portu a dalších součástí.

Další tipy pro zajištění správného nabíjení ovladače PS5

Přestože je ovladač PS5 navržen tak, aby se nabíjel efektivně, mohou nastat případy, kdy se nenabíjí nebo kdy je proces nabíjení pomalý. Chcete-li zajistit správné nabíjení ovladače PS5, zvažte následující tipy:

 • Používejte přiložený kabel USB-C: Ovladač PS5 je dodáván s kabelem USB-C pro nabíjení. Ujistěte se, že při nabíjení ovladače používáte tento kabel. Použití jiného kabelu může mít za následek pomalejší nabíjení nebo nenabíjení vůbec.
 • Připojení přímo ke konzoli: Při nabíjení ovladače PS5 jej doporučujeme připojit přímo ke konzoli. Připojení k rozbočovači USB nebo jiným zařízením může způsobit problémy s nabíjením.
 • Kontrola nabíjecího portu: Ujistěte se, že je nabíjecí port na ovladači PS5 čistý a bez jakýchkoli nečistot nebo prachu. V případě potřeby port jemně očistěte měkkým hadříkem nebo vatovým tamponem.
 • Restartujte konzoli: Pokud se vyskytnou problémy s nabíjením, zkuste restartovat konzoli PS5. Někdy může jednoduchý restart vyřešit drobné softwarové závady, které mohou ovlivnit proces nabíjení.
 • Ověřte nabíjecí kabel: Pokud máte problémy s nabíjením, zkuste použít kabel USB-C s jiným zařízením a zjistěte, zda se správně nabíjí. To pomůže určit, zda je problém v kabelu nebo v řadiči.
 • Aktualizace firmwaru konzole PS5: Zkontrolujte, zda je v konzoli PS5 nainstalována nejnovější verze firmwaru. Společnost Sony pravidelně vydává aktualizace, které řeší chyby a zlepšují výkon systému, což může také pomoci vyřešit problémy s nabíjením.
 • Kontrola nabíjecího portu: Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomohl, zkontrolujte nabíjecí port na ovladači PS5, zda není fyzicky poškozen. Pokud si všimnete ohnutých pinů nebo jiných známek poškození, kontaktujte společnost Sony a požádejte o další pomoc nebo zvažte pořízení náhradního ovladače.

Dodržováním těchto dalších rad můžete zajistit správné nabíjení ovladače PS5 a užívat si nepřerušované herní seance.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY:

Proč se můj ovladač PS5 nenabíjí?

Důvodů, proč se váš ovladač PS5 nenabíjí, může být několik. Může to být způsobeno vadným nabíjecím kabelem, nefunkčním portem USB nebo problémem se samotným ovladačem.

Co mám dělat, když se můj ovladač PS5 nenabíjí?

Pokud se ovladač PS5 nenabíjí, zkuste použít jiný nabíjecí kabel nebo jiný port USB. Můžete také zkusit resetovat ovladač stisknutím tlačítka reset na zadní straně. Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, možná budete muset kontaktovat společnost Sony a požádat o další pomoc nebo zvážit pořízení náhradního ovladače.

Existuje způsob, jak opravit ovladač PS5, který se nenabíjí?

Ano, existuje několik kroků k odstranění potíží, které můžete vyzkoušet, abyste opravili ovladač PS5, který se nechce nabíjet. Nejprve se ujistěte, že je nabíjecí kabel bezpečně připojen k ovladači a konzoli. Můžete také zkusit použít jiný nabíjecí kabel nebo jiný port USB. Pokud tyto kroky nepomohou, můžete zkusit resetovat ovladač stisknutím tlačítka reset na zadní straně. Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, možná budete muset kontaktovat společnost Sony a požádat o další pomoc nebo zvážit pořízení náhradního ovladače.

Jak zjistím, zda se můj ovladač PS5 nabíjí?

Chcete-li zkontrolovat, zda se ovladač PS5 nabíjí, připojte jej ke konzoli pomocí nabíjecího kabelu a podívejte se na oranžovou kontrolku nabíjení na přední straně ovladače. Kontrolka by se měla rozsvítit, když se ovladač nabíjí. Pokud se kontrolka nerozsvítí, může být problém s nabíjecím kabelem, portem USB nebo samotným ovladačem.

Mohu nabíjet svůj ovladač PS5 pomocí nabíječky k telefonu?

Nedoporučujeme nabíjet ovladač PS5 pomocí nabíječky telefonu. Ovladač PS5 vyžaduje pro nabíjení specifické napětí a proud, které nabíječka telefonu nemusí poskytovat. Pro zajištění správného nabíjení ovladače je nejlepší použít nabíjecí kabel a port USB dodaný s konzolí PS5.

Proč se můj ovladač PS5 nenabíjí?

Pokud se váš ovladač PS5 nenabíjí, může to být způsobeno několika důvody. Nejprve zkontrolujte nabíjecí kabel a ujistěte se, že je správně připojen. Je také možné, že je baterie ovladače zcela vybitá a potřebuje čas na nabití. Další možností je, že je poškozený port USB nebo kabel, který používáte. Zkuste použít jiný port USB nebo kabel a zjistěte, zda to problém vyřeší.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit