Jak opravit Google Pixel 5 zaseknutý na černé obrazovce smrti - průvodce krok za krokem

post-thumb

Jak opravit Google Pixel 5 zaseknutý na černé obrazovce smrti

Pokud vlastníte Google Pixel 5 a setkali jste se s obávanou černou obrazovkou smrti, pak víte, jak frustrující a nepříjemné to může být. Černá obrazovka smrti je běžný problém, se kterým se potýká mnoho uživatelů chytrých telefonů, kdy obrazovka zůstává zcela černá a nereaguje. Může k tomu dojít z různých důvodů, například kvůli softwarové závadě, hardwarové poruše nebo kombinaci obojího.

Naštěstí existuje několik kroků, které můžete podniknout, abyste se pokusili opravit Google Pixel 5 zaseknutý na černé obrazovce. V tomto průvodci vás krok za krokem provedeme postupem řešení potíží, abyste své zařízení opět zprovoznili.

Obsah

Krok 1: Proveďte nucený restart

Prvním krokem při řešení problému s černou obrazovkou na zařízení Google Pixel 5 je provedení vynuceného restartu. To může pomoci obnovit systém zařízení a vyřešit případné drobné softwarové závady, které mohou být příčinou problému. Chcete-li zařízení Pixel 5 vynuceně restartovat, stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu přibližně 10-20 sekund, dokud zařízení nezavibruje a nerestartuje se.

Krok 2: Zkontrolujte úroveň nabití baterie

Pokud vynucený restart nepomohl, dalším krokem je zkontrolovat úroveň nabití baterie zařízení Google Pixel 5. Připojte zařízení k nabíječce a nechte jej nabíjet alespoň 15-30 minut. Pokud byla baterie kriticky vybitá, mohlo k černé obrazovce dojít kvůli nedostatku energie. Po nabití zkuste zařízení Pixel 5 znovu zapnout a zjistěte, zda se problém vyřešil.

Pokud žádný z výše uvedených kroků nevyřeší problém s černou obrazovkou na zařízení Google Pixel 5, je možná na čase kontaktovat podporu společnosti Google nebo navštívit odborného technika. Ten bude schopen problém přesněji diagnostikovat a poskytne vám potřebné řešení. Nezapomeňte jim podrobně vysvětlit kroky, které jste již provedli, a všechna chybová hlášení, která se na obrazovce objevila, protože jim to pomůže efektivněji najít řešení.

Běžný problém: Google Pixel 5 se zasekl na černé obrazovce smrti.

Jedním z častých problémů, se kterým se uživatelé zařízení Google Pixel 5 mohou setkat, je zaseknutí zařízení na černé obrazovce, známé také jako černá obrazovka smrti. To může být frustrující problém, protože brání uživatelům v přístupu k zařízení a jeho normálnímu používání.

Existuje několik možných důvodů, proč se zařízení Google Pixel 5 může zaseknout na černé obrazovce. Může to být způsobeno softwarovou závadou, hardwarovým problémem nebo problémem s baterií zařízení.

Pokud u zařízení Google Pixel 5 dochází k černé obrazovce smrti, můžete vyzkoušet následující kroky k odstranění problému:

 1. Restartování zařízení: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 10 sekund, dokud se zařízení nerestartuje. Tento jednoduchý krok může někdy vyřešit drobné softwarové problémy a vrátit zařízení do normálního stavu.
 2. Nabíjení zařízení: Připojte zařízení Google Pixel 5 k nabíječce a nechte jej nabíjet alespoň 30 minut. Problém s černou obrazovkou může způsobovat nízká úroveň nabití baterie a nabíjení zařízení může problém vyřešit.
 3. Provedení vynuceného restartu: Pokud zařízení nereaguje, můžete zkusit provést vynucený restart. To provedete současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund. To by mělo zařízení přinutit k restartování.
 4. Přechod do nouzového režimu: Někdy může problém s černou obrazovkou způsobovat aplikace třetí strany. Spuštění zařízení do nouzového režimu může pomoci zjistit, zda se jedná o tento případ. Chcete-li přejít do nouzového režimu, stiskněte a podržte tlačítko napájení. Když se zobrazí nabídka napájení, stiskněte a podržte možnost “Vypnout”. Zobrazí se výzva k přechodu do nouzového režimu a vy ji můžete potvrdit klepnutím na tlačítko “OK”.
 5. Provedení obnovení továrního nastavení: Pokud žádný z výše uvedených kroků nefunguje, může být nutné provést obnovení továrního nastavení. Tím dojde k vymazání všech dat v zařízení Google Pixel 5, takže se ujistěte, že máte zálohu. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení, vyberte “Systém”, poté “Možnosti obnovení” a nakonec “Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení)”.

Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení těchto kroků řešení problémů, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Google nebo odnést zařízení do autorizovaného servisního střediska pro další pomoc.

Přečtěte si také: Oprava nereagujícího Galaxy S7: řešení problémů s obrazovkou procesu dešifrování a dalších problémů

Závěrem lze říci, že zaseknutí zařízení Google Pixel 5 na černé obrazovce může být frustrujícím problémem, ale existuje několik kroků k jeho vyřešení, které můžete vyzkoušet. Od jednoduchých restartů až po pokročilejší řešení, jako je obnovení továrního nastavení, by vám tyto kroky měly pomoci vrátit zařízení do normálního stavu.

Kroky k odstranění problému s černou obrazovkou u zařízení Google Pixel 5

Pokud se váš Google Pixel 5 zasekl na černé obrazovce a nereaguje, existuje několik kroků řešení problémů, které můžete vyzkoušet, abyste problém vyřešili. Postupujte podle níže uvedených kroků:

 1. **Provedení nuceného restartu: ** Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund, dokud se zařízení nerestartuje.
 2. Nabíjení zařízení: Připojte zařízení Google Pixel 5 ke zdroji napájení pomocí originální nabíječky a kabelu. Nechte jej nabíjet alespoň 30 minut, než se jej pokusíte znovu zapnout.
 3. Kontrola fyzického poškození: Zkontrolujte, zda zařízení není fyzicky poškozeno, například zda není prasklý displej nebo poškozené vodou. Pokud dojde k fyzickému poškození, může to vyžadovat odbornou opravu.
 4. Přechod do nouzového režimu: Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí možnost Vypnout. Stiskněte a podržte možnost Vypnout, dokud se nezobrazí výzva Restartovat v nouzovém režimu. Klepnutím na tlačítko OK restartujte zařízení v nouzovém režimu. Pokud se problém s černou obrazovkou v nouzovém režimu nevyskytuje, může být způsoben aplikací třetí strany. Odinstalujte nedávno nainstalované aplikace nebo proveďte obnovení továrního nastavení.
 5. Provedení obnovení továrního nastavení: Upozorňujeme, že provedením obnovení továrního nastavení dojde k vymazání všech dat v zařízení. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do Nastavení > Systém > Rozšířené > Možnosti obnovení > Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení). Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces.
 6. Kontakt na podporu Google: Pokud žádný z výše uvedených kroků nevyřeší problém s černou obrazovkou, doporučujeme kontaktovat podporu Google a požádat o další pomoc. Ta vám může poskytnout další kroky k odstranění potíží nebo zajistit opravu či výměnu.

Dodržením těchto kroků pro řešení problémů byste měli být schopni vyřešit problém s černou obrazovkou na zařízení Google Pixel 5. Pokud problém přetrvává, je nejlepší vyhledat odbornou pomoc nebo kontaktovat podporu Google pro další pomoc.

Kontrola hardwaru při problému s černou obrazovkou u zařízení Google Pixel 5

Pokud se váš Google Pixel 5 zasekl na černé obrazovce, může to být způsobeno hardwarovým problémem. Zde je několik kroků, kterými můžete zkontrolovat hardware a případně problém vyřešit:

 1. Kontrola tlačítka napájení: Ujistěte se, že tlačítko napájení není zaseknuté nebo poškozené. Pevně jej stiskněte a zkontrolujte, zda se obrazovka zapne. Pokud je tlačítko uvolněné nebo pokud je fyzicky poškozené, bude možná nutné jej opravit nebo vyměnit.
 2. Kontrola nabíjecího portu: Podívejte se, zda nabíjecí port neblokují nějaké nečistoty nebo žmolky. K lepšímu prohlédnutí použijte svítilnu. Pokud uvidíte nějaké překážky, port jemně vyčistěte pomocí měkkého kartáčku nebo stlačeného vzduchu.
 3. Test nabíječky a kabelu: Zkuste použít jinou nabíječku a kabel a zjistěte, zda problém s černou obrazovkou přetrvává. Někdy může vadná nabíječka nebo kabel zabránit správnému zapnutí nebo nabíjení telefonu.
 4. Provedení tvrdého resetu: Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, zkuste provést na zařízení Pixel 5 tvrdý reset. To lze provést současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti po dobu asi 10-15 sekund, dokud telefon nezavibruje a nezobrazí se logo Google. To může pomoci resetovat veškeré softwarové problémy, které mohou způsobovat černou obrazovku.

Pokud problém s černou obrazovkou přetrvává i po kontrole hardwaru, může být nutné kontaktovat podporu společnosti Google nebo donést zařízení k odborníkovi pro další diagnostiku a opravu.

Softwarová řešení problému s černou obrazovkou Google Pixel 5

Pokud se zařízení Google Pixel 5 zasekne na černé obrazovce a nereaguje, může to být frustrující zážitek. Existuje však několik softwarových řešení, která můžete vyzkoušet k vyřešení tohoto problému, než začnete uvažovat o opravě nebo výměně hardwaru. Zde je několik kroků, které můžete podniknout:

Přečtěte si také: Technologický pokrok v online kasinech: nové funkce a vymoženosti
 1. Silný restart: Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund. To by mělo přinutit zařízení Pixel 5 k restartování a doufejme, že problém s černou obrazovkou bude vyřešen.
 2. Nabíjení telefonu: Připojte zařízení Pixel 5 ke zdroji napájení pomocí originální nabíječky a kabelu. Nechte jej nabíjet alespoň 30 minut a poté jej zkuste znovu zapnout. Někdy může problém s černou obrazovkou způsobit vybitá baterie.
 3. Přechod do nouzového režimu: Chcete-li zkontrolovat, zda problém nezpůsobuje aplikace třetí strany, spusťte zařízení Pixel 5 do nouzového režimu. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a poté klepněte na možnost “Vypnout”, dokud se neobjeví výzva “Restartovat do nouzového režimu”. Klepnutím na “OK” přejděte do nouzového režimu. Pokud telefon v nouzovém režimu funguje správně, může problém s černou obrazovkou způsobovat nedávno nainstalovaná aplikace.
 4. Vymazání oddílu mezipaměti: Vymazání oddílu mezipaměti může někdy vyřešit problémy související se systémem. Chcete-li to provést, vypněte zařízení Pixel 5. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti, dokud se nezobrazí obrazovka zavaděče. Pomocí tlačítek hlasitosti přejděte na položku “Režim obnovení” a potvrďte stisknutím tlačítka Napájení. Jakmile se zobrazí robot Android s vykřičníkem, stiskněte a podržte tlačítko Napájení a poté stisknutím tlačítka Zvýšení hlasitosti vstupte do režimu obnovení. Pomocí tlačítek hlasitosti přejděte na položku “Wipe cache partition” a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka napájení. Po dokončení procesu vyberte možnost “Restartovat systém nyní”.
 5. Obnovení továrního nastavení: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení. Tím však dojde k vymazání všech dat v zařízení Pixel 5, proto si nejprve vytvořte zálohu. Chcete-li obnovit tovární nastavení telefonu, přejděte do Nastavení > Systém > Rozšířené > Možnosti obnovení > Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení). Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces.

Pokud žádné z výše uvedených softwarových řešení nevyřeší problém s černou obrazovkou na vašem zařízení Google Pixel 5, bude možná nutné vyhledat odbornou pomoc nebo se obrátit na podporu společnosti Google pro další pomoc.

Kontaktování podpory Google s žádostí o pomoc

Pokud jste provedli všechny výše uvedené kroky řešení problémů a váš Google Pixel 5 se stále zasekává na černé obrazovce, může být nutné kontaktovat podporu Google pro další pomoc. Společnost Google nabízí několik možností podpory, které vám pomohou vyřešit technické problémy s vaším zařízením.

Zde jsou uvedeny kroky, jak kontaktovat podporu Google:

 1. Navštivte webové stránky podpory Google: Přejděte na oficiální webové stránky podpory Google na adrese https://support.google.com/ ve webovém prohlížeči.
 2. Vyberte své zařízení: Na webové stránce podpory Google vyberte kategorii “Pixel” nebo vyhledejte “Google Pixel 5”, abyste našli informace o podpoře konkrétně pro vaše zařízení.
 3. Vyberte svůj problém: Projděte si seznam běžných problémů nebo použijte funkci vyhledávání a najděte konkrétní problém, se kterým se potýkáte, například “černá obrazovka na zařízení Google Pixel 5”.
 4. Postupujte podle průvodců řešením problémů: Podpora Google poskytuje průvodce řešením různých problémů krok za krokem. Postupujte podle uvedených pokynů a pokuste se problém s černou obrazovkou na zařízení Google Pixel 5 vyřešit.
 5. Iniciujte žádost o podporu: Pokud průvodci řešením potíží problém nevyřeší, můžete iniciovat žádost o podporu kliknutím na tlačítko “Kontaktujte nás” nebo “Získat pomoc”. To vám umožní obrátit se na zástupce podpory Google s žádostí o další pomoc.
 6. Uveďte podrobné informace: Při kontaktování podpory Google nezapomeňte uvést podrobné informace o problému, se kterým se potýkáte. Uveďte všechna chybová hlášení, konkrétní kroky k odstranění problému, které jste již vyzkoušeli, a další důležité podrobnosti.
 7. Postupujte podle pokynů podpory Google: Po zahájení žádosti o podporu obdržíte od podpory Google pokyny, jak postupovat. To může zahrnovat další kroky řešení problémů, odeslání zařízení k opravě nebo jiné doporučené kroky.

Při vyhledávání pomoci od podpory Google nezapomeňte být trpěliví a spolupracovat. Jsou zde proto, aby vám pomohli vyřešit jakékoli technické problémy s vaším zařízením Google Pixel 5 a provedou vás nezbytnými kroky k tomu, aby vaše zařízení opět fungovalo.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Co znamená černá obrazovka smrti na zařízení Google Pixel 5?

Černá obrazovka smrti na zařízení Google Pixel 5 označuje situaci, kdy obrazovka zařízení přestane reagovat a zůstane zcela černá. Tento problém může být způsoben různými faktory, včetně softwarových závad, hardwarových problémů nebo kombinací obojího.

Jaké jsou možné důvody, proč se zařízení Google Pixel 5 zasekne na černé obrazovce?

Důvodů, proč se zařízení Google Pixel 5 zasekne na černé obrazovce, může být několik. Mezi možné příčiny patří pády softwaru, chybné aktualizace systému, problémy s baterií, poruchy hardwaru nebo dokonce fyzické poškození obrazovky. Určení přesné příčiny je zásadní pro stanovení vhodné opravy.

Lze problém s černou obrazovkou smrti na zařízení Google Pixel 5 opravit doma?

Ano, v mnoha případech můžete problém s černou obrazovkou smrti na zařízení Google Pixel 5 vyřešit doma, a to podle postupu řešení problémů uvedeného v článku. Pokud však problém přetrvává i po vyzkoušení všech možných řešení, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc podpory Google nebo autorizovaného servisního střediska.

Existuje způsob, jak zabránit tomu, aby se zařízení Google Pixel 5 zaseklo na černé obrazovce?

I když není vždy možné zabránit tomu, aby se zařízení Google Pixel 5 zaseklo na černé obrazovce, můžete minimalizovat rizika pravidelnou aktualizací softwaru, zamezením instalací neoficiálních aplikací, udržováním zařízení v nabitém stavu a jeho ochranou před fyzickým poškozením. Kromě toho může v případě neočekávaných problémů pomoci i vytvoření zálohy důležitých dat.

Co je to problém “černé obrazovky smrti”?

Problém “černé obrazovky smrti” označuje situaci, kdy se zařízení Google Pixel 5 zasekne na černé obrazovce a přestane reagovat. Jedná se o běžný problém, který může nastat v důsledku softwarových závad nebo hardwarových problémů.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit