Jak opravit chybu 'Bohužel se aplikace Touchwiz Home zastavila' v zařízení Galaxy S5

post-thumb

Jak opravit chybu “Bohužel se aplikace Touchwiz Home zastavila” v zařízení Galaxy S5

Pokud vlastníte telefon Samsung Galaxy S5 a potýkáte se s nepříjemnou chybou “Bohužel se aplikace Touchwiz Home zastavila”, nezoufejte, nejste sami. K této chybě může dojít z různých důvodů, jako je softwarová závada, problematická aplikace nebo poškozený systémový soubor. Naštěstí existuje několik metod, které můžete vyzkoušet, abyste tuto chybu opravili a vaše zařízení opět hladce fungovalo.

Obsah

Jedním z možných řešení je vymazání mezipaměti a dat aplikace Touchwiz Home. Za tímto účelem přejděte do nabídky Nastavení > Aplikace > Touchwiz Home. Klepněte na položku Uložiště a poté vyberte možnost Vymazat mezipaměť a Vymazat data. Restartujte zařízení a zkontrolujte, zda je chyba vyřešena.

Pokud vymazání mezipaměti a dat problém nevyřešilo, můžete zkusit zakázat a znovu povolit aplikaci Touchwiz Home. Přejděte do Nastavení > Aplikace > Touchwiz Home a klepněte na Zakázat. Restartujte zařízení a poté se vraťte do stejného nastavení a klepněte na možnost Povolit. Opět restartujte zařízení a zkontrolujte, zda je chyba odstraněna.

Pokud výše uvedené metody nefungovaly, můžete zkusit obnovit nastavení aplikace Touchwiz Home na výchozí hodnoty. Za tímto účelem přejděte do nabídky Nastavení > Aplikace > Touchwiz Home a klepněte na Uložiště. Vyberte možnost Vymazat výchozí nastavení a restartujte zařízení. Tím se obnoví nastavení aplikace Touchwiz Home a chyba se může vyřešit.

Poznámka: Obnovení továrního nastavení by mělo být poslední možností, protože dojde k vymazání všech dat a nastavení v zařízení. Před pokračováním nezapomeňte zálohovat důležité soubory.

Pokud žádná z výše uvedených metod nefunguje, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení zařízení Galaxy S5. Za tímto účelem přejděte do nabídky Nastavení > Zálohování a obnovení > Obnovení továrních dat. Klepněte na možnost Obnovit zařízení a akci potvrďte. Telefon se restartuje a chyba by měla být odstraněna.

Nezapomeňte vždy aktualizovat software svého zařízení, protože aktualizace softwaru často obsahují opravy chyb a vylepšení. Pokud chyba přetrvává i po vyzkoušení všech výše uvedených metod, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

Jak vyřešit chybu “Bohužel se aplikace Touchwiz Home zastavila” v zařízení Galaxy S5

Pokud jste uživatelem zařízení Galaxy S5 a neustále se setkáváte s chybovou zprávou “Bohužel, aplikace Touchwiz Home se zastavila”, zde je několik kroků, kterými můžete tento problém vyřešit:

 1. Restartujte zařízení: Někdy může závady softwaru vyřešit pouhý restart. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a poté klepnutím na možnost Restartovat restartujte zařízení Galaxy S5.
 2. Vymažte mezipaměť a data: Vymazání mezipaměti a dat aplikace Touchwiz Home může pomoci chybu odstranit. Přejděte do Nastavení > Aplikace > Touchwiz Home a poté klepněte na možnost Úložiště. Tam klepněte na možnost “Vymazat mezipaměť” a “Vymazat data”. Upozorňujeme, že vymazáním dat dojde k obnovení rozložení domovské obrazovky, proto si před pokračováním nezapomeňte zálohovat všechny důležité informace.
 3. Aktualizujte aplikaci Touchwiz Home: Zkontrolujte, zda máte v zařízení nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Touchwiz Home. Otevřete obchod Google Play, vyhledejte aplikaci “Touchwiz Home” a v případě, že je k dispozici aktualizace, klepněte na “Aktualizovat”.
 4. Zakázání a opětovné povolení aplikace Touchwiz Home: Pokud vymazání mezipaměti a dat nepomohlo, můžete zkusit zakázat a znovu povolit aplikaci Touchwiz Home. Přejděte do Nastavení > Aplikace > Touchwiz Home a poté klepněte na možnost Zakázat. Po zakázání klepněte na možnost Povolit a aplikaci znovu povolte.
 5. Obnovte předvolby aplikace: Obnovení předvoleb aplikací může pomoci vyřešit případné konflikty, které mohou být příčinou chyby. Přejděte do Nastavení > Aplikace > Menu (tři tečky) > Resetovat předvolby aplikací. Klepnutím na “Resetovat aplikace” obnovíte předvolby.
 6. Obnovení továrního nastavení: Pokud vše ostatní selže, můžete k odstranění chyby provést obnovení továrního nastavení. Mějte na paměti, že obnovení továrního nastavení zařízení vymaže všechna data, proto před pokračováním nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Přejděte do Nastavení > Zálohování a obnovení > Obnovení továrních dat. Klepněte na možnost “Resetovat zařízení” a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud se po provedení těchto kroků nadále zobrazuje chybová zpráva “Bohužel, Touchwiz Home se zastavil”, může to znamenat vážnější softwarový problém. V takovém případě můžete zvážit kontaktování podpory společnosti Samsung nebo návštěvu servisního střediska, kde vám poskytnou další pomoc.

Přečtěte si také: 15 aplikací pro hromadné odhlašování na Instagramu (2023)

Příčiny chyby “Bohužel se aplikace Touchwiz Home zastavila”

Při používání smartphonu Samsung Galaxy S5 je jednou z běžných chyb, se kterou se uživatelé mohou setkat, chyba “Bohužel se aplikace Touchwiz Home zastavila”. Tato chybová zpráva se obvykle objeví, když spouštěč Touchwiz Home, který je zodpovědný za domovskou obrazovku zařízení, nefunguje správně. Existuje několik možných příčin této chyby, včetně následujících:

 • Poškozená mezipaměť: Nahromaděné soubory mezipaměti se mohou časem poškodit a mohou způsobit problémy se spouštěčem Touchwiz Home.
 • Kompatibilní aplikace: Některé aplikace třetích stran nemusí být kompatibilní se spouštěčem Touchwiz Home a mohou způsobit jeho pád.
 • Aktualizace softwaru: Někdy mohou aktualizace softwaru nebo změny operačního systému Android vést k problémům s kompatibilitou s launcherem Touchwiz Home.
 • Nedostatek paměti: Pokud je dostupná paměť zařízení malá, nemusí mít spouštěč Touchwiz Home dostatek prostředků pro správnou funkci.
 • Poškození systémových souborů: V některých případech může dojít k poškození systémových souborů souvisejících se spouštěčem Touchwiz Home, což vede k chybové zprávě.

Zjištěním možných příčin chyby “Bohužel se aplikace Touchwiz Home zastavila” mohou uživatelé podniknout příslušné kroky k vyřešení problému a obnovení normální funkčnosti svého smartphonu Samsung Galaxy S5.

Metody opravy chyby “Bohužel se aplikace Touchwiz Home zastavila”

Pokud se na vašem smartphonu Galaxy S5 vyskytla chyba “Bohužel, aplikace Touchwiz Home se zastavila”, zde je několik metod, kterými ji můžete zkusit opravit:

 1. Restartování zařízení: Někdy může problém vyřešit pouhý restart. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka, a poté vyberte možnost “Restartovat” nebo “Restartovat”.
 2. Vymazání dat a mezipaměti aplikace Touchwiz: Přejděte do aplikace Nastavení v zařízení, poté najděte možnost “Aplikace” nebo “Správce aplikací” a klepněte na ni. Přejděte dolů a klepněte na položku “Touchwiz Home”. Zde můžete vymazat data a mezipaměť klepnutím na příslušná tlačítka.
 3. Vymazání mezipaměti systému: Vypněte zařízení a poté stiskněte a podržte současně tlačítka zvýšení hlasitosti, domů a napájení, dokud se nezobrazí logo Samsung. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti přejděte na možnost “Wipe Cache Partition” a poté ji vyberte stisknutím tlačítka napájení. Po dokončení procesu restartujte zařízení.
 4. Zakázání a povolení Touchwiz Home: Přejděte do aplikace Nastavení a přejděte na položku “Aplikace” nebo “Správce aplikací”. Vyhledejte položku “Touchwiz Home” a klepněte na ni, poté klepněte na tlačítko “Zakázat”. Po několika sekundách klepněte na tlačítko “Povolit” a znovu ji povolte.
 5. Aktualizace aplikace Touchwiz Home: Zkontrolujte, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace aplikace Touchwiz Home. Přejděte do obchodu Google Play, vyhledejte položku “Touchwiz Home” a pokud je k dispozici aktualizace, klepněte na tlačítko “Aktualizovat”.
 6. Obnovení továrního nastavení: Pokud žádná z výše uvedených metod nefunguje, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení zařízení. Mějte však na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si nejprve nezapomeňte zálohovat důležité soubory a data. Chcete-li obnovit tovární nastavení zařízení, přejděte do aplikace Nastavení a poté přejděte do části “Zálohování a obnovení” nebo “Obecná správa”. Klepněte na “Factory Data Reset” nebo “Reset” a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud chyba přetrvává i po vyzkoušení všech výše uvedených metod, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Samsung nebo navštívit servisní středisko Samsung, kde vám poskytnou další pomoc.

Přečtěte si také: Top 5 Music Editor Apps For Android in 2023 - Prozkoumejte nejlepší možnosti!

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč se mi na zařízení Galaxy S5 zobrazuje chyba “Bohužel se aplikace Touchwiz Home zastavila”?

K chybě “Bohužel, aplikace Touchwiz Home se zastavila” ve vašem zařízení Galaxy S5 obvykle dochází v případě problému s nástrojem Touchwiz Launcher, který je zodpovědný za domovskou obrazovku a zásuvku aplikací ve vašem zařízení. Může být způsobena různými faktory, jako jsou nekompatibilní aplikace třetích stran, softwarové závady nebo nedostatečné systémové prostředky.

Jak mohu opravit chybu “Bohužel, domovská obrazovka Touchwiz se zastavila” v zařízení Galaxy S5?

Existuje několik metod, kterými můžete zkusit opravit chybu “Bohužel se aplikace Touchwiz Home zastavila” ve vašem zařízení Galaxy S5. Nejprve můžete zkusit vymazat mezipaměť a data aplikace Touchwiz Home. Pokud to nepomůže, můžete zkusit zakázat všechny nedávno nainstalované aplikace třetích stran, které mohou způsobovat konflikty. Nakonec můžete zkusit obnovit výchozí nastavení aplikace Touchwiz Launcher.

Co mám dělat, pokud vymazání mezipaměti a dat aplikace Touchwiz Home chybu neodstraní?

Pokud vymazání mezipaměti a dat aplikace Touchwiz Home neodstraní chybu “Bohužel se aplikace Touchwiz Home zastavila” v zařízení Galaxy S5, můžete zkusit zakázat všechny nedávno nainstalované aplikace třetích stran. Za tímto účelem přejděte do nabídky “Nastavení”, vyberte “Aplikace” nebo “Správce aplikací” a vyhledejte všechny nedávno nainstalované aplikace. Zakažte je jednu po druhé a zjistěte, zda chyba zmizí. Pokud chyba přetrvává, můžete zkusit obnovit výchozí nastavení Touchwiz Launcheru.

Existuje nějaký jiný způsob, jak opravit chybu “Bohužel se aplikace Touchwiz Home zastavila” v zařízení Galaxy S5?

Ano, pokud vymazání mezipaměti a dat aplikace Touchwiz Home, zakázání nedávno nainstalovaných aplikací třetích stran a resetování nástroje Touchwiz Launcher neodstraní chybu “Bohužel se aplikace Touchwiz Home zastavila” na zařízení Galaxy S5, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení. Mějte však na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si před tímto krokem nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory nebo data.

Mohu odinstalovat aplikaci Touchwiz Home, abych opravil chybu “Bohužel se aplikace Touchwiz Home zastavila”?

Ne, aplikaci Touchwiz Home nelze odinstalovat, protože je nedílnou součástí uživatelského rozhraní zařízení Samsung. Můžete však zkusit vypnout aplikaci Touchwiz Home a místo ní použít launcher třetí strany. To může pomoci chybu vyřešit, ale mějte na paměti, že se tím změní vzhled rozhraní vašeho zařízení.

Co znamená chybová zpráva “Bohužel se aplikace Touchwiz Home zastavila”?

Chybová zpráva “Bohužel, aplikace Touchwiz Home se zastavila” znamená, že aplikace Touchwiz Home ve vašem zařízení Galaxy S5 přestala správně fungovat a je třeba ji opravit.

Proč přestala aplikace Touchwiz Home v zařízení Galaxy S5 fungovat?

Aplikace Touchwiz Home v zařízení Galaxy S5 může přestat fungovat z různých důvodů, jako jsou softwarové závady, konfliktní aplikace třetích stran nebo nedostatek paměti v zařízení.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit