Jak opravit 100% vytížení procesoru ve Windows 10 - Jednoduchá řešení pro snížení zatížení procesoru

post-thumb

Jak opravit 100% využití procesoru v systému Windows 10

Vysoké využití procesoru v počítači se systémem Windows 10 může být frustrující, zejména pokud zpomaluje systém a ovlivňuje celkový výkon. Naštěstí existují jednoduchá řešení, která mohou pomoci snížit zatížení procesoru a problém vyřešit. V tomto článku se budeme zabývat některými účinnými metodami pro opravu 100% vytížení procesoru v systému Windows 10.

Metoda 1: Zavření nepotřebných programů

Jedním z častých důvodů vysokého využití procesoru je spuštění příliš mnoha programů současně. Chcete-li snížit zatížení procesoru, zavřete nepotřebné programy spuštěné na pozadí. Můžete to provést tak, že otevřete Správce úloh (Ctrl+Shift+Esc) a ukončíte procesy programů, které momentálně nepotřebujete.

Obsah

Metoda 2: Aktualizace ovladačů

K vysokému využití procesoru mohou vést také zastaralé nebo chybné ovladače. Chcete-li to napravit, doporučujeme aktualizovat ovladače na nejnovější verzi. Ovladače můžete aktualizovat ručně tak, že navštívíte webové stránky výrobce a stáhnete si aktualizované ovladače pro váš konkrétní hardware.

Metoda 3: Proveďte kontrolu malwaru

Malware a viry mohou spotřebovávat velké množství výkonu procesoru, což vede k jeho vysokému vytížení. Chcete-li tuto možnost eliminovat, proveďte v systému důkladnou kontrolu malwaru pomocí spolehlivého antivirového programu. Před skenováním počítače nezapomeňte aktualizovat virové definice.

Metoda 4: Úprava nastavení napájení

Systém Windows 10 nabízí možnosti napájení, které mohou pomoci optimalizovat výkon procesoru. Chcete-li snížit využití procesoru, můžete upravit nastavení napájení tak, že přejdete do Ovládacích panelů a vyberete možnost Možnosti napájení. Tam vyberte plán napájení, který je vyvážený nebo úsporný, protože to může pomoci snížit zatížení procesoru.

Dodržováním těchto jednoduchých řešení můžete efektivně snížit využití procesoru v počítači se systémem Windows 10 a zlepšit výkon systému. Nezapomínejte na pravidelnou údržbu počítače aktualizací ovladačů, spouštěním skenování malwaru a zavíráním nepotřebných programů, abyste v budoucnu zabránili vysokému využití procesoru.

Jak opravit 100% využití procesoru v systému Windows 10

Pokud váš počítač se systémem Windows 10 využívá procesor na 100 %, může to výrazně ovlivnit výkon a rychlost systému. Zde je několik jednoduchých řešení, jak snížit zatížení procesoru a problém vyřešit:

 1. Identifikace problematického procesu: Otevřete Správce úloh stisknutím Ctrl + Shift + Esc a přejděte na kartu “Procesy”. Vyhledejte procesy, které využívají vysoké procento prostředků procesoru. Zapište si název procesu, který způsobuje vysoké využití procesoru.
 2. Aktualizujte ovladače: Vysoké využití procesoru mohou způsobovat zastaralé nebo vadné ovladače. Navštivte webové stránky výrobce a stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladače pro hardwarové komponenty, jako je grafická karta, zvuková karta a síťový adaptér.
 3. Vyhledejte malware: K vysokému využití procesoru může vést také napadení malwarem. Použijte renomovaný antivirový nebo antimalwarový software ke kontrole systému na přítomnost malwaru a odstraňte všechny zjištěné hrozby.
 4. Zakázat nepotřebné spouštěcí programy: Některé programy se spouštějí automaticky při startu a spotřebovávají prostředky procesoru. Nepotřebné spouštěcí programy zakážete tak, že ve Správci úloh přejdete na kartu “Spuštění” a zakážete ty, které nepotřebujete.
 5. Změňte nastavení napájení: Úprava nastavení napájení může pomoci snížit využití procesoru. Otevřete Možnosti napájení v Ovládacích panelech a vyberte plán napájení, který je vyvážený nebo úsporný. Vyhněte se používání vysoce výkonného plánu napájení, protože může způsobit, že procesor po celou dobu poběží na maximální rychlost.
 6. Provedení čistého spuštění: Čisté spuštění spustí počítač s minimální sadou ovladačů a spouštěcích programů, což může pomoci zjistit, zda vysoké využití procesoru nezpůsobuje program třetí strany. Postupujte podle pokynů společnosti Microsoft, jak provést čisté spuštění.
 7. Zakázat nepotřebné služby: K vysokému využití procesoru mohou přispívat i některé služby na pozadí. Stisknutím kláves Win + R otevřete dialogové okno Spustit, zadejte services.msc a stiskněte klávesu Enter. Zakažte všechny služby, které nepotřebujete nebo nepoznáte.
 8. Vylepšete hardware: Pokud je využití procesoru trvale vysoké i po vyzkoušení výše uvedených řešení, je možná čas na upgrade hardwaru. Zvažte upgrade procesoru, zvýšení paměti RAM nebo výměnu pevného disku za SSD (solid-state drive), abyste zvýšili výkon.

Dodržováním těchto jednoduchých řešení byste měli být schopni vyřešit problém se 100% využitím procesoru v počítači se systémem Windows 10 a zlepšit jeho celkový výkon.

Identifikace příčiny vysokého využití procesoru

 • Otevřete Správce úloh stisknutím klávesové zkratky Ctrl + Shift + Esc nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavní panel a výběrem možnosti “Správce úloh”.
 • V závislosti na verzi systému Windows vyberte kartu “Procesy” nebo “Podrobnosti”.
 • Seřaďte procesy podle využití procesoru kliknutím na záhlaví sloupce “CPU”.
 • Vyhledejte procesy, které využívají vysoké procento prostředků procesoru. Tyto procesy mohou být příčinou vysokého využití CPU.
 • Pokud najdete proces, který spotřebovává značné množství procesoru, poznamenejte si jeho název a procento využití procesoru. To vám pomůže při dalším zkoumání problému.
 • Zkontrolujte, zda je vysoké využití procesoru dočasné nebo trvalé. Pokud se využití CPU po krátké době vrátí do normálu, může to být způsobeno dočasným nárůstem aktivity. Pokud vysoké využití CPU přetrvává delší dobu, může to znamenat hlubší problém.
 • Pomocí online zdrojů nebo softwaru pro monitorování systému prozkoumejte identifikovaný proces a zjistěte, zda je pro chod systému nezbytný. Některé procesy mohou být součástí legitimních programů, zatímco jiné mohou být spojeny se škodlivým softwarem nebo zbytečnými úlohami na pozadí.
 • Pokud je vysoké využití procesoru způsobeno legitimním programem, bude možná nutné optimalizovat jeho nastavení, aktualizovat jej na nejnovější verzi nebo zvážit nalezení alternativního programu.
 • Pokud je vysoké využití procesoru způsobeno malwarem nebo zbytečnými úlohami na pozadí, proveďte úplnou kontrolu systému pomocí spolehlivého antivirového nebo antimalwarového softwaru a odstraňte všechny hrozby. Kromě toho zakažte nebo odinstalujte všechny nepotřebné programy nebo služby běžící na pozadí.
 • Zvažte aktualizaci ovladačů, protože zastaralé nebo špatně fungující ovladače mohou také vést k vysokému využití procesoru. Navštivte webové stránky výrobce počítače nebo jednotlivých komponent (například grafické karty nebo síťového adaptéru) a stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizace ovladačů.
 • Po provedení jakýchkoli změn nebo aktualizací restartujte počítač, aby se změny projevily a využití procesoru se vrátilo do normálu.

Jednoduchá řešení pro snížení zatížení procesoru

Vysoké vytížení procesoru může způsobit zpomalení počítače a jeho špatnou odezvu. Naštěstí existuje několik jednoduchých řešení, která můžete vyzkoušet, abyste snížili zatížení procesoru a zlepšili výkon počítače. Zde jsou uvedeny některé z nejúčinnějších strategií:

 • Identifikace procesů náročných na prostředky: Pomocí Správce úloh identifikujte všechny procesy, které spotřebovávají velké množství prostředků procesoru. Jakmile tyto procesy identifikujete, můžete podniknout příslušné kroky k jejich optimalizaci nebo zakázání.
 • Aktualizujte ovladače: K vysokému využití procesoru mohou přispívat zastaralé nebo chybné ovladače. Dbejte na pravidelnou aktualizaci ovladačů, abyste zajistili jejich správnou funkci a optimalizaci pro váš systém.
 • Vyhledejte malware: Infekce malwarem může způsobit, že váš procesor pracuje přesčas. Proveďte úplnou kontrolu systému pomocí spolehlivého antivirového programu, abyste odhalili a odstranili veškerý škodlivý software, který může způsobovat vysoké využití procesoru.
 • Zakázat nepotřebné spouštěcí programy: Mnoho programů se spouští automaticky při startu počítače a spotřebovávají cenné prostředky procesoru. Zakázáním všech nepotřebných spouštěcích programů snížíte zatížení procesoru.
 • Upravte nastavení napájení: V závislosti na nastavení napájení může počítač zbytečně využívat prostředky procesoru, když to není potřeba. Upravte nastavení napájení tak, abyste upřednostnili výkon před úsporou energie a snížili tak zatížení procesoru.
 • Zavřete nepotřebné aplikace: Současný běh více aplikací může zatěžovat procesor. Zavřete všechny nepotřebné aplikace, abyste uvolnili prostředky procesoru a snížili celkové zatížení.
 • Vylepšete hardware: Pokud je využití procesoru trvale vysoké i přes vyzkoušení těchto řešení, je možná čas na upgrade hardwaru. Zvažte přidání větší paměti RAM nebo přechod na rychlejší procesor, abyste snížili zátěž procesoru.

Zavedením těchto jednoduchých řešení můžete účinně snížit zatížení procesoru a zvýšit výkon počítače se systémem Windows 10.

Nastavení systému Windows 10 pro snížení zatížení procesoru

Pokud dochází k vysokému vytížení procesoru v počítači se systémem Windows 10, můžete upravit několik nastavení, která pomohou snížit zatížení procesoru. Tato nastavení mohou pomoci optimalizovat výkon systému a zajistit, aby procesor nebyl zbytečně zatěžován.

1. Možnosti napájení:

Přečtěte si také: Nový virus 'whatsapp pink': útočníci mají plný přístup k zařízením uživatelů
 • Přejděte na “Ovládací panely” a klikněte na “Možnosti napájení”.
 • Vyberte plán napájení “Vysoký výkon”, abyste zajistili, že váš procesor bude v případě potřeby pracovat na maximální výkon.
 • Přizpůsobte nastavení plánu napájení tak, abyste zakázali všechny možnosti, které zvyšují využití procesoru, například “Minimální stav procesoru” a “Maximální stav procesoru”.

2. Aplikace na pozadí:

 • Přejděte do “Nastavení” a klikněte na “Soukromí”.
 • V části “Aplikace na pozadí” zakažte všechny aplikace, které nepotřebujete mít spuštěné na pozadí, protože mohou spotřebovávat prostředky procesoru.

3. Spouštěcí programy:

 • Otevřete “Správce úloh” kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavní panel a výběrem možnosti “Správce úloh”.
 • Přejděte na kartu “Spouštění” a zakažte spouštění všech nepotřebných programů spolu s počítačem. To může pomoci snížit zatížení procesoru během spouštění.

4. Aktualizace systému Windows:

 • Přejděte do “Nastavení” a klikněte na “Aktualizace a zabezpečení”.
 • Zkontrolujte, zda je systém Windows 10 aktuální, kliknutím na “Zkontrolovat aktualizace”. Aktualizace systému může pomoci optimalizovat využití procesoru a zlepšit celkový výkon.

5. Vizuální efekty:

 • Přejděte do “Ovládacích panelů” a klikněte na “Systém”.
 • Klikněte na “Upřesnit nastavení systému” a přejděte na kartu “Upřesnit”.
 • V části “Výkon” klikněte na “Nastavení” a vyberte možnost “Upravit pro nejlepší výkon”.

6. Služby na pozadí:

 • Přejděte na “Nastavení” a klikněte na “Soukromí”.
 • V části “Aplikace na pozadí” zakažte všechny aplikace, které nepotřebujete mít spuštěné na pozadí, protože mohou spotřebovávat prostředky procesoru.

7. Kontrola malwaru:

Přečtěte si také: Jak vytvořit instalační program USB macOS Mojave v systému Windows Hackintosh.
 • Spusťte kontrolu malwaru pomocí spolehlivého antivirového softwaru, abyste se ujistili, že váš systém není infikován žádnými škodlivými programy, které mohou způsobit vysoké využití procesoru.

Dodržováním těchto úprav nastavení můžete účinně snížit zatížení procesoru systému Windows 10 a zlepšit jeho celkový výkon. Nezapomeňte pravidelně sledovat využití procesoru svého systému a podle potřeby provádět potřebné úpravy.

Úprava možností napájení pro snížení vytížení procesoru

Jedním z jednoduchých řešení, jak snížit využití procesoru v systému Windows 10, je úprava možností napájení. Možnosti napájení umožňují řídit výkon a spotřebu energie počítače, což může mít přímý vliv na využití procesoru.

Při úpravě možností napájení postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete Ovládací panely tak, že je vyhledáte ve vyhledávacím řádku systému Windows.
 2. V Ovládacích panelech změňte zobrazení na “Malé ikony”, pokud ještě není vybráno.
 3. Klepněte na ikonu “Možnosti napájení”.
 4. V okně Možnosti napájení se zobrazí různé plány napájení, například Vyvážený, Úsporný a Vysoký výkon.
 5. Výběrem možnosti “Power Saver” snížíte využití procesoru. Tento plán napájení se zaměřuje na úsporu energie a snížení celkového výkonu počítače.
 6. Pokud chcete přizpůsobit nastavení plánu napájení, klikněte na možnost “Change plan settings” (Změnit nastavení plánu) vedle možnosti Power Saver (Úspora energie).

Po úpravě možností napájení za účelem snížení využití procesoru může dojít ke snížení celkového výkonu. Tento kompromis však může pomoci snížit zatížení procesoru a zlepšit tepelnou správu počítače.

Nezapomeňte, že možnosti napájení se mohou lišit v závislosti na výrobci počítače a verzi systému Windows. Experimentujte s různými plány napájení a nastaveními, abyste našli nejlepší rovnováhu mezi využitím procesoru a výkonem pro váš konkrétní systém.

Softwarová řešení třetích stran pro snížení zatížení procesoru

Přestože v systému Windows 10 existují integrované nástroje a metody pro snížení vytížení procesoru, někteří uživatelé mohou pro komplexnější a efektivnější řešení raději použít software třetích stran. Zde jsou uvedeny některé oblíbené možnosti softwaru třetích stran, které mohou pomoci snížit zatížení procesoru v systému Windows 10:

 • Process Lasso: Process Lasso je výkonný software, který pomáhá optimalizovat a spravovat systémové procesy. Umožňuje nastavit příbuznost procesoru, upřednostnit procesy a dokonce automatizovat funkce pro úsporu energie, aby se snížilo celkové zatížení procesoru.
 • CCleaner: CCleaner je známý optimalizační nástroj, který pomáhá vyčistit nepotřebné soubory, opravit problémy s registrem a spravovat spouštěné programy. Odstraněním nežádoucích souborů a programů, které spotřebovávají prostředky procesoru, může CCleaner pomoci snížit využití procesoru.
 • Core Temp: Core Temp je nenáročný software, který monitoruje teplotu a zatížení procesoru. Poskytuje informace o teplotě v reálném čase a upozorní vás, pokud se procesor přehřívá. Tím, že udržuje teplotu procesoru pod kontrolou, může Core Temp nepřímo pomoci snížit zatížení procesoru.
 • SpeedFan: SpeedFan je další software, který pomáhá monitorovat a řídit teplotu systému. Kromě teploty procesoru může SpeedFan také kontrolovat otáčky ventilátorů a upravovat je na základě zatížení systému. Účinným řízením chlazení může SpeedFan pomoci snížit zatížení procesoru.
 • MSI Afterburner: MSI Afterburner je primárně určen pro přetaktování grafických karet, ale poskytuje také funkce pro monitorování a řízení procesoru. Pomocí nástroje Afterburner můžete upravit nastavení napětí a taktovací frekvence a řídit tak zatížení procesoru a optimalizovat výkon.

To je jen několik příkladů softwarových řešení třetích stran, která mohou pomoci snížit zatížení procesoru v systému Windows 10. Je důležité zkoumat a vybírat software z renomovaných zdrojů a při instalaci a používání softwaru třetích stran buďte vždy obezřetní, abyste se vyhnuli případným bezpečnostním rizikům.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč je vytížení procesoru v systému Windows 10 neustále na 100 %?

Pokud je využití procesoru v systému Windows 10 neustále na 100 %, může to mít různé příčiny. Může to být způsobeno procesem nebo aplikací na pozadí, která spotřebovává velké množství prostředků procesoru. Příčinou mohou být také zastaralé nebo nekompatibilní ovladače, malware nebo viry, případně i problémy s hardwarem. Chcete-li problém vyřešit, musíte identifikovat hlavní příčinu a podniknout příslušné kroky k jejímu vyřešení.

Jak mohu zjistit, které procesy způsobují vysoké využití procesoru v systému Windows 10?

Chcete-li zkontrolovat, které procesy způsobují vysoké využití procesoru v systému Windows 10, můžete použít Správce úloh. Klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a z nabídky vyberte položku “Správce úloh”. V okně Správce úloh přejděte na kartu “Procesy”. Zde uvidíte seznam všech procesů spuštěných v počítači spolu s jejich využitím procesoru. Kliknutím na sloupec “CPU” seřadíte procesy podle využití CPU, přičemž nejvyšší využití je nahoře. Identifikujte proces, který způsobuje vysoké využití CPU, a proveďte příslušná opatření k jeho snížení.

Proč mi při otevření některých programů stoupá využití procesoru na 100 %?

Pokud vám při otevření některých programů vyskočí využití CPU na 100 %, může to být způsobeno tím, že program využívá velké množství prostředků CPU. Některé programy jsou náročnější na zdroje a k plynulému chodu vyžadují větší výkon procesoru. To je běžné zejména u programů, které vyžadují náročné zpracování grafiky, jako je například software pro úpravu videa nebo hry. Pokud však vytížení procesoru zůstává na 100 % i po ukončení programu, může to být známkou skrytého problému, například zastaralých ovladačů nebo nakažení škodlivým softwarem.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit