Jak odstranit potíže a vyřešit problém s černou obrazovkou smrti LG Aristo 2

post-thumb

Jak opravit problém s černou obrazovkou smrti LG Aristo 2

Jedním z běžných problémů, se kterými se uživatelé mohou setkat u smartphonu LG Aristo 2, je problém s černou obrazovkou smrti. Tento problém nastává, když obrazovka zařízení zůstává černá a nereaguje na žádný dotyk nebo stisknutí tlačítka. To může být pro uživatele frustrující, protože se tím zařízení stává nepoužitelným.

Problém černé obrazovky smrti může být způsoben různými faktory, jako jsou softwarové závady, selhání hardwaru nebo dokonce fyzické poškození zařízení. Pro odstranění a vyřešení tohoto problému existuje několik kroků, které mohou uživatelé vyzkoušet.

Obsah

Krok 1: Vynucený restart zařízení

Prvním krokem, který je třeba vyzkoušet, je násilné restartování zařízení LG Aristo 2. To lze provést podržením tlačítka napájení po dobu přibližně 10 sekund nebo dokud zařízení nezavibruje a nerestartuje se. Tento jednoduchý krok může někdy vyřešit drobné softwarové závady, které mohou způsobovat problém s černou obrazovkou.

Krok 2: Zkontrolujte baterii

Pokud vynucený restart problém nevyřeší, je důležité zkontrolovat baterii zařízení LG Aristo 2. Ujistěte se, že je baterie řádně nabitá a není vybitá. Zkuste připojit zařízení ke zdroji napájení a zjistěte, zda se obrazovka zapne. Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut nabíjení, než se zařízení zapne.

Pokud kroky 1 a 2 problém s černou obrazovkou smrti nevyřeší, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení nebo vyhledat odbornou pomoc. Před provedením obnovení továrního nastavení se doporučuje zálohovat důležitá data, protože dojde k vymazání všech dat v zařízení. Pokud problém přetrvává i po obnovení továrního nastavení, je nejlepší kontaktovat zákaznickou podporu společnosti LG nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

Jak opravit problém s černou obrazovkou smrti u zařízení LG Aristo 2

Pokud se u vašeho zařízení LG Aristo 2 vyskytl problém s černou obrazovkou smrti, nepanikařte. Tento problém může nastat z různých důvodů, jako je softwarová závada, hardwarový problém nebo dokonce prosté zamrznutí systému. Naštěstí existuje několik kroků k odstranění tohoto problému, které můžete vyzkoušet:

1. Restartujte zařízení

Jednoduchý restart může často vyřešit drobné softwarové problémy, které způsobují problém s černou obrazovkou. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na zařízení LG Aristo 2, dokud se zařízení nerestartuje. Pokud byl problém s černou obrazovkou způsoben dočasnou závadou, mělo by se zařízení po restartu normálně spustit.

2. Nabíjení zařízení

Je možné, že černá obrazovka je způsobena vybitou baterií. Připojte zařízení LG Aristo 2 ke zdroji napájení pomocí originální nabíječky a kabelu. Nechte jej nabíjet alespoň 15-20 minut, než se jej pokusíte znovu zapnout. Pokud byla viníkem baterie, mělo by se zařízení po dostatečném nabití spustit.

3. Spusťte počítač v nouzovém režimu

Pokud problém s černou obrazovkou přetrvává, zkuste zařízení LG Aristo 2 spustit v nouzovém režimu. Nouzový režim umožňuje řešit problémy související se softwarem tím, že spouští pouze nezbytné systémové procesy a zakazuje aplikace třetích stran. Spuštění v nouzovém režimu:

 1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka napájení.
 2. Klepněte na možnost “Vypnout” a podržte ji, dokud se nezobrazí výzva “Restartovat v nouzovém režimu”.
 3. Výběrem možnosti “OK” restartujte zařízení v nouzovém režimu.

Pokud se zařízení úspěšně spustí v nouzovém režimu, znamená to, že problém s černou obrazovkou způsobuje aplikace třetí strany. Odinstalujte nedávno nainstalované aplikace jednu po druhé, dokud se problém nevyřeší.

Přečtěte si také: Jak opravit nenabíjení zařízení Surface Pro 9: Tipy na řešení problémů, které potřebujete znát

4. Proveďte obnovení továrního nastavení

Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení zařízení LG Aristo 2. Obnovení továrního nastavení vymaže všechna data a nastavení zařízení, proto si předtím nezapomeňte zálohovat všechny důležité soubory. Postup obnovení továrního nastavení:

 1. Vypněte zařízení.
 2. Stiskněte a podržte současně tlačítka Napájení a Snížení hlasitosti, dokud se nezobrazí logo LG.
 3. Uvolněte tlačítko Napájení a poté jej ihned znovu stiskněte a podržte, přičemž stále držte tlačítko Snížení hlasitosti.
 4. Jakmile se zobrazí obrazovka Obnovení továrních dat, uvolněte obě tlačítka.
 5. Pomocí tlačítka snížení hlasitosti přejděte na možnost “Yes” (Ano) a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka napájení.
 6. Počkejte, až zařízení dokončí proces resetování. Po dokončení vyberte možnost “Restartovat systém nyní” a restartujte zařízení.

Upozorňujeme, že obnovení továrního nastavení vymaže všechna data v zařízení, proto je důležité si předtím zálohovat soubory.

Přečtěte si také: Jak sledovat USA Network online bez kabelu - kompletní průvodce

5. Kontaktujte podporu společnosti LG

Pokud problém s černou obrazovkou přetrvává i po provedení obnovení továrního nastavení, je možné, že se jedná o hardwarový problém zařízení LG Aristo 2. V takovém případě je nejlepší kontaktovat podporu společnosti LG nebo přinést zařízení do autorizovaného servisního střediska pro další pomoc a opravu.

Dodržováním těchto kroků při řešení problémů byste měli být schopni vyřešit problém s černou obrazovkou smrti zařízení LG Aristo 2 a obnovit bezproblémový provoz zařízení.

Možné příčiny černé obrazovky smrti zařízení LG Aristo 2

Existuje několik možných důvodů, proč se u vašeho zařízení LG Aristo 2 může vyskytnout problém s černou obrazovkou smrti. Mezi tyto příčiny patří:

 • Závada softwaru: Problém s černou obrazovkou může způsobovat softwarová závada nebo chyba. K tomu může dojít v důsledku nekompatibilních aplikací, aktualizací systému nebo jiných softwarových problémů.
 • Poškození hardwaru: Fyzické poškození displeje nebo vnitřních součástí zařízení může způsobit problém s černou obrazovkou. Může se jednat o rozbitou obrazovku, poškození vodou nebo jiné formy fyzického úrazu.
 • Vybití baterie: Pokud je baterie zařízení LG Aristo 2 zcela vybitá, zařízení se nemusí zapnout a zobrazí se černá obrazovka. K tomu může dojít, pokud se baterie delší dobu nenabíjí nebo pokud je problém s nabíjecím portem nebo kabelem.
 • Přehřátí: Přehřátí může způsobit vypnutí zařízení a zobrazení černé obrazovky. K tomu může dojít, pokud je zařízení delší dobu vystaveno vysokým teplotám nebo pokud jsou vnitřní součásti poškozeny a nejsou schopny správně odvádět teplo.
 • Závada hardwaru: Závada hardwaru, například vadný konektor displeje nebo nefunkční grafický procesor, může způsobit problém s černou obrazovkou. Obvykle se jedná o závažnější problém, který může vyžadovat odbornou opravu nebo výměnu postižených součástí.

Toto jsou jen některé z možných příčin problému s černou obrazovkou smrti LG Aristo 2. Je důležité problém správně diagnostikovat, aby bylo možné použít vhodné řešení. Pokud si nejste jisti příčinou problému nebo potřebujete pomoc s jeho řešením, doporučujeme vyhledat pomoc kvalifikovaného technika nebo kontaktovat zákaznickou podporu společnosti LG.

Kroky k odstranění potíží s černou obrazovkou smrti LG Aristo 2

 • Krok 1: Proveďte měkký reset vyjmutím baterie, vyčkejte několik sekund a poté ji znovu vložte.
 • Krok 2: Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý, stisknutím tlačítka napájení a hledáním jakýchkoli známek života, jako jsou kontrolky LED nebo vibrace.
 • Krok 3: Připojte telefon ke zdroji napájení pomocí originální nabíječky a kabelu, abyste se ujistili, že baterie není zcela vybitá.
 • Krok 4: Zkuste spustit telefon do režimu obnovení současným stisknutím a podržením tlačítka snížení hlasitosti a tlačítka napájení, dokud se nezobrazí logo LG. Odtud se pomocí tlačítek hlasitosti pohybujte a pomocí tlačítka napájení vyberte možnost “Restartovat systém nyní”.
 • Krok 5: Pokud obrazovka zůstane černá, zkuste připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB a zkontrolujte, zda jej počítač detekuje. Pokud je detekován, možná budete moci obnovit data pomocí softwaru, jako je LG Bridge nebo Android Data Recovery.
 • Krok 6: Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti LG nebo přinést telefon certifikovanému technikovi k další diagnostice a opravě.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY:

Obrazovka telefonu LG Aristo 2 náhle zčernala, co mám dělat?

Pokud obrazovka telefonu LG Aristo 2 náhle zčernala, zkuste nejprve provést měkký reset vyjmutím baterie a podržením tlačítka napájení po dobu 10-15 sekund. Pokud to nepomůže, zkuste telefon nabít nebo připojit ke zdroji napájení a zjistěte, zda se obrazovka rozsvítí. Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, možná budete muset vzít telefon k technikovi, který se postará o další řešení problémů.

Proč zůstává obrazovka telefonu LG Aristo 2 černá i po nabití?

Pokud obrazovka telefonu LG Aristo 2 zůstává černá i po nabití, může se jednat o hardwarový problém. Zkuste provést tvrdý reset podržením tlačítek zvýšení hlasitosti a zapnutí současně po dobu 10-15 sekund. Pokud to nepomůže, možná budete muset vzít telefon k technikovi, aby provedl další diagnostiku a opravu.

Co mám dělat, když obrazovka telefonu LG Aristo 2 nereaguje?

Pokud obrazovka telefonu LG Aristo 2 nereaguje, zkuste provést tvrdý reset současným podržením tlačítek zvýšení hlasitosti a zapnutí po dobu 10-15 sekund. Pokud obrazovka stále nereaguje, můžete zkusit spustit telefon do nouzového režimu podržením tlačítka napájení a klepnutím na možnost “Vypnout”. Pokud obrazovka v nouzovém režimu funguje, je pravděpodobné, že problém způsobuje aplikace třetí strany. Odinstalujte všechny nedávno nainstalované aplikace a zjistěte, zda se problém vyřeší. Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, bude možná nutné odnést telefon k technikovi, který provede další řešení potíží.

Co může způsobit problém s černou obrazovkou smrti na telefonu LG Aristo 2?

Problém s černou obrazovkou smrti na zařízení LG Aristo 2 může být způsoben různými faktory. Může se jednat o softwarovou závadu, vadnou hardwarovou součástku nebo dokonce o problém s baterií telefonu. Bez dalšího řešení problémů je obtížné určit přesnou příčinu, proto doporučujeme odnést telefon k diagnostikovi a opravě.

Existuje nějaký způsob, jak vyřešit problém s černou obrazovkou smrti telefonu LG Aristo 2, aniž byste jej museli odnést k technikovi?

Existuje několik kroků k odstranění problémů, které můžete vyzkoušet, než telefon LG Aristo 2 odnesete k technikovi. Můžete provést měkký reset, tvrdý reset nebo spustit telefon do nouzového režimu, abyste zjistili, zda problém způsobuje software nebo aplikace třetí strany. Můžete také zkusit telefon nabít nebo připojit ke zdroji napájení a zjistit, zda se obrazovka rozsvítí. Pokud však žádné z těchto řešení nepomůže, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, aby nedošlo k dalšímu poškození telefonu.

Jaký je problém s černou obrazovkou smrti u telefonu LG Aristo 2?

Problém LG Aristo 2 Black Screen of Death označuje situaci, kdy displej smartphonu LG Aristo 2 zcela zčerná a nereaguje, což znemožňuje používání zařízení.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit