Jak aktivovat hlasové zadávání textu v systému Windows 11: podrobné pokyny

post-thumb

Jak spustit hlasové psaní ve Windows 11.

Hlasové psaní je praktická funkce, která uživatelům umožňuje zadávat text pomocí hlasu namísto klávesnice. To je užitečné zejména pro ty, kteří mají potíže s psaním nebo mají omezení v používání rukou. Funkce však může být užitečná pro každého uživatele, který chce urychlit psaní.

Obsah

V novém operačním systému Windows 11 přidala společnost Microsoft hlasové psaní jako hlavní funkci. Tato funkce umožňuje uživatelům používat hlas k zadávání textu v různých aplikacích, včetně textových procesorů, e-mailových klientů a prohlížečů.

Chcete-li v systému Windows 11 aktivovat hlasové zadávání textu, musíte provést několik jednoduchých kroků. V tomto podrobném průvodci vám ukážeme, jak tuto funkci aktivovat a začít používat hlasové zadávání textu v počítači se systémem Windows 11.

První krok: Otevřete nastavení systému Windows 11 kliknutím na ikonu Start v levém dolním rohu obrazovky. V kontextové nabídce vyberte možnost “Nastavení”, čímž otevřete panel nastavení.

Jak aktivovat hlasové zadávání textu v systému Windows 11

Hlasové zadávání textu se stalo jednou z nejoblíbenějších funkcí moderních operačních systémů. Ve Windows 11 můžete hlasový vstup používat i k psaní bez použití klávesnice.

Chcete-li aktivovat hlasové zadávání textu, postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel v dolní části obrazovky.
 2. V otevřené kontextové nabídce vyberte položku Hlavní panel.
 3. V podnabídce, která se otevře, vyberte možnost “Hlavní panel a systém”.
 4. V okně “Hlavní panel a systém” najděte část “Spravovat oznamovací oblast” a klikněte na ni.
 5. V části “Manage Notification Area” (Správa oznamovací oblasti) najděte možnost “Voice Input” (Hlasový vstup) a přepněte ji do polohy “On” (Zapnuto).

Po provedení těchto kroků bude v zařízení se systémem Windows 11 aktivováno hlasové zadávání textu. Chcete-li použít funkci hlasového zadávání, otevřete libovolnou aplikaci, do které lze zadávat text (například Poznámkový blok, Microsoft Word nebo prohlížeč), a klepněte na ikonu mikrofonu v poli pro zadávání textu. Poté vyslovte text do mikrofonu a systém Windows 11 jej automaticky převede na text.

Hlasové zadávání textu v systému Windows 11 představuje pohodlný způsob zadávání textu bez nutnosti používat klávesnici. Tato funkce je užitečná zejména pro osoby se zdravotním postižením nebo pro ty, kteří chtějí zvýšit svou produktivitu.

Proč je hlasové zadávání důležité pro uživatele systému Windows 11

Hlasový vstup je funkce, která uživatelům umožňuje zadávat text na počítači nebo mobilním zařízení pomocí hlasu namísto klávesnice. Tato funkce v systému Windows 11 nabízí mnoho výhod a může být užitečná zejména pro uživatele se zhoršenou motorikou nebo zrakem nebo pro ty, kteří raději používají hlasový vstup kvůli jeho pohodlnosti.

Univerzální přístupnost

Díky hlasovému vstupu je systém Windows 11 přístupnější pro uživatele se zdravotním postižením, například pro ty, kteří mají problémy s pohybem ruky nebo jsou slepí. Poskytuje alternativní způsob zadávání textu a umožňuje jim používat počítač nebo zařízení na stejné úrovni jako ostatním uživatelům.

Zvyšuje produktivitu

Hlasový vstup může také zvýšit produktivitu uživatelů systému Windows 11. Umožňuje rychlé a pohodlné zadávání textu bez ztráty času psaním na klávesnici. Hlasový vstup může být užitečný zejména při vytváření dlouhých dokumentů, e-mailů nebo při běžných úkonech.

Snížení počtu chyb a zvýšení přesnosti

Důležitou výhodou hlasového zadávání v systému Windows 11 je schopnost omezit chyby při psaní. Když uživatel vysloví text, software pro rozpoznávání řeči jej převede do psané podoby. Tím se výrazně snižuje možnost překlepů a chyb, které mohou vzniknout při psaní na klávesnici.

Snadné používání

Přečtěte si také: Jak opravit chybu neotevření služby Battle Net v systému Windows 10

Jedním z hlavních důvodů, proč je hlasový vstup pro uživatele systému Windows 11 důležitý, je jeho snadné používání. Někteří uživatelé mohou mít potíže s psaním nebo používáním klávesnice z důvodu fyzických nebo zrakových omezení. Hlasový vstup poskytuje jednoduchý a intuitivní způsob zadávání textu a umožňuje jim snadnou a pohodlnou práci se zařízením.

Závěrem lze říci, že hlasový vstup je pro uživatele systému Windows 11 důležitou funkcí, díky níž jsou počítače a mobilní zařízení přístupnější a pohodlnější. Zvyšuje produktivitu, snižuje počet chyb a poskytuje alternativní způsob zadávání textu pro uživatele se zdravotním postižením.

Kroky k aktivaci hlasového zadávání v systému Windows 11

Hlasový vstup je praktická funkce, která umožňuje uživateli zadávat text do počítače pomocí hlasu. V systému Windows 11 je tato funkce také k dispozici a lze ji aktivovat pomocí několika jednoduchých kroků.

 1. V pravém dolním rohu hlavního panelu vyhledejte ikonu “Ovládací centrum”. Klepnutím na tuto ikonu otevřete Ovládací centrum.
 2. V okně ovládacího centra vyhledejte a vyberte část “Systém a přizpůsobení”.
 3. V seznamu dostupných nastavení vyberte položku “Možnosti zpřístupnění”.
 4. V levém panelu sekce “Možnosti zpřístupnění” vyhledejte položku “Hlasový vstup” a vyberte ji.
 5. Přepněte tlačítko “Voice Input” (Hlasový vstup) do polohy “Enabled” (Povoleno).
 6. Ve výchozím nastavení začnete hlasový vstup používat současným stisknutím klávesy Windows a klávesy H na klávesnici. Můžete také použít příkaz “Open Voice Input” ve vyhledávacím poli nabídky Start.

Po provedení těchto kroků bude hlasový vstup v operačním systému Windows 11 úspěšně aktivován. Můžete začít zadávat text hlasem pomocí mikrofonu.

Přečtěte si také: Jak přizpůsobit tlačítko Bixby na zařízení Samsung Galaxy S10

*Poznamenejte, že pro použití hlasového vstupu může být nutné mít v počítači připojený mikrofon a správně nakonfigurovaná zvuková zařízení.

Jak používat hlasový vstup k psaní v systému Windows 11

Systém Windows 11 nabízí praktickou funkci hlasového vstupu, která umožňuje psát pomocí hlasu. To je užitečné zejména v případě, že máte problémy s psaním nebo potřebujete psát rychle. V tomto článku se podíváme na to, jak aktivovat a používat hlasový vstup v počítači se systémem Windows 11.

Krok 1: Otevřete “Ovládací centrum”.

Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Start v levém dolním rohu obrazovky a z kontextové nabídky vyberte položku “Ovládací centrum”.

Krok 2: Najděte část “Hlasový vstup”.

V části “Ovládací centrum” vyhledejte kategorii “Zpřístupnění” a otevřete ji. V této sekci najděte a vyberte položku “Hlasový vstup”.

Krok 3: Povolte hlasový vstup

V okně “Voice Input” zapněte přepínač “Voice Input” a klikněte na tlačítko “Customise”.

Krok 4: Nastavení mikrofonu

V okně “Voice Input Setup” vyberte vstupní zařízení, které chcete použít pro hlasový vstup. Ujistěte se, že máte připojený a funkční mikrofon.

Krok 5: Spuštění hlasového vstupu

Nyní, když jsou všechna nastavení připravena, můžete začít používat hlasový vstup. Otevřete libovolnou aplikaci nebo textové pole, do kterého chcete psát, a klepnutím na ikonu mikrofonu aktivujte hlasový vstup.

Krok 6: Mluvte a pište.

Po aktivaci hlasového vstupu jednoduše začněte mluvit do mikrofonu. Systém Windows 11 rozpozná váš hlas a automaticky začne psát. Můžete mluvit běžným tempem a přízvukem a systém Windows 11 bude postupně zlepšovat snímání hlasu a porozumění vašim příkazům.

Krok 7: Ukončení hlasového zadávání

Chcete-li ukončit hlasové zadávání, jednoduše znovu klikněte na ikonu mikrofonu nebo použijte klávesovou zkratku (obvykle klávesu “Esc”).

Hlasový vstup v systému Windows 11 je moderní a pohodlná funkce, která vám dává možnost psát pomocí hlasu. Vyzkoušejte si používání této funkce a zjistěte, jak vám může zjednodušit práci!

Tipy pro efektivní používání hlasového vstupu v systému Windows 11

Hlasový vstup je zajímavá a praktická funkce systému Windows 11, která umožňuje diktovat text a příkazy pomocí hlasu. Může být užitečná pro každodenní úkoly i pro zvýšení vaší produktivity v práci. Zde je několik tipů, které vám pomohou efektivně používat hlasový vstup v systému Windows 11.

 1. Vyberte správný mikrofon: Aby hlasový vstup fungoval optimálně, budete potřebovat kvalitní mikrofon. Můžete použít vestavěný mikrofon v zařízení nebo připojit externí mikrofon pro čistší zvuk.
 2. Přečtěte si příkazy hlasového ovládání: Seznamte se s příkazy hlasového ovládání operačního systému Windows 11. Některé příkazy, jako například “Otevřít “, “Pořídit snímek obrazovky” a “Odeslat zprávu”, vám mohou usnadnit práci.
 3. Mluvte jasně a zřetelně: Hlasový vstup funguje lépe, když slova vyslovujete jasně a zřetelně. Snažte se mluvit pomalu a zřetelně, zejména když zadáváte speciální znaky nebo odborné výrazy.
 4. Používejte interpunkci: Aby hlasový vstup správně porozuměl vašim pokynům, je důležité používat interpunkci. Hláskujte “tečku”, “čárku”, “otazník” a další interpunkční znaménka pro srozumitelnost.
 5. Úprava textu: Pokud potřebujete upravit hlasem zadaný text, můžete použít editační příkazy, například “Stixi " pro odstranění posledního slova nebo “Stixi vše” pro odstranění celého textu.
 6. Podpora jazyků: Hlasové zadávání v systému Windows 11 podporuje více jazyků. Zkontrolujte, zda je váš jazyk podporován, a nastavte jej v nastavení hlasového vstupu.

Tyto tipy vám pomohou efektivně používat hlasový vstup v systému Windows 11 a zvýší vaši produktivitu. Neváhejte experimentovat a najít nejvhodnější způsoby používání této funkce podle svých potřeb.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Jak aktivuji hlasové zadávání textu v systému Windows 11?

Chcete-li aktivovat hlasové zadávání textu v systému Windows 11, musíte otevřít nastavení operačního systému a přejít do části “Systém”. Poté v levém panelu vyberte položku “Klávesnice” a aktivujte možnost “Hlasové zadávání”. Poté budete moci k zadávání textu v zařízení používat hlasový vstup.

Jaký hlasový vstup je k dispozici v systému Windows 11?

V systému Windows 11 je hlasový vstup k dispozici vestavěný a podporuje hlavní jazyky včetně ruštiny. Hlasový vstup můžete používat k vytváření textových dokumentů, odesílání zpráv nebo zadávání příkazů v operačním systému.

Mohu v systému Windows 11 používat hlasový vstup k ovládání počítače?

Ano, v systému Windows 11 můžete k ovládání počítače používat hlasový vstup. Pomocí hlasových příkazů můžete otevírat aplikace, procházet webové stránky, posílat zprávy nebo zadávat textové příkazy. Hlasový vstup v systému Windows 11 představuje pohodlný způsob ovládání zařízení bez nutnosti používat klávesnici nebo myš.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit