Jak opravit nebo znovu nainstalovat chybu msvcp140.dll ve windows 10

post-thumb

Jak opravit nebo znovu nainstalovat chybu msvcp140.dll ve Windows 10.

Jednou z nejčastějších chyb, se kterou se uživatelé operačního systému Windows 10 setkávají, je chyba “msvcp140.dll chybí”. Tato zpráva znamená, že soubor msvcp140.dll, který je součástí knihovny Visual C++, v systému chybí nebo je poškozen. K této chybě může dojít z různých důvodů, například v důsledku nesprávné instalace programu nebo napadení virem.

Obsah

Přestože však tato chyba může způsobit určité problémy při práci s některými programy, lze ji snadno opravit nebo znovu nainstalovat. V tomto článku se podíváme na několik způsobů řešení tohoto problému.

Za prvé, jedním z nejjednodušších způsobů opravy chyby msvcp140.dll is missing je přeinstalování programu, ve kterém se tato chyba vyskytuje. K tomu je třeba provést následující kroky:

 1. Otevřete Ovládací panely a vyberte položku “Programy a součásti”.
 2. Vyhledejte v seznamu program, u kterého se chyba vyskytuje, a klikněte na něj pravým tlačítkem myši.
 3. Podle toho, které možnosti jsou k dispozici, vyberte možnost “Upravit” nebo “Odinstalovat”.
 4. Podle pokynů na obrazovce program znovu nainstalujte.

Pokud přeinstalování programu problém nevyřešilo, můžete zkusit jinou metodu - stáhnout a nainstalovat soubor msvcp140.dll ručně. K tomu je třeba najít spolehlivý zdroj, ze kterého lze tento soubor stáhnout, a poté postupovat podle následujících kroků:

 1. Otevřete webový prohlížeč a vyhledejte zdroj, který nabízí stažení souboru msvcp140.dll.
 2. Stáhněte soubor a uložte jej na pevný disk počítače.
 3. Rozbalte soubor z archivu, pokud byl stažen ve formátu ZIP nebo RAR.
 4. Přesuňte soubor msvcp140.dll do složky “System32” v adresáři systému Windows (obvykle C:Windows\System32).

Pokud problém přetrvává i po provedení výše uvedených kroků, bude možná nutné aktualizovat nebo přeinstalovat knihovnu Visual C++. Za tímto účelem proveďte následující kroky:

 1. Otevřete Ovládací panely a vyberte položku “Programy a součásti”.
 2. V seznamu vyhledejte položku “Microsoft Visual C++ Redistributable” a vyberte ji.
 3. Klikněte na tlačítko “Upravit” nebo “Odinstalovat”.
 4. V zobrazeném okně vyberte možnost “Obnovit” nebo “Přeinstalovat” a proveďte aktualizaci nebo přeinstalaci.

Pokud žádný z navrhovaných způsobů nepomohl problém vyřešit, možná budete muset vyhledat pomoc odborníka nebo operační systém Windows 10 přeinstalovat.

Jak opravit chybu msvcp140.dll is missing v systému Windows 10

Jedním z častých problémů, se kterými se potýkají uživatelé systému Windows 10, je chyba “msvcp140.dll chybí”. K této chybě dochází, když systém nemůže najít soubor msvcp140.dll, který je nutný pro fungování mnoha programů. V tomto článku se podíváme na několik způsobů, jak tuto chybu opravit.

 • Přeinstalujte program: Pokud se chyba objevuje pouze při spuštění určitého programu, zkuste tento program přeinstalovat. Přeinstalace vám často pomůže obnovit chybějící soubory.
 • Aktualizace systému Windows: Zkontrolujte, zda je systém aktualizován na nejnovější verzi. V některých případech může aktualizace systému Windows problém s chybějícím souborem vyřešit.
 • Instalace balíčku Visual C++ Redistributable: Soubor msvcp140.dll je součástí balíčku Visual C++ Redistributable, který je vyžadován pro fungování některých programů. Tento balíček si můžete stáhnout a nainstalovat z oficiálních stránek společnosti Microsoft.

Pokud tyto metody problém nevyřešily, můžete zkusit následující kroky:

 1. Zkontrolujte koš: Je možné, že soubor msvcp140.dll byl omylem odstraněn a nachází se v koši. V takovém případě obnovte soubor z koše a restartujte počítač.
 2. Zkontrolujte antivirový software: některé antivirové programy mohou soubor msvcp140.dll omylem umístit do karantény. Zkontrolujte karanténu, a pokud se v ní soubor nachází, obnovte jej.
 3. Vyhledejte soubor v jiném počítači: pokud máte jiný počítač nebo notebook se stejným operačním systémem, zkuste soubor msvcp140.dll najít v něm a zkopírovat jej do svého počítače.

Pokud všechny předchozí metody selhaly, bude možná nutné přeinstalovat operační systém. Předtím nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.

Oprava chyby “msvcp140.dll is missing” může být obtížným úkolem, ale s pomocí výše uvedených metod byste si s ní měli poradit. V případě potíží neváhejte vyhledat odbornou pomoc.

Přečtěte si také: Nezbytné nástroje pro úspěšné zahájení podnikání

Identifikace problému a jeho důsledky

Definice problému:

K chybě “msvcp140.dll chybí” dochází, když operační systém Windows nemůže najít soubor msvcp140.dll, který je nutný ke spuštění některých programů.

Přečtěte si také: Jak opravit chybějící tlačítko YouTube Cast Průvodce řešením potíží

Tato chyba může nastat z několika důvodů:

 1. Soubor msvcp140.dll chybí.
 2. Poškozená nebo zničená instalace programu, který vyžaduje soubor msvcp140.dll.
 3. Problémy s registrem operačního systému.

Shrnutí problému:

Absence souboru msvcp140.dll může způsobit nesprávnou funkci programů, které na tomto souboru závisí.

Při pokusu o spuštění takového programu se může objevit chyba “msvcp140.dll chybí” a samotný program se nemusí otevřít nebo pracovat správně.

Mohou se vyskytnout i další problémy související s nesprávnou činností operačního systému, například zpoždění při otevírání programů, abnormální chování systému nebo dokonce pády a modré obrazovky smrti (BSOD).

Problém “msvcp140.dll chybí” byste měli vyřešit instalací nebo přeinstalací příslušných součástí stažením a instalací balíčku Visual C++ Redistributable.

Příčiny chyby a způsoby jejího odstranění

Chybová zpráva “msvcp140.dll nenalezena” nebo “msvcp140.dll chybí” se v systému Windows 10 objevuje, když nelze nalézt nebo stáhnout požadovanou knihovnu msvcp140.dll. Tato knihovna je zodpovědná za implementaci standardních funkcí jazyka C++ v programu.

Zde je uvedeno několik důvodů, proč k této chybě dochází, a návod, jak ji opravit:

 1. Chybějící nebo poškozené systémové soubory: Chyba může nastat, pokud v systému chybí knihovna msvcp140.dll nebo byla poškozena. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete zkusit přeinstalovat nebo aktualizovat program, který tuto chybu způsobuje. Můžete také použít nástroj Kontrola systémových souborů spuštěním příkazu “sfc /scannow” na příkazovém řádku s právy správce.
 2. Staré nebo nekompatibilní ovladače: Některé ovladače a programy nemusí být kompatibilní s aktuální verzí knihovny msvcp140.dll, což může způsobovat tuto chybu. V takovém případě byste měli příslušné ovladače a programy aktualizovat nebo přeinstalovat. To lze často provést prostřednictvím oficiálních webových stránek výrobců nebo správců instalace softwaru.
 3. Útoky virů: Knihovna msvcp140.dll může být také poškozena nebo odstraněna škodlivým softwarem. Chcete-li tento problém vyřešit, měli byste počítač zkontrolovat antivirovým programem a odstranit všechny zjištěné hrozby.
 4. Nesprávná instalace programů: Pokud se chyba objeví pouze při spuštění určitého programu, mohl být nesprávně nainstalován. Doporučujeme tento software přeinstalovat podle pokynů na oficiálních webových stránkách nebo v dokumentaci programu.

Ve většině případů oprava chyby “msvcp140.dll chybí” zahrnuje přeinstalování programu, aktualizaci ovladačů nebo vyčištění systému od škodlivého softwaru. Pokud problém přetrvává, můžete se obrátit na specialisty technické podpory nebo navštívit fóra, kde se uživatelé dělí o své zkušenosti a řešení. Je také důležité pravidelně aktualizovat operační systém a software, aby se minimalizovala možnost výskytu takových chyb.

Přeinstalování souboru msvcp140.dll v systému Windows 10

Chyba “msvcp140.dll chybí” se může v systému Windows 10 objevit, pokud chybí nebo je poškozen soubor msvcp140.dll, který je součástí balíčku Visual C++ Redistributable. Chcete-li tuto chybu opravit, můžete zkusit přeinstalovat balíček Visual C++ Redistributable nebo provést některé další kroky.

Zde jsou uvedeny pokyny krok za krokem, jak znovu nainstalovat soubor msvcp140.dll v systému Windows 10:

 1. Přejděte na oficiální webové stránky společnosti Microsoft a stáhněte nejnovější verzi balíčku Visual C++ Redistributable.
 2. Spusťte stažený instalační soubor a podle pokynů na obrazovce nainstalujte balíček Visual C++ Redistributable.
 3. Po dokončení instalace restartujte počítač, aby se změny projevily.
 4. Zkontrolujte, zda se již nevyskytuje chyba “msvcp140.dll chybí”.

Pokud přeinstalování balíčku Visual C++ Redistributable problém nevyřešilo, zkuste provést další kroky:

 1. Přejděte do složky C:Windows\System32 nebo C:Windows\SysWOW64 (v závislosti na architektuře vašeho operačního systému).
 2. Vyhledejte soubor msvcp140.dll v uvedené složce.
 3. Pokud soubor chybí, zkopírujte jej z jiného počítače, který s ním nemá problémy. Ujistěte se, že je soubor zkopírován do správné složky.
 4. Pokud je soubor poškozen, odstraňte jej a podle prvního kroku znovu nainstalujte balíček Visual C++ Redistributable.
 5. Po provedení těchto kroků restartujte počítač a ověřte, zda se chyba již nevyskytuje.

Pokud se i nadále potýkáte s problémem “msvcp140.dll chybí”, doporučujeme vyhledat pomoc odborníka nebo využít oficiální podporu společnosti Microsoft.

Příprava na přeinstalaci

Před přeinstalací souboru msvcp140.dll byste měli provést několik předběžných kroků:

 • Zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizace operačního systému Windows 10. Za tímto účelem otevřete Ovládací panely a přejděte do části Aktualizace a zabezpečení. Spusťte kontrolu dostupných aktualizací a případně je nainstalujte.
 • Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Microsoft Visual C++ Redistributable pro systém Windows 10. Tato součást může obsahovat požadovaný soubor msvcp140.dll. Tuto komponentu najdete na oficiálních stránkách společnosti Microsoft nebo v jiných důvěryhodných zdrojích.
 • Po instalaci aktualizací operačního systému a Microsoft Visual C++ Redistributable restartujte počítač. To vám umožní použít všechny provedené změny.

Po dokončení výše uvedených kroků můžete přistoupit k opětovné instalaci souboru msvcp140.dll. Postupujte podle následujících kroků:

 1. Stáhněte si soubor msvcp140.dll ze spolehlivého zdroje. Ujistěte se, že zdroj poskytuje oficiální a originální verzi tohoto souboru. Buďte opatrní při stahování souborů z nedůvěryhodných stránek, abyste předešli napadení počítače škodlivým softwarem.
 2. Zkopírujte stažený soubor msvcp140.dll do složky System32 na jednotce C: Windows\System32. Pokud k této akci potřebujete oprávnění správce, potvrďte požadavek.
 3. Volitelně můžete soubor msvcp140.dll zkopírovat do složky SysWOW64 na jednotce C: Windows\SysWOW64, pokud máte nainstalovanou 64bitovou verzi operačního systému. Tím zajistíte, že soubor bude kompatibilní s 32bitovým softwarem.

Po dokončení přeinstalace souboru msvcp140.dll restartujte počítač a zkontrolujte, zda program nebo hra, které tento soubor vyžadují, pracují správně. Pokud problém přetrvává, bude možná nutné provést další kroky nebo se obrátit na odborníka.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY:

Co mám dělat, když se při spuštění aplikace v systému Windows 10 zobrazí chybová zpráva “msvcp140.dll chybí”?

Tato chyba znamená, že v počítači chybí soubor msvcp140.dll, který je nutný ke spuštění aplikace. Chcete-li tuto chybu opravit, musíte nainstalovat balíček Visual C++ Redistributable, který tento soubor obsahuje.

Mohu pro opravu chyby pouze stáhnout soubor msvcp140.dll a zkopírovat jej do svého počítače?

Ano, můžete si stáhnout soubor msvcp140.dll ze spolehlivého zdroje a zkopírovat jej do počítače, abyste opravili chybu “msvcp140.dll is missing”. Tento postup však nedoporučujeme, protože stahování souborů dll z nedůvěryhodných zdrojů může vést ke škodlivému softwaru nebo jiným problémům. Doporučujeme nainstalovat balíček Visual C++ Redistributable, který bude obsahovat všechny potřebné soubory a provede potřebné úpravy, aby aplikace správně fungovala.

Co znamená chyba “msvcp140.dll chybí” v systému Windows 10?

Chyba “msvcp140.dll chybí” v systému Windows 10 znamená, že v systému chybí soubor msvcp140.dll, který je nutný pro fungování některých programů nebo her.

Odkud mohu stáhnout chybějící soubor msvcp140.dll?

Pokud potřebujete stáhnout chybějící soubor msvcp140.dll, doporučujeme jej získat pouze ze spolehlivých a oficiálních zdrojů. Jedním z takových zdrojů jsou oficiální webové stránky společnosti Microsoft. Můžete ji navštívit a najít zde podrobné pokyny, jak stáhnout a nainstalovat chybějící soubor msvcp140.dll pro váš operační systém.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit