Černá obrazovka a nezapnutí zařízení Google Pixel 2: Průvodce řešením potíží

post-thumb

Co dělat, když obrazovka Google Pixel 2 zůstává černá a nejde zapnout (návod na řešení potíží)

Pokud vám zůstává černá obrazovka a zařízení Google Pixel 2 se nechce zapnout, nejste v tom sami. Tento frustrující problém se může stát každému, ale existuje několik kroků k odstranění potíží, kterými se jej můžete pokusit vyřešit. V tomto průvodci vás seznámíme s některými možnými řešeními, jak váš Pixel 2 opět zprovoznit.

Nejprve je důležité zkontrolovat, zda má váš telefon dostatek energie v baterii. Připojte telefon Pixel 2 k nabíječce a nechte jej alespoň 30 minut nabíjet. Pokud byla baterie zcela vybitá, může trvat o něco déle, než se zapne. Po nabití zkuste podržet tlačítko napájení po dobu 30 sekund, abyste si vynutili restart. To může pomoci nastartovat telefon, pokud se zasekl na černé obrazovce.

Obsah

Pokud se telefon stále nechce zapnout, je možné, že problém způsobuje softwarový problém. Zkuste zařízení Pixel 2 spustit do nouzového režimu podle následujících kroků: Podržte stisknuté tlačítko napájení, dokud se nezobrazí možnosti vypnutí, a poté stiskněte a podržte možnost vypnutí, dokud se telefon nezeptá, zda chcete restartovat do nouzového režimu. Pokud se telefon v nouzovém režimu zapne, znamená to, že problém způsobuje aplikace třetí strany. Zkuste odinstalovat nedávno nainstalované aplikace nebo provést obnovení továrního nastavení, abyste problém vyřešili.

Případně pokud obrazovka zařízení Pixel 2 zůstává černá a nezapíná se, může být ve hře hardwarový problém. V takovém případě doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Google nebo navštívit autorizované servisní středisko a získat odbornou pomoc. Tam budou schopni problém posoudit a poskytnout vám potřebné řešení.

Černá obrazovka zařízení Google Pixel 2 a nechce se zapnout: Průvodce řešením potíží

Pokud je obrazovka zařízení Google Pixel 2 černá a nejde zapnout, může se jednat o softwarový nebo hardwarový problém. Postupujte podle následujících kroků pro řešení potíží a pokuste se problém vyřešit:

 1. Restartujte telefon: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 30 sekund, dokud se zařízení nerestartuje. To může pomoci resetovat případné dočasné softwarové problémy, které mohou způsobovat, že obrazovka zůstává černá.
 2. Kontrola baterie: Zkontrolujte, zda je telefon dostatečně nabitý. Připojte jej k nabíječce a počkejte několik minut, zda se obrazovka rozsvítí. Pokud je baterie zcela vybitá, může chvíli trvat, než bude mít dostatek energie k zapnutí obrazovky.
 3. Vyzkoušejte jiný nabíjecí kabel a adaptér: Vadné nabíjecí příslušenství může někdy zabránit zapnutí obrazovky. Použijte k nabíjení telefonu jiný kabel a adaptér a zjistěte, zda se tím problém vyřeší.
 4. Provedení nuceného restartu: Pokud telefon nereaguje, stiskněte a podržte současně tlačítka napájení a snížení hlasitosti po dobu přibližně 10 sekund. Tím donutíte zařízení k restartování.
 5. Zkontrolujte aktualizace softwaru: Zkontrolujte, zda je v telefonu nainstalována nejnovější verze softwaru. Přejděte do nabídky Nastavení > Systém > Rozšířené > Aktualizace systému a zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace.
 6. Přechod do nouzového režimu: Restartujte telefon a po zobrazení loga Google stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti, dokud se ve spodní části obrazovky nezobrazí nápis “Nouzový režim”. Pokud se obrazovka v nouzovém režimu zapne, znamená to, že problém může způsobovat aplikace třetí strany. Odinstalujte nedávno nainstalované aplikace jednu po druhé, dokud se problém nevyřeší.
 7. Provedení obnovení továrního nastavení: Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomůže, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení. Přejděte do Nastavení > Systém > Rozšířené > Možnosti obnovení > Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení). Upozorňujeme, že tímto způsobem budou odstraněna všechna data v telefonu, proto si před pokračováním nezapomeňte zálohovat důležité soubory.

Pokud se obrazovka ani po vyzkoušení těchto kroků řešení problémů nezapne, může se jednat o hardwarový problém. Pro další pomoc kontaktujte společnost Google nebo navštivte autorizované servisní středisko.

Poznámka: Tyto kroky řešení potíží se týkají konkrétně zařízení Google Pixel 2. Pokud máte jiný model telefonu, mohou se kroky lišit.

Běžné problémy s obrazovkou Google Pixel 2

U uživatelů telefonu Google Pixel 2 se nezřídka objevují problémy s obrazovkou. Zde jsou uvedeny některé běžné problémy, se kterými se uživatelé mohou setkat s obrazovkami Google Pixel 2:

 • Ekran se nezapíná: Jedním z nejčastějších problémů je, když se obrazovka zařízení Google Pixel 2 nezapne. To může být způsobeno různými příčinami, například vybitou baterií, softwarovou závadou nebo hardwarovou poruchou.
 • Černá obrazovka: Další častý problém je zcela černá obrazovka. K tomu obvykle dochází, když je zařízení zapnuto, ale obrazovka nereaguje a nic se na ní nezobrazuje.
 • Blikání obrazovky: Někteří uživatelé si mohou všimnout, že obrazovka zařízení Google Pixel 2 bliká nebo přerušovaně bliká. To může být značně rušivé a může to ztěžovat používání zařízení.
 • Nereagující dotyková obrazovka: Uživatelé se také mohou setkat s problémy s nereagující dotykovou obrazovkou. To znamená, že obrazovka neregistruje žádné dotykové vstupy, což znemožňuje interakci se zařízením.
 • Zamrzání obrazovky: Dalším problémem, se kterým se někteří uživatelé zařízení Google Pixel 2 mohou setkat, je zamrznutí a nereagování obrazovky. K tomu může dojít při používání některých aplikací nebo při běžném provozu zařízení.
 • Dotyky ducha: Někteří uživatelé mohou na obrazovce svého zařízení Google Pixel 2 zaznamenat tzv. duchy dotyků, kdy obrazovka registruje dotyky nebo vstupy, i když nedochází k žádné fyzické interakci. To může vést k nechtěným akcím a frustraci.
 • Zbarvení obrazovky: Je také možné, že se na obrazovce Google Pixel 2 objeví změna barvy, přičemž oblasti se budou zdát tmavší nebo světlejší než obvykle. To může ovlivnit celkovou kvalitu zobrazení a uživatelský zážitek.

Pokud se setkáte s některým z těchto problémů s obrazovkou Google Pixel 2, existuje několik kroků k vyřešení problému, které můžete vyzkoušet. Patří mezi ně restartování zařízení, kontrola aktualizací softwaru, provedení obnovení továrního nastavení nebo kontaktování zákaznické podpory pro další pomoc.

Je důležité si uvědomit, že některé problémy s obrazovkou mohou vyžadovat odbornou opravu nebo výměnu. Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení různých metod řešení problémů, doporučujeme vyhledat pomoc autorizovaného servisního střediska nebo se obrátit na výrobce kvůli záruce.

Přečtěte si také: 10 snadných kroků k odstranění problémů s WiFi u Galaxy Tab S6

Možné příčiny výpadku obrazovky Google Pixel 2

Přestože je Google Pixel 2 spolehlivý smartphone, existuje několik možných důvodů, proč se obrazovka nemusí zapnout a zobrazí se černá. Mezi možné příčiny patří např:

 • Závada softwaru: Je možné, že problém s černou obrazovkou způsobuje softwarová závada nebo chyba. To lze vyřešit provedením softwarového resetu nebo násilným restartem zařízení.
 • **Vybití baterie: ** Pokud je úroveň nabití baterie extrémně nízká nebo zcela vybitá, obrazovka se nemusí zapnout. Problém by mohlo vyřešit připojení telefonu k nabíječce a jeho několikaminutové nabíjení.
 • Fyzické poškození: Jakékoli fyzické poškození telefonu Pixel 2, například prasklá obrazovka nebo poškození vodou, může potenciálně způsobit zčernání obrazovky. V těchto případech může být nutná odborná oprava.
 • Přehřátí: Pokud byl telefon vystaven vysokým teplotám nebo byl delší dobu intenzivně používán, může se přehřát a způsobit zčernání obrazovky. Problém může pomoci vyřešit, když necháte zařízení vychladnout a vyhnete se jeho nadměrnému používání.
 • Porucha hardwaru: V některých případech může zčernání obrazovky způsobit porucha hardwaru nebo součástky. To může vyžadovat odbornou opravu nebo výměnu postižené součásti.

Je důležité si uvědomit, že se jedná pouze o potenciální příčiny a kroky k odstranění problémů. Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, doporučujeme kontaktovat podporu společnosti Google nebo se poradit s odborným technikem o další pomoci.

Kroky k odstranění potíží s výpadkem obrazovky Google Pixel 2

Pokud máte na zařízení Google Pixel 2 problém s černou obrazovkou a zařízení se nechce zapnout, existuje několik kroků řešení problémů, kterými můžete problém vyřešit:

 1. **Provedení vynuceného restartu: ** Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti po dobu 10-20 sekund, dokud zařízení nezavibruje a nerestartuje se. To pomůže resetovat zařízení a může vyřešit problém s černou obrazovkou.
 2. Nabíjení zařízení: Připojte zařízení Google Pixel 2 k nabíječce a nechte jej nabíjet alespoň 30 minut. Nízká úroveň nabití baterie může někdy způsobit, že obrazovka zčerná nebo nereaguje.
 3. Zkontrolujte jas displeje: Zkontrolujte, zda není jas displeje nastaven na nejnižší úroveň. Pomocí tlačítka zvýšení hlasitosti zvyšte jas a zkontrolujte, zda se obrazovka stane viditelnou.
 4. Přechod do nouzového režimu: Restartujte zařízení a po zobrazení loga Google stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti, dokud zařízení nedokončí restart. Tím se zařízení spustí do nouzového režimu, ve kterém budou aktivní pouze předinstalované aplikace. Pokud obrazovka v nouzovém režimu funguje správně, znamená to, že problém způsobuje aplikace třetí strany. Pro vyřešení problému odinstalujte nedávno stažené nebo podezřelé aplikace.
 5. Provedení obnovení továrního nastavení: Pokud žádné z výše uvedených řešení nefunguje, bude možná nutné provést obnovení továrního nastavení. Mějte na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si předtím nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení > Systém > Reset > Obnovení továrních dat. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces.
 6. Kontaktujte podporu Google: Pokud problém s černou obrazovkou přetrvává i po vyzkoušení všech kroků řešení problémů, doporučujeme kontaktovat podporu Google nebo odnést zařízení certifikovanému technikovi pro další pomoc a případnou opravu.

Dodržováním těchto kroků řešení problémů byste měli být schopni problém s černou obrazovkou na zařízení Google Pixel 2 vyřešit a zařízení opět správně zprovoznit.

Přečtěte si také: Průvodce krok za krokem pro opravu vysokého pingu nebo latence ve hře Call Of Duty Modern Warfare II (aktualizováno 2023)

Kontaktování podpory Google s žádostí o pomoc

Pokud máte problémy s obrazovkou zařízení Google Pixel 2 a vyzkoušeli jste všechny kroky řešení potíží, ale stále se vám nedaří ji zapnout, je možná na čase kontaktovat podporu Google a požádat o další pomoc. Zde je několik možností, jak se obrátit na jejich tým podpory:

 1. Telefonická podpora: Můžete zavolat na horkou linku podpory společnosti Google a promluvit si přímo se zástupcem, který vám pomůže diagnostikovat a vyřešit problém. Před voláním si nezapomeňte připravit informace o svém zařízení a všechny relevantní kroky k odstranění problémů, které jste již provedli.
 2. E-mailová podpora: Případně můžete poslat e-mail týmu podpory společnosti Google s vysvětlením problému, se kterým se potýkáte. Uveďte co nejvíce podrobností o problému a přiložte všechny relevantní snímky obrazovky nebo chybové zprávy, abyste jim pomohli lépe porozumět a pomoci vám.
 3. Podpora prostřednictvím online chatu: Google na svých webových stránkách podpory nabízí také možnost živého chatu. Ta vám umožní komunikovat přímo se zástupcem podpory v reálném čase. Můžete vysvětlit problém a získat návod krok za krokem, jak jej vyřešit.

Při kontaktování podpory Google nezapomeňte být zdvořilí a trpěliví. Problém vysvětlete jasně a stručně a uveďte všechny potřebné podrobnosti, které vám pomohou účinněji pomoci. Je také užitečné mít připravené informace o záruce vašeho zařízení a doklad o zakoupení pro případ, že by si je vyžádali. Mějte na paměti, že doba odezvy se může lišit, proto je důležité, abyste při čekání na vyřešení problému zůstali trpěliví.

Závěrem lze říci, že pokud jste vyzkoušeli všechny kroky řešení problémů a obrazovka zařízení Google Pixel 2 je stále černá a nechce se zapnout, je dalším nejlepším krokem obrátit se na podporu společnosti Google a požádat o pomoc. Mají k dispozici specializované týmy, které vám pomohou diagnostikovat a vyřešit technické problémy a zajistí, že své zařízení využijete na maximum.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Proč je obrazovka zařízení Google Pixel 2 černá a nejde zapnout?

Tento problém může mít několik příčin. Může se jednat o softwarový problém, například zamrzlý nebo nereagující systém. Může jít také o hardwarový problém, například vadný displej nebo vybitou baterii. Vyzkoušejte kroky k odstranění potíží, abyste zjistili a odstranili problém.

Jak mohu vyřešit problém s černou obrazovkou na zařízení Google Pixel 2?

Existuje několik kroků, kterými můžete problém s černou obrazovkou na zařízení Google Pixel 2 vyřešit. Nejprve zkuste provést vynucený restart současným stisknutím a podržením tlačítek Napájení a Snížení hlasitosti po dobu asi 10-15 sekund. Pokud to nepomůže, zkuste zařízení alespoň 30 minut nabíjet, protože může jít o problém s baterií. Pokud se obrazovka stále nezapne, možná budete muset kontaktovat podporu společnosti Google a požádat o další pomoc.

Co mám dělat, když obrazovka zařízení Google Pixel 2 zůstane černá i po provedení nuceného restartu?

Pokud obrazovka zařízení Google Pixel 2 zůstává černá i po provedení nuceného restartu, můžete zkusit spustit počítač do nouzového režimu. Za tímto účelem stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo Google, poté jej uvolněte a ihned stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti, dokud telefon nedokončí restartování. Pokud obrazovka v nouzovém režimu funguje, je pravděpodobné, že problém způsobuje aplikace třetí strany. Problém může vyřešit odinstalování nedávno nainstalovaných aplikací. Pokud se obrazovka stále nezapíná, může se jednat o hardwarový problém a měli byste kontaktovat podporu Google.

Může problém s černou obrazovkou na zařízení Google Pixel 2 vyřešit aktualizace softwaru?

Problém s černou obrazovkou na zařízení Google Pixel 2 může potenciálně vyřešit aktualizace softwaru, protože aktualizace často obsahují opravy chyb a vylepšení. Doporučujeme pravidelně kontrolovat aktualizace softwaru a nainstalovat je, pokud jsou k dispozici. Pokud však obrazovka zůstává černá i po aktualizaci softwaru, může problém souviset s hardwarem, nikoli se softwarem.

Existuje způsob, jak zabránit tomu, aby obrazovka zařízení Google Pixel 2 zčernala a nezapínala se?

Neexistuje sice žádný spolehlivý způsob, jak zabránit tomu, aby obrazovka zařízení Google Pixel 2 zčernala a nezapnula se, ale existuje několik kroků, kterými můžete snížit pravděpodobnost výskytu tohoto problému. Vyvarujte se instalace nespolehlivých nebo nekompatibilních aplikací, udržujte software zařízení aktualizovaný a zacházejte s telefonem opatrně, aby nedošlo k jeho fyzickému poškození. Pravidelné restartování telefonu a řádné nabíjení baterie navíc může pomoci udržet jeho celkový výkon a předejít možným problémům.

Proč je obrazovka telefonu Google Pixel 2 černá a nejde zapnout?

Pokud je obrazovka telefonu Google Pixel 2 černá a nejde zapnout, může to mít několik možných příčin. Může to být způsobeno softwarovým problémem, například zamrzlým nebo nereagujícím systémem, nebo může jít o hardwarový problém, například vadný displej nebo baterie. Pro určení přesné příčiny se doporučuje problém vyřešit.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit