Jak opravit telefon se systémem Android, když se nechce zapnout: 3 snadné kroky

post-thumb

Telefon se systémem Android se nezapne: 3 kroky k opravě telefonu!

V dnešním světě se mobilní telefony staly našimi nepostradatelnými pomocníky. Umožňují nám zůstat v kontaktu s přáteli a rodinou, získat přístup k informacím a pomáhají nám v práci. Co ale dělat, když se váš telefon se systémem Android náhle přestal zapínat?

Obsah

Nepropadejte panice, v tomto článku vám poradíme tři jednoduché kroky, které vám pomohou zařízení znovu zprovoznit. Mějte na paměti, že tato doporučení nezaručují stoprocentní výsledky, a pokud problém přetrvává, měli byste se obrátit na odborníky.

Krok 1: Připojte nabíječku

Nejprve se ujistěte, že vaše zařízení není vybité. Připojte nabíječku a dopřejte telefonu nějaký čas na nabití. Někdy může být příčinou problému se zapínáním nízké nabití baterie. Po dostatečném nabití zkuste telefon znovu zapnout.

Krok 2: Restartujte telefon

Pokud připojení nabíječky nepomohlo, zkuste telefon restartovat. To provedete tak, že podržíte zapnuté tlačítko napájení po dobu asi 10 sekund, dokud nezhasne obrazovka. Poté tlačítko uvolněte a opětovným stisknutím zařízení zapněte. Tento jednoduchý krok může pomoci telefon opět zprovoznit.

Krok 3: Obnovení továrního nastavení

Pokud restartování nepomohlo, zkuste obnovit tovární nastavení telefonu. Buďte opatrní, tato akce odstraní všechna data ze zařízení, proto si před jejím provedením zálohujte důležitá data. Chcete-li obnovit nastavení, přejděte do nabídky Nastavení telefonu, vyhledejte položku “Obnovit” nebo “Aktualizace a obnovení” a proveďte obnovení.

Pokud žádný z těchto kroků nepomohl při obnovení telefonu se systémem Android, doporučujeme obrátit se na odborníky nebo kontaktovat výrobce zařízení pro další pomoc.

Kontrola nabíjení

Pokud se telefon se systémem Android nechce zapnout, je třeba se nejprve ujistit, že problém není způsoben nedostatečným nabitím baterie. Zkontrolujte následující body:

 1. Připojte telefon k nabíječce pomocí originálního kabelu dodaného s telefonem.
 2. Zkontrolujte, zda je nabíječka připojena k síti a zda funguje.
 3. Zkontrolujte, zda se na displeji telefonu zobrazí indikátor nabíjení.
 4. Nechte telefon připojený k nabíječce po dobu 15-30 minut. Poté jej zkuste zapnout.
 5. Pokud se telefon ani poté nezapne, zkuste použít jinou nabíječku a kabel. Někdy může být problém v samotné nabíječce nebo kabelu.

Pokud telefon po připojení nabíječky stále nereaguje ani se nezapíná, může být problém v baterii nebo jiných součástech telefonu. V takovém případě doporučujeme kontaktovat odborníka nebo servisní středisko pro další diagnostiku a opravu.

Jak zkontrolovat, zda nabíjení telefonu se systémem Android funguje?

Pokud se telefon se systémem Android nezapíná, je třeba nejprve zkontrolovat, zda funguje nabíjení zařízení. Často totiž příčina problému spočívá právě v nedostatečném nebo chybějícím nabití baterie.

Chcete-li zkontrolovat nabíjení, budete muset postupovat podle následujících kroků:

 1. Připojte telefon ke zdroji napájení. Použijte pokud možno originální nabíjecí kabel a nabíječku, abyste vyloučili možnost vadné nabíječky.
 2. Zkontrolujte, zda jsou kabel a nabíječka bezpečně připojeny k telefonu a zdroji napájení. Zkontrolujte, zda konektory nejsou viditelně poškozené nebo znečištěné.
 3. Sledujte indikátor nabíjení na telefonu. Ten se obvykle nachází v horní části obrazovky nebo na přední straně zařízení. Pokud nabíjení funguje, měl by indikátor ukazovat, že se baterie nabíjí.

Pokud se telefon ani po provedení těchto kroků nenabíjí, zkuste použít jiný nabíjecí kabel a nabíječku. Pokud ani nové zařízení nefunguje, je pravděpodobné, že problém může souviset s nabíjecím portem telefonu nebo s baterií.

V takovém případě doporučujeme kontaktovat servisní středisko, které zařízení diagnostikuje a opraví.

Restartování zařízení

Restartování zařízení může pomoci s mnoha problémy souvisejícími s nefunkčností a nesprávnou funkcí telefonu se systémem Android. Tento jednoduchý krok často pomáhá zapnout zařízení, pokud nereaguje na stisknutí tlačítka napájení nebo je zcela vypnuté.

Při restartování zařízení postupujte podle níže uvedených kroků:

Přečtěte si také: 10 oficiálních stránek anime pro bezplatné streamování: seznam nejlepších online platforem
 1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na telefonu, dokud se nezobrazí nabídka možností.
 2. Vyberte možnost “Restartovat” nebo “Restartovat zařízení”. V některých případech může být nutné projít seznam, abyste tuto možnost našli.
 3. Počkejte, až se telefon zcela restartuje. To může trvat několik sekund.

Po restartování zařízení zkontrolujte, zda se normálně zapne. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalšími kroky v této příručce. Možná bude nutné zvážit další příčiny a metody řešení problému.

Jak restartovat telefon se systémem Android, pokud nereaguje?

Pokud váš telefon se systémem Android nereaguje nebo je zablokovaný, můžete před kontaktováním servisního střediska vyzkoušet několik jednoduchých kroků.

 1. Zkontrolujte nabití baterie. Připojte telefon k nabíječce a dejte mu čas, aby se plně nabil. Příčinou problému může být vybitá baterie.
 2. Zkuste provést “měkký” restart. To provedete tak, že na několik sekund podržíte současně stisknuté tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti. To může pomoci restartovat telefon, pokud se zasekne a přestane reagovat.

Přečtěte si také: 5 nejlepších mezinárodních SIM karet pro cesty do Irska - Připojte se v zahraničí
3. Proveďte obnovení továrního nastavení. Pokud předchozí kroky nepomohly, můžete zkusit provést obnovení továrního nastavení. Mějte na paměti, že tímto krokem dojde ke smazání všech dat v telefonu, proto doporučujeme před provedením obnovení továrního nastavení zálohovat důležité soubory.

Chcete-li provést obnovení továrního nastavení, přejděte do nabídky Nastavení telefonu, vyberte možnost Systém nebo Obecná nastavení a poté vyhledejte možnost Reset, Obnovení dat nebo Obnovení továrního nastavení. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces resetování.

Pokud po všech těchto krocích telefon se systémem Android stále nereaguje, problém pravděpodobně vyžaduje pomoc odborníka. V takovém případě doporučujeme kontaktovat servisní středisko nebo se obrátit na výrobce telefonu s žádostí o další podporu.

Obnovení továrního nastavení

Při řešení problémů s telefonem se systémem Android může být užitečné obnovení továrního nastavení. Tento proces odstraní všechna data a nastavení zařízení a vrátí jej do původního stavu, v jakém bylo při zakoupení.

Než přistoupíte k obnovení továrního nastavení, ujistěte se, že jste si zálohovali všechna důležitá data v telefonu. Obnovením továrního nastavení dojde k vymazání všech dat bez možnosti jejich obnovení.

Chcete-li provést obnovení továrního nastavení telefonu se systémem Android, postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete nastavení zařízení: Chcete-li otevřít nastavení, klepněte na ikonu Nastavení na obrazovce hlavní nabídky nebo posuňte obrazovku dolů a klepněte na ikonu ozubeného kola.
 2. Najděte a vyberte kartu Systém: V Nastavení najděte kartu Systém a vyberte ji. Některá zařízení mohou mít místo této karty část “O zařízení” nebo “O telefonu”.
 3. Vyberte možnost “Obnovení dat”: V části Systém najděte možnost “Obnovení dat” nebo “Obnovení nastavení”. Upozorňujeme, že tyto názvy se mohou mírně lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi operačního systému Android.
 4. Potvrzení resetování dat: Před resetováním zařízení může být nutné zadat heslo nebo kód PIN pro potvrzení. Ujistěte se, že nemáte žádné nevyřízené transakce, uložte všechna požadovaná data a stiskněte tlačítko “Resetovat” nebo “Potvrdit”. Poté vaše zařízení zahájí proces resetování.

Po dokončení těchto kroků bude váš telefon se systémem Android vrácen do továrního nastavení. Budete muset znovu projít procesem nastavení zařízení a také obnovit všechna data a aplikace ze zálohy (pokud jste ji vytvořili). Pokud byl problém s telefonem způsoben chybami softwaru nebo nesprávným nastavením, měly by být po obnovení továrního nastavení odstraněny.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Proč se můj telefon se systémem Android nezapne?

Existuje několik možných důvodů, proč se telefon se systémem Android nezapne. Může to být způsobeno nesprávně nainstalovaným firmwarem, slabou baterií, poškozením hardwaru nebo softwarovými problémy.

Co mám dělat, když se můj telefon se systémem Android nechce zapnout?

Pokud se telefon se systémem Android nechce zapnout, prvním krokem je připojit jej k nabíječce a nechat jej několik minut nabíjet. Pokud to nepomůže, zkuste provést restart podržením tlačítka napájení po dobu 10 sekund. Pokud ani to nepomůže, zkuste provést obnovení továrního nastavení podržením tlačítka napájení a jednoho z tlačítek hlasitosti.

Mohu svůj telefon se systémem Android opravit sám, když se nechce zapnout?

V některých případech můžete telefon se systémem Android opravit sami, pokud se nechce zapnout. Výše popsané kroky vám často pomohou problém vyřešit. Pokud však tyto kroky selžou, je lepší obrátit se na odborníky v servisním středisku, kteří vám pomohou profesionálně.

Co mám dělat, když se telefon se systémem Android nenabíjí?

Pokud se telefon se systémem Android nenabíjí, nejprve zkontrolujte stav nabíječky a kabelu. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené a zda jsou správně připojené. Pokud je s nabíječkou a kabelem vše v pořádku, zkuste použít jiný zdroj napájení nebo jiný kabel. Pokud ani to nepomůže, může být problém v nabíjecím konektoru telefonu nebo v baterii a měli byste se obrátit na technika v servisním středisku.

Jak uložit data z telefonu se systémem Android, který se nechce zapnout?

Pokud se telefon se systémem Android nechce zapnout a vy chcete uložit data, nejprve jej připojte k počítači pomocí kabelu USB a ujistěte se, že jej systém rozpoznal. Poté můžete zkopírovat data z telefonu do počítače. Pokud to nepomůže, můžete zkusit použít speciální programy pro obnovu dat z poškozených zařízení Android, které lze najít na internetu.

Co mám dělat, když se telefon se systémem Android nechce zapnout?

Pokud se váš telefon se systémem Android nechce zapnout, můžete se pokusit problém vyřešit několika jednoduchými kroky. Nejprve se ujistěte, že máte dostatečně nabitou baterii, a to tak, že zařízení připojíte k nabíječce. Pokud to nepomůže, zkuste telefon restartovat stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud se neobjeví nabídka restartování. Pokud žádný z těchto kroků problém nevyřeší, bude možná nutné obrátit se na servisní středisko.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit