5 řešení opravy problému Vivo V11 se nepřipojí k Wi-Fi

post-thumb

Jak opravit problém s nepřipojením k Wi-Fi u modelu Vivo V11

Máte problémy se smartphonem Vivo V11, který se nepřipojuje k Wi-Fi? Tento frustrující problém může narušit vaše online aktivity a zanechat ve vás pocit odpojení. Existuje však několik řešení, kterými můžete tento problém vyřešit a vrátit svůj smartphone Vivo V11 zpět do režimu online.

 1. Zkontrolujte nastavení Wi-Fi: Začněte tím, že se ujistíte, že je Wi-Fi vašeho zařízení zapnutá a že se nacházíte v dosahu sítě Wi-Fi. Překontrolujte zadané heslo Wi-Fi a ujistěte se, že je správné. V případě potřeby restartujte zařízení Vivo V11 a zkuste se znovu připojit k síti Wi-Fi.

Obsah
2. Restartujte směrovač: Někdy nemusí být problém ve smartphonu, ale ve směrovači Wi-Fi. Zkuste restartovat směrovač tak, že jej odpojíte od zdroje napájení, počkáte několik sekund a znovu jej zapojíte. Tento jednoduchý krok může často vyřešit problémy s připojením. 3. Zapomeňte na síť Wi-Fi: Pokud se zařízení Vivo V11 stále nechce připojit k síti Wi-Fi, zkuste síť zapomenout a poté se k ní znovu připojit. Chcete-li to provést, přejděte do nastavení zařízení, klepněte na Wi-Fi, dlouze stiskněte síť, ke které se snažíte připojit, a klepněte na “Zapomenout”. Poté vyhledejte dostupné sítě Wi-Fi, vyberte tu, ke které se chcete připojit, zadejte heslo a zkuste se připojit znovu. 4. Obnovení nastavení sítě: Problémy s připojením Wi-Fi může pomoci vyřešit také resetování síťových nastavení zařízení. Chcete-li to provést, přejděte do nastavení zařízení Vivo V11, klepněte na “Systém”, vyberte “Resetovat” a poté klepněte na “Resetovat nastavení sítě”. Mějte na paměti, že tím odstraníte všechny uložené sítě Wi-Fi a jejich hesla, takže než budete pokračovat, ujistěte se, že je máte po ruce. 5. Aktualizujte software: Neaktualizovaný software může někdy způsobovat problémy s připojením. Zkontrolujte, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru pro váš telefon Vivo V11, a v případě potřeby je nainstalujte. Za tímto účelem přejděte do nastavení zařízení, klepněte na “Systém”, vyberte “Aktualizace systému” a poté klepněte na “Zkontrolovat aktualizace”. Pokud je aktualizace k dispozici, nainstalujte ji podle pokynů na obrazovce.

Vyzkoušením těchto pěti řešení byste měli být schopni vyřešit problém s připojením Wi-Fi v zařízení Vivo V11. Pokud žádné z těchto řešení nefunguje, může se jednat o hardwarový problém a měli byste zvážit kontaktování zákaznické podpory společnosti Vivo nebo návštěvu servisního střediska pro další pomoc.

Řešení opravy problému Vivo V11 se nepřipojí k Wi-Fi

Pokud jste se setkali s problémy s telefonem Vivo V11, který se nepřipojuje k Wi-Fi, existuje několik řešení, kterými můžete problém vyřešit:

 1. Restart zařízení: Někdy může pouhý restart smartphonu odstranit dočasné softwarové závady, které mohou způsobovat problémy s připojením Wi-Fi.
 2. Kontrola signálu Wi-Fi a směrovače: Přiblížením ke směrovači se ujistěte, že je signál Wi-Fi silný a stabilní. Můžete také zkusit restartovat směrovač a zjistit, zda to problém vyřeší.
 3. Zapomeňte a znovu se připojte k síti Wi-Fi: Přejděte do nastavení Wi-Fi na zařízení Vivo V11 a zapomeňte síť, ke které se snažíte připojit. Poté se k síti znovu připojte zadáním hesla.
 4. Resetování nastavení sítě: Pokud předchozí kroky nefungovaly, můžete zkusit resetovat nastavení sítě na zařízení Vivo V11. Přejděte do nabídky Nastavení, vyberte možnost “Zálohování a resetování” a poté vyberte možnost “Resetovat nastavení sítě”.
 5. Provedení obnovení továrních nastavení: V krajním případě můžete na zařízení Vivo V11 provést obnovení továrních nastavení. Mějte však na paměti, že tím dojde k vymazání všech dat v zařízení, proto si před pokračováním nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Přejděte do nabídky Nastavení, vyberte “Zálohování a resetování” a poté zvolte “Obnovení továrních dat”.

Pokud žádné z těchto řešení nevyřeší problém s připojením Vivo V11 Wi-Fi, může se jednat o hardwarový problém a měli byste zvážit kontaktování zákaznické podpory společnosti Vivo nebo návštěvu servisního střediska, kde vám poskytnou další pomoc.

Nezapomeňte vyzkoušet tato řešení jedno po druhém a po každém kroku vyzkoušejte připojení Wi-Fi, abyste zjistili, zda je problém vyřešen.

Restartujte zařízení Vivo V11

Pokud má vaše zařízení Vivo V11 potíže s připojením k síti Wi-Fi, jedním z prvních kroků, které můžete podniknout, je restartování zařízení. Restartování telefonu může pomoci obnovit systém a vyřešit případné dočasné softwarové závady, které mohou způsobovat problém s připojením Wi-Fi.

Chcete-li restartovat telefon Vivo V11, postupujte podle následujících kroků:

Přečtěte si také: Rychlá oprava problémů se zamykáním a padáním hry Diablo 3
 1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na zařízení.
 2. Na obrazovce se zobrazí nabídka s možnostmi, jako je “Vypnout”, “Restartovat” nebo “Restartovat”.
 3. Vyberte možnost pro restartování zařízení.
 4. Počkejte, až se zařízení Vivo V11 vypne, a poté jej znovu zapněte.

Po restartování zařízení se zkuste znovu připojit k síti Wi-Fi a zjistěte, zda je problém vyřešen. Pokud ne, můžete přejít k dalšímu řešení.

Zapomenutí a opětovné připojení k síti Wi-Fi

Pokud se zařízení Vivo V11 nepřipojuje k síti Wi-Fi, jedním z řešení, které můžete vyzkoušet, je zapomenout síť Wi-Fi a poté se k ní znovu připojit. To může pomoci vymazat všechny předchozí problémy s připojením nebo uložená nastavení, která mohou být příčinou problému.

 1. Chcete-li zapomenout síť Wi-Fi, přejděte v zařízení Vivo V11 do nabídky Nastavení.
 2. Přejděte dolů a vyberte možnost “Wi-Fi”.
 3. Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi. Klepněte na síť Wi-Fi, kterou chcete zapomenout.
 4. Zobrazí se vyskakovací nabídka s možností zapomenout síť. Klepněte na možnost “Zapomenout”.
 5. Po zapomenutí sítě se k ní nyní můžete znovu připojit.
 6. Klepněte na síť Wi-Fi v seznamu dostupných sítí.
 7. Zadejte heslo sítě Wi-Fi a klepněte na možnost “Připojit”.
 8. Vaše zařízení Vivo V11 by se nyní mělo být schopno připojit k síti Wi-Fi.

Zapomenutím a opětovným připojením k síti Wi-Fi můžete obnovit nastavení připojení a vyřešit případné problémy, které mohou bránit vašemu zařízení Vivo V11 v připojení k síti Wi-Fi.

Obnovení nastavení sítě v zařízení Vivo V11

Pokud máte na svém zařízení Vivo V11 problémy s připojením k síti Wi-Fi, jedním z jednoduchých řešení, které můžete vyzkoušet, je obnovení nastavení sítě v zařízení. To může pomoci vyřešit případné problémy související se softwarem, které mohou být příčinou problému.

Zde jsou uvedeny kroky pro obnovení nastavení sítě v zařízení Vivo V11:

 1. Otevřete aplikaci Nastavení v zařízení Vivo V11.
 2. Přejděte dolů a klepněte na položku “Další nastavení”.
 3. Klepněte na položku “Zálohování a resetování”.
 4. Klepněte na “Resetovat nastavení sítě”.
 5. Zobrazí se varovná zpráva informující o tom, že budou vymazána všechna síťová nastavení, včetně nastavení Wi-Fi, Bluetooth a mobilních dat. Klepněte na “Resetovat nastavení” a potvrďte.

Po obnovení síťových nastavení se zařízení Vivo V11 restartuje. Nezapomeňte se znovu připojit k síti Wi-Fi a v případě potřeby znovu zadat heslo. To by mělo pomoci vyřešit veškeré problémy s připojením Wi-Fi, se kterými jste se potýkali.

Přečtěte si také: Srovnání Google Pixel vs Samsung Galaxy S7: Který smartphone s Androidem je lepší?

Pokud problém přetrvává, můžete vyzkoušet další řešení, jako je restartování směrovače, zapomenutí sítě Wi-Fi a opětovné připojení nebo provedení obnovení továrního nastavení zařízení Vivo V11. Tyto další kroky mohou pomoci vyřešit složitější problémy, které mohou způsobovat problém s připojením Wi-Fi.

Aktualizace softwaru zařízení Vivo V11

Pokud má vaše zařízení Vivo V11 potíže s připojením k síti Wi-Fi, je jedním z možných řešení aktualizace softwaru v zařízení. Aktualizace softwaru zařízení často poskytují opravy chyb a zlepšení výkonu, což může pomoci vyřešit problémy s připojením.

Chcete-li aktualizovat software zařízení Vivo V11, postupujte podle následujících kroků:

 1. Ujistěte se, že je zařízení Vivo V11 připojeno k síti Wi-Fi nebo má silné mobilní datové připojení.
 2. Otevřete v zařízení aplikaci “Nastavení”.
 3. Přejděte dolů a klepněte na položku “Aktualizace systému”.
 4. Klepněte na možnost “Zkontrolovat aktualizace”.
 5. Pokud je aktualizace k dispozici, klepněte na “Stáhnout” a začněte stahovat aktualizaci.
 6. Po dokončení stahování klepněte na “Instalovat” a aktualizujte své zařízení Vivo V11.
 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces instalace.
 8. Po dokončení instalace se zařízení Vivo V11 restartuje.

Po restartu zkontrolujte, zda se nyní zařízení Vivo V11 může připojit k síti Wi-Fi. Pokud problém přetrvává, možná budete muset vyzkoušet jiná řešení nebo se obrátit na zákaznickou podporu společnosti Vivo a požádat o další pomoc.

Provedení obnovení továrního nastavení zařízení Vivo V11

Pokud jste vyzkoušeli všechna předchozí řešení a stále se vám nedaří připojit telefon Vivo V11 k síti Wi-Fi, může být poslední možností provedení obnovení továrního nastavení. Je však důležité si uvědomit, že obnovení továrního nastavení vymaže všechna data v zařízení, proto si před pokračováním nezapomeňte zálohovat důležité soubory.

Chcete-li provést obnovení továrního nastavení zařízení Vivo V11, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přejděte do aplikace Nastavení v zařízení. Dostanete se do ní přejetím prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů a klepnutím na ikonu ozubeného kola.
 2. Přejděte dolů a klepněte na položku “Další nastavení”.
 3. Klepněte na položku “Zálohování a resetování”.
 4. V části “Osobní údaje” klepněte na “Obnovení továrních dat”.
 5. Přečtěte si varovnou zprávu a klepněte na “Resetovat telefon”.
 6. Pokud se zobrazí výzva, zadejte kód PIN uzamčené obrazovky, vzor nebo heslo.
 7. Klepnutím na “Vymazat vše” potvrďte obnovení továrního nastavení.

Váš telefon Vivo V11 nyní zahájí proces obnovení továrního nastavení, který může trvat několik minut. Po dokončení procesu bude vaše zařízení obnoveno do původního továrního nastavení. Poté můžete zařízení znovu nastavit a zkusit se připojit k Wi-Fi, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen.

Pokud problém přetrvává i po provedení obnovení továrního nastavení, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Vivo nebo navštívit servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč se můj telefon Vivo V11 nepřipojuje k síti Wi-Fi?

Existuje několik možných důvodů, proč se váš telefon Vivo V11 nepřipojuje k síti Wi-Fi. Může to být způsobeno problémem se směrovačem, špatně zadaným heslem Wi-Fi, zapnutým režimem letadlo, softwarovou závadou nebo hardwarovým problémem. K vyřešení problému můžete vyzkoušet několik kroků řešení potíží.

Může problém s Wi-Fi v telefonu Vivo V11 způsobit hardwarový problém?

Ano, problém s hardwarem může způsobit problém s Wi-Fi na vašem telefonu Vivo V11. Pokud problém s připojením Wi-Fi přetrvává i po vyzkoušení všech kroků softwarového řešení problémů, je možné, že se jedná o hardwarový problém telefonu. V takovém případě byste měli kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Vivo nebo přinést telefon do servisního střediska k další diagnostice a opravě.

Proč se můj telefon Vivo V11 nepřipojuje k síti Wi-Fi?

Důvodů, proč se váš telefon Vivo V11 nepřipojuje k síti Wi-Fi, může být několik. Může to být způsobeno slabým signálem Wi-Fi, nesprávným heslem Wi-Fi, softwarovou závadou nebo může být nutné obnovit nastavení Wi-Fi v telefonu. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete vyzkoušet kroky řešení problémů, jako je restartování telefonu, vypnutí a zapnutí Wi-Fi, zapomenutí a opětovné připojení k síti Wi-Fi nebo provedení obnovení továrního nastavení.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit